Genealogie familie Ebing en van den Hengel

Click here to edit subtitle

Parenteel van Hendrici Ebing

Parenteel van Hendrici Ebing

1 Hendrici (Hendrik) Ebing is geboren omstreeks 1719 in Munsterland. Hendrik is overleden op zondag 12 maart 1797 in Amersfoort, ongeveer 78 jaar oud.

Notitie bij Hendrik: Volgens overlevering binnen de familie , zou Hendrik een gedeserteerd soldaat uit Duitsland zijn.

Hendrik trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op vrijdag 5 juni 1739 in Amersfoort met Sibille Mullens (ook Müller of Meulens), ongeveer 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Sibille was de volgende getuige aanwezig: Geerardus Ebing. Sibille is geboren omstreeks 1719. Sibille is overleden op dinsdag 9 november 1790 in Amersfoort, ongeveer 71 jaar oud.


Kinderen van Hendrik en Sibille:

1 Henricus (Hendrik) Ebing, geboren in Amersfoort. Volgt 1.1.

2 Catharina Ebing [1.2]. Zij is gedoopt op dinsdag 8 augustus 1741 in Amersfoort. Bij de doop van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Maria Spinders.

3 Gerard Ebing [1.3], geboren omstreeks 1747 in Amersfoort.

4 Gerardus Joannes (Gerrit) Ebing, geboren in 1748 in Amersfoort. Volgt 1.4.

5 Bernardus Ebing [1.5]. Hij is gedoopt op maandag 3 juli 1752 in Amersfoort. Bij de doop van Bernardus was de volgende getuige aanwezig: Theodorica Jans van Amersfeldt.

Notitie bij Bernardus: Geboortedatum is doopdatum

6 Jacobus Ebing [1.6]. Hij is gedoopt op woensdag 22 oktober 1766 in Amersfoort. Bij de doop van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Maria Spinders.


1.1 Henricus (Hendrik) Ebing is geboren in Amersfoort, zoon van Hendrici (Hendrik) Ebing (zie 1) en Sibille Mullens (ook Müller of Meulens). Hij is gedoopt op zondag 16 augustus 1739 in Amersfoort. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Joanna Jans.

Notitie bij de geboorte van Hendrik: RK

Hendrik is overleden, 57 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 16 maart 1797 in Amersfoort.

Notitie bij overlijden van Hendrik: uit begraafregister:Lieve Vrouwe Capelle

Notitie bij Hendrik: Opgegeven geboortedatum is doopdatum

Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 20 januari 1769 in Amersfoort met Maria (Leentje) van ’t Wel. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Leentje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Ebing (1748-1789) [zie 1.4] [broer bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 20 januari 1769 in Amersfoort.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Leentje: Getrouwd in de Kromme Elleboogkerk te Amersfoort

Zij is begraven op maandag 7 maart 1808 in Amersfoort.

Notitie bij overlijden van Leentje: Uit begraafregister Sint Joriskerk.
ook genaamd Maria Franse of Maria Rutten van Twel

Notitie bij Leentje: Ook genaamd Maria Franse of Maria Rutten Van Twel.


Kinderen van Hendrik en Leentje:

1 Henricus (Hendrik) Ebing, gedoopt op dinsdag 17 juli 1770 in Amersfoort. Volgt 1.1.1.

2 Sijbilla Ebing [1.1.2]. Zij is gedoopt op dinsdag 14 april 1772 in Amersfoort. Bij de doop van Sijbilla was de volgende getuige aanwezig: Catharina Ebing (geb. 1741) [zie 1.2] [tante vaderszijde].

3 Antonia Ebing [1.1.3]. Zij is gedoopt op dinsdag 11 januari 1774 in Amersfoort. Bij de doop van Antonia was de volgende getuige aanwezig: Megteld Bijleveld (1747-1789) [zie 1.4] [aangetrouwde tante vaderszijde].

4 Franciscus Ebing [1.1.4]. Hij is gedoopt op donderdag 13 februari 1777 in Amersfoort. Bij de doop van Franciscus was de volgende getuige aanwezig: Everarda Rutte.

5 Antonius Ebing [1.1.5]. Hij is gedoopt op dinsdag 6 oktober 1778 in Amersfoort. Bij de doop van Antonius was de volgende getuige aanwezig: Megteld Bijleveld (1747-1789) [zie 1.4] [aangetrouwde tante vaderszijde].

6 Alida Cecilia (Cilia) Ebing, geboren in 1780 in Amersfoort. Volgt 1.1.6.

7 Maria Ebing, geboren op woensdag 10 oktober 1781 in Amersfoort. Volgt 1.1.7.


1.4 Gerardus Joannes (Gerrit) Ebing is geboren in 1748 in Amersfoort, zoon van Hendrici (Hendrik) Ebing (zie 1) en Sibille Mullens (ook Müller of Meulens). Hij is gedoopt op maandag 12 februari 1748 in Amersfoort. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Annevelt.

Notitie bij de geboorte van Gerrit: bij doop genaamd Ebink

Gerrit is overleden op zaterdag 11 april 1789 in Amersfoort, 40 of 41 jaar oud.

Notitie bij Gerrit: Gerrit en Mechteld, echtelieden, laten op 04-01-1774 bij notaris Cornelis Suyk in Amersfoort een testament opmaken (acte 435) waarbij de langstlevende wordt aangesteld tot momboir(se) en voogd(es) over de minderjarige kinderen. Mechteld , als weduwe van Gerrit Ebing laat op 02-09-1789 bij notaris Anthony Voskuijl in Amersfoort een acte opmaken (rep 2438) waarbij haar vader Hendrik Bijleveld wordt benoemd tot voogd over haar minderjarige kinderen, welke niet nader worden benoemd, noch bij naam noch bij aantal. Op 30-09-1789 wordt bij dezelfde notaris een acte gepasseerd (rep 2439) strekkende tot de verkoop van de bakkerij aan ene Jan Oostrum, molenaar te Amersfoort. Het gaat dan om een "huijsinge, erven en grond zijnde thans een broodbakkerij, staande en gelegen binnen de stad, op den Langegracht tegenover het eerste bruggetje omtrent het Swanenhalssteegje"
Bij het overlijden van Mechteld laat zij drie kinderen na, die geen van allen voorkomen in het Stadskinderhuis (RK) te Amersfoort. Dit weeshuis bestond van 1624 tot 1808 en het ging later op in het Burgerweeshuis. Deze kinderen werden opgenomen in Leuven, daar stond het weeshuis opgericht door pastoor Santvoort (Lees zijn testament)

Gerrit trouwde, 24 of 25 jaar oud, op vrijdag 19 februari 1773 in Amersfoort met Mechtildis (Megteld) Bijleveld, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 28 februari 1773 in Amersfoort. Megteld is een dochter van Hendricus (Hendrik) Bijlevelt en Elisabeth Bosserdijck. Zij is gedoopt op maandag 9 januari 1747 in Amersfoort. Megteld is overleden op zaterdag 10 oktober 1789 in Amersfoort, 42 jaar oud.


Kinderen van Gerrit en Megteld:

1 Hendricus Ebing [1.4.1]. Hij is gedoopt op donderdag 22 juli 1773 in Amersfoort. Bij de doop van Hendricus was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Bosserdijck (geb. 1725) [grootmoeder moederszijde]. Hendricus is overleden op maandag 16 mei 1774 in Amersfoort, 9 maanden oud.

2 Henricus Ebing [1.4.2], geboren in Amersfoort. Hij is gedoopt op maandag 16 mei 1774 in Amersfoort. Bij de doop van Henricus was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Bosserdijck (geb. 1725) [grootmoeder moederszijde]. Henricus is overleden op maandag 13 juni 1774 in Amersfoort, 28 dagen oud.

3 Henricus Ebing [1.4.3], geboren in Amersfoort. Hij is gedoopt op woensdag 3 mei 1775 in Amersfoort. Bij de doop van Henricus was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Bosserdijck (geb. 1725) [grootmoeder moederszijde]. Henricus is overleden op zondag 23 februari 1777 in Amersfoort, 1 jaar oud.

4 Henricus Ebing [1.4.4]. Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1777 in Amersfoort. Bij de doop van Henricus was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Bosserdijck (geb. 1725) [grootmoeder moederszijde]. Henricus is overleden op zaterdag 2 oktober 1779 in Amersfoort, 2 jaar oud.

5 Elisabeth (Elsje) Ebing [1.4.5]. Zij is gedoopt op zaterdag 24 april 1779 in Amersfoort. Bij de doop van Elsje was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Bosserdijck (geb. 1725) [grootmoeder moederszijde]. Elsje is overleden op vrijdag 15 november 1782 in Amersfoort, 3 jaar oud.

6 Hendrik Ebing, geboren op vrijdag 14 december 1781 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.

7 Gerardus (Gerrit) Ebing, geboren op zondag 9 november 1783 in Amersfoort. Volgt 1.4.7.

8 Elisabeth (Elisa) Ebing, geboren op donderdag 1 september 1785 in Amersfoort. Volgt 1.4.8.

1.1.1 Henricus (Hendrik) Ebing, zoon van Henricus (Hendrik) Ebing (zie 1.1) en Maria (Leentje) van ’t Wel. Hij is gedoopt op dinsdag 17 juli 1770 in Amersfoort. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Catharina Ebing (geb. 1741) [zie 1.2] [tante vaderszijde]. Hendrik is overleden op woensdag 15 oktober 1828 om 22:00 in Amsterdam, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 oktober 1828.

Notitie bij overlijden van Hendrik: In de overlijdensacte staan zijn ouders te boek als onbekend
Ouderlijke verwantschap volgt uit de huwelijkse bijlagen bij het derde huwelijk van Hendrik met Maria Peterse

Notitie bij Hendrik:

Kantoor Lemmer, overlijdensjaar 1818

Overledene : Thijs Hendriks de Lange
Overleden op: 8 juni 1818
Wonende te : Lemmer
Tekst:
blok-/mastmaker; broer van wijlen Dirk Hendriks (vader van Aaltje, thans vrouw
van Jacob Brys, ballastschipper Amsterdam en wijlen Gerrit Dirksen Post, man
van Annaatje Pietersen en vader van minderjarige Ibeltje, Aaltje, Dirkje en
Pieter Gerrits Post: voogd is Hendrik Ebing, sjouwerman aldaar). Saldo fl.
23,98.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Hendrik:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 4 augustus 1793 in Amsterdam met Willemina Hogendoorn, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op vrijdag 19 juli 1793 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Willemina: Zij is geassisteerd door haar moeder Leentje van Twel (kennelijk de roepnaam van Maria van ’t Wel

Willemina is geboren omstreeks 1769 in Amersfoort.

(2) ging in ondertrouw, 38 jaar oud, op vrijdag 27 januari 1809 in Amsterdam met Anna Margaretha (Annaatje) Pieters, ongeveer 41 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Annaatje: Bij huwelijk genaamd Annaatje Pietersen

Annaatje is geboren omstreeks 1768 in Amersfoort. Annaatje is overleden op maandag 24 september 1821 in Amsterdam, ongeveer 53 jaar oud.

(3) trouwde, 51 jaar oud, op woensdag 22 mei 1822 in Amsterdam met Maria Peterse, 35 jaar oud. Maria is een dochter van Gijsbert Peterse. Zij is gedoopt op maandag 5 juni 1786 in Tiel. Maria is overleden op zaterdag 7 juli 1866 in Tiel, 80 jaar oud.


Kinderen van Hendrik en Willemina:

1 Hendrik Ebing [1.1.1.1], geboren op zondag 16 maart 1794 in Amsterdam. Hij is gedoopt in Amsterdam.

2 Henricus Ebing [1.1.1.2]. Hij is gedoopt op woensdag 16 maart 1796 in Amsterdam. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Caecilia Ebing en Theodorus van den Idsert.

3 Mie Ebing [1.1.1.3]. Zij is gedoopt op vrijdag 19 januari 1798 in Amersfoort. Bij de doop van Mie was de volgende getuige aanwezig: Caecilia Hendriks.

4 Theodorus Ebing [1.1.1.4]. Hij is gedoopt op dinsdag 24 december 1799 in Amersfoort. Bij de doop van Theodorus was de volgende getuige aanwezig: Cilia Hendriks Ebing.

5 Dirkje Ebing [1.1.1.5]. Zij is gedoopt op dinsdag 24 november 1801 in Amersfoort. Bij de doop van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Heintje Ybing.

6 Dirk Ebing [1.1.1.6]. Hij is gedoopt op zondag 4 december 1803 in Amsterdam. Bij de doop van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Nol Welling (1777-1851) [zie 1.1.6] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Maria Ebing (1781-1877) [zie 1.1.7] [tante vaderszijde].

7 Dirk Ebing [1.1.1.7]. Hij is gedoopt op woensdag 26 maart 1806 in Amsterdam [bron: Kerk de Krijtberg]. Bij de doop van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Nol Welling (1777-1851) [zie1.1.6] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Maria Ebing (1781-1877) [zie 1.1.7] [tante vaderszijde].

1.1.6 Alida Cecilia (Cilia) Ebing is geboren in 1780 in Amersfoort, dochter van Henricus (Hendrik) Ebing (zie 1.1) en Maria (Leentje) van ’t Wel. Cilia is overleden op zaterdag 2 september 1837 om 11:00 in Amersfoort, 56 of 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 september 1837. Bij de overlijdensaangifte van Cilia waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas de Bruijn en Willem van Roekel.

Notitie bij Cilia: In de diverse archiefstukken soms genoemd Alida of Cecilia of Cilia.

Cilia trouwde, 22 of 23 jaar oud, op vrijdag 22 april 1803 in Amersfoort met Arnoldus (Nol) Welling, 25 of 26 jaar oud, nadat zij op dinsdag 8 maart 1803 in Amersfoort in ondertrouw zijn gegaan [bron: Afkondigingen voor het huwelijk uit het Gerechtelijk Huwelijksboek (Archief Amersfoort) 8 April, 15 April en 22 April 1803].

Notitie bij het huwelijk van Cilia en Nol: (O.L.Vrouw ten Hemelopneming-Kromme Elleboog)

Nol is geboren in 1777 in Amersfoort, zoon van Antoni(us) (Toon) Welling en Elizabeth van Kalken Soetendonk. Hij is gedoopt op dinsdag 11 februari 1777 in Amersfoort. Nol is overleden op dinsdag 29 april 1851 in Amersfoort, 73 of 74 jaar oud. Nol trouwde later op woensdag 2 februari 1842 in Amersfoort met Cornelia Hoefsloot (1794-1859).

Kinderen van Cilia en Nol:

1 Elisabeth Welling [1.1.6.1], geboren op zaterdag 22 september 1804 in Amersfoort. Zij is gedoopt op zaterdag 22 september 1804 in Amersfoort. Elisabeth is overleden op vrijdag 18 maart 1881 in Amersfoort, 76 jaar oud. Elisabeth bleef ongehuwd.

2 Hendrik Welling, geboren op dinsdag 28 juli 1807 in Amersfoort. Volgt 1.1.6.2.

3 Antonius Welling, geboren op woensdag 18 oktober 1809 in Amersfoort. Volgt 1.1.6.3.

4 Maria Welling [1.1.6.4], geboren op dinsdag 1 september 1812 in Amersfoort. Maria is overleden op zondag 20 december 1812 in Amersfoort, 3 maanden oud.

5 Jacobus Welling [1.1.6.5], geboren op zaterdag 8 januari 1814 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1814. Jacobus is overleden op zondag 5 maart 1815 in Amersfoort, 1 jaar oud.

1.1.7 Maria Ebing is geboren op woensdag 10 oktober 1781 in Amersfoort, dochter van Henricus (Hendrik) Ebing (zie 1.1) en Maria (Leentje) van ’t Wel. Zij is gedoopt op woensdag 10 oktober 1781 in Amersfoort. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Megteld Bijleveld (1747-1789) [zie 1.4] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Maria is overleden op vrijdag 14 december 1877 om 06:30 in Amersfoort, 96 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Maria: Was bij overlijden oudste inwoonster van Amersfoort

Notitie bij Maria: Comparanten / verkopers:

- Maria Ebing, weduwe van Bernardus Goldewijk (of Eebink);
- Maria Goldewijk;
- Hendrica Goldewijk;
- Wilhelmina Goldewijk;
- Martha Goldewijk;
- Bernardina Goldewijk (allen bleeksters te Amersfoort).
- Hermanus Jacobus Wiedenbrugge (koopman te Amersfoort), als gemachtigde van Gerardus Goldewijk (R.K. priester te Loenen; onderhandse volmacht: 18-11-1861)
Omschrijving Perceel bleekveld, buiten de Kleine Koppel, kad. D 27.
Verkregen door Maria Ebing en Bernardus Goldewijk door koop: 18-05-1820, not. Schijvliet te Eemnes.

Koper: Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij (te Amsterdam), vertegenwoordigd door Louis Adolphe Templer (werknemer van het Huis Vitalie Picard en Compagnie te Parijs, zelf wonend te Utrecht; volmacht: 02-07-1861, not. G. Jäger te Amsterdam)
Akten Verkoop: 22-11-1861 Js. de Louter AT 055j037 rep 4376.
Testament: 14-04-1824 J. Schijvliet (Bernardus Goldewijk)

Maria Ebing
Voornaam:
Maria
Achternaam:
Ebing
Geboorteplaats:
Amersfoort
Leeftijd:
58 j.
Beroep:
bleekerin
Godsdienst:
Rooms Katholiek
Straatnaam:
Bu. Kl. Koppelpoort
Huisnummer:
583
Wijk:
Breul Buiten
Gemeente:
Amersfoort
Pagina:
221
Volgnummer:
15
Toegangsnummer:
0002.01 Stads- c.q. gemeentebestuur Amersfoort, 1811-1945
Inventarisnummer:
0719

Maria trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 8 mei 1811 in Amersfoort met Johannes Bernardus (Barend) Goldewijk, 28 of 29 jaar oud. Barend is geboren in 1782. Barend is overleden op donderdag 15 maart 1855 in Amersfoort, 72 of 73 jaar oud.


Kinderen van Maria en Barend:

1 Maria Goldewijk [1.1.7.1], geboren op maandag 17 februari 1812 in Amersfoort. Maria is overleden op woensdag 24 februari 1875 in Amersfoort, 63 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Maria: Recordnr 13105
Naam Goldewijk, Maria (wonend Amersfoort)
Akten Testament: 29-02-1856 Js. de Louter AT 055j024 rep 2926.
Opmerkingen Zij benoemt tot enig en algemeen erfgenaam haar moeder, Maria Ebing, weduwe van Bernardus Goldewijk.

Notariële archieven
Record 3 van 3 « vorige
Recordnr 14903
Naam Hendrika Hermina Vlug
Echtgenoot (wed. van:) Ludwig Philipp Wuppermann (paardenarts)
Overleden (2) 01-08-1861
Omschrijving Huis aan de Breedestraat, kad. E 257.
Verkregen:
De helft behoort verkoopster toe uit de gemeenschap en 1/3 uit het deel van haar man, volgens testament; 2/3 deel van de helft behoort aan de kinderen.
Het huis was verkregen door onderhandse koop: geregistreerd 04-09-1852.
Koper: Maria Ebing, weduwe van Bernardus Goldewijk (bleekster te
Amersfoort)
Akten Verkoop: 19-10-1861 Js. de Louter AT 055j037 rep 4337;
Testament: 10-01-1845 Alexander Fall te Amsterdam.
(testament van Ludwig P. Wuppermann)
Opmerkingen Hendrika en Ludwig waren in gemeenschap van goederen getrouwd.
Zij is voogd over de minderjarige kinderen: Willem Ernst August en Ernst William Louis Wuppermann.
Tevens aanwezig is Arnand Willem Leinweber (ambtenaar ter griffiie van de arrondissements rechtbank te Amersfoort), als gemachtigde van dr. Jacob Joannis Sas (eerste officier van gezondheid te Den Haag), als toeziend voogd van de kinderen.
Akte kantonrechter: 30-08-1861; volmacht: 11-10-1861.

Maria bleef ongehuwd.

2 Hendrica Goldewijk [1.1.7.2], geboren op dinsdag 21 september 1813 om 19:00 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 september 1813. Bij de geboorteaangifte van Hendrica waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Ebing (1770-1828) [zie 1.1.1] [oom moederszijde] en Peter Noelen (geb. 1780). Hendrica is overleden op dinsdag 16 mei 1882 om 10:00 in Amersfoort, 68 jaar oud. Hendrica bleef ongehuwd.

3 Willemijna Goldewijk [1.1.7.3], geboren op dinsdag 12 december 1815 in Amersfoort. Willemijna is overleden op donderdag 10 december 1896 in Amersfoort, 80 jaar oud. Willemijna bleef ongehuwd.

4 Martha Goldewijk [1.1.7.4] , geboren op dinsdag 20 oktober 1818 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 oktober 1818. Martha is overleden op vrijdag 26 november 1897 om 19:00 in Amersfoort, 79 jaar oud. Martha bleef ongehuwd.

5 Berendina Goldewijk [1.1.7.5], geboren op maandag 19 maart 1821 in Amersfoort. Berendina is overleden op vrijdag 15 oktober 1909 om 18:00 in Amersfoort, 88 jaar oud. Berendina bleef ongehuwd.

6 Gerardus Goldewijk [1.1.7.6], geboren op woensdag 1 september 1824 in Amersfoort. Gerardus is overleden op zondag 29 mei 1898 om 02:00 in Amersfoort, 73 jaar oud. Gerardus bleef ongehuwd.

7 Goldewijk [1.1.7.7], geboren op zondag 27 mei 1827 in Amersfoort.

Notitie bij de geboorte: kind enige uren na geboorte overleden.

Zij is overleden op zondag 27 mei 1827 in Amersfoort, geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 mei 1827.

Notitie bij overlijden: kind enige uren na geboorte overleden

1.4.6 Hendrik Ebing is geboren op vrijdag 14 december 1781 in Amersfoort, zoon van Gerardus Joannes (Gerrit) Ebing (zie 1.4) en Mechtildis (Megteld) Bijleveld. Hij is gedoopt op maandag 17 december 1781 in Amersfoort. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Bosserdijck (geb. 1725) [grootmoeder moederszijde]. Hendrik is overleden op zondag 12 juli 1818 om 11:00 in Tiel, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1818. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Bart de Haas (geb. 1762) en Willem van Santwijk (geb. 1774).

Notitie bij Hendrik: Hendrik was in leven Roomskatholiek, ook rk gedoopt. Hij heeft gestudeerd te Leuven. Zie ook testament van Jacob Santvoort, pastoor te Amersfoort en hoogleraar te Leuven. In de weeshuisarchieven van Amersfoort en Leuven zijn geen gegevens omtrent Hendrik Ebing te vinden, noch van zijn broer Gerardus of zijn zusje Elisabeth
Hendrik vertrekt 18-10-1809 van Amsterdam naar Tiel, maar komt in 1806 al op de inwonerslijst van Tiel voor, wonend in huis nr 16. Komt voor in het Burgerlijk Register voor Tiel en Sandwijk alsmede in het register van Patenten afgegeven te Tiel, waar hij steeds vergunning krijgt voor de periode van een jaar. Er berust in Tiel ook een akte van Idemniteit uitgegeven vanuit Amersfoort
In 1814 staat hij op een lijst van voor de landstorm geschikte personen
Hendrik zou gestudeerd hebben in Leuven( zie ook het testament van Jacob Santvoort pastoor te Amersfoort en hoogleraar te Leuven) In de weeshuisarchieven van Amersfoort en in de weeshuisarchieven van Leuven zijn geen gegevens van Hendrik gevonden, noch van zijn broer en zijn zus Elisabeth
Hij trouwde met Pietertje Everse. Zij was gereformeerd. Overlijden gemeld door Bart de Haas( landeigenaar) en
Willem vam Santwijk( voerman)

Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 4 augustus 1809 in Amsterdam met Pietertje ook Evertse Eversen, 21 jaar oud, nadat zij op vrijdag 14 juli 1809 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Pietertje: Ten tijde van het huwelijk woont Hendrik op de Stroomarkt bij de Lutherse kerk en Pietertje op de Weesperstraat bij de Prinsestraat. Bij de ondertrouw is Pietertje geassisteerd door haar vader Teunis Everse eerder weduwnaar van Machteld van den Berg, wonende als boven. Hendrik is geadsisteerd met consent van Regenten van "t Roomsche Weeshuis te Leuven.

Pietertje is een dochter van Teunis Everse en Machteld van de Berg. Zij is gedoopt op zondag 24 februari 1788 in Amsterdam. Bij de doop van Pietertje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus van den Berg en Geesje van den Berg. Pietertje is overleden op zaterdag 4 januari 1817 om 00:00 in Tiel, 28 jaar oud.

Notitie bij Pietertje: Pietertje wonende in de Weesperstraat bij de Prinsenstraat, doet belijdenis te Amsterdam op 22-04-1804, samen met haar zus Elisabeth, de femilie woont later in Tiel
Overlijden werd aangegeven door Hendrik Ebing samen met Roelof Cornelis
van Waayenberg (deurwaarder). Hij was een neef van de overledene.


Kinderen van Hendrik en Pietertje:

1 Machteld Ebing, geboren op donderdag 5 oktober 1809 in Tiel. Volgt 1.4.6.1.

2 Teunis Ebing, geboren op donderdag 29 augustus 1811 in Tiel. Volgt 1.4.6.2.

3 Hendrik Ebing, geboren op zondag 1 augustus 1813 in Tiel. Volgt 1.4.6.3.

4 Evert Ebing, geboren op maandag 21 augustus 1815 in Tiel. Volgt 1.4.6.4.


1.4.7 Gerardus (Gerrit) Ebing is geboren op zondag 9 november 1783 in Amersfoort, zoon van Gerardus Joannes (Gerrit) Ebing (zie 1.4) en Mechtildis (Megteld) Bijleveld. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Bosserdijck (geb. 1725) [grootmoeder moederszijde]. Gerrit is overleden op zondag 7 juli 1850 in Leuven België, 66 jaar oud.

Gerrit trouwde, 45 jaar oud, op donderdag 23 juli 1829 in Leuven België met Maria Theresia de Becker, 35 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Guilielmus Matheus Pironet, Renerius Balthazar Bosdevex (geb. 1769), Petrus Dantz (geb. 1779) en Paulus van Asbroeck (geb. 1797). Maria is geboren op dinsdag 11 februari 1794 in Leuven België, dochter van Henricus de Becker en Elisabetha Stevens.


Kinderen van Gerrit uit onbekende relatie:

1 Anna Maria Elisabetha Ebing [1.4.7.1], geboren op vrijdag 27 juni 1817 in Leuven België.

Notitie bij de geboorte van Anna: gewettigd 23-07-1829

2 Eduardus Josephus Ebing [1.4.7.2], geboren op donderdag 7 december 1820 in Leuven België.

Notitie bij de geboorte van Eduardus: gewettigd 23-07-1829

3 Anna Catharina Ebing, geboren op zaterdag 1 februari 1823 in Leuven België. Volgt 1.4.7.3.

4 Maria Francisca Ebing [1.4.7.4], geboren op maandag 4 juli 1825 in Leuven België.

Notitie bij de geboorte van Maria: gewettigd 23-07-1829

5 Henricus Desiderius Ebing [1.4.7.5], geboren op vrijdag 27 februari 1829 in Leuven België.

Notitie bij de geboorte van Henricus: gewettigd 23-07-1829


1.4.8 Elisabeth (Elisa) Ebing is geboren op donderdag 1 september 1785 in Amersfoort, dochter van Gerardus Joannes (Gerrit) Ebing (zie 1.4) en Mechtildis (Megteld) Bijleveld. Zij is gedoopt op donderdag 1 september 1785 in Amersfoort. Bij de doop van Elisa was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Bosserdijck (geb. 1725) [grootmoeder moederszijde]. Elisa is overleden op woensdag 15 januari 1834 in Heverlee België, 48 jaar oud.

Elisa:

(1) trouwde met Guillaume Gerval. Guillaume is overleden op vrijdag 31 december 1858 in Blanden België. Guillaume trouwde later met Marie Rose Paije (ovl. 1850).

(2) trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 6 juni 1821 in Leuven België met Jean Baptiste Symons, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Elisa en Jean waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Ebing (1783-1850) [zie 1.4.7] [broer bruid], Francois Verbeeck (geb. 1785), Jossenje Tossyn (geb. 1790) en Egide Symons (geb. 1792) [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Elisa en Jean: leuven

Jean is geboren op maandag 18 januari 1796 in Leuven België, zoon van Jean Symons en Therese Arnalsteen. Jean is overleden op maandag 7 september 1829 in Heverlee België, 33 jaar oud.


Kind van Elisa en Jean:

1 Auguste Egide Sijmons, geboren op dinsdag 23 augustus 1825 in Heverlee België. Volgt 1.4.8.1.


1.1.6.2 Hendrik Welling is geboren op dinsdag 28 juli 1807 in Amersfoort, zoon van Arnoldus (Nol) Welling en Alida Cecilia (Cilia) Ebing (zie 1.1.6). Hij is gedoopt op dinsdag 28 juli 1807 in Amersfoort. Hendrik is overleden op donderdag 23 september 1880 in Amersfoort, 73 jaar oud.

Hendrik:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 9 mei 1832 in Amersfoort met Clasina Tolboom, 22 of 23 jaar oud. Clasina is geboren in 1809 in Leusden. Clasina is overleden op maandag 5 juli 1852 in Amersfoort, 42 of 43 jaar oud.

(2) trouwde, 45 jaar oud, op woensdag 19 januari 1853 in Amersfoort met Maria van Doorn, 33 of 34 jaar oud. Maria is geboren in 1819 in Hoogland.

(3) trouwde, 50 jaar oud, op woensdag 14 april 1858 in Hoogland met Antje Aartschen van de Brug, 51 of 52 jaar oud. Antje is geboren in 1806 in Hoogland. Antje is overleden vóór 1868, ten hoogste 62 jaar oud.

(4) trouwde, 60 jaar oud, op woensdag 22 april 1868 in Amersfoort met Gerritje Epskamp, 45 of 46 jaar oud. Gerritje is geboren in 1822 in Hoogland.


Kinderen van Hendrik en Clasina:

1 Arnoldus Welling [1.1.6.2.1], geboren op woensdag 25 september 1833 in Amersfoort. Arnoldus is overleden op maandag 29 mei 1848 in Amersfoort, 14 jaar oud.

2 Geertruida Welling [1.1.6.2.2], geboren op donderdag 18 februari 1836 in Amersfoort. Geertruida is overleden op woensdag 24 januari 1838 in Amersfoort, 1 jaar oud.

3 Cecilia Geertruida Welling [1.1.6.2.3], geboren op woensdag 21 februari 1838 in Amersfoort. Cecilia is overleden op vrijdag 25 januari 1929 in Amsterdam, 90 jaar oud.

4 Joannes Welling [1.1.6.2.4], geboren op zaterdag 12 september 1840 in Amersfoort. Joannes is overleden op vrijdag 29 november 1844 in Amersfoort, 4 jaar oud.

5 Everarda Welling [1.1.6.2.5], geboren op zaterdag 19 november 1842 in Amersfoort. Everarda is overleden op maandag 19 juni 1871 in Amersfoort, 28 jaar oud.

6 Lambertus Welling, geboren op dinsdag 28 oktober 1845 in Amersfoort. Volgt 1.1.6.2.6.

7 Johannes Arnoldus Welling [1.1.6.2.7], geboren op zaterdag 23 juni 1849 in Amersfoort. Johannes is overleden op dinsdag 4 september 1866 in Amersfoort, 17 jaar oud.

8 Adrianus Welling [1.1.6.2.8], geboren op vrijdag 21 mei 1852 in Amersfoort. Adrianus is overleden op zaterdag 11 september 1852 in Amersfoort, 3 maanden oud.


1.1.6.3 Antonius Welling is geboren op woensdag 18 oktober 1809 in Amersfoort, zoon van Arnoldus (Nol) Welling en Alida Cecilia (Cilia) Ebing (zie 1.1.6). Hij is gedoopt op woensdag 18 oktober 1809 in Amersfoort. Antonius is overleden op zaterdag 2 september 1882 om 00:30 in Amersfoort, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 september 1892.

Antonius trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 11 november 1846 in Amersfoort met Agnes Smink, 35 jaar oud. Agnes is geboren op vrijdag 18 oktober 1811 in Barneveld, dochter van Albartus (Elbert) Smink en Anthonia (Teuntje) Evers. Agnes is overleden op zaterdag 21 juni 1879 om 21:30 in Amersfoort, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 juni 1879.


Kinderen van Antonius en Agnes:

1 Welling [1.1.6.3.1], levenloos geboren kind, geboren om 05:00.

2 Antonius Arnoldus Welling [1.1.6.3.2], geboren op zaterdag 27 juli 1850 om 00:00 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 juli 1850. Antonius is overleden op vrijdag 2 juni 1854 om 05:30 in Amersfoort, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 juni 1854.

3 Marinus Philippus Welling, geboren op maandag 1 mei 1854 in Amersfoort. Volgt 1.1.6.3.3.

1.4.6.1 Machteld Ebing is geboren op donderdag 5 oktober 1809 in Tiel, dochter van Hendrik Ebing (zie 1.4.6) en Pietertje ook Evertse Eversen. Zij is gedoopt in Tiel. Bij de doop van Machteld was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Verschoten (1790-1812) [nicht van moeder].

Notitie bij de geboorte van Machteld: Elisabeth Verschoten is een nichtje van de moeder.

Machteld is overleden op dinsdag 17 april 1866 in Amsterdam, 56 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Machteld: Machteld is ten tijde van haar overlijden weduwe van Gerrit Albrecht. Zij is dan een "bakkers affaire doende"aan de Heerengracht
Machteld doet belijdenis bij dominee Wildschut te Amsterdam op 20-12-1826. Zij woont dan aan de Binnen Amstel en getuigen zijn Elisabeth Everse en Frans Goedhart

Notitie bij Machteld: Magteld doet belijdenis bij dominee Wildschut te Amsterdam op 20 december 1826.
Zij woont dan aan de Binnen Amstel en getuigen zijn Elisabeth Everse en Frans
Goedhart ("Eliz. Everts en F. Goedhart").
Bij hun huwelijk zijn beide woonachtig in Amsterdam en zij gaan daarna wonen aan
de Heerengracht, huis 521, op de hoek van de Leidsche gracht.
Machteld wordt ten tijde van haar overlijden vermeld als weduwe van Gerrit
Albrecht en zij is dan een "bakkers affaire doende" aan de Heerengracht.

Machteld trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 30 juni 1831 in Amsterdam met Gerrit Albrecht, 25 of 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Machteld en Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Albrecht, Lucas de Richemont, Frans Goedhart (±1781-1864) [aangetrouwde oom moederszijde bruid] en Pieter Harbrink (±1808-1857) [aangetrouwde oom moederszijde bruid].

Notitie bij het huwelijk van Machteld en Gerrit: Beiden zijn woonachtig in Amsterdam.
Zij wonen vervolgens aan de Heerengracht huis no 521 op de hoek van de Leidse Gracht

Gerrit is geboren in 1805, zoon van Hendrik Albrecht en Geziena Kuijpers. Hij is gedoopt op zondag 3 maart 1805 in Oudekerk. Gerrit is overleden op donderdag 30 september 1852 in Amsterdam, 46 of 47 jaar oud.


Kinderen van Machteld en Gerrit:

1 Elisabeth Geertrui Albrecht [1.4.6.1.1], geboren op zaterdag 16 juni 1832 in Amsterdam. Elisabeth is overleden op dinsdag 2 mei 1848 in Amsterdam, 15 jaar oud.

2 Hendrik Albrecht [1.4.6.1.2], geboren op vrijdag 25 oktober 1833 in Amsterdam.

3 Maria Catharina Albrecht, geboren op woensdag 13 januari 1836 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.1.3.

4 Gerrit Albrecht [1.4.6.1.4], geboren op donderdag 18 januari 1838 in Amsterdam. Gerrit is overleden op donderdag 18 april 1839 in Amsterdam, 1 jaar oud.

5 Gerrit Albrecht [1.4.6.1.5], geboren op woensdag 14 juli 1841 in Amsterdam.

6 Machteld Albrecht [1.4.6.1.6], geboren op woensdag 2 augustus 1843 in Amsterdam.

7 Susanna Albertina Albrecht [1.4.6.1.7], geboren op zaterdag 3 januari 1846 in Amsterdam.

8 Albrecht [1.4.6.1.8], levenloos geboren zoon, geboren op maandag 23 juli 1849 in Amsterdam.

9 Jan Eduard Albrecht [1.4.6.1.9], geboren op woensdag 20 augustus 1851 in Amsterdam. Jan is overleden op dinsdag 2 september 1851 in Amsterdam, 13 dagen oud.

1.4.6.2 Teunis Ebing is geboren op donderdag 29 augustus 1811 om 09:30 in Tiel, zoon van Hendrik Ebing (zie 1.4.6) en Pietertje ook Evertse Eversen. Bij de geboorteaangifte van Teunis waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Hendrik Veldhorst (geb. 1771) en Jan Willem van de Hoog (geb. 1778). Hij is gedoopt op donderdag 5 september 1811 in Tiel. Bij de doop van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Anna van Leersum [aangetrouwde oudtante moederszijde]. Teunis is overleden op donderdag 30 december 1880 om 01:30 in Nijkerk Slichtenhorst, 69 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Teunis waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik de Kruif (geb. 1828) en Evert van Woudenberg (geb. ±1867).

Notitie bij overlijden van Teunis: Geboorteplaats: Tiel
oud 69 jaar; wedn.v. Hermina Wienges; beroep overl.: koornmolenaar; beroep vader: vroedmeester; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij Teunis: Volgens familieoverlevering komt Teunis via Grootgrutter Jacobse naar Nijkerk. Dit zou natuurlijk mogelijk zijn als Teunis zijn opa Teunis Everse een klant zou zijn van deze grootgrutter. De familie Jacobse had een pakhuis dat lag naast de Oostermolen.
Teunis was aanvankelijk molenaarsleerling op de Oostermolen, aan het Vetkamp huisnr 46, bij Evert van den Born.
Vanaf 15/06/1829 heeft zijn intrek genomen bij molenaar Scheerder op de Appelse molen, waar hij later zelf de molenaar wordt.
Bij de volkstelling van 01/01/1830 staat Teunis in geschreven aan de Vetkamp nr 46 bij Evert van den Born
Teunis staat in 1830 in Amsterdam ingeschreven voor de nationale militie (volgnummer 391, inschrijvingsnummer 1693, nummer bij loting 3142)
Het personeelverblijf is aangegeven als Nijkerk en zijn beroep is molenaarsknecht.
Pieter Harbrink, tabakswinkelier, wonende aan de Weesperstraat, 3e huis is voogd. De uitspraak luidt "blijft gedesigneerd", maar hij regelt een remplacant in de persoon
van Dederik Hendericus Meijers (komt uit Amsterdam welke de 14-december 1831 is ingelijfd bij de 9e afdeling infanterie.
Teunis komt ook voor in het inschrijvingsregister van 1830 voor de Nationale Militie te Nijkerk. Hij heeft hier zichzelf aangemeld
maar de aanmelding is later zonder aantekening doorgehaald. In Amsterdam, in de indicateuren, is hierover geen correspondentie geweest met de gemeente Nijkerk gevonden over deperiode 01-01-1830 tot 30-06-1831.
De afdeling militaire zaken van Nijkerk verzendt wel op 08-01-1830 een brief naar Tiel met het verzoek de geboorteakte van Teunis op te sturen.
Op 28-01-1830 wordt het "Register voor de Loting der Nationale Militie over dezen Jare en de alfabetisch lijst der Ingeschrevene"door burgemeester en wethouders van Nijkerk verstuurd naar de Gouverneur van Gelderland.
Teunis is de enige van de drie broers met dubbele inschrijving voor de Nationale Militie.
Uit een Suppletaire Rol van Hoofdelijke Omslag over den Jare 1833, geformeerd door den raad van de stad Nijkerk den 24 Decbr 1833, blijkt dat Teunis alsnog 8 maanden belastingbetaling in klasse 7 moet overnemen van zijn voorganger, vanaf mei van dat jaar. Deze voorganger blijkt te zijn Hendrik van den Born, zie ook Rol van Omslag in de gemeente Nijkerk voor den dienst van 1833. Het jaar daarop (1834) wordt Teunis aangeslagen in een lagere klasse (6).
Hendrik van den Born staat in de Suppletaire Rol van Omslag van 1831 opgevoerd voor een halfjaar voor f 4,50 in klasse 6 en over het jaar 1832 voor f 14,00 eveneens in klasse 6. Overigens komt de vorige molenaar, Gijsbert Scheerder, voor in de Rol van Omslag tot en met 1829, in klasse 5 en niet meer in 1831.
In het jaar 1836, wanneer Teunis 25 wordt, staat hij ingeschreven voor de schutterij. Hij krijgt enkele jaren achtereen uitstel en op 10-05-2840 wordt hij definitief vrijgesteld.
Over het jaar 1869 is Teunis voor de molen een pacht verschuldigd van f 435,00
Bij eerste huwelijk geeft Teunis op de namen van zijn grootouders van vaderszijde niet te kennen en ook niet waar ze overleden zijn.Hij
vertelt dat hij kleinzoon van moeders zijde is vanTeunis Everse en Trijntje Mulder beide overleden te Amsterdam. Bij tweede huwelijk is
Jacob Aaldert Mouw wethouder.De getuigen zijn: Arend van Korlaar, Wijnand van Korlaar, Aard van Coeverden en Johannes van
Coeverden.
Molenaar te Nijkerk
Aangifte van overlijden door Evert Woudenberg en Hendrik de Kruyf, van beroep tolgaarder
Hij heeft belijdenis des geloofs gedaan op 12 maart 1829 te Nijkerk. Later heeft Teunis de jongelingsvereniging in de molen opgericht. Ook genaamd Ebink beroep bg.: molenaar; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: heel-en vroedmeester; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: smid; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; grootouders bruidegom vermeld

Teunis:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 19 juni 1833 in Nijkerk met Herremina (Harmientje) Wienges, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Harmientje waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk van Koeverden (geb. 1799), Willem Jans Westerveldt (geb. 1799), Adrianus Feijen (geb. 1800) en Lamberus Antonius Koebinsie (geb. 1801).

Notitie bij het huwelijk van Teunis en Harmientje: beroep bg.: molenaar; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: heel-en vroedmeester; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: smid; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; grootouders bruidegom vermeld

Harmientje is geboren op dinsdag 6 november 1810 in Nijkerk, dochter van Adam Hendrik Wienges en Geertruij (Geertruida) Donk. Harmientje is overleden op zaterdag 19 maart 1853 om 15:30 in Nijkerk Appel, 42 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Harmientje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Broekhuis (geb. 1814).

Notitie bij overlijden van Harmientje: dooppl: Nijkerk; oud 42 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij Harmientje: Herremina doet belijdenis op 25-03-1828 te Nijkerk
Vanf 15-06-1829 heeft zij, vanuit haar ouderlijk huis, Vetkamp 48, haar intrek genomen bij de molenaar Scheerder op de Appelse molen.
Zij overlijdt precies een week na het overlijden van haar jongste kind Evert. Overlijden is aangegeven door Teunis Ebing en Gerrit Broekhuis.

Teunis trouwde, 42 jaar oud, op dinsdag 13 september 1853 in Nijkerk met Trijntje van Korlaar, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van Coeverden, Aard van Coeverden (1795-1866), Arent van Korlaar (1795-1868) [oom vaderszijde bruid] en Wijnand van Korlaar (geb. 1820) [broer bruid].

Notitie bij het huwelijk van Teunis en Trijntje: beroep bg.: koornmolenaar; beroep bruid: naaister; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: bouwman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Hermina Wienges

Trijntje is geboren op donderdag 8 november 1832 om 21:00 in Nijkerk, dochter van Jan van Korlaar en Christina (Krisje) Mulder. Bij de geboorteaangifte van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus ten Braak (geb. 1786) en Wouterus van Hennekeler (geb. 1790). Trijntje is overleden op donderdag 12 februari 1891 om 02:00 in Nijkerk, 58 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Woudenberg (geb. 1820) en Jan Klaver (1855-1929) [zie1.4.6.2.4] [schoonzoon echtgenoot].

Notitie bij overlijden van Trijntje: Geboorteplaats: Nijkerk
oud 58 jaar; beroep overl.: naaister; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Bij het overlijden van Trijntje is haar zoon Evert voogd over haar dan nog minderjarige kinderen Teunisje en Trijntje, na het overlijden van Teunis op 30-12-1880 en na het afhandelen van de boedel neemt Trijntje met haar kinderen intrek op het Vetkamp nr 116 en later verhuist zij met Reintje, Teunisje en Trijntje naar Vetkamp 111.

Notitie bij Trijntje: Zij wordt later de tweede vrouw van Teunis Ebing


Kinderen van Teunis en Harmientje:

1 Teunis Ebing, geboren op dinsdag 18 maart 1834 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.1.

2 Geertruijda Ebing [1.4.6.2.2], geboren op dinsdag 29 december 1835 om 06:00 in Nijkerk. Bij de geboorteaangifte van Geertruijda waren de volgende getuigen aanwezig: Aart van Koeverden (geb. 1803) en Gerrit Meester (geb. 1805). Geertruijda is overleden op woensdag 20 april 1836 om 05:30 in Nijkerk, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 april 1836. Bij de overlijdensaangifte van Geertruijda waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Jacobs en Aart Hannessen Haverkamp (geb. 1787).

Notitie bij Geertruijda: Geboorte wordt aangegeven door Teunis Ebing samen met Aart van
Koeverden (geen beroep) en Gerrit Meester (kleermaker) Overlijden werd
aangegeven door Aart Hannesen Haverkamp (daghuurder) en Willem
Jacobs(daghuurder) beide buren vav de overledene

3 Geertruida Ebing [1.4.6.2.3], geboren op woensdag 3 mei 1837 om 14:00 in Nijkerk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 mei 1837. Bij de geboorteaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Timmers (geb. 1792), Paulus Wienges (1808-1888) [oom moederszijde] en Teunis Ebing (1811-1880) [zie 1.4.6.2] [vader]. Geertruida is overleden op maandag 12 juni 1837 om 02:30 in Nijkerk, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1837. Bij de overlijdensaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Aalbertsen Mulderij (geb. 1784) en Dirk van Essen (geb. 1798).

Notitie bij overlijden van Geertruida: Geboorteplaats: Nijkerk
oud 5 week; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: windkoornmolenaar; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij Geertruida: Geboorteaangifte wordt gedaan door Teunis Ebing samen met Paulus
Wienges (smid) en Johannes Timmers (turfmeter)Overlijden wordt
aangegeven door Dirk van Essen (bouwman) en Jan Aalbertsen Mulderij
(daghuurder)

4 Geertruida Ebing, geboren op maandag 25 juni 1838 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.4.

5 Hendrika Ebing, geboren op woensdag 30 september 1840 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.

6 Elisabeth Ebing, geboren op vrijdag 2 december 1842 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.6.

7 Gerrit Ebing, geboren op maandag 23 juni 1845 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.7.

8 Paulus Ebing, geboren op woensdag 24 mei 1848 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.8.

9 Hendrik (Hein) Ebing, geboren op zaterdag 12 oktober 1850 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.9.

10 Evert Ebing [1.4.6.2.10], geboren op vrijdag 11 maart 1853 om 22:00 in Nijkerk. Evert is overleden op zaterdag 12 maart 1853 om 20:00 in Nijkerk, 1 dag oud. Bij de overlijdensaangifte van Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Wilhelmus van Mourik (geb. 1791) en Paulus Wienges (1808-1888) [oom moederszijde].

Notitie bij overlijden van Evert: geboortepl: Nijkerk; oud 1 dagen; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: korenmolenaar; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij Evert: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing samen met Willem Knaap en
(bouwman) en Johannes van Koeverden (steenkoper) Overlijden werd
aangegeven door Paulus Wienges (smid) en oom van de overledene en
Cornelis van Mourik (stadsbode)

Kinderen van Teunis en Trijntje:

11 Christina Ebing, geboren op dinsdag 6 februari 1855 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.11.

12 Evert Ebing, geboren op zaterdag 1 maart 1856 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.12.

13 Jannetje Ebing, geboren op vrijdag 26 februari 1858 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.13.

14 Jan Ebing [1.4.6.2.14], geboren op dinsdag 4 september 1860 om 04:00 in Nijkerk. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van den Hazel (geb. 1813) en Valentijn van den Goot (geb. 1833). Jan is overleden op vrijdag 10 december 1875 in Nijkerk, 15 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Prins (1804-1880) [zie 1.4.6.2.5] [zwager] en Willem Ruitenbeek (1829-1906).

Notitie bij overlijden van Jan: geboortepl: Nijkerk; oud 15 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: korenmolenaar; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij Jan: Overlijden is aangegeven door Gerrit Prins (wagenmaker) en Willem Ruitenbeek (landbouwer) Gerrit Prins was zwager van de overledene.

15 Hermina Ebing, geboren op zaterdag 10 januari 1863 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.15.

16 Pieter Ebing [1.4.6.2.16], geboren op zaterdag 13 oktober 1866 om 08:00 in Nijkerk. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Zwerus Ruwkoop (geb. 1812) en Wouter van den Ham (geb. 1826). Pieter is overleden op dinsdag 23 oktober 1866 om 15:30 in Nijkerk, 10 dagen oud.

Notitie bij overlijden van Pieter: geboortepl: Nijkerk; oud 10 dagen; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: koornmolenaar; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij Pieter: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing en Zwerus Ruwkoop
(gepensioneerdmilitair) en Wouter ven den Ham (arbeider) Overlijden is
gemeld door Teunis Ebing en Hendrik de Kruyf(tolgaarder)

17 Reintje Ebing, geboren op vrijdag 22 mei 1868 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.17.

18 Pieter Ebing [1.4.6.2.18], geboren op woensdag 11 mei 1870 om 20:00 in Nijkerk. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Roelof Nieboer (geb. 1812) en Teunis van Rouwendal (geb. 1826). Pieter is overleden op woensdag 3 maart 1875 in Nijkerk, 4 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Pieter: geboortepl: Nijkerk; oud 4 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: korenmolenaar; beroep moeder: zonder beroep

19 Teunisje (Teuntje) Ebing, geboren op dinsdag 22 april 1873 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.19.

20 Trijntje Ebing, geboren op zondag 25 juli 1875 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.20.

1.4.6.3 Hendrik Ebing is geboren op zondag 1 augustus 1813 om 06:30 in Tiel, zoon van Hendrik Ebing (zie 1.4.6) en Pietertje ook Evertse Eversen. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Lodewijk Teesing (geb. 1745) en Johannes Blom (geb. 1784). Hij is gedoopt op dinsdag 3 augustus 1813 in Tiel. Hendrik is overleden op woensdag 5 maart 1873 om 04:00 in Schiedam, 59 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Jacobus van Boohemen (1832-1904) [zie 1.4.6.3.2] [schoonzoon] en Johannes Bronneman (geb. 1849).

Notitie bij Hendrik: Geboorteaangifte gedaan door Hendrik Ebing samen met Lodewijk Feering
(herbergier) en Johannes Blom (koopman

Hendrik Ebing, korporaal, is op 23/03/1834 te Veghel, na gedaan onderzoek in de bijbelgeschiedenis en geloofs/ en zedenleer de Christendoms, tezamen met nog 24 manschappen van het eerste batallion der eerste afdeling schutterij van Gelderland, tot lidmaat der Hervormde kerk aangenomen en bevestigd geworden. Vervolgens wordt aan hem een attestatie afgegeven naar Arnhem.Later staat hij ingeschreven in Brummen als lidmaat, met vermelding van de datum 23/03/1834 en komend van Veghel.
Vervolgens wordt hij op 10/03/1837 in Nijmegen als lidmaat aangetroffen, met attestatie komend van Brummen) in Brummen wordt geen uitgaande attestatie gevonden’. Hendrik staat in 1832 boek 1) in Amsterdam ingeschreven voor de nationale militie (volgnummer 343, inschrijvingsnummer 357, nummer bij de loting 2539). Het personeelverblijf is bij de " mobile schutterij" en zijn beroep is aangegeven als "in dienst". Pieter Harbrink, tabakswinkeler, wonenende Weesperstraat, 3e huis is de voogd. De uitspraak luidt "broeder in dienst en vervangen" en "1 jaar vrij". Er volgt voor de nationale militie nog tweemaal een uitstel en tenslotte in 1836 een afstel. Dubbele inschrijving voor de militie komt niet voor in Arnhem.
Hoij blijkt echter te dienen bij het 1e batallion, 1e afdeling van de mobiele schutterij van Gelderland, alwaaar als laatset woonplaats Arnhem wordt aangegeven.
Hendrik treedt in het 4e kwartaal van van 1830 in dienst als schutter bij de 4e compafnie en wordt per 01-04-1831 fourier.Op zijn verzoek wordt hij per 01-03-1832 overgeplaatst naar de 2e compagnie als korporaal en op 01-09-1834 vertrekt hij, als "vrijwilleger met het kruis" met onbepaald verlof naar Brummen. Tot 1839, het jaar waarin de mobiel schutterij wordt opgeheven, blijft hij beschikbaar. Het is niet bekand of hij in 1830 en 1831 heeft deelgenomen aan de oorlogshandelingen in Belgie; er komen in die perode wel veel vermisten voor in het register. Wel is hij in het tweede en derde kwartaal van 1832, met medisch attest, langdurig met verlof. Op 01-01-1837 vestigt Hendrik zich in Nijmegen vanuit Bemmel( maar komt daar niet voor in het bevolkingsregister eb hoogsywaarschijnlijk moet Brummen zijn. Bij zijn huwelijk is hij commies te voet der tweede klasse bij de directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen" en "corporaal bij het eerste bataljon der eerste afdeling Geldersch Schutterij"
Hendrik vertrekt op 05-02-1869 vanuit Tiel naar Schiedam

Op 11-08-1839 komt het gezin naar Httum vanuit Nijmegen en vertrekt op 22-06-1844 naar Nijkerk, alwaar op 26-06-1844 ingeschreven. Vervolgens gaan zijn ij 1846 van Nijkerk naar Brummen (maar komen daar in het bevolkingsregister niet voo).In 1847 gaat het gezin van brummen naar Zevenaar en op 07-04-1856 vestigt het gezin zich vanuit Arnhem in Tiel aan de Boterkamp en daarna in de Ambtmanstraat en vervolgens in de Binnenmolensteeg nr 166. In deze tijd zijn er in Tiel drie molens: de Binen Molen, de Buiten Molen en de Gasthuis Molen. De kinderen zijn blijkbaar in Tiel blijven hangen, want de Ebingen die in Tiel zijn blijven wonen zijn allemaal nazaten van Hendrik Ebing

Hendrik:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 1 november 1838 in Nijmegen met Elisabeth Bosveld, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Elisabeth: beroep bg.: commies; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; wettiging 1 kind

Elisabeth is geboren op donderdag 20 mei 1813 in Brummen, dochter van Gerrit Bosveld en Everdina Jansen. Elisabeth is overleden op dinsdag 21 april 1857 in Tiel, 43 jaar oud.

Notitie bij Elisabeth: Militie (volgnummer 343, inschrijvingsnummer 357, nummer bij de loting 2539).
Het personeel verblijf is "bij de mobiele schutterij" en zijn beroep is
aangegeven als "in dienst". Pieter Harbrink, tabakswinkelier, wonende
Weesperstraat, 3e huis, is de voogd. De uitspraak luidt "broeder in dienst
vervangen" en "1 jaar vrij". Er volgt voor de Nationale Militie nog twee maal
uitstel en tenslotte in 1836 afstel. Een dubbele inschrijving voor de Nationale
Militie komt bij hem niet voor.
Hij blijkt echter niet te dienen in Noord Holland, maar bij de mobiele
schutterij van Gelderland, 1e bataillon, 1e afdeling, alwaar als laatste
woonplaats Arnhem wordt aangegeven. Hendrik treedt in het 4e kwartaal van 1830
in dienst als schutter bij de 4e compagnie en wordt per 1 april 1831 fourier. Op
zijn verzoek wordt hij per 1 maart 1832 overgeplaatst naar de 2e compagnie als
korporaal en op 1 september 1834 vertrekt hij, als "vrijwilliger met kruis", met
onbepaald verlof naar Brummen. Tot 1839, het jaar waarin de mobiele schutterij
wordt opgeheven, blijft hij beschikbaar. Het is niet bekend of hij in 1830 en
1831 heeft deelgenomen aan de oorlogshandelingen in België; er komen in die
periode wel veel vermisten voor in het register. Wel is hij in het 2e en 3e
kwartaal van 1832, met medisch attest, langdurig met verlof geweest naar Arnhem.
Hendrik Ebing, korporaal, is op 23 maart 1834 te Veghel, na gedaan onderzoek in
de bijbelgeschiedenis en geloofs- en zedeleer des Christendoms, tesamen met nog
24 manschappen van het eerste bataillon der eerste afdeling schutterij van
Gelderland, tot lidmaat der Hervormde kerk aangenomen en bevestigd geworden.
Vervolgens wordt aan hem een attestatie afgegeven naar Arnhem. Later staat hij
ingeschreven in Brummen als lidmaat, met vermelding van de datum 23 maart 1834
en komend van Veghel.
Op 1 januari 1837 vestigt Henderik Ebink zich in Nijmegen vanuit Bemmel (maar
komt daar niet voor in het bevolkingsregister en hoogstwaarschijnlijk moet dit
Brummen zijn). Bij zijn huwelijk is hij "commies te voet der tweede klasse bij
de directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen" en "corporaal bij
het eerste bataljon der eerste afdeling Geldersche schutterij".
Vervolgens wordt hij op 10 maart 1837 in Nijmegen als lidmaat aangetroffen, met
attestatie komend van Brummen (in Brummen wordt echter geen uitgaande attestatie
gevonden).
Op 11 augustus 1839 komt het gezin naar Hattum vanuit Nijmegen en vertrekt op 22
juni 1844 naar Nijkerk, alwaar zij op 26 juni 1844 zijn ingeschreven. Vervolgens
vertrekken zij in 1846 van Nijkerk naar Brummen (maar komen in het
bevolkingsregister daar niet voor). Rond 1847 gaan zij van Brummen naar Zevenaar
en op 7 april 1856 vestigt het gezin zich vanuit Arnhem in Tiel, aan de
Boterkamp en daarna in de Ambtmanstraat en vervolgens in de Binnenmolensteeg nr
166. In die tijd zijn er te Tiel drie molens: de Binnen Molen, de Buiten Molen
en de Gasthuis Molen. De kinderen zijn kennelijk in Tiel blijven hangen, want de
Ebing’s die te Tiel worden aangetroffen zijn allemaal nazaten van Hendrik Ebing.

(2) trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 26 mei 1858 in Rotterdam met Wilhelmina (Mina) van Mook, 28 jaar oud, nadat zij op zaterdag 8 mei 1858 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Mina is geboren op zaterdag 27 juni 1829 om 18:00 in Tiel, dochter van Antonia van Mook. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 juni 1829. Zij is gedoopt op zaterdag 27 juni 1829 in Tiel. Mina is overleden op donderdag 17 januari 1867 om 18:00 in Tiel, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 januari 1867. Zij is begraven op zaterdag 19 januari 1867 in Tiel.

Notitie bij overlijden van Mina: Begraven op de RK begraafplaats Zandwijk


Kinderen van Hendrik en Elisabeth:

1 Henriette Elisabeth Ebing [1.4.6.3.1], geboren op zaterdag 7 juli 1838 in Nijmegen.

2 Maria Aalderdina Wilhelmina Hendrina Elisabeth (Johanna) Ebing, geboren op zondag 8 juli 1838 in Nijmegen. Volgt 1.4.6.3.2.

3 Hendrik Gerrit Ebing [1.4.6.3.3], geboren op zaterdag 12 september 1840 in Hattem.

4 Frans Ebing [1.4.6.3.4], geboren op zondag 9 april 1843 in Hattem.

Notitie bij Frans: Is naar West Indië vertrokken

5 Aaldert Willem Ebing [1.4.6.3.5], geboren op donderdag 10 juli 1845 in Nijkerk. Aaldert is overleden op vrijdag 29 februari 1856 in Arnhem, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 maart 1856.

Notitie bij overlijden van Aaldert: geboortepl: Nijkerk; oud 10 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: zonder beroep; beroep moeder: zonder beroep

6 NN Ebing [1.4.6.3.6], levenloos geboren dochter, geboren op zondag 29 augustus 1847 in Zevenaar.

Notitie bij NN: levenloos geboren; geboortepl: Zevenaar; 29-08-1847; beroep overl.: -; beroep vader: commies; beroep moeder: geen beroep vermeld

7 Mathijs Ebing, geboren op zondag 6 mei 1849 in Zevenaar. Volgt 1.4.6.3.7.

8 Theodor Ebing [1.4.6.3.8], geboren op maandag 24 mei 1852 in Beek (Bergh). Theodor is overleden op zaterdag 28 mei 1853 in Beek (Bergh), 1 jaar oud.

Notitie bij Theodor: geboortepl: Bergh; oud 1 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: belastingcommies; beroep moeder: geen beroep vermeld

9 Theodora Geertruida Ebing [1.4.6.3.9], geboren op woensdag 18 juli 1855 in Arnhem. Zij is gedoopt op donderdag 19 juli 1855 in Arnhem. Theodora is overleden op zondag 27 april 1856 in Tiel, 9 maanden oud.

Notitie bij overlijden van Theodora: Arnhem, overleden op 27 april 1856 te Tiel.
Bij dit overlijden woont de familie Ambtmanstraat 6 te Tiel, daarvoor gewoond
hebbende in de Brummense steeg.


Kinderen van Hendrik en Mina:

10 Hendrik Willem Ebing, geboren op zaterdag 1 januari 1859 in Tiel. Volgt 1.4.6.3.10.

11 Wilhelmina Hendrika Ebing [1.4.6.3.11], geboren op woensdag 13 juni 1860 om 18:00 in Tiel. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Wendelina Egbers en Georgius Evers. Zij is gedoopt op donderdag 14 juni 1860 in Tiel. Wilhelmina is overleden op maandag 9 maart 1863 om 15:00 in Tiel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 maart 1863. Zij is begraven op woensdag 11 maart 1863.

12 Everardus (Evert) Ebing, geboren op zondag 25 augustus 1861 in Tiel. Volgt 1.4.6.3.12.

13 Cornelis Jacobus Ebing [1.4.6.3.13], geboren op zondag 20 september 1863 om 14:00 in Tiel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 september 1863. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Ebing (1813-1873) [zie 1.4.6.3] [vader] en Mina van Mook (1829-1867) [zie 1.4.6.3] [moeder]. Hij is gedoopt op maandag 21 september 1863 in Tiel. Cornelis is overleden op vrijdag 21 oktober 1910 om 07:30 in Arnhem, 47 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Cornelis: Geboorteplaats: Tiel
oud 47 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Cornelis bleef ongehuwd.

14 Willemina Jeanette Ebing, geboren op dinsdag 14 februari 1865 in Tiel. Volgt 1.4.6.3.14.

15 Wilhelmus (Willem) Ebing [1.4.6.3.15], geboren op zondag 21 januari 1866 om 07:00 in Tiel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1866. Hij is gedoopt op zondag 21 januari 1866 in Tiel. Willem is overleden op donderdag 26 september 1867 om 09:00 in Tiel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 september 1867. Hij is begraven op zaterdag 28 september 1867 in Tiel.

16 NN Ebing [1.4.6.3.16], levenloos geboren dochter, geboren op maandag 7 januari 1867 om 23:00 in Tiel. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1867. Zij is begraven op vrijdag 11 januari 1867 in Tiel.

Notitie bij overlijden van NN: Begraven op de RK begraafplaats Zandwijk in Tiel


1.4.6.4 Evert Ebing is geboren op maandag 21 augustus 1815 om 00:30 in Tiel, zoon van Hendrik Ebing (zie 1.4.6) en Pietertje ook Evertse Eversen. Bij de geboorteaangifte van Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Companje (geb. 1758) en Roelof Cornelis van Waaijenberg (geb. 1783). Hij is gedoopt op maandag 28 augustus 1815 in Tiel. Evert is overleden op dinsdag 15 maart 1870 om 07:00 in Tiel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 maart 1870. Bij de overlijdensaangifte van Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Smits (geb. 1822) en Jan Hendrik van IJzendoorn (geb. 1842).

Notitie bij Evert: In 1823 staat Evert Ebing, volgens de lijst ingeleverd door G Hillen, als nr 31 ingeschreven op de school in het 3e Arrondissement van Amsterdam, maar zijn zus en broers komen daarop niet voor (bron 263, nr 5`: Archief van de Plaatselijke Schoolcommissie 1860-1863; naamlijst der kinderen welke zich, volgend de door de s Schoolhouders, Schoolhouderessen en Houderessen van Kleine Kinderscholen op den 1e December 1823 ingeleverde lijsten op de Onderscheidende scholen bevonden)
Evert doet belijdenis bij dominee van Berck Colenbrander te Amsterdam in december 1833. Hij woont dan op Oostenburg (op Oostenburg komen scheepswerveb en een lijnbaan voor, ook liggen er een paar molens tegenaan, waaronder de Gooijer) en getuigen zij G van Rossem en j van der Toren.
Evert is zonder attestatie vertrokken naar Huijsen.
Evert staat in 1834 in Amsterdam ingeschreven voor de Nationale Militie. He personeel verblijf is in al die jaren Huysen en zijn beroep is molenaar.
Pieter Harbrink, tabakswinkelier, wonende Weesperstraat, 3e huis, is de voogd. De uitspraak luidt steeds "broeder vervangen, 1 jaar vrij" en tenslotte in 1837 " broeder vervangen, dienst volbragt, finaal vrij".
Dubbele inschrijving Nationale Militie komt niet voor n Anrhem of Huijsen.
in 1829 woonde Evert nog niet in Rotterdam en in 1839 was hij alweer vandaar vertrokken. Bij zijn huwelijk is Evert molenaarsknecht. Elisabeth is dan zoonder beroep en thans mede in de stad woonachtig afkomstig van Harderwijk. Het huwelijk is ook afgekondigd in Harderwijk.
Evert en Elisabeth zijn in de periode van 1838 tot 1840 zonder attestatie vertrokken van Rotterdam naar Amsterdam. Evert komt komt op 22-11-1851 met zijn kinderen vanuit Oostzaan in Nieuwer Amstel. Hij vertrekt vandaar weer met zijn kinderen naar Amsterdam op 06-02-1852, waar hij zich in maart 1852 met zijn kinderen vanuit Amstelveen/NieuwerAmstel gevestigd heeft an het Bolwerk Rijk.
Evert staat in Oostzaan te boek eerst als molenaarkecht en daarna als molenaar, het gezin woont in Wijk1, huis nr 60,. Zoon Hendricus is later molenaarsknecht in Nieuwer Amstel
In 1823 staat Evert Ebing, volgens de lijst ingeleverd door G. Hillen, als nr 31 ingeschreven op school in het 3e Arrondissement van Amsterdam, maar zijn zus en broers komen daarop niet voor (bron 263, nr 51; Archief van de Plaatselijke Schoolcommissie 1806-1883: Naamlijst der Kinderen welke zich, volgens de door de Schoolhouders, Schoolhouderessen en Houderessen van Kleine Kinderscholen, op den 1e December 1823 ingeleverde Lijsten op de Onderscheidene Scholen bevonden).
Evert doet belijdenis bij dominee Van Berck Colenbrander te Amsterdam in December 1833. Hij woont dan op Oostenburg en zijn getuigen zijn G. van Rossem en J. van den Toren (toelichting: dit betreft Jacobus Van der Tooren, overleden te Amsterdam op 6 november 1834, oud 55 jaren, wonend aan de Groote Oostenburgerstraat nr 19 en touwslager van beroep (gehuwd te Amsterdam op 16 oktober 1807 met Johanna Van Broekhuysen en beide afkomstig uit Amersfoort). De identiteit van G. Van Rossum is niet achterhaald. Op Oostenburg komen scheepswerven en een lijnbaan voor, ook liggen er een paar molens tegenaan, waaronder de Gooijer.
Evert staat in 1834 (boek 1), 1835 (boek 3), 1836 (boek 3) en 1837 (boek 3) in Amsterdam ingeschreven voor de Nationale Militie (volgnummer 2736, nummer bij de
loting 3269). Het personeel verblijf is in al die jaren Huijsen en zijn beroep is molenaar. Pieter Harbrink, tabakswinkelier, wonende Weesperstraat, 3e huis,
is de voogd. De uitspraak luidt steeds "broeder vervangen, 1 jaar vrij", en tenslotte in 1837 "broeder vervangen, dienst volbragt, finaal vrij". Een dubbele
inschrijving voor de Nationale Militie komt bij hem niet voor. Evert is zonder attestatie vertrokken naar Huijsen.
Bij zijn huwelijk is Evert molenaarsknecht. Elisabeth is dan zonder beroep en "thans mede in de stad woonachtig gewoond hebbende in Harderwijk". Het huwelijk
is ook afgekondigd in Harderwijk.
Evert en Elisabeth zijn in de periode van 1838 tot 1840 zonder attestatie van Rotterdam naar Amsterdam gekomen. Daarna woont Evert in Oostzaan waar hij eerst
als molenaarsknegt en daarna als molenaar te boek staat. Het gezin woont daar in Wijk 1, huis nr 60. Evert Ebing, molenaar, komt op 22 november 1851 met zijn
kinderen (Pietertje Maria (1838), Hendrikus (1840), Elisabeth Alida (1843) en Magteld Everdina (1845)) en de dienstmeid Roelofje Ebing(?!) vanuit Oostzaan in
Nieuwer-Amstel. Hij vertrekt van daar weer met zijn kinderen naar Amsterdam op 6 februari 1852, waar hij zich in maart 1852 vanuit Amstelveen/Nieuweramstel
gevestigd heeft aan het Bolwerk Rijk met zijn kinderen Pietertje Alida, Hendrikus, Elisabeth Alida en Machteld Everdina.(bevolkingsregister Amsterdam,
juni 1853). In Amsterdam is ook nog geboren op 8 mei 1848 dochter Anna Maria Louisa Ebing en het gezin woont dan op de Singel bij de Raampoort.

Evert:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 30 augustus 1837 in Rotterdam met Elisabeth Trippelaar, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Evert en Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Dammer, Martinus Kolemans, Willem Smit en Jacobus Johannes Verveen. Elisabeth is geboren op zondag 27 oktober 1816 in ’s-Gravenhage, dochter van Arnoldus Trippelaar en Maria Treskens. Elisabeth is overleden op zaterdag 19 oktober 1850 in Oostzaan, 33 jaar oud.

(2) trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 17 november 1858 in Amsterdam met Elisabeth Winges, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Evert en Elisabeth: Op 17-11-1858 tot mei 1859 wonen Evert en Elisabeth op de Buitensingel 196 a op de molen ’t jonge Hart en vanaf mei 1859 gaan ze dannaar de er vlak naast gelegen molen De Haan op nr 263. Op de Buitensingel nrs 192 en 194 staat de tweede Roomolen en daar wonen molenaarsknecht Jan van den Bergh, een oom van Evert Ebing en Arie Kersten die een halfbroer is van Jan en eerdere mede-eigenaar van de eerste Roomolen op het Bolwerk Schinkel. Hieruit kan je afleiden dat de familie van den Bergh tot in de zestiger jaren verbonden is gebleven met Roomolen. Evert Ebing dan molenaar aan de Schans en Elisabeth Winges wonen in 1964 met hun kinderen in Amsterdam. Elisabeth komt op 08-08-1867 aan in Tiel vanuit Amsterdam met de kinderen Ebing. Het is niet duidelijk of vader EVert daar ook bij was. Evert is daar molenaar eb het gezin woont dan aan de Binnenmolensteeg.
Nadat Evert is overleden gaat Elisabeth weer teur naar Amsterdam. Op 15-08-1870 wordt Elizabeth ingeschreven in het bevolkingsregister van Amsterdam vanuit Tiel, met de kinderen EBING.

Elisabeth is geboren op vrijdag 21 mei 1824 in Amsterdam, dochter van Johan Casper Winges en Adriana Reijnders.

Notitie bij de geboorte van Elisabeth: bij de geboorte van Elisabeth woont de familie aan de Heiligeweg, in gang nr 3.

Elisabeth is overleden op maandag 13 februari 1871 in Amsterdam, 46 jaar oud.

Notitie bij Elisabeth: Elizabet blijkt een nichtje van Hermina Wienges in Nijkerk. Van Elizabeth wordt geen belijdenis gevonden in Amsterdam vanaf 1840. We vinden Elizabet Wennegers terug als diensbode van 25-05-1852 tot juni 1852 bij Wolf Andries Willing aan de St Anthonie Breestraat 29. Dan van mei 1855 tot januari 1857 bij ene Emanuel Sarphati aan de Heerengracht 36 en in deze tijd wordt haar zoontje geboren, Dan van januari 1857 tot oktober 1857 bij de kruidenier Hendrikus van Coevorden (geboren 18-03-1822 Zwolle)eerst aan de Utrechtseweg 822, waar haar zoontje komt te overlijden en daarna aan de Vijzelgracht 222. Vervolgens van oktober 1857 tot maart 1858 bij de makelaar Willem Octavius Werkhoven aan de Prinsengracht.
Tenslotte komt ze bij Evert Ebing eerst van maart 1858 tot november 1858 aan het Overtoom 96 en daarna van november 1858 tot mei 1859 op de Buitensinel 196 a op de molen ’t Jonge Hart, waar zij op 17-11-1858 met hem trouwt. Vanaf mei 1859 gaan ze dan naar de molen De Haan op de Buitensingel 196a op de molen ’t Jonge Hart en vanaf mei 1859 gaan ze dan naar de er vlak naast gelegen molen De Haan op nr 263. Op de Buitensingel nrs 192 en 194 staat de tweede Roomolen en daar wonen molenaarsknecht Jan Van den
Bergh, een oom van Evert Ebing, en Arie Kersten die een halfbroer is van Jan en eerdere mede-eigenaar van de eerste Roomolen op het Bolwerk Schinkel. Hieruit mag worden afgeleid dat de familie Van den Bergh tot in de zestiger jaren verbonden is gebleven met de Roomolen. Evert Ebing, dan molenaar aan de Schans, en Elisabeth Winges wonen in 1864 met hun kinderen (Evert, Elisabeth Alida en Casper Paulus, allen geboren in Thiel, maar deze geboorteplaats blijkt onjuist te zijn) in Amsterdam (bevolkingsregister Amsterdam, klapper 1864). Elisabeth komt op 8 augustus 1867 aan in Tiel vanuit Amsterdam met de kinderen Elisabeth, Evert en Jacob Teunis Ebing, allen geboren te Amsterdam (waarschijnlijk is
Elisabeth dezelfde als Elisabeth Alida). Het is niet duidelijk of vader Evert daar ook bij was, maar dat kan haast niet anders. Evert is daarna molenaar te Tiel en het gezin woont dan aan de Binnenmolensteeg. In die tijd zijn er in Tiel drie molens: de Binnen Molen, de Buiten Molen en de Gasthuis Molen. Op 23 juli 1870, nadat Evert is overleden gaat Elisabeth weer terug vanuit Tiel naar Amsterdam. Op 15 augustus 1870 wordt Elisabeth ingeschreven in het bevolkingsregister van Amsterdam (als hoofd) vanuit Tiel, met de kinderen Evert,
Casper Paulus en Jacob Teunis Ebing (allen geboren te Tiel, maar dat blijkt onjuist te zijn).
Bij de geboorte van Elisabeth Winges woont haar familie aan de Heiligeweg, in gang nr 3. Zij is het enige uit dit ouderpaar dat te Amsterdam is gevonden. Zij wordt te Amsterdam ten onrechte ook Wennegers genoemd en later bij haar huwelijk pas weer Winges. Elisabeth blijkt een nichtje van Hermina Wienges te Nijkerk, de eerste vrouw van Teunis Ebing. Van Elisabeth wordt geen belijdenis gevonden in Amsterdam vanaf 1840. We vinden Elisabeth Wennegers terug als dienstbode: van 25 mei 1852 tot juni 1852 bij Wolf Andries Willing aan de St Anthonie Breestraat 29. Dan van mei 1855 tot januari 1857 bij ene Emanuel Sarphati aan de Heerengracht 36. Dan van januari 1857 tot oktober 1857 bij de kruidenier
Hendricus Van Coeverden (geboren 18 maart 1822 te Zwolle), aan de Utrechtsestraat 822 en daarna aan de Vijzelgracht 222. Vervolgens van oktober 1857 tot maart 1858 bij de makelaar Willem Octavianus Werkhoven aan de Prinsengracht 514. Tenslotte komt ze bij Evert Ebing, eerst van maart 1858 tot november 1858 aan het Overtoom 96 en daarna van november 1858 tot mei 1859 op de Buitensingel 196a op de molen ’t Jonge Hart, waar zij trouwen. Elisabeth heeft ook nog een onwettig zoontje Evert Wennegers, dat in het Binnengasthuis te Amsterdam wordt geboren op 23 november 1856 en dat aldaar is overleden op 10 februari 1857. Dit is hoogstwaarschijnlijk een kind van Evert Ebing.


Kinderen van Evert en Elisabeth (1):

1 Pietertje Maria Ebing, geboren op zondag 27 mei 1838 in Rotterdam. Volgt 1.4.6.4.1.

2 Hendrikus Ebing, geboren op woensdag 19 augustus 1840 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.2.

3 Elisabeth Alida Ebing, geboren op vrijdag 13 januari 1843 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.3.

4 Machdeld Everdina Ebing, geboren op zaterdag 21 juni 1845 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.4.

5 Anna Maria Louisa Ebing [1.4.6.4.5], geboren op maandag 8 mei 1848 in Amsterdam. Anna is overleden op maandag 21 oktober 1850 in Oostzaan, 2 jaar oud.

6 Evert Arnoldus Ebing [1.4.6.4.6], geboren op zondag 18 augustus 1850 in Oostzaan. Evert is overleden op maandag 30 juni 1851 in Oostzaan, 10 maanden oud.


Kinderen van Evert en Elisabeth (2):

7 Elisabeth Ebing [1.4.6.4.7], geboren in 1859 in Amsterdam.

8 Evert Ebing [1.4.6.4.8], geboren in 1863 in Amsterdam.

9 Casper Paulus Ebing, geboren op maandag 23 februari 1863 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.9.

10 Jacobus Teunis Ebing, geboren op maandag 14 mei 1866 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.10.

11 Evert Ebing, geboren omstreeks 1874 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.11.


1.4.7.3 Anna Catharina Ebing is geboren op zaterdag 1 februari 1823 in Leuven België, dochter van Gerardus (Gerrit) Ebing (zie 1.4.7).

Notitie bij de geboorte van Anna: gewettigd 23-07-1829

Anna trouwde, 45 jaar oud, op woensdag 17 juni 1868 in Leuven België met Victor Francois Henri Michiels, 45 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Anna en Victor waren de volgende getuigen aanwezig: Louis Bossut (geb. 1810), Libert Vanderveken (geb. 1810), Ferdinand Lison (geb. 1811) en Alexandre Sondervorst (geb. 1811). Victor is geboren op maandag 6 januari 1823 in Leuven België. Victor is overleden op donderdag 10 juli 1884 in Leuven België, 61 jaar oud.

Kinderen van Anna en Victor:

1 Marie Elisabeth Cornélie Vanderheyden. Volgt 1.4.7.3.1.

2 Louise Marie Catherine Henriëtte Michiels, geboren op zaterdag 14 juni 1862 in Leuven België.Volgt 1.4.7.3.2.


1.4.8.1 Auguste Egide Sijmons is geboren op dinsdag 23 augustus 1825 in Heverlee België, zoon van Jean Baptiste Symons en Elisabeth (Elisa) Ebing (zie 1.4.8).

Beroep:

[[PASTING TABLES IS NOT SUPPORTED]]

Auguste:

(1) trouwde met Anne Marie Vaningh. Anne is overleden op vrijdag 11 februari 1859 in Heverlee België.

(2) trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 8 december 1859 in Leuven België met Catherine Gerval, 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Auguste en Catherine waren de volgende getuigen aanwezig: Joseph (1821) Gregoir, Pierre Deruiter (geb. 1780), Antoinnette Talemans (geb. 1823) en Pierre Joseph Cludts (geb. 1847). Catherine is geboren op donderdag 10 november 1825 in Leuven België, dochter van Guillaume Gerval en Marie Rose Paije.


1.1.6.2.6 Lambertus Welling is geboren op dinsdag 28 oktober 1845 in Amersfoort, zoon van Hendrik Welling (zie 1.1.6.2) en Clasina Tolboom. Lambertus is overleden op zondag 7 april 1929 in Amersfoort, 83 jaar oud. Lambertus trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 16 april 1873 in Amersfoort met Willemina Gouw, 22 jaar oud. Willemina is geboren op donderdag 26 september 1850 in Amersfoort. Willemina is overleden op zaterdag 30 mei 1925 in Amersfoort, 74 jaar oud.


Kinderen van Lambertus en Willemina:

1 Hendrik Welling [1.1.6.2.6.1], geboren op dinsdag 30 september 1873 in Amersfoort.

2 Jacob Johannes Arnoldus Welling [1.1.6.2.6.2], geboren op dinsdag 2 maart 1875 in Amersfoort.

3 Johannes Arnoldus Welling [1.1.6.2.6.3], geboren op woensdag 27 september 1876 in Amersfoort.


1.1.6.3.3 Marinus Philippus Welling is geboren op maandag 1 mei 1854 om 10:00 in Amersfoort, zoon van Antonius Welling (zie 1.1.6.3) en Agnes Smink. Marinus is overleden op donderdag 23 februari 1939 om 08:30 in Amersfoort, 84 jaar oud. Marinus trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 1 september 1880 in Amersfoort met Petronella Johanna Cornelia Cornelissen, 22 jaar oud. Petronella is geboren in mei 1858 in Utrecht. Petronella is overleden op zondag 4 mei 1947 in Amersfoort, 88 of 89 jaar oud.


Kinderen van Marinus en Petronella:

1 Antonius Welling, geboren in 1884 in Amersfoort. Volgt 1.1.6.3.3.1.

2 Marinus Antonius Welling, geboren in 1892 in Amersfoort. Volgt 1.1.6.3.3.2.


1.4.6.1.3 Maria Catharina Albrecht is geboren op woensdag 13 januari 1836 in Amsterdam, dochter van Gerrit Albrecht en Machteld Ebing (zie 1.4.6.1). Maria trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 16 oktober 1856 in Amsterdam met Frans van Erkel, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Frans: amsterdam

Frans is geboren op woensdag 24 juni 1829 in Arnhem, zoon van Aaldert Willem van Erkel en Maria Everse. Frans is overleden in 1899 in Den Haag, 69 of 70 jaar oud.

Kinderen van Maria en Frans:

1 Henri Franciscus van Erkel, geboren in 1859 in Den Haag. Volgt 1.4.6.1.3.1.

2 Eduard Johannes van Erkel, geboren op vrijdag 10 mei 1861 in Den Haag. Volgt 1.4.6.1.3.2.


1.4.6.2.1 Teunis Ebing is geboren op dinsdag 18 maart 1834 om 13:00 in Nijkerk, zoon van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2) en Herremina (Harmientje) Wienges. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 maart 1834. Bij de geboorteaangifte van Teunis waren de volgende getuigen aanwezig: Wouter van Bruinessen (geb. 1794) en Paulus Wienges (1808-1888) [oom moederszijde]. Teunis is overleden op zondag 13 juni 1897 in Dongen, 63 jaar oud.

Notitie bij Teunis: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing samen met Wouter van
Bruinessen (schatter van het vee) en Paulus Wienges (smid)
Op 29 april 1859 vertrekt hij van Amersfoort naar Nijkerk. I juli 1881 is hij volgens memorien van successie, molenaar te Breda, maar wordt daar niet gevonden in het bevolkingsregister (noch in Teteringer, Ginneken of Princenhage
Teunis vertrekt 3 juni 1858 naar Hoogland alwaar hij zich op dezelfde datum
vestigt. Op 29 april 1859 vertrekt hij weer van Amersfoort naar Nijkerk. In juli
1881 is hij, volgens Memoriën van Successie, molenaar te Breda, maar dit moet
worden opgevat als de Baronie van Breda. Ten tijde van zijn huwelijk is Teunis
molenaarsknecht, en beide wonen dan te Meeuwen. Vader Teunis heeft vanuit
Nijkerk een notariële acte van toestemming gestuurd die op 21 mei 1860 is
opgemaakt bij de notaris te Nijkerk. Zoon Teunis blijkt uitgeloot voor de
Nationale Militie. Rond 1863 trekt het jonge gezin van Meeuwen naar Teteringen
en omstreeks 1866 van daar door naar Ginneken, waar Teunis spoorwegwachter is.
Het gezin komt op 2 februari 1872 vanuit Zevenbergen aan in Zwaluwe en vertrekt
van daar op 30 augustus 1877 naar Dongen. In Dongen wonen zij aan de
Kruidenierstraat 19. Teunis is een rondtrekkende molenaar, molenaarsknecht,
arbeider en spoorwegwachter, net zoals het kennelijk te pas komt.

Teunis trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1860 in Meeuwen met Johanna van Emden, 25 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 14 juni 1834 in Dussen, Munster en Muilkerk, dochter van Joseph van Emden en Margarita van der Meijden. Johanna is overleden op dinsdag 3 oktober 1911 in Dongen, 77 jaar oud.

Notitie bij Johanna: Ten tijde van zijn huwelijk is Teunis Molenaarsknecht, beiden wonen dan te Meeuwen. Vader Teunis heeft een notarële akte van toestemming gestuurd, op 21-05-1860 opgemaakt bij notaris Colenbrander te Nijkerk. Teunis blijkt uitgeloot voor de Nationale Militie.
Rond 1863 vertrekt het jonge gezin van Meeuwen naar Teteringen en omstreeks 11866 vandaar door naar Ginniken, waar Teunis spoorwegwachter is. Het gezin komt op 02-03-1872 vanuit Zevenbergen in Zwaluwe en vertrekt van daar op 30-08-1877 naar Dongen. In Dongen woont het gezin aan de Kruideniersstraat 19. Teunis is een rondtrekkende molenaar, molenaarsknecht, arbeider en spoorwegwachter.


Kinderen van Teunis en Johanna:

1 Hermina Ebing, geboren op maandag 3 september 1860 in Meeuwen, Hill en BabylonUnbroek. Volgt 1.4.6.2.1.1.

2 Margrietha Ebing, geboren op zondag 2 maart 1862 in Meeuwen. Volgt 1.4.6.2.1.2.

3 Geertruida (Geertruid) Ebing, geboren op dinsdag 3 januari 1865 in Teteringen. Volgt 1.4.6.2.1.3.

4 Hendrika Ebing, geboren op dinsdag 19 februari 1867 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.4.6.2.1.4.

5 Theunis (Tony) Ebing, geboren op maandag 26 april 1869 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.4.6.2.1.5.

6 Elizabeth Ebing, geboren op donderdag 15 februari 1872 in Hooge en Lage Zwaluwe. Volgt 1.4.6.2.1.6.

7 Josephus (Joe) Ebing, geboren op woensdag 26 mei 1875 in Hooge en Lage Zwaluwe. Volgt 1.4.6.2.1.7.

8 Treintje Ebing, geboren op donderdag 23 januari 1879 in Dongen. Volgt 1.4.6.2.1.8.

1.4.6.2.4 Geertruida Ebing  is geboren op maandag 25 juni 1838 om 08:00 in Nijkerk, dochter van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2) en Herremina (Harmientje) Wienges. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 juni 1838. Bij de geboorteaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Staveren (geb. 1795), Hendrikus Hermsen Swart (geb. 1806) en Teunis Ebing (1811-1880) [zie1.4.6.2] [vader]. Geertruida is overleden op dinsdag 20 oktober 1914 om 07:00 in Nijkerk, 76 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonie van Beek (geb. 1849) [zoon vroegere echtgenoot] en Stienus van de Ridder (geb. 1888).

Notitie bij overlijden van Geertruida: geboortepl: Nijkerk; oud 76 jaar; wed.v. Johannes van Beek; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij Geertruida: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing samen met Jan van Staveren
(schilder)en Hendrikus Harmsen Swart (bouwman) Gaat in de stad wonen
Wijk A no 225 Kolkstraat 97a. Trouwt met Johannes van Beek;later met
Jan Klaver. Haar beide dochters trouwen niet en worden gezusters Klaver
genoemd

Geertruida:

(1) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 27 november 1867 in Nijkerk met Johannes van Beek, 43 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertruida en Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Roelof Nieboer (geb. 1812), Hendrik Marcus (geb. 1817), Petrus van Beek (geb. 1818) en Martinus (Marten) Wijnands (1830-1898) [zie 1.4.6.2.6] [zwager bruid].

Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Johannes: beroep bg.: bakkersknecht; beroep bruid: winkelierster; beroep vader bg.: zadelmaker; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: koornmolenaar; beroep moeder bd.: zonder beroep; weduwe van Johannes van Beek

beroep bg.: bakker; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: korenmolenaar; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Aaltje Bos

Johannes is geboren op maandag 29 december 1823 in Nijkerk, zoon van Dirk van Beek en Maria van Hierden. Johannes is overleden op vrijdag 18 januari 1878 in Nijkerk, 54 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Johannes: geboortepl: Nijkerk; oud 54 jaar; wedn.v. Sophia Francina Heineman; beroep overl.: bakker; beroep vader: horologiemaker; beroep moeder: zonder beroep

Johannes is weduwnaar van Sophia Francisca Heineman (geb. 1816), met wie hij trouwde op donderdag 20 januari 1848 in Barneveld. Johannes is weduwnaar van Aaltje Bos (1823-1863), met wie hij trouwde op woensdag 25 januari 1854 in Nijkerk.

Notitie bij Johannes: Zijn vrouw Geertruida trouwt na zijn overlijden met Jan Klaver (bakker)
aanhet Vetkamp waar zij met haar beide dochters bij hem intrekt.Zij
krijgen samen nog een kind:Evert.

(2) trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 8 mei 1879 in Nijkerk met Jan Klaver, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Jan: beroep bg.: bakkersknecht; beroep bruid: winkelierster; beroep vader bg.: zadelmaker; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: koornmolenaar; beroep moeder bd.: zonder beroep; weduwe van Johannes van Beek

Jan is geboren op vrijdag 7 december 1855 in Nijkerk, zoon van Evert Klaver en Geesje Slats. Jan is overleden op donderdag 12 december 1929 in Nijkerk, 74 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Jan: Geboorteplaats: Nijkerk
oud 74 jaar; beroep overl.: winkelier; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld


Kinderen van Geertruida en Johannes:

1 Hermina van Beek [1.4.6.2.4.1], geboren op dinsdag 22 december 1868 in Nijkerk. Hermina is overleden op dinsdag 16 december 1947 in Nijkerk, 78 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Barend de Graaf (geb. 1878).

Notitie bij Hermina: Is nooit getrouwd geweest Overlijden is aangegeven door Barend de Graaf
(tuinder)

Hermina bleef ongehuwd.

2 Willemina van Beek [1.4.6.2.4.2], geboren op donderdag 11 mei 1871 in Nijkerk. Willemina is overleden op zaterdag 3 juni 1871 in Nijkerk, 23 dagen oud.

Notitie bij overlijden van Willemina: Geboorteplaats: Nijkerk
oud 1 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: bakker; beroep moeder: geen beroep vermeld

3 Teunis van Beek [1.4.6.2.4.3], geboren op zaterdag 20 april 1872 om 09:00 in Nijkerk. Bij de geboorteaangifte van Teunis waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis David van Beek (geb. 1822) [oom vaderszijde] en Pieter Adrianus van Wijland (geb. 1838). Teunis is overleden op maandag 7 april 1873 in Nijkerk, 11 maanden oud.

Notitie bij overlijden van Teunis: Geboorteplaats: Nijkerk
oud 11 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: bakker; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij Teunis: Geboorteaangifte gedaan door Johannes van Beek samen met Cornelis David
van Beek (horlogemaker) en Pieter Adrianusvan Wijland (winkelier)

4 Willemina van Beek [1.4.6.2.4.4], geboren op dinsdag 10 februari 1874 in Nijkerk. Willemina is overleden op zaterdag 16 november 1946 in Nijkerk, 72 jaar oud. Willemina bleef ongehuwd.


Kind van Geertruida en Jan:

5 Evert Klaver [1.4.6.2.4.5], geboren op maandag 24 oktober 1881 in Nijkerk. Evert is overleden op zondag 11 maart 1883 in Nijkerk, 1 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Evert: geboortepl: Nijkerk; oud 16 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: bakker; beroep moeder: zonder beroep

1.4.6.2.5 Hendrika Ebing is geboren op woensdag 30 september 1840 om 20:00 in Nijkerk, dochter van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2) en Herremina (Harmientje) Wienges. Bij de geboorteaangifte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Derk Klaasen (geb. 1782) en Evert van Westerveld (geb. 1782). Hendrika is overleden op maandag 18 februari 1918 om 13:00 in Nijkerk, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 februari 1918. Bij de overlijdensaangifte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Evert Klaver (geb. 1881) en Barend van de Kuit (geb. 1881).

Notitie bij overlijden van Hendrika: geboortepl: Nijkerk; oud 77 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij Hendrika: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing samen met Jacob Derk Klaasen
(deurwaarder) en Evert van Westerveld (klepperman)

Hendrika trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 21 oktober 1868 in Nijkerk met Gerrit Prins, 64 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Gerrit: beroep bg.: wagenmaker; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: korenmolenaar; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Geertruida J. van Monfrans

Gerrit is geboren op donderdag 13 september 1804 in Nijkerk, zoon van Dirk Prins en Hendrikje van Dijkhuisen. Hij is gedoopt in Nijkerk. Gerrit is overleden op zaterdag 22 mei 1880 in Nijkerk, 75 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Gerrit: dooppl: Nijkerk
oud 75 jaar; wedn.v. Geertruida Jeannette van Monfrans; beroep overl.: wagenmaker; beroep vader: wagenmaker; beroep moeder: zonder beroep

Gerrit is weduwnaar van Geertruida Jeannette van Monfrans (1826-1867), met wie hij trouwde op vrijdag 29 maart 1861 in Nijkerk.

Kinderen van Hendrika en Gerrit:

1 Annetje Prins [1.4.6.2.5.1], geboren in 1869 in Nijkerk. Annetje is overleden op vrijdag 17 september 1886 in Nijkerk, 16 of 17 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Annetje: geboortepl: Nijkerk; oud 17 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: wagenmaker; beroep moeder: zonder beroep

2 Teunis Prins, geboren in 1871 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.2.

3 Prins [1.4.6.2.5.3], levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 26 november 1872 in Nijkerk.

Notitie bij overlijden: levenloos geboren
; Geboorteplaats: Nijkerk 26-11-1872; beroep vader: wagenmaker; beroep moeder: zonder beroep

4 Willempje Prins [1.4.6.2.5.4], geboren in 1874 in Nijkerk. Willempje is overleden op vrijdag 19 mei 1882 in Nijkerk, 7 of 8 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Willempje: Geboorteplaats: Nijkerk
oud 8 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: wagenmaker; beroep moeder: zonder beroep

5 Gerrit Prins, geboren op donderdag 25 november 1875 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.5.

6 Hermientje Prins [1.4.6.2.5.6], geboren in 1878 in Nijkerk. Hermientje is overleden op maandag 23 februari 1891 in Nijkerk, 12 of 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 februari 1891.

Notitie bij overlijden van Hermientje: geboortepl: Nijkerk; oud 13 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: zonder beroep

7 Cornelis Prins, geboren op maandag 10 mei 1880 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.7.


1.4.6.2.6 Elisabeth Ebing is geboren op vrijdag 2 december 1842 om 23:30 in Nijkerk, dochter van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2) en Herremina (Harmientje) Wienges. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 december 1842. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis Ebing (1811-1880) [zie 1.4.6.2] [vader] en Jan van Gelder (geb. 1898). Elisabeth is overleden op zaterdag 26 april 1919 in Amersfoort, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 april 1919. Zij is begraven in Amersfoort Soesterweg.

Notitie bij Elisabeth: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing samen met Jan van Gelder
(metselaar) en Cornelis van Mourik (wagenmaker) Vertrekt 24-05-1861
naar Ermelo.

Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 1 mei 1867 in Amersfoort met Martinus (Marten) Wijnands, 36 jaar oud, nadat zij op donderdag 28 maart 1867 in Amersfoort in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Martinus: weduwnaar van Antje van de Brom

Martinus is geboren op dinsdag 31 augustus 1830 in Amersfoort, zoon van Abraham Thomassen Wijnands en Rijka (Rijkje) Rijkse. Martinus is overleden op dinsdag 31 mei 1898 in Amersfoort, 67 jaar oud. Martinus is weduwnaar van Antje van den Brom (1834-1866), met wie hij trouwde op donderdag 15 oktober 1857 in Hoevelaken.

Notitie bij Martinus: Marten noemt zich ook Matinus Wijnands

Kinderen van Elisabeth en Martinus:

1 Teunis Wijnands [1.4.6.2.6.1], geboren op maandag 20 januari 1868 in Amersfoort. Teunis is overleden op dinsdag 14 oktober 1873 in Amersfoort, 5 jaar oud.

2 Geertruida Wijnands, geboren op dinsdag 2 augustus 1870 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.6.2.

3 Johannes Wijnands, geboren op zaterdag 30 november 1872 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.6.3.

4 Teunis Wijnands, geboren op dinsdag 20 januari 1874 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.6.4.

5 Herman Wijnands [1.4.6.2.6.5] , geboren op maandag 21 mei 1877 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan in mei 1877. Herman is overleden op vrijdag 23 maart 1945 om 01:30 in Amersfoort, 67 jaar oud. Hij is begraven in Amersfoort Soesterweg. Herman bleef ongehuwd.

6 Gerarda Wijnands [1.4.6.2.6.6], geboren op dinsdag 18 mei 1880 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 mei 1880. Gerarda is overleden op donderdag 3 april 1952 in Amersfoort, 71 jaar oud. Zij is begraven in Amersfoort Soesterweg.

7 Martinus Wijnands [1.4.6.2.6.7], geboren op zondag 11 februari 1883 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1883. Martinus is overleden op dinsdag 2 juli 1895 in Amersfoort, 12 jaar oud.

8 Wijnands [1.4.6.2.6.8], levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 6 april 1886 in Amersfoort.

9 Bartus Wijnands, geboren op woensdag 5 oktober 1887 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.6.9.


1.4.6.2.7 Gerrit Ebing is geboren op maandag 23 juni 1845 om 20:00 in Nijkerk, zoon van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2) en Herremina (Harmientje) Wienges. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 juni 1845. Bij de geboorteaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Rutgerus Goedvrind (geb. 1767) en Jacob Derk Klaasen (geb. 1782). Gerrit is overleden op donderdag 10 oktober 1912 om 01:00 in Hoogland, 67 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Arie van Dijk (geb. 1860) en Wijnand van Haselen (geb. 1883). Hij is begraven op maandag 14 oktober 1912 in Hoogland.

Notitie bij Gerrit: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing samen met Rutgerus Goedvrind
(rijksbeambte) en Jacob Derk Klaasen (deurwaarder). Vertrekt op
25-04-1871 naar Leusden. Komt op 26-05-1875 terug in Nijkerk om weer op
dezelfde dag te vertrekken naar Hoogland

Koopt een dag voor zijn trouwen de molen "de Vriendschap" in Hoogland.
Acte passeert op 29 april 1875. Vorige eigenaar is Michiel Lagerweij.

Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 30 april 1875 in Nijkerk met Hillegonda Donker, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Hillegonda waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Prins (1804-1880) [zie 1.4.6.2.5] [zwager bruidegom], Teunis Ebing (1811-1880) [zie 1.4.6.2] [vader bruidegom], Johannes van Beek (1823-1878) [zie 1.4.6.2.4] [zwager bruidegom] en Pieter Donker (1849-1920) [broer bruid].

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Hillegonda: beroep bg.: koornmolenaar; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: koornmolenaar; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: landbouwer; beroep moeder bd.: landbouwster

Hillegonda is geboren op maandag 9 februari 1852 in Zaandam, dochter van Pieter Donker en Antje Lammes. Hillegonda is overleden op woensdag 30 januari 1924 om 21:30 in Hoogland, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 februari 1924. Bij de overlijdensaangifte van Hillegonda was de volgende getuige aanwezig: Evert Wernsen (geb. 1879).


Kinderen van Gerrit en Hillegonda:

1 Hermina Ebing, geboren op zondag 23 januari 1876 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.1.

2 Antje Ebing, geboren op woensdag 3 oktober 1877 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.2.

3 Teunis Ebing, geboren op vrijdag 1 november 1878 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.3.

4 Guurtje Ebing, geboren op dinsdag 27 januari 1880 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.4.

5 Trijntje Ebing, geboren op zaterdag 1 januari 1881 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.5.

6 Hillegonda Ebing [1.4.6.2.7.6], geboren op zaterdag 9 december 1882 om 20:00 in Hoogland. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 december 1882. Bij de geboorteaangifte van Hillegonda waren de volgende getuigen aanwezig: Frans de Bruin (geb. 1829) en Harmanus van Butselaar (geb. 1852). Hillegonda is overleden op zaterdag 12 juli 1924 om 08:30 in Amersfoort, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 juli 1924. Zij is begraven in Hoogland Coelhorst.

Notitie bij Hillegonda: ongehuwd

Hillegonda bleef ongehuwd.

7 Gerrit Ebing [1.4.6.2.7.7], geboren op donderdag 27 maart 1884 om 07:00 in Hoogland. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 maart 1884. Bij de geboorteaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van Westerlaak (geb. 1849) en Harmanus van Butselaar (geb. 1852). Gerrit is overleden op dinsdag 8 april 1884 om 05:00 in Hoogland, 12 dagen oud. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Harmanus van Butselaar (geb. 1852).

8 Maria Ebing, geboren op dinsdag 11 augustus 1885 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.8.

9 Gerrit Ebing [1.4.6.2.7.9], geboren op zaterdag 18 september 1886 om 22:00 in Hoogland. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 september 1886. Bij de geboorteaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Frans de Bruin (geb. 1829) en Harmanus van Butselaar (geb. 1852). Gerrit is overleden op zaterdag 2 oktober 1886 om 06:00 in Hoogland, 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1886. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Frans de Bruin (geb. 1829).

10 Elisabeth Ebing [1.4.6.2.7.10], geboren op zondag 13 mei 1888 om 15:00 in Hoogland. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 mei 1888. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Frans de Bruin (geb. 1829) en Willem van Ree (geb. 1845). Elisabeth is overleden op dinsdag 22 mei 1888 om 12:00 in Hoogland, 9 dagen oud. Bij de overlijdensaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Frans de Bruin (geb. 1829).

11 Geertruida Ebing, geboren op maandag 7 april 1890 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.11.

12 Pieter (Piet) Ebing, geboren op zondag 14 juni 1891 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.12.

13 Henrika Maria Ebing [1.4.6.2.7.13] , geboren op dinsdag 20 juni 1893 om 01:00 in Hoogland. Bij de geboorteaangifte van Henrika waren de volgende getuigen aanwezig: Frans de Bruin (geb. 1829) en Willem van Ree (geb. 1845). Henrika is overleden op vrijdag 19 januari 1894 om 16:00 in Hoogland, 6 maanden oud. Bij de overlijdensaangifte van Henrika was de volgende getuige aanwezig: Frans de Bruin (geb. 1829).


1.4.6.2.8 Paulus Ebing is geboren op woensdag 24 mei 1848 om 12:00 in Nijkerk, zoon van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2) en Herremina (Harmientje) Wienges. Paulus is overleden op maandag 17 januari 1887 in Barneveld, 38 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 21 januari 1887 in Barneveld.

Notitie bij overlijden van Paulus: geboortepl: Nijkerk; oud 38 jaar; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij Paulus: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing samen met Dirk van Koeverden
(schipper) en Hendrik van de Hazel (veldwachter) Komt op 21-04-1874
vanuit Maartensdijk in Nijkerk wonen.Hij vertrekt op 15-10-1875 naar
Woudenberg. Hij was op 09-12-1873 vertrokken naar Maartensdijk.

Paulus trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 31 mei 1878 in Barneveld met Dreesje Vliem, 37 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Paulus en Dreesje waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus Marinus Bonting (geb. 1828), Elias Johan Haanschoten (geb. 1836), Hendrik Bouwheer (geb. 1842) en Hein Ebing (1850-1950) [zie 1.4.6.2.9] [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Paulus en Dreesje: beroep bg.: arbeider; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: molenaar; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: arbeider; beroep moeder bd.: arbeidster; weduwe van Jacob Hendriks

Dreesje is geboren op dinsdag 4 mei 1841 in Harderwijk Hierden.

Notitie bij de geboorte van Dreesje: beroep vader: daghuurder; beroep moeder: zonder beroep

Dreesje is overleden op maandag 27 februari 1899 in Zwartebroek, 57 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Dreesje: geboortepl: Harderwijk; oud 52 jaar; wed.v. Jacob Hendriks; wed.v. Paulus Ebing; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Dreesje is weduwe van Jacob Hendriks (ovl. 1877), met wie zij trouwde op vrijdag 27 mei 1870 in Barneveld. Dreesje trouwde later op vrijdag 18 november 1887 in Barneveld met Rijk van Kooij (1857-1932).


Kinderen van Paulus en Dreesje:

1 Ebing [1.4.6.2.8.1], levenloos geboren dochter, geboren op zondag 27 april 1879 om 22:00 in Zwartebroek. Zij is begraven op woensdag 30 april 1879 in Zwartebroek.

Notitie: levenloos geboren; ; geboortepl: Zwartebroek (Barneveld) 27-04-1879; beroep vader: landbouwer; beroep moeder: zonder beroep

2 Ebing [1.4.6.2.8.2], levenloos geboren dochter, geboren op zondag 10 september 1882 in Barneveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 september 1882.

Notitie bij de geboorte: levenloos geboren; ; geboortepl: Barneveld 10-09-1882; beroep vader: landbouwer; beroep moeder: zonder beroep

Zij is begraven op woensdag 13 september 1882 in Barneveld.


1.4.6.2.9 Hendrik (Hein) Ebing  is geboren op zaterdag 12 oktober 1850 om 18:00 in Nijkerk, zoon van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2) en Herremina (Harmientje) Wienges. Hein is overleden op zaterdag 14 januari 1950 om 23:46 in Soest, 99 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 januari 1950. Hij is begraven op woensdag 18 januari 1950 in Soest Veldweg.

Notitie bij Hein: Geboorteaangifte gedaan doorTeunis Ebing samen met Aalbert Hooyer
(bouwman) en Hendrik Kieft (bouwman) Vertrekt op 03-07-1872 naar
Vreeland.Vertrokken op 30-04-1874 naar Nijkerk Komt op 02-05-1875 vanuit Nieuwveen weer in Nijkerk wonen.Hij
vertrekt op 21-02-1876 naar Hoogland
In juli 1881 is Hendrik korenmolenaarsknecht te Vianen
ingekomen 18-05-1874 van Vreeland
vertrokken 30-04-1875 naar Nijkerk
Hij vestigt zich op 17-10-1884 met zijn gezin in Amersfoort vanuit Vianen om op 03-06-1891 met zijn gezin naar Soest te vretrekken

Hein:

(1) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 12 november 1879 in Amersfoort met Rijkje te Kulve, 21 jaar oud, nadat zij op donderdag 23 oktober 1879 in Amersfoort in ondertrouw zijn gegaan. Rijkje is geboren op donderdag 8 juli 1858 in Amersfoort, dochter van Aalbert te Kulve en Johanna (Anna) Malestein. Rijkje is overleden op donderdag 1 december 1892 in Soest, 34 jaar oud.

(2) trouwde, 44 jaar oud, op zaterdag 3 augustus 1895 in Soest met Hendrica (Heintje) Muts, 33 jaar oud, nadat zij in juli 1895 in Soest in ondertrouw zijn gegaan. Heintje is geboren op vrijdag 4 april 1862 in Hilversum, dochter van Aart Muts en Maria Ravenhorst. Heintje is overleden op dinsdag 8 september 1936 in Soest, 74 jaar oud.


Kinderen van Hein en Rijkje:

1 Hermiena Ebing, geboren op woensdag 17 december 1879 in Vianen. Volgt 1.4.6.2.9.1.

2 Albertus Johannis Ebing [1.4.6.2.9.2], geboren op donderdag 18 november 1880 in Vianen. Albertus is overleden op woensdag 29 december 1880 in Vianen, 1 maand oud.

3 Johanna Ebing, geboren op vrijdag 21 oktober 1881 in Vianen. Volgt 1.4.6.2.9.3.

4 Teunis Ebing [1.4.6.2.9.4], geboren op dinsdag 14 november 1882 in Vianen. Teunis is overleden op dinsdag 30 januari 1883 in Vianen, 2 maanden oud.

5 Alberta Ebing [1.4.6.2.9.5], geboren op vrijdag 22 februari 1884 in Vianen. Alberta is overleden op donderdag 12 april 1894 in Soest, 10 jaar oud.

6 Teuntje Ebing [1.4.6.2.9.6], geboren op woensdag 11 maart 1885 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 maart 1885. Teuntje is overleden op zaterdag 14 augustus 1886 in Amersfoort, 1 jaar oud.

7 Teuntje Ebing, geboren op donderdag 30 september 1886 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.9.7.

8 Rijkje Ebing [1.4.6.2.9.8], geboren op zaterdag 10 maart 1888 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 maart 1888. Rijkje is overleden op vrijdag 6 april 1888 in Amersfoort, 27 dagen oud.

9 Jan Ebing [1.4.6.2.9.9], geboren op zaterdag 15 maart 1890 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 maart 1890. Jan is overleden op donderdag 31 augustus 1893 in Soest, 3 jaar oud.

10 Rijkje Ebing [1.4.6.2.9.10], geboren op woensdag 30 november 1892 in Soest.

Notitie bij de geboorte van Rijkje: Eerste van een tweeling, moeder overlijdt de volgende dag

Rijkje is overleden op dinsdag 19 september 1893 in Soest, 9 maanden oud.

Notitie bij overlijden van Rijkje: 9 mnd

Notitie bij Rijkje: 1e van een tweeling

11 Gerritje Ebing [1.4.6.2.9.11], geboren op woensdag 30 november 1892 in Soest.

Notitie bij de geboorte van Gerritje: Tweede van een tweeling
Moeder overlijdt de volgende dag

Gerritje is overleden op dinsdag 5 september 1893 in Soest, 9 maanden oud.

Notitie bij Gerritje: Tweede van een tweeling


Kinderen van Hein en Heintje:

12 Jan Ebing, geboren op zondag 27 oktober 1895 in Soest. Volgt 1.4.6.2.9.12.

13 Aart Ebing, geboren op zaterdag 19 december 1896 in Soest. Volgt 1.4.6.2.9.13.

14 Gerrit Ebing [1.4.6.2.9.14], geboren op maandag 18 april 1898 in Soest. Gerrit is overleden op donderdag 3 januari 1901 in Soest, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 januari 1901.

15 Maria Geertruida (Marie) Ebing, geboren op zondag 15 oktober 1899 in Soest. Volgt 1.4.6.2.9.15.

16 Hillegonda Ebing, geboren op zondag 14 december 1902 in Soest. Volgt 1.4.6.2.9.16.


1.4.6.2.11 Christina Ebing is geboren op dinsdag 6 februari 1855 om 12:30 in Nijkerk, dochter van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2) en Trijntje van Korlaar. Bij de geboorteaangifte van Christina waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Derk Klaasen (geb. 1782) en Barend Kook (geb. 1807). Christina is overleden op vrijdag 10 juni 1892 in Barneveld, 37 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Christina: geboortepl: Nijkerk; oud 37 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij Christina: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing samen met Jacob Derk Klaasen
(Commissaris van de vaart) en Barend Kook (sluiswachter) Later krijgt
zij een onwettig kind (Pieter;geboren 06-01-1870) Verhuisd 27-06-1873
naar Amersfoort om op 07-07-1876 weer in Nijkerk terug te keren.
Vervolgens vestigt Christina zich 21-06-1879 weer in Amersfoort, overigens zonder haar zoontje Pieter, en woont dan bij haar zuster Elisabeth en haar zwager.
In juli 1881 wiint Christina in Nijkerk, zij vertrekt op 25-05-1883 met haar zoontje van Nijkerk naar Barneveld. Ook genaamd Ebink.

Christina trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 20 september 1882 in Nijkerk met Aalbert (Lubbert) van Veldhuizen, 30 of 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Christina en Lubbert: beroep bg.: molenaarsknecht; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep; wettiging 1 kind

geboortepl: Nijkerk; oud 37 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Christina vertrekt op 27 juni 1873 naar Amersfoort om op 7 juli 1876 weer in
Nijkerk terug te keren. Vervolgens vestigt Christina zich op 21 juni 1879
Christina weer in Amersfoort, overigens zonder haar zoontje Pieter, en woont dan
bij haar zuster Elisabeth. In juli 1881 woont Christina weer in Nijkerk. Op 25
mei 1883 wordt zij met haar zoontje, dat bij haar huwelijk wordt erkend,
uitgeschreven van Nijkerk naar Barneveld.

Lubbert is geboren in 1851 in Ede, zoon van Gerrit van Veldhuizen en Jannigje Jansen. Lubbert is overleden op dinsdag 3 mei 1921 in Barneveld, 69 of 70 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Lubbert: geboortepl: Ede; oud 70 jaar; wedn.v. Christina Ebink; beroep overl.: dagloner; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Lubbert trouwde later op vrijdag 9 december 1892 in Barneveld met Sophia Roskam (geb. 1856).

Notitie bij Lubbert: Lubbert Heeft Pieter Ebing bij zijn huwelijk met Christina Ebing erkend


Kinderen van Christina uit onbekende relatie:

1 Pieter Ebing, geboren op zondag 6 januari 1878 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.11.1.

2 NN Ebing [1.4.6.2.11.2], levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 30 juli 1879 in Amersfoort.


Kinderen van Christina en Lubbert:

3 Jannetje van Veldhuizen, geboren in 1884 in Barneveld. Volgt 1.4.6.2.11.3.

4 Teunis van Veldhuizen, geboren in 1886 in Barneveld. Volgt 1.4.6.2.11.4.

5 Gerrit Jan van Veldhuizen [1.4.6.2.11.5], geboren in oktober 1887. Gerrit is overleden op donderdag 3 november 1887 in Barneveld, 1 maand oud.

Notitie bij Gerrit: geboortepl: Barneveld; oud 4 week; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: dagloner; beroep moeder: zonder beroep


1.4.6.2.12 Evert Ebing is geboren op zaterdag 1 maart 1856 om 06:00 in Nijkerk, zoon van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2) en Trijntje van Korlaar. Bij de geboorteaangifte van Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Anthon in de Heyantenkoning (geb. 1810) en Hendrik de Kruif (geb. 1828). Evert is overleden op dinsdag 19 december 1911 in Barneveld, 55 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Evert: geboortepl: Nijkerk; oud 55 jaar; beroep overl.: molenaarsknecht; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij Evert: Verhuisd 21-12-1874 naar Hoogland en komt 31-01-1876 weer terug in Nijkerk. Vervolgens vertrekt hij op 26-02-1880 naar Woudenberg om op 16-08-1880 weer terug te keren naar Nijkerk.
Hij komt op 06-04-1881 met zijn gezin vanuit Nijkerk naar Amersfoort, in juli 1881 is hij daar molenaarsknecht, en vertrekt weer van daar naar Barneveld op 02-04-1887,

Evert trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 12 mei 1880 in Nijkerk met Beertje Bos, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Evert en Beertje: beroep bg.: korenmolenaar; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: korenmolenaar; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: arbeider; beroep moeder bd.: arbeidster; wettiging 1 kind
Evert en Beerdje komen op 16-08-1880 met hun kinderen Betje en Teunis vanuit Woudenberg naar Nijkerk waar zij intrekken in de Appelse molen. Kennelijk koomt zoon Evert zijn vader Teunis, die op 30-12-1880 komt te overlijden, terzijde staan. Het gezin vertrekr weer, na het afhandelen van de boedel, op 04-04-1881 van Nijkerk naar Amersfoort

Beertje is geboren op woensdag 22 september 1852 in Putten Huinen, dochter van Jan Bos en Betje van Beek. Beertje is overleden op donderdag 13 augustus 1914 in Barneveld, 61 jaar oud.

Notitie bij Beertje: geboortepl: Putten; oud 61 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld


Kinderen van Evert en Beertje:

1 Betje Ebing, geboren op donderdag 22 november 1877 in Putten. Volgt 1.4.6.2.12.1.

2 Teunis Ebing [1.4.6.2.12.2], geboren op donderdag 30 september 1880 om 10:00 in Nijkerk. Bij de geboorteaangifte van Teunis waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Scheerman (geb. 1845) en Jan Klaver (1855-1929) [zie 1.4.6.2.4] [aangetrouwde oom vaderszijde]. Teunis is overleden op dinsdag 25 februari 1908 in Soembawa Ned Indië, 27 jaar oud.

3 Evert Ebing [1.4.6.2.12.3], geboren op zondag 11 februari 1883 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 februari 1883. Evert is overleden op zondag 30 januari 1944 in De Bilt, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 februari 1944.

4 Trijntje Ebing, geboren op dinsdag 11 augustus 1885 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.12.4.

5 Gerrit Jan Ebing [1.4.6.2.12.5], geboren op maandag 3 september 1888 in Barneveld. Gerrit is overleden op woensdag 20 april 1892 in Barneveld Esveld, 3 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Gerrit: geboortepl: Barneveld; oud 3 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: molenaarsknecht; beroep moeder: zonder beroep

6 Lubarta Wilhelmina Ebing [1.4.6.2.12.6], geboren op zondag 19 juli 1891 in Barneveld. Lubarta is overleden op woensdag 20 april 1892 in Barneveld Esveld, 9 maanden oud.

Notitie bij overlijden van Lubarta: geboortepl: Barneveld; oud 9 maand; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: molenaarsknecht; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij Lubarta: geboortepl: Barneveld; oud 9 maand; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: molenaarsknecht; beroep moeder: zonder beroep

7 Luberta Wilhelmina Ebing [1.4.6.2.12.7], geboren op donderdag 24 januari 1895 in Barneveld.


1.4.6.2.13 Jannetje Ebing is geboren op vrijdag 26 februari 1858 om 12:30 in Nijkerk, dochter van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2) en Trijntje van Korlaar. Bij de geboorteaangifte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Aart van Oostenrijk (geb. 1809) en Hendrik van den Hazel (geb. 1813). Jannetje is overleden op zondag 30 mei 1909 in Amsterdam, 51 jaar oud.

Notitie bij Jannetje: Ook genaamd Ebink.
Zij vertrekt 01-11-1881 naar Amsterdam, waar zij overigens al in 1881 diensbode is. Jannetje staat met haar echtgenote in het bevolkongsregister van Nieuwer Amstel ingeschreven als Jannetje Cornelia Petronella Ebing

Jannetje trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 30 juli 1884 in Den Haag met Hendrik Petrus Cornelis (Harry) Gerstel, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jannetje en Harry waren de volgende getuigen aanwezig: Willem de Kok, Wilhelm August Verwohlt, Christiaan illem August Verwohlt en Jan Visser. Harry is geboren op maandag 1 september 1862 in Amsterdam. Harry is overleden in 1960 in Amsterdam, 97 of 98 jaar oud.

Notitie bij Harry: Hendrik Gerstel komt op 06-09-1884 in Amsterdam vanuit Den Haag


Kinderen van Jannetje en Harry:

1 Catharina Cornelia Petronella Gerstel, geboren op woensdag 11 maart 1885 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.2.13.1.

2 Barend Teunis Cornelis Gerstel [1.4.6.2.13.2], geboren in 1886. Barend is overleden op zaterdag 9 september 1933 in Zeist, 46 of 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 september 1933. Barend bleef ongehuwd.

3 Hendrikus Cornelis Petrus Gerstel [1.4.6.2.13.3], geboren op maandag 11 april 1887 in Nieuwer Amstel. Hendrikus is overleden in Illinois USA.

4 Jeanette Petronella Gerstel, geboren in 1890 in Nieuwer Amstel. Volgt 1.4.6.2.13.4.

5 Willem Casparis Gerstel [1.4.6.2.13.5], geboren op maandag 26 september 1892 in Amsterdam.

6 Gerstel [1.4.6.2.13.6], geboren op dinsdag 29 augustus 1893 in Amsterdam.

7 Gerstel [1.4.6.2.13.7], geboren op zaterdag 26 september 1896 in Amsterdam.

8 Maria Catharina Jannetje Gerstel [1.4.6.2.13.8], geboren op vrijdag 14 oktober 1898 in Amsterdam. Maria is overleden.


1.4.6.2.15 Hermina Ebing  is geboren op zaterdag 10 januari 1863 om 03:00 in Nijkerk, dochter van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2) en Trijntje van Korlaar. Bij de geboorteaangifte van Hermina waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Groenesteijn (geb. 1803) en Evert Klaver (geb. ±1829). Hermina is overleden op dinsdag 20 december 1938 in Den Haag, 75 jaar oud.

Notitie bij Hermina: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing met Jan Groenesteyn
(Daggelder) en Evert Klaver (zadelmaker).Ook genaamd Ebink.Vertrekt
12-11-1880 van Nijkerk naar Amersfoort en gaat op 27-05-1883 weer van
Amersfoort naar Nijkerk.Vertrekt op 29-10-1885 naar Leiden .
Op 12/02/1893 met attestatie van Leiden naar Leiderdorp
Gehuwd op
27 jarige leeftijd op 05-02-1890 te leiden. Uit dit huwelijk kwamen 9
kinderen.

Woont
in Amersfoort als dienstmeisje in de huizinge D379 op ’t Zand. Zij brengt een
attestatie van Amersfoort van 2 juni 1883 en een extract hiervan wordt afgegeven
naar Leiden op 27 juni 1888. Vertrekt 29 oktober 1885 definitief naar Leiden
alwaar de aankomst niet meer valt na te gaan. Als gevolg van de grote
stadhuisbrand van 1929 is namelijk een groot deel van het oude
bevolkingsregister verloren gegaan. Op 12 februari 1893 wordt voor Hermina een
attestatie afgegeven van Leiden naar Leiderdorp. Bij het huwelijk is de moeder
van de bruid afwezig, maar stemt toe blijkens een authentieke acte. Hendrik en
Hermina vertrekken 15 oktober 1892 van Leiden naar Leiderdorp in de Raamstraat
rechts nr 8. Vervolgens op 17 juli 1895 van Leiderdorp naar Den Haag, waar zij
in de Westerstraat 138 gaan wonen.


Vollersgracht 10
Voor de nummers 10, 10a en 10b geldt dat er heel veel, vaak kleine gezinnen in wonen die elkaar snel afwisselen. De huizen hebben maar een voordeur. Niettemin worden ze vaak dubbel bewoond.
De eerste bewoners van Vollersgracht 10 verschijnen op 10 juli 1890. Het zijn Jilles de la Rie, metselaar, 62 jaar, (geb. 03-03-1828), zijn vrouw Suzanna Noest, 60 jaar, (geb. 06-02-1830) en hun dochter Suzanna Dool, 25 jaar (geb. 14-12-1864). Niet duidelijk is wanneer ze vertrekken.
Op 1 augustus 1890 komen er nieuwe bewoners. Mogelijk trekken die in bij het gezin van De la Rie. Het zijn Gerardus Petrus de Klerk, 26 jaar (geb. 04-01-1864) en Geertruida Overdijk, 19 jaar, (geb. 05-08-1871).
Per 1 augustus staat nog een ander gezin vermeld: Petrus Johannes Freeken, van beroep koekbakker, 21 jaar, (geb. 20-08-1869) en zijn vrouw Maria Cornelia Pina, 19 jaar, (geb. 28-09-1870). Vanaf 15-12-1890 woont ook Sara Oostveen, 72 jaar, (geb. 26-07-18) op dit adres.
De Klerk en zijn vrouw vertrekken half januari. Freeken en zijn vrouw en Sara Oostveen verhuizen aan het eind van de maand.
Op 31 januari 1891 zijn er nieuwe bewoners: Jan Selier, broodbakker, 57 jaar (geb. 27-06-1833), zijn vrouw Catharina Noest, 59 jaar, (geb. 11-09-1831) en hun twee kinderen:
Jansje, 25 jaar, (geb. 31-01-1866)
Johannes Jacobus, 23 jaar, (geb. 26-01-1868).
Jacobus Selier, een familielid, 60 jaar, (geb. 14-10-1830), woont bij hen in.
Ze blijven maar enkele maanden. Per 25 juni 1991 staan ze ingeschreven op Vollersgracht 10d, maar op 28-02-1891 zijn er al nieuwe bewoners op Vollersgracht 10. Het lijkt erop dat deze gezinnen een poosje samen op nummer 10 hebben gewoond. Het tweede gezin is van:
Dirk Nicolaas Gerard Habermehl, 30 jaar (geb. 03-01-1861), agent van politie. Zijn vrouw heet Adriaantje van der Tang, 28 jaar, (geb. 07-03-1860). Ze hebben een dochter van 6: Alida Peternella (geb. 13-03-1884).
Op 17 juli 1891 wordt hun tweede kind geboren: Johanna Wilhelmina Frederica, net nadat De familie Selier vertrokken is.
Op 7 oktober 1891 krijgt de familie Habermehl inwoning van Maurits Elkerbout en zijn gezin. Elkerbout, (geb. 08-09-1860 is kleermaker. Zijn vrouw heet Alida le Maitre, 32 jaar (geb. 22-08-1858). Ze hebben twee kinderen:
Antonia Hendrika, 4 jaar, (geb. 06-02-1887)
Maurits, 2 jaar (geb. 13-03-1889)
Het gezin Elkerbout vertrekt op 21 december 1891.
Op 25 januari 1892 zijn er nieuwe bewoners: Hendrik Goebertus, winkelbediende, 29 jaar, (geb. 13-09-1862), zijn vrouw Hermina Eling, 29 jaar, (geb. 06-01-1863) en twee dochters:
Catharina, 1,5 jaar, (geb. 03-06-1890)
Trijntje, 4 maanden (geb. 04-08-1891).
Op 24 februari 1892 trekt Trijntje Ebing, dienstbode, 16 jaar, (geb. 25-07-1875) bij hun in.
Het gezin van Goebertus vertrekt op 15 oktober 1892.
In de gegevens van het bevolkingsregister zit een hiaat van ongeveer tien jaar. Uit een andere pagina van het register blijkt dat het huis in 1893 werd bewoond door Gerrit Overdijk en Maria Rijgersbergen.
Uit de adresboeken komen de volgende namen:
1894: I.N. de Rooy en L.J.A. Martijn.
Ludovicus Jacobus Antonius Martijn, smid, (geb. 01-02-1865) komt van Vollersgracht 10a, met zijn vrouw Maria Elisabeth Ouwerkerk, (geb. 07-06-1866) en zoon Jacobus Ludovicus (geb. 16-05-1895). Ze blijven tot 7 april 1896.
Na L.J.A. Martijn komt ook nog het gezin van Jacobus Johannes Jansen, gasfitter, (geb. 22-05-1868) en zijn vrouw Johanna Catharina Marks (geb. 25-11-1868). Ze hebben drie kinderen:
Jacoba (geb. 02-05-1892)
Gerrit (geb. 22-12-1893 )
Pieter Philippus (geb. 05-01-1896)
Ze blijven tot 7 juli 1896.
In de adresboeken staan verder: 1895/1896: J.C. Roelandse
1897/1898: A.M. Brandt en C.W. de Graaf
1899: L.H. Meurs en J Wolf
1900: Weduwe C. Hoogerduyn
1903/1904: H. van der Walle en G.A. Jasperse
Gerard Anthonius Jasperse staat ook vermeld in het bevolkingsregister. Hij woont daar vanaf 14 juni 1902. Hij is blikslager, 25 jaar (geb. 01-08-1877), zijn vrouw heet Jannetje van der Velden, 25 jaar (geb. 26-02-1877) en ze hebben een dochter van 10 maanden: Maria Alida Fredrika (geb. 27-08-1901). Op 14-08-1902 wordt hun tweede kind geboren: Pieter. Het gezin woont 1,5 jaar op dit adres. Ze vertrekken op 27 januari 1904.
Op 27 juli 1904 zijn er nieuwe bewoners: Lodewijk Martijn, gasfitter, 21 jaar (geb. 24-07-1883) en zijn vrouw Catharina Devilee, 22 jaar (geb. 11-09-1881). Op 26 oktober 1904 wordt hun dochter Sophia geboren.
Per 16 augustus 1904 staat een tweede gezin op dit adres ingeschreven. Het gezin van Martijn woont er dan nog. Ze vertrekken op 20 december 1904. Het nieuwe gezin is van Pieter Jacobus van Reijzen, winkelbediende, 29 jaar (geb. 20-10-1874), zijn vrouw Johanna Christina Baart, 26 jaar (geb. 24-07-1878) en hun twee kinderen:
Isaac, 7 jaar, (geb. 28-10-1896)
Christina, 2 jaar (geb. 05-04-1902).
Op 27 december 1904 zijn er alweer nieuwe bewoners. Zeker is dat het gezin Van Reijzen rond die tijd vertrekt. Per 16 januari 1905 zijn ze uitgeschreven.
De nieuwe bewoners zijn: Pieter van der Klaauw, bleeker, 29 jaar (geb. 31-07-1874), zijn vrouw Bertha Maria van der Klaauw, 27 jaar, (geb. 12-11-1876) en hun twee kinderen:
Petrus Johannes, 5 jaar, (geb. 07-02-1899)
Henriette Sophia, 3 jaar, (geb. 24-08-1901).
Het gezin van Pieter van der Klauw blijft maar drie maanden.
Op 1 maart 1905 zijn er nieuwe bewoners: Pieter Kooiman, arbeider, 29 jaar (geb. 11-04-1875) en zijn vrouw Maria van Grieken, 35 jaar (geb. 03-02-1870).
Een maand later, op 8 april trekt er een tweede gezin bij hun in: Louis Abelman, rijksveldwachter, 35 jaar, (geb. 01-02-1870), zijn vrouw Henrietta Margaretha Harteveld, 31 jaar (geb. 28-11-1873) en hun twee kinderen: Leonora Hermina, 7 jaar (geb. 20-11-1897)
Maria 29-06-1904.
Kooiman en zijn vrouw vertrekken op 4 augustus 1905 naar Vollersgracht 4a. Het is niet duidelijk hoelang het gezin van Abelman blijft.
Op 31 mei 1905 zijn er weer nieuwe bewoners: Johannes de Jonge, schippersknecht, 26 jaar (geb. 10-10-1878) en zijn vrouw Lena Johanna Hofkes, 23 jaar (geb. 30-04-1882). Ze blijven tot 17 april 1906.
Op 30 mei 1906 komen Johannes Philippus Janssen, scheepssjouwer, 22 jaar (geb. 24-03-1884) en zijn vrouw Maria Wetselaar, 21 jaar (geb. 24-27-1885). Ze trouwen diezelfde dag.
Vrijwel gelijktijdig komt Hendrik Stouten, smid, 28 jaar, (geb. 20-06-1877) bij hen inwonen. Een maand later komt zijn vrouw: Maria Cornelia Franciska Ramak, 29 jaar (geb. 02-03-1879).
Op 26 juli 1906 krijgen Janssen en zijn vrouw hun eerste kind: Johannes Philippus jr.
Op 17 september 1906 verhuizen Stouten en zijn vrouw.
Op 21 oktober 1906 zijn er weer nieuwe bewoners: Johannes Bernardus Sliggers, spoorwegbeamte, 25 jaar (geb. 24-03-1881) en zijn vrouw Sara Suzanna Vermond, 22 jaar, (geb. 21-05-1884). Ze trouwen een paar dagen later: op 24 oktober 1906. Op 17 maart 1907 krijgen ze hun eerste kind: Jansje Maria.
Het gezin van Johannes Philippus Janssen vertrekt op 26 februari 1907.
In het bevolkingsregister zitten een paar hiaten. Zeker is dat het gezin Sliggers tot hier tot 1908 blijft wonen, en waarschijnlijk tot 1911.
In deze periode wonen hier ook Jacobus van der Hoeven, kledermaker, (geb. 21-01-1887) en zijn vrouw Martina Maria Huber (geb. 17-07-1887). Ze vertrekken op 15 augustus 1907 naar Vollersgracht 10b.
Er ontbreken vervolgens gegevens in het bevolkingsregister. In het adresboek staan de namen Batteljee en Riethoven. Uit andere gegevens valt nog het volgende af te leiden: Op 7 juli 1909 komt Johanna Batteljee, werkvrouw, 23 jaar, (geb. 16-12-1885) op dit adres wonen. Waarschijnlijk woont ze in bij het gezin Sliggers en ook nog bij de mensen die daarna komen.
Op 18 januari 1911 komt het gezin van Willem Izaak Riethoven, postbode, 27 jaar (geb. 08-02-1883). Zijn vrouw is Maria Catharina Uljee, 23 jaar, (geb. 11-06-1887). Ze hebben drie kinderen:
Maria Jacoba, 3 jaar, (geb. 05-02-1907).
Jansje Koosje, 2 jaar, (geb. 02-02-1908).
Koosje Hendrika, 11 maanden (geb. 12-02-1910).
Johannes Uljee, de vader van Maria Catharina, 61 jaar, (geb. 25-10-1849) woont bij hun in.
Vanaf 20 december 1911 woont in het huis Wilhelm Keijser, pakhuisknecht, 20 jaar, (geb. 17-05-1891) en zijn vrouw Elisabeth Visser, 19 jaar (geb. 22-06-1892). Ze krijgen op 30 mei 1912 een dochter: Wilhelmina.
Vanaf 13 maart 1912 woont op dit adres ook Johanna Tiemeijer, 24 jaar (geb. 28-09-1887) met haar zoon Jacobus Jacob Glasbergen, 4 jaar, (geb. 23-12-1907).
Op 7 januari 1913 komt daar een jong stel bij: Gouke Laurier, katoendrukker, 23 jaar, (geb. 31-01-1889) en Jansje Tegelaar, 21 jaar (geb. 10-06-1891). Ze trouwen op 7 mei van dat jaar.
Op 25 mei vertrekt Johanna Tiemeijer met haar zoon naar Rotterdam.
Op 9 juli 1913 vertrekt het gezin van Wilhelm Keijzer naar Vollersgracht 5a.
Op 23 juli 1913 komen er nieuwe bewoners: Isaac Mioch, blikslager, 22 jaar (geb. 19-03-1891), zijn vrouw Catharina Pauw, 24 jaar (geb. 07-04-1889) en hun zoontje Pieter van 3 maanden (geb. 20-04-1913).
Het echtpaar Laurier vertrekt op 30 maart 1914.
Op 22 april 1914 zijn er nieuwe bewoners: Petrus Kop, vormer van beroep, 21 jaar, (geb. 10-05-1892), zijn vrouw Alida Maria van Deventer, 23 jaar (geb. 24-08-1890) en hun dochter Neeltje Alida, 1 jaar (geb. 16-12-1912). Ze krijgen op 8 juni 1914 een tweede kind: Petrus.
Het is niet bekend hoelang de gezinnen van Mioch en Kop daar blijven wonen.
Op 31 augustus 1914 komt Piet Rosse, melkslijter, 19 jaar (geb. 19-02-1894) met zijn vrouw Johanna Elisabeth Rebecca van Heuzen, 20 jaar (geb. 08-01-1894). Op 10 december 1914 wordt hun zoon Johannes geboren.
Op 16 september 1914 komt het gezin van Salomon Schelvis, loopknecht, 23 jaar, (geb. 04-07-1891). Zijn vrouw heet Saartje van den Berg, 19 jaar (geb. 11-04-1895). Ze krijgen twee kinderen:
Benedictus (geb. 17-11-1914)
Elisabeth (geb. 27-11-1916)
Vanaf 16 september 1914 komt de familie Nieuwenburg. De gezinnen van Rosse en Schelvis wonen er dan nog. De familie Nieuwenburg blijft daar tot zeker 1926. De vader heet Johannes, los werkman, 22 jaar (geb. 21-02-1892). Zijn vrouw heet Suzanna Giezen, 24 jaar (geb. 17-08-1890).
Het gezin Rosse vertrekt op 14 maart 1915.
Bij Nieuwenburg krijgen op 31 december 1915 een dochter: Maria.
Op 30 juli 1915 komen er nieuwe inwoners: Johannes Windt, 68 jaar (geb. 25-07-1846) en zijn vrouw Johanna Maria Dorlijn, 53 jaar (geb. 25-03-1862). Ze vertrekken alweer op 5 augustus van dat jaar.
Het gezin van Mozes Schelvis vertrekt op 5 april 1918.
Op 11 april 1918 zijn er nieuwe inwoners: Hendrik van den Berg, garenwasser, 21 jaar (geb. 04-01-1897) en zijn vrouw Antje Blansjaar, 22 jaar, (geb. 18-12-1895).
Rond die tijd (5 april) vertrekt het gezin van Salomon Schelvis. Bij Van den Berg wordt op 6 september 1918 een zoon geboren: Wijnandus.
Het gezin Van den Berg vertrekt op 21 oktober 1921. Ze worden direct opgevolgd door de weduwe Maria Mieremet-Van der Blom, 28 jaar (geb. 03-01-1893). Ze heeft twee kinderen:
Neeltje Adriana, 6 jaar (geb. 20-02-1915)
Hendrik, 1 jaar (geb. 27-03-1920)
Dit gezin vertrekt op 9 januari 1923.
Op 16 februari 1923 komen er nieuwe inwoners: Pieter Smit, wegwerker NS, 30 jaar, (geb. 08-10-1892), zijn vrouw Neeltje Langezaal, 24 jaar, (geb. 22-12-1898) en hun drie kinderen:
Neeltje, 7 jaar (geb. 29-11-1915)
Maria Hendrica, 9 jaar, (geb. 06-12-1913)
Adriana, 4 jaar (geb. 24-04-1918)
Waarschijnlijk blijft dit gezin maar kort en vertrekken ze voordat er nieuwe inwoners zijn. Die komen op 18 juni 1923. Het zijn Neeltje Touw, 51 jaar, (geb. 14-10-1872), geh. met J. Bijleveld en haar twee kinderen:
Bartholomeus van Dorp, 19 jaar (geb. 17-12-1903)
(onleesbare naam), 5 jaar (geb. 01-09-1917)
Verder gegevens uit het bevolkingsregister zijn niet beschikbaar. Zoals gezegd woont de familie Nieuwenburg er nog in 1926. Ook de gezin van Neeltje Touw staat dan nog steeds vermeld.
In de Nieuwe Leidsche Courant van 1 november 1926 staat dat G.E. Langeveld is komen wonen op Vollersgracht 10. Verder staan er de volgende namen in de adresboeken:
1929/30 A.G.P. van Aggelen.
1931/32 Mej. J. Geenjaar.
1934/35 J. van Poelgeest.
1937/38 P.J. Edelaar.
Vanaf 1940: H. Distelvelt.
Van de familie Distelvelt is bekend dat ze vier kinderen hebben. Een van de jongens heet Henk. Ze wonen daar tot zeker 1963.
In de Nieuwe Leidsche Courant van 24 juli 1948 staat een bericht over een meisje dat op Vollergracht 10 woont:

‘Brugwachter redde kind.
Gistermiddag tegen twee uur mocht het de brugwachter J. Harland gelukken het twee-jarig meisje Elisabeth Flippo, wonende Voldersgracht 10, dat in het vaarwater van de Oude Vest was geraakt, te redden. Harland sprong gekleed te water en slaagde er spoedig in het kind ongedeerd op het droge te brengen.
’

In de Nieuwe Leidsche Courant van maandag 23 januari 1967 staat een familiebericht. Geboren op 21-01-1967: Cornelis (Keesje) Schouten, zoon van A. Schouten en J. Schouten-Varkevisser.
Het pand Vollersgracht 10 wordt in april 1967 in de veiling verkocht. Het huis wordt aangeboden in verhuurde staat.
In 1981 maak ik kennis met André Verschuren. In die dagen studeert hij antropologie. Hij woont alleen in dat pand, maar hij is bezig om het te verbouwen zodat hij gedeelten kan verhuren. Hij is daar als student komen wonen en hij vertelt me dat hij het huis eerst bewoond heeft met twee andere studenten. Wil van Haarlem en Ineke Buskens. Zij zijn er ± 1976 komen wonen.
André wil al snel van zijn huurders af. Korte tijd later komt zijn vriendin Saskia Vermeer bij hem inwonen.
André en Saskia trouwen en ze krijgen twee kinderen: Rianne en Stein.
Het gezin van André vertrekt in de zomer van 1992 naar de Uiterstegracht.
Het huis wordt gekocht door een jong ambitieus stel: Alexander G. van Opstal en M.A.J.A. Verraes. Ze zorgen voor een grondige renovatie van het pand. Na goed een jaar verkopen ze het huis aan Spaargaren en Borghouts. Deze mensen hebben geen kinderen. Zij verkopen het huis eind december 2001 aan Hermen Overkleeft. In september 2005 komt Caroline de Bruin bij hem inwonen. Op 20 maart 2008 wordt hun zoon Han geboren.


Hermina trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 5 februari 1890 in Leiden met Hendrik Goebertus, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hermina en Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Goebertus, Gerrit Goebertus, Philippus Kruuk en Nicolaas van Welzenis.

Notitie bij het huwelijk van Hermina en Hendrik: Bij het huwelijk is de moeder van de bruid afwezig, maar stemt toe blijkens een authentieke akte

Hendrik is geboren op zaterdag 13 september 1862 in Leiden, zoon van Hendrik Goebertus en Catharina Braggaar. Hendrik is overleden op dinsdag 16 augustus 1938 in Den Haag, 75 jaar oud.

Notitie bij Hendrik: Hendrik staat in 1881 ingeschreven in Leiden voor de nationale militie, lichting 1882. Uit het lotongsregister blijkt dat hij op 13/03/1882 wordt vrijgesteld als einge zoon en kostwinner. Hendrik en Hermina vertrekken 15/10/1892 van Leiden naar leiderdorpbin de Raamstraat recht nr 8. Vevolgens op 17/07/1895 van Leiderdorp naar Den Haag, waar zij de Westerstraat 138 gaan wonenKinderen van Hermina en Hendrik:

1 Catharina (Toos) Goebertus, geboren op dinsdag 3 juni 1890 in Leiden. Volgt 1.4.6.2.15.1.

2 Trijntje (Truus) Goebertus, geboren op dinsdag 4 augustus 1891 in Leiden. Volgt 1.4.6.2.15.2.

3 Hendrik (Henk) Goebertus, geboren op dinsdag 22 november 1892 in Leiderdorp. Volgt 1.4.6.2.15.3.

4 Antonius Goebertus [1.4.6.2.15.4], geboren op woensdag 11 juli 1894 in Leiderdorp. Antonius is overleden op dinsdag 21 juli 1896 in Den Haag, 2 jaar oud.

5 Jan Goebertus [1.4.6.2.15.5], geboren op dinsdag 1 oktober 1895 in Den Haag. Jan is overleden op woensdag 22 juli 1896 in Den Haag, 9 maanden oud.

6 Antonius Jan (Anton) Goebertus, geboren op donderdag 8 juli 1897 in Den Haag. Volgt 1.4.6.2.15.6.

7 Evert (Eef) Goebertus, geboren op donderdag 26 oktober 1899 in Den Haag. Volgt 1.4.6.2.15.7.

8 Hermina (Mien) Goebertus, geboren op zaterdag 11 mei 1901 in Den Haag. Volgt 1.4.6.2.15.8.

9 Abraham Marinus (Rinus) Goebertus, geboren op zondag 18 oktober 1903 in Den Haag. Volgt 1.4.6.2.15.9.


1.4.6.2.17 Reintje Ebing is geboren op vrijdag 22 mei 1868 om 01:00 in Nijkerk, dochter van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2) en Trijntje van Korlaar. Bij de geboorteaangifte van Reintje waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Jan Hartemink (geb. 1818) en Dirk Marcus (geb. 1833). Reintje is overleden op dinsdag 30 november 1943 in Amsterdam, 75 jaar oud.

Notitie bij Reintje: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing met Gerrit Jan Hartemink en
(timmerman) en Dirk Marcus (metselaar)
Reintje vertrekt op 31-01-1887 vanuit Nijkerk naar Amsterdam waar zij op 10-02-1887 wordt ingeschreven. Op 19-11-1888 vertrekt zij naar Leiden en op 31-12-1889 komt zij weer in Amersfoort terug vanuit Amsterdam. Op 14-09-1892 vertrekt Reintje naar Baarn en keert op 01-04-1893 vanuit Utrecht weer terug in Amersfoort. Op 17-04-1895 vertrekt zij tenslotte naar Amsterdam

Reintje trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 10 juli 1895 in Amsterdam met Ernst Möller, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Reintje en Ernst: Beiden wonen in Amsterdam en zijn uit Amersfoort gekomen Ten tijde van het huwelijk erkennen zij een kind

Ernst is geboren op zondag 24 november 1867 in Bannen Duitsland. Ernst is overleden op zondag 24 mei 1942 in Amsterdam, 74 jaar oud.

Kind van Reintje uit onbekende relatie:

1 Emma Helena Carolina Ebing, geboren op vrijdag 27 januari 1893 in Utrecht. Volgt 1.4.6.2.17.1.


Kinderen van Reintje en Ernst:

2 Möller [1.4.6.2.17.2], geboren op donderdag 12 september 1895.

3 Möller [1.4.6.2.17.3], geboren in juli 1897.

4 Maria Reinetta Möller, geboren in 1898 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.2.17.4.

5 Möller [1.4.6.2.17.5], geboren op maandag 27 maart 1899 in Amsterdam.

6 Ernst Carel August Möller, geboren in 1900 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.2.17.6.

7 Möller [1.4.6.2.17.7], geboren in november 1901 in Amsterdam.

8 Möller [1.4.6.2.17.8], geboren op zaterdag 17 december 1904 in Amsterdam. Zij is overleden.


1.4.6.2.19 Teunisje (Teuntje) Ebing is geboren op dinsdag 22 april 1873 om 18:00 in Nijkerk, dochter van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2) en Trijntje van Korlaar. Bij de geboorteaangifte van Teuntje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Elbers (geb. 1800) en Gerrit Hoogeveen (geb. 1810).

Notitie bij de geboorte van Teuntje: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing samen met Gerrit
Hoogeveen,van beroep schipper en Jacob Elbers, van beroep bakker

Teuntje is overleden op zaterdag 10 februari 1940 in Amsterdam, 66 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 27 februari 1940 in Amsterdam Nieuwe Ooster Begraafplaats.

Notitie bij Teuntje: Teunisje vertrekt op 23-02-1892 van Nijkerk naar Utrecht. Daarna gaat zij naar Leiden, want op 01-05-1893 vestigt zij zich in Den Haag vanuit Leiden en op 23-05-1896 wordt zij uitgeschreven om weer naar Leiden te gaan

Kinderen van Teuntje en Karel:

1 Algra [1.4.6.2.19.1], geboren in januari 1899 in Amsterdam. Zij is overleden.

2 Algra [1.4.6.2.19.2], geboren in juni 1900 in Amsterdam.

3 Karel Algra, geboren op vrijdag 27 september 1901 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.2.19.3.

4 Trijntje Algra, geboren op donderdag 10 november 1904 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.2.19.4.


1.4.6.2.20 Trijntje Ebing  is geboren op zondag 25 juli 1875 om 06:00 in Nijkerk, dochter van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2) en Trijntje van Korlaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 juli 1875. Bij de geboorteaangifte van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van der Hoef, Teunis Ebing (1811-1880) [zie 1.4.6.2] [vader] en Pieter Donker (1849-1920). Trijntje is overleden op donderdag 1 november 1951 in Driebergen, 76 jaar oud. Zij is begraven in Driebergen alg nieuw.

Notitie bij Trijntje: Trijntje vertrekt op 24-02-1892 van Nijkerk naar Leiden. Zij wordt op 05-01-1899 vanuit Leiden als dienstbode ingeschreven in den Haag; zij werkt in Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen Bloemendaal, groep 2 te Loosduinen. Op 20-10-1899 gaat zij weer naar een ander adres om op 05-02-1900 naar Amsterdam te worden uitgeschreven.Rombertus woont als kantoorbediende in het Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen Bloemendaal, groep 2 te Loosduinen. Op 23 mei 1900, de dag van hun huwelijk te Amsterdam, vestigt Rombertus zich vanuit Loosduinen en Trijntje (laatst gewoond hebbend te ’s-Gravenhage) vanuit Amsterdam in Den Haag. Na daar aan verschillende adressen te hebben gewoond vertrekken zij met hun 5 kinderen op 4 augustus 1911 naar Rotterdam.

Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 23 mei 1900 in Amsterdam met Rombertus Poll, 24 jaar oud. Rombertus is geboren op dinsdag 9 mei 1876 in Visvliet Grijpskerk, zoon van Hendrik Poll en Egberdina Dijkstra. Rombertus is overleden op dinsdag 9 juni 1959 in Driebergen, 83 jaar oud. Hij is begraven in Driebergen.

Notitie bij Rombertus: Op 23-05-1900 vestigt Rombertus zich vanuit Loosduinen en Trijntje ( laatst gewoond hebbend te Den Haag) vanuit Amsterdam Naar Den Haag.
Hier hebben ze op verschillende adressen gewoond vertrekken ze op 04-08-1911 met hun 5 kinderen naar Rotterdam.
Rombertus woont als kantoorbediende in het Geneeskundig krankzinnigengesticht Bloemendaal groep 2 te Loosduinen


Kinderen van Trijntje en Rombertus:

1 Hendrik Rombertus Poll [1.4.6.2.20.1], geboren in 1900 in Den Haag. Hendrik is overleden op zaterdag 3 augustus 1912 in Rotterdam, 11 of 12 jaar oud.

2 Antonius Poll, geboren op zondag 9 februari 1902 in Den Haag. Volgt 1.4.6.2.20.2.

3 Egberdina Poll, geboren op zondag 30 augustus 1903 in Den Haag. Volgt 1.4.6.2.20.3.

4 Catharina Poll, geboren op woensdag 1 februari 1905 in Den Haag. Volgt 1.4.6.2.20.4.

5 Rombertus Poll [1.4.6.2.20.5], geboren op maandag 16 mei 1910 in Den Haag.

1.4.6.3.2 Maria Aalderdina Wilhelmina Hendrina Elisabeth (Johanna) Ebing  is geboren op zondag 8 juli 1838 in Nijmegen, dochter van Hendrik Ebing (zie 1.4.6.3) en Elisabeth Bosveld. Zij is gedoopt op zondag 8 juli 1838 in Nijmegen. Johanna is overleden op donderdag 17 januari 1907 in Schiedam, 68 jaar oud.

Notitie bij Johanna: Wettiging

Johanna trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 21 augustus 1863 in Schipluiden met Cornelis Jacobus van Boohemen, 31 jaar oud. Cornelis is geboren op zondag 8 januari 1832 in Schipluiden, zoon van Bernardus Petrus van Boohemen en Jannetje (Johanna) Meijer. Cornelis is overleden op vrijdag 16 december 1904 in Schiedam, 72 jaar oud.


Kinderen van Johanna en Cornelis:

1 Johanna Elizabeth van Bohemen [1.4.6.3.2.1], geboren op woensdag 20 juli 1864 in Schiedam.

2 Elisabeth Johanna van Boohemen, geboren op vrijdag 20 oktober 1865 in Schiedam. Volgt 1.4.6.3.2.2.

3 Johanna Maria Helena van Bohemen [1.4.6.3.2.3], geboren op zondag 27 oktober 1867 in Schiedam.

4 Bernardus Petrus van Bohemen [1.4.6.3.2.4], geboren op woensdag 16 maart 1870 in Schiedam.

5 Hendrik van Bohemen [1.4.6.3.2.5], geboren op zaterdag 22 maart 1873 in Schiedam.

6 Johanna van Bohemen [1.4.6.3.2.6], geboren op zaterdag 22 maart 1873 in Schiedam.

7 Maria Albertina Wilhelmina Hendrika Elisabeth van Bohemen, geboren op woensdag 17 maart 1875 in Schiedam. Volgt 1.4.6.3.2.7.

8 Cornelis Jacobus van Bohemen [1.4.6.3.2.8], geboren op donderdag 15 maart 1877 in Schiedam. Cornelis is overleden op maandag 11 maart 1878 in Schiedam, 11 maanden oud.

9 Alida Bernardina van Bohemen [1.4.6.3.2.9], geboren op woensdag 18 september 1878 in Schiedam. Alida is overleden op vrijdag 20 januari 1882 in Schiedam, 3 jaar oud.


1.4.6.3.7 Mathijs Ebing is geboren op zondag 6 mei 1849 in Zevenaar, zoon van Hendrik Ebing (zie1.4.6.3) en Elisabeth Bosveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 mei 1849.

Notitie bij de geboorte van Mathijs: beroep vader: commies; beroep moeder: zonder beroep

Mathijs is overleden op woensdag 14 november 1894 in Amsterdam, 45 jaar oud.

Notitie bij Mathijs: bij de Marine ingeschreven onder nummer 327
Had bij overlijden een pensioen van 275,00 gulden

Mathijs trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 11 april 1877 in Amsterdam met Alida Bernardina Appels, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Mathijs en Alida: Erk. 2 kinderen

Alida is geboren op vrijdag 14 mei 1852 in Amsterdam, dochter van Johan George Frederich Appels en Francisca Johanna Maria de Clerck. Alida is overleden op maandag 27 april 1925 in Amsterdam, 72 jaar oud.


Kinderen van Mathijs en Alida:

1 Anna Maria Ebing, geboren op donderdag 11 december 1873 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.3.7.1.

2 Elisabeth Anna Ebing, geboren op donderdag 9 september 1875 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.3.7.2.

3 Matthijs Bernardus Ebing [1.4.6.3.7.3], geboren op vrijdag 22 februari 1878 in Amsterdam.

4 Willem Hendrik Ebing [1.4.6.3.7.4], geboren op zaterdag 13 maart 1880 in Amsterdam. Willem is overleden op zaterdag 25 september 1880 in Amsterdam, 6 maanden oud.

5 Johan George Frederik Ebing, geboren op vrijdag 30 september 1881 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.3.7.5.

6 Alida Bernardina Mathilda Ebing, geboren op donderdag 8 juli 1886 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.3.7.6.

7 Hendrik Ebing, geboren omstreeks dinsdag 15 december 1891 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.3.7.7.

1.4.6.3.10 Hendrik Willem Ebing  is geboren op zaterdag 1 januari 1859 om 11:00 in Tiel, zoon van Hendrik Ebing (zie 1.4.6.3) en Wilhelmina (Mina) van Mook. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1859. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Wendelina Egbers en Georgius Evers. Hij is gedoopt op zaterdag 1 januari 1859 in Tiel. Hendrik is overleden op woensdag 23 juni 1937 in Den Haag, 78 jaar oud.


Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 23 mei 1883 in Den Haag met Elisabeth Peters, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Heijge, Ambrosius Rikkers, Dirk van der Tas en Wilhelmus Gerardus Paape (geb. 1859). Elisabeth is geboren op dinsdag 16 februari 1864 in Den Haag.

Kinderen van Hendrik en Elisabeth:

1 Hendrik Willem Ebing, geboren op maandag 28 januari 1884 in Den Haag. Volgt 1.4.6.3.10.1.

2 Hendrika Elisabeth Ebing, geboren op donderdag 8 mei 1890 in Den Haag. Volgt 1.4.6.3.10.2.

3 Wilhelmina Catharina Johanna Ebing, geboren op vrijdag 15 april 1904 in Den Haag. Volgt 1.4.6.3.10.3.

1.4.6.3.12 Everardus (Evert) Ebing  is geboren op zondag 25 augustus 1861 in Tiel, zoon van Hendrik Ebing (zie 1.4.6.3) en Wilhelmina (Mina) van Mook. Hij is gedoopt op zondag 25 augustus 1861 in Tiel. Evert is overleden op maandag 19 februari 1940 in Tiel, 78 jaar oud.


Evert trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 25 augustus 1883 in Tiel met Hendrika Cornelia Kuiltjes, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Evert en Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmina Mulders en Christina Pruijs [moeder bruid].

Notitie bij het huwelijk van Evert en Hendrika: beroep bg.: koperslager; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep; voogd van de bruidegom Hendrik Roelof van Wees; toeziend voogd van de bruidegom Johannes Reinierus Jansen

Hendrika is geboren op donderdag 7 november 1861 in Tiel, dochter van Alexander Kuiltjes en Christina Pruijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 november 1861. Hendrika is overleden op dinsdag 11 juli 1950 in Maartensdijk, 88 jaar oud.


Kinderen van Evert en Hendrika:

1 Alexander Ebing, geboren op zaterdag 15 maart 1884 in Tiel. Volgt 1.4.6.3.12.1.

2 Everardus (Evert) Ebing [1.4.6.3.12.2], geboren op zondag 15 augustus 1886 in Tiel. Hij is gedoopt op zondag 15 augustus 1886 in Tiel. Bij de doop van Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Christina Kuiltjes en Wilhelmus Mulders. Evert is overleden op vrijdag 3 februari 1893 in Tiel, 6 jaar oud. Hij is begraven in Tiel.

3 Willemina Hendrika Cornelia Ebing, geboren op woensdag 14 november 1888 in Tiel. Volgt 1.4.6.3.12.3.

4 Christina Clazina Ebing, geboren op donderdag 19 februari 1891 in Tiel. Volgt 1.4.6.3.12.4.

5 Hendrika Cornelia Ebing, geboren op maandag 4 september 1893 in Tiel. Volgt 1.4.6.3.12.5.

6 Sophia Ebing, geboren op woensdag 27 november 1895 in Tiel. Volgt 1.4.6.3.12.6.

7 Everardus (Evert) Ebing [1.4.6.3.12.7], geboren op donderdag 6 januari 1898 in Tiel. Evert is overleden op vrijdag 28 september 1979 in Tiel, 81 jaar oud.

8 Hendrikus Ebing [1.4.6.3.12.8], geboren op donderdag 29 november 1900 in Tiel. Hendrikus is overleden.

9 Maria Ebing, geboren op woensdag 15 oktober 1902 in Tiel. Volgt 1.4.6.3.12.9.

10 Ebing [1.4.6.3.12.10], geboren in mei 1905 in Tiel. Zij is overleden.

11 Elizabeth Margaretha Ebing, geboren op dinsdag 16 mei 1905 in Tiel. Volgt 1.4.6.3.12.11.

12 Cornelia Jacoba Ebing, geboren op maandag 24 februari 1908. Volgt 1.4.6.3.12.12.


1.4.6.3.14 Willemina Jeanette Ebing is geboren op dinsdag 14 februari 1865 om 18:30 in Tiel, dochter van Hendrik Ebing (zie 1.4.6.3) en Wilhelmina (Mina) van Mook. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 februari 1865. Bij de geboorteaangifte van Willemina waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna de Haas en Christoffel Schouten. Zij is gedoopt op woensdag 15 februari 1865 in Tiel.

Willemina:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 9 januari 1886 in Tiel met Johannes Coenraad Philips, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willemina en Johannes: beroep bg.: verver; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; voogd van de bruid Hendrik Roelof van Wees; toeziend voogd van de bruid Johannes Reinierus Jansen

Johannes is geboren op vrijdag 14 april 1865 in Tiel, zoon van Johannes Wilhelmus (Johannes Willem) Philips en Elisabeth van Ballegoijen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 april 1865. Johannes is overleden op vrijdag 19 mei 1899 om 04:30 in Tiel, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 mei 1899.

(2) trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 28 september 1901 in Tiel met Aaldert van Wijk, 44 jaar oud, nadat zij in januari 1901 in Tiel in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Willemina en Aaldert: beroep bg.: arbeider; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Maartje van Loon; weduwe van Johannes Coenraad Philips

Aaldert is geboren op donderdag 12 februari 1857 om 10:00 in Ingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 februari 1857. Aaldert is weduwnaar van Maartje van Loon (ovl. 1891), met wie hij trouwde op vrijdag 1 juni 1883 in Rossum.


Kinderen van Willemina en Johannes:

1 Johannes Wilem Philips [1.4.6.3.14.1], geboren in 1888 in Tiel. Johannes is overleden op woensdag 17 juli 1889 in Tiel, 0 of 1 jaar oud.

2 Johannes Willem Philips [1.4.6.3.14.2], geboren in juli 1890 in Tiel.

Notitie bij de geboorte van Johannes: 1 maand oud

Johannes is overleden op zaterdag 9 augustus 1890 in Tiel, 1 maand oud.

3 Maria Alderdina Wilhelmina Hendrika Elizabeth Philips [1.4.6.3.14.3], geboren op woensdag 26 augustus 1891 in Rotterdam. Maria is overleden op vrijdag 6 mei 1892 in Rotterdam, 8 maanden oud.

Notitie bij overlijden van Maria: 8 maanden oud

4 Elizabeth Philips [1.4.6.3.14.4], geboren in november 1893 in Tiel. Elizabeth is overleden op woensdag 6 december 1893 in Tiel, 1 maand oud.

Notitie bij Elizabeth: 3 weken oud


1.4.6.4.1 Pietertje Maria Ebing is geboren op zondag 27 mei 1838 in Rotterdam, dochter van Evert Ebing (zie 1.4.6.4) en Elisabeth Trippelaar.

Kind van Pietertje en Josephus:

1 Bol [1.4.6.4.1.1], levenloos geboren kind, geboren op maandag 10 april 1876 om 14:30 in Antwerpen België.


1.4.6.4.2 Hendrikus Ebing is geboren op woensdag 19 augustus 1840 in Amsterdam, zoon van Evert Ebing (zie 1.4.6.4) en Elisabeth Trippelaar. Hendrikus is overleden op dinsdag 23 juli 1918 in Warnsveld, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 juli 1918.

Hendrikus:

(1) trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 24 april 1878 in Amsterdam met Allida Margeretha Otto, 30 of 31 jaar oud. Allida is geboren in 1847 in Buiksloot. Allida is overleden op zondag 6 mei 1894 in Amsterdam, 46 of 47 jaar oud.

(2) trouwde, 54 jaar oud, op donderdag 24 januari 1895 in Amsterdam met Carolina Elisabeth Amelia Hazenberg, 31 of 32 jaar oud. Carolina is geboren in 1863 in Leiden, dochter van Cornelia Jacoba Willebrands. Carolina is overleden op donderdag 1 juli 1915 in Amsterdam, 51 of 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 juli 1915.


Kind van Hendrikus en Allida:

1 Philippus Hendricus Ebing [1.4.6.4.2.1], geboren in 1882 in Amsterdam. Philippus is overleden op vrijdag 6 oktober 1882 in Amsterdam, geen jaar oud.


Kinderen van Hendrikus en Carolina:

2 Everhardus Petrus Ebing, geboren op zondag 25 augustus 1895 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.2.2.

3 Ebing [1.4.6.4.2.3], geboren in mei 1900. Hij is overleden.

4 Ebing [1.4.6.4.2.4], geboren in april 1903 in Amsterdam.

5 Ebing [1.4.6.4.2.5], geboren in januari 1905 in Amsterdam.

6 Ebing [1.4.6.4.2.6], geboren in mei 1907 in Amsterdam.

1.4.6.4.3 Elisabeth Alida Ebing  is geboren op vrijdag 13 januari 1843 in Amsterdam, dochter van Evert Ebing (zie 1.4.6.4) en Elisabeth Trippelaar. Elisabeth is overleden op donderdag 16 november 1899 in Nijmegen, 56 jaar oud.


Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 9 mei 1866 in Amsterdam met Johann Heinrich Wagner, 19 of 20 jaar oud. Johann is geboren in 1846 in Amsterdam. Johann is overleden op dinsdag 18 april 1905 in Nijmegen, 58 of 59 jaar oud.


Kinderen van Elisabeth en Johann:

1 Dirkje Theodora Wagner, geboren op zaterdag 13 april 1867 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.3.1.

2 Johanna Elisabeth Wagner, geboren in 1870 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.3.2.

3 Magteld Everdina Wagner, geboren op zondag 21 mei 1871 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.3.3.

4 Johan Heinrich Wagner, geboren op vrijdag 25 april 1873 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.3.4.

5 Johan Frederik Wagner [1.4.6.4.3.5], geboren in 1875 in Amsterdam. Johan is overleden op vrijdag 16 juli 1875 in Amsterdam, geen jaar oud.

6 Elisabeth Alida Wagner [1.4.6.4.3.6], geboren in 1876 in Amsterdam. Elisabeth is overleden op zondag 3 december 1882 in Amsterdam, 5 of 6 jaar oud.

7 Wihelm Wagner [1.4.6.4.3.7], geboren in 1879 in Amsterdam. Wihelm is overleden op vrijdag 22 februari 1901 in Nijmegen, 21 of 22 jaar oud.

8 Jansje Wagner, geboren op maandag 24 januari 1881 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.3.8.

9 Everardus Arnoldus Wagner [1.4.6.4.3.9], geboren in 1884 in Amsterdam. Everardus is overleden op dinsdag 6 april 1909 in Nijmegen, 24 of 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 april 1909.

10 Jan Wagner, geboren op maandag 1 november 1886 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.3.10.


1.4.6.4.4 Machdeld Everdina Ebing is geboren op zaterdag 21 juni 1845 in Amsterdam, dochter van Evert Ebing (zie 1.4.6.4) en Elisabeth Trippelaar. Machdeld is overleden op dinsdag 30 november 1915 in Amsterdam, 70 jaar oud.

Machdeld trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1871 in Amsterdam met Frederik Christiaan Möller.


Kinderen van Machdeld en Frederik:

1 Magteld Everdina Möller, geboren op dinsdag 7 december 1875 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.4.1.

2 Elisabeth Alida Möller [1.4.6.4.4.2], geboren op dinsdag 6 maart 1877 in Amsterdam.

3 Frederik Christiaan Möller [1.4.6.4.4.3], geboren op woensdag 28 augustus 1878 in Amsterdam. Frederik is overleden op vrijdag 22 oktober 1880 in Amsterdam, 2 jaar oud.

4 Möller [1.4.6.4.4.4], geboren op donderdag 12 september 1895 in Amsterdam.

5 Möller [1.4.6.4.4.5], geboren op zondag 11 juli 1897 in Amsterdam.


1.4.6.4.9 Casper Paulus Ebing is geboren op maandag 23 februari 1863 in Amsterdam, zoon van Evert Ebing (zie 1.4.6.4) en Elisabeth Winges. Casper is overleden op dinsdag 23 juni 1936 in Amsterdam, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 juni 1936.

Casper trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 25 augustus 1887 in Amsterdam met Elisabeth Cornelia Johanna Vastenhout. Elisabeth is geboren in Amsterdam.


Kinderen van Casper en Elisabeth:

1 Elisabeth Koosje Allegonda Ebing, geboren in 1889 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.9.1.

2 Paulus Hendrik Evert Ebing, geboren op woensdag 22 mei 1895 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.9.2.


1.4.6.4.10 Jacobus Teunis Ebing is geboren op maandag 14 mei 1866 in Amsterdam, zoon van Evert Ebing (zie 1.4.6.4) en Elisabeth Winges. Jacobus is overleden in Amsterdam.

Jacobus trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 7 april 1897 in Amsterdam met Annaatje Cornelia Krijnen, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Annaatje: Hendrika en Henri hebben na hun huwelijk eerst een paar jaar, tot november 1925, in Delft gewoond. Daarna verhuisden ze naar Rotterdam, waar ze tot juni 1938 in de Schinkelstraat hebben woonden en tot september 1940 aan het Oosteinde. Daarna woonden ze tot oktober 1941 in Overschie in de W. de Zwijgerstraat en verhuisden ze in november 1945 weer naar Delft in de Phoenixstraat. In mei 1951 keerden ze weer terug naar Rotterdam waar ze in de Lemkinsstraat gingen wonen. Tenslotte verhuisden ze in Rotterdam nog een keer in juli 1957 naar de Schalk Burgerstraat en daar zijn ze tot hun overlijden blijven wonen.

Annaatje is geboren op donderdag 19 december 1872 in Den Helder, dochter van Klaas Krijnen en Marretje Duinker. Annaatje is overleden op woensdag 4 februari 1925 in Numansdorp, 52 jaar oud. Annaatje trouwde later op donderdag 4 mei 1905 in Amsterdam met Arnoldus Pieter Werkhoven (1856-1928).


Kinderen van Jacobus en Annaatje:

1 Henri Pieter Cornelis Ebing, geboren op maandag 7 december 1896 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.10.1.

2 Ebing [1.4.6.4.10.2], geboren op dinsdag 5 juli 1898 in Amsterdam.


1.4.6.4.11 Evert Ebing is geboren omstreeks 1874 in Amsterdam, zoon van Evert Ebing (zie 1.4.6.4) en Elisabeth Winges.

Evert trouwde, ongeveer 13 jaar oud, op woensdag 2 november 1887 in Amsterdam met Berendina Geersinga, 19 of 20 jaar oud. Berendina is geboren in 1867 in Groningen. Berendina is overleden in september 1901 in Amsterdam, 33 of 34 jaar oud.


Kinderen van Evert en Berendina:

1 Clasina Alexandrina Wilhelmina Ebing, geboren op vrijdag 23 mei 1890 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.11.1.

2 Ebing [1.4.6.4.11.2], geboren in september 1892 in Amsterdam.

3 Berendina Ebing, geboren op woensdag 8 augustus 1894 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.11.3.

4 Ebing [1.4.6.4.11.4], geboren op vrijdag 1 oktober 1897 in Amsterdam.

5 Elisabeth Cornelia Ebing, geboren op dinsdag 18 juli 1899 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.11.5.


1.4.7.3.1 Marie Elisabeth Cornélie Vanderheyden, dochter van Victor Francois Henri Michiels en Anna Catharina Ebing (zie 1.4.7.3). Marie is overleden op vrijdag 22 augustus 1873 in Berchem.


Kinderen van Marie uit onbekende relatie:

1 Albert Aloijse Vermeulen, geboren op zondag 29 mei 1859 in Berchem Antwerpen. Volgt 1.4.7.3.1.1.

2 Edouard Angeline Vermeulen [1.4.7.3.1.2], geboren in 1860 in Berchem.


1.4.7.3.2 Louise Marie Catherine Henriëtte Michiels is geboren op zaterdag 14 juni 1862 in Leuven België, dochter van Victor Francois Henri Michiels en Anna Catharina Ebing (zie 1.4.7.3).

Louise:

(1) trouwde met Jean Vleminckx. Jean is overleden op woensdag 29 november 1882 in Leuven België.

(2) trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 18 november 1884 in Leuven België met Albert Aloijse Vermeulen, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Louise en Albert waren de volgende getuigen aanwezig: Edmond Joseph Eckstein, Francois Michiels (geb. 1818), Alouis Joseph Vermeulen (geb. 1838) en Edouard Angeline Vermeulen (geb. 1860) [zie 1.4.7.3.1.2] [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Louise en Albert: Huwelijkscontract bij notaris Roberti te Louvain op 17/11/1884

Zie 1.4.7.3.1.1 voor persoonsgegevens van Albert.


1.1.6.3.3.1 Antonius Welling is geboren in 1884 in Amersfoort, zoon van Marinus Philippus Welling (zie 1.1.6.3.3) en Petronella Johanna Cornelia Cornelissen. Antonius trouwde, 26 of 27 jaar oud, op dinsdag 6 juni 1911 in Amersfoort met Hendrika Wilhelmina Geertruida Johanna van Wandelen.


1.1.6.3.3.2 Marinus Antonius Welling is geboren in 1892 in Amersfoort, zoon van Marinus Philippus Welling (zie 1.1.6.3.3) en Petronella Johanna Cornelia Cornelissen. Marinus trouwde, 24 of 25 jaar oud, op vrijdag 19 oktober 1917 in Baarn met Johanna de Ruiter, 23 of 24 jaar oud. Johanna is geboren in 1893 in Baarn.


1.4.6.1.3.1 Henri Franciscus van Erkel is geboren in 1859 in Den Haag, zoon van Frans van Erkel en Maria Catharina Albrecht (zie 1.4.6.1.3).

Henri trouwde, 30 of 31 jaar oud, op donderdag 19 juni 1890 in Amsterdam met Sophie Leipnik, 40 jaar oud. Sophie is geboren op donderdag 13 september 1849 in Winschoten, dochter van Josef Marcus Leipnik en Anna Franket. Sophie is overleden op zaterdag 2 januari 1943 in Ermelo, 93 jaar oud.


1.4.6.1.3.2 Eduard Johannes van Erkel is geboren op vrijdag 10 mei 1861 in Den Haag, zoon van Frans van Erkel en Maria Catharina Albrecht (zie 1.4.6.1.3).

Eduard trouwde, 43 jaar oud, op donderdag 7 juli 1904 in Amsterdam met Anna Christina Falet, 46 jaar oud. Anna is geboren op vrijdag 22 januari 1858 in Utrecht.


Kinderen van Eduard en Anna:

1 Christianus Marinus Falet, geboren op donderdag 7 december 1882 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.1.3.2.1.

2 Hendrik Willem Paul Albert Falet, geboren op woensdag 4 maart 1885 in Kralingen. Volgt 1.4.6.1.3.2.2.

3 Maria Margaretha Falet, geboren op dinsdag 26 april 1892 in Kralingen. Volgt 1.4.6.1.3.2.3.


1.4.6.2.1.1 Hermina Ebing is geboren op maandag 3 september 1860 in Meeuwen, Hill en BabylonUnbroek, dochter van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2.1) en Johanna van Emden. Hermina trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 7 mei 1885 in Dongen met Adriaan de Geus, 23 jaar oud. Adriaan is geboren op maandag 17 juni 1861 in Dongen.


Kinderen van Hermina en Adriaan:

1 Johannes Wouter de Geus [1.4.6.2.1.1.1], geboren op donderdag 9 juli 1885 in Dongen. Johannes is overleden op dinsdag 15 september 1885 in Dongen, 2 maanden oud.

2 Johannes Wouter de Geus, geboren op zondag 11 juli 1886 in Dongen. Volgt 1.4.6.2.1.1.2.

3 Joanna Geertruida de Geus, geboren op dinsdag 7 januari 1890 in Dongen. Volgt 1.4.6.2.1.1.3.

4 Wouterina Joanna de Geus [1.4.6.2.1.1.4], geboren op maandag 13 november 1893 in Dongen.

5 Wouterina Joanna de Geus [1.4.6.2.1.1.5], geboren op woensdag 21 oktober 1896 in Dongen.

6 Theunis Johannes de Geus, geboren in 1900 in Dongen. Volgt 1.4.6.2.1.1.6.

7 de Geus [1.4.6.2.1.1.7], geboren in maart 1905 in Amsterdam. Hij is overleden.

1.4.6.2.1.2 Margrietha Ebing (afb. 76) is geboren op zondag 2 maart 1862 in Meeuwen, dochter van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2.1) en Johanna van Emden. Margrietha is overleden op zondag 10 december 1950 in ’s-Gravenmoer, 88 jaar oud. Margrietha trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 13 mei 1887 in ’s-Gravenmoer [bron: BS-H ’s Gravenmoer 1811-1922] met Johannes Mouthaan (afb. 77), 24 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 11 maart 1863 in ’s-Gravenmoer. Johannes is overleden op maandag 1 februari 1954 in Waspik, 90 jaar oud.


Kinderen van Margrietha en Johannes:

1 Gerrit Mouthaan, geboren op vrijdag 13 april 1888 in Dongen. Volgt 1.4.6.2.1.2.1.

2 Mouthaan [1.4.6.2.1.2.2], levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 15 januari 1892 in ’s-Gravenmoer.

3 Teunis Adrianus Mouthaan [1.4.6.2.1.2.3], geboren in 1894 in ’s-Gravenmoer. Teunis is overleden op maandag 5 april 1926 in Rotterdam, 31 of 32 jaar oud. Teunis bleef ongehuwd.

4 Adrianus Johannes (Janus) Mouthaan, geboren op woensdag 18 november 1896 in ’s-Gravenmoer.Volgt 1.4.6.2.1.2.4.

5 Johannes Mouthaan [1.4.6.2.1.2.5], geboren op zaterdag 1 oktober 1904 in Dongen.

1.4.6.2.1.3 Geertruida (Geertruid) Ebing (afb. 78 t/m 80) is geboren op dinsdag 3 januari 1865 in Teteringen, dochter van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2.1) en Johanna van Emden. Geertruid is overleden op zondag 30 augustus 1936 in Den Haag, 71 jaar oud.

Notitie bij Geertruid: Komt vanuit Breda aan in de VS (New York) op 4 februari 1890 met het schip de Obdam

Geertruid trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 12 december 1889 in Dongen met Lambertus Aden (afb. 81), 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geertruid en Lambertus: Wettiging 1 kind

Lambertus is geboren op dinsdag 31 maart 1863 in Winschoten, zoon van Heinrich Hermann Ernst Aden en Geessien Roemeling. Lambertus is overleden op zaterdag 20 februari 1932 in Stadskanaal, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1932.


Kinderen van Geertruid en Lambertus:

1 Gertrude Rebecca Magdalena Gerla Aden, geboren op maandag 8 februari 1892 in Chicago Vs.Volgt 1.4.6.2.1.3.1.

2 Bertha Aden, geboren in 1898 in Chicago Vs. Volgt 1.4.6.2.1.3.2.

1.4.6.2.1.4 Hendrika Ebing (afb. 82) is geboren op dinsdag 19 februari 1867 in Ginneken en Bavel, dochter van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2.1) en Johanna van Emden. Hendrika trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 24 april 1890 in Dongen [bron: BS-H Dongen 1811-1922] met Christiaan Niemans, 23 jaar oud. Christiaan is geboren op maandag 2 juli 1866 in Dongen.

Kinderen van Hendrika en Christiaan:

1 Johanna Jacoba Niemans, geboren in augustus 1892 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.2.1.4.1.

2 Teuntje Geertruida Niemans, geboren in 1893 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.2.1.4.2.

3 Niemans [1.4.6.2.1.4.3], geboren op maandag 10 december 1894 in Amsterdam.

4 Jacobus Bertus Niemans, geboren in 1895 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.2.1.4.4.

5 Maria Elisabeth Niemans, geboren op dinsdag 20 april 1897 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.2.1.4.5.

6 Christiaan Hendricus Niemans, geboren in september 1898 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.2.1.4.6.

7 Niemans [1.4.6.2.1.4.7], geboren in november 1899 in Amsterdam.

8 Hendrikus Johannes Niemans, geboren in 1900 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.2.1.4.8.

9 Hermina Johanna Niemans, geboren in december 1909 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.2.1.4.9.

1.4.6.2.1.5 Theunis (Tony) Ebing (afb. [niet gevonden], 84, 85, 85 en 86) is geboren op maandag 26 april 1869 om 02:00 in Ginneken en Bavel, zoon van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2.1) en Johanna van Emden. Tony is overleden op woensdag 18 januari 1961 in Skagit Washington USA, 91 jaar oud. Tony:

(1) trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1902 in Washington DC USA met Alida Jacoba (Aleida) Hartman, 33 of 34 jaar oud. Aleida is geboren in 1868. Zij is gedoopt op donderdag 1 april 1869 in Groningen. Aleida is overleden op maandag 2 mei 1927 in Beton Skagit Washington USA, 58 of 59 jaar oud. Aleida is weduwe van Simon Friese (1868-vóór 1901).

(2) trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 2 juli 1903 in Skagit Washington USA met Elida Freeze.


Kind van Tony en Aleida:

1 John O Ebing [1.4.6.2.1.5.1]. Hij is gedoopt op dinsdag 7 juni 1892 in Chicago Cook co IL USA. John is overleden in mei 1965 in Washington DC USA, 72 jaar oud.


1.4.6.2.1.6 Elizabeth Ebing is geboren op donderdag 15 februari 1872 in Hooge en Lage Zwaluwe, dochter van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2.1) en Johanna van Emden. Elizabeth is overleden op zondag 24 juli 1955 in Rotterdam, 83 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 26 juli 1955 in Rotterdam. Elizabeth trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 14 november 1895 in Breda [bron: BS-H Breda 1811-1922] met Mijndert de Waaij, 26 jaar oud. Mijndert is geboren op woensdag 25 augustus 1869 in Dongen, zoon van Sjoerd de Waaij en Johanna de Geus. Mijndert is overleden op zondag 19 maart 1944 in Schoonhoven, 74 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Mijndert: aangifte gedaan door Theodorus Petrus Johannes Maria Vierhout (43 jr.; administrateur


Kinderen van Elizabeth en Mijndert:

1 Johanna Adriana de Waaij, geboren op woensdag 10 november 1897 in Breda. Volgt 1.4.6.2.1.6.1.

2 Sjoerd Arie de Waaij, geboren op donderdag 22 september 1904 in Rotterdam. Volgt 1.4.6.2.1.6.2.

3 Teunis Johan de Waaij, geboren op vrijdag 16 maart 1906 in Rotterdam. Volgt 1.4.6.2.1.6.3.

1.4.6.2.1.7 Josephus (Joe) Ebing (afb. 87 t/m 89) is geboren op woensdag 26 mei 1875 in Hooge en Lage Zwaluwe, zoon van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2.1) en Johanna van Emden. Joe is overleden op maandag 19 oktober 1931 in Norman Oklahoma USA, 56 jaar oud. Hij is begraven in Midway Cemetery Beaver Oklahoma USA.

Notitie bij Joe: Company 17th Infantry, Philippines, Armed Forces - Foreign Countries
In 1891 geemigreerd
echtgenoot: Alvira Ebing
naam: Joseph Ebing
evenement: Volkstelling
event datum: 1930
evenement plaats: Floris, Beaver, Oklahoma
geslacht: Mannelijk
leeftijd: 55
burgerlijke staat: Getrouwd
race: Wit
geboorteplaats: Holland
geschatte geboortejaar: 1875
relatie tot het hoofd van het huishouden: Hoofd
vaders geboorteplaats: Holland
moeder geboorteplaats: Holland
opsomming district nummer: 0010

Joe trouwde, minstens 25 jaar oud, na 1900 met Alvira Alice (Vira) Pool, minstens 25 jaar oud. Vira is geboren in 1875 in walker, anderson Kansas USA, dochter van John H Pool. Vira is overleden op maandag 31 december 1951 in Skiatook Tulsa Oklahoma USA, 76 jaar oud.


1.4.6.2.1.8 Treintje Ebing (afb. 90) is geboren op donderdag 23 januari 1879 om 17:00 in Dongen, dochter van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2.1) en Johanna van Emden. Treintje is overleden op zondag 3 januari 1960 in Dongen, 80 jaar oud. Zij is begraven in Dongen St Joseph.

Treintje:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 7 augustus 1902 in Dongen [bron: BS-H Dongen 1811-1922] met Johannes Raaijmakers, 31 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 10 mei 1871 in Dongen. Johannes is overleden op zondag 28 juni 1914 in Dongen, 43 jaar oud. Hij is begraven in Dongen St Joseph.

(2) trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 25 januari 1917 in Dongen [bron: BS-H Dongen 1811-1922] met Adrianus (Janus) in ’t Groen (afb. 91), 42 jaar oud. Janus is geboren op zondag 26 april 1874 in Tilburg. Janus is overleden op woensdag 2 februari 1966, 91 jaar oud. Hij is begraven in Dongen St Joseph.


Kinderen van Treintje en Johannes:

1 Teunis Raaijmakers, geboren op vrijdag 16 februari 1900 in Dongen. Volgt 1.4.6.2.1.8.1.

2 Alida Raaijmakers, geboren op zondag 17 mei 1903 in Dongen. Volgt 1.4.6.2.1.8.2.

3 Johanna Raaijmakers [1.4.6.2.1.8.3], geboren op vrijdag 3 maart 1905 in Dongen.

4 Chrsitiaan Christ Raaijmakers [1.4.6.2.1.8.4], geboren op vrijdag 4 oktober 1907 in Dongen. Chrsitiaan is overleden op dinsdag 24 juli 1979 in Dongen, 71 jaar oud.

5 Johannes (Jan) Raaijmakers [1.4.6.2.1.8.5], geboren op dinsdag 3 januari 1911 in Dongen. Jan is overleden op dinsdag 27 augustus 1985 in Amsterdam, 74 jaar oud.

6 Elisabeth (Betje) Raaijmakers [1.4.6.2.1.8.6], geboren op dinsdag 29 juli 1913 in Dongen. Betje is overleden op zaterdag 24 september 1988 in Dongen, 75 jaar oud.


Kind van Treintje en Janus:

7 Marinus Lambertus in ’t Groen [1.4.6.2.1.8.7], geboren op woensdag 31 mei 1922 in Dongen. Marinus is overleden op donderdag 1 juni 1922 in Dongen, 1 dag oud.


1.4.6.2.5.2 Teunis Prins is geboren in 1871 in Nijkerk, zoon van Gerrit Prins en Hendrika Ebing (zie1.4.6.2.5).

Teunis trouwde, 21 of 22 jaar oud, op woensdag 24 mei 1893 in Nijkerk met Lammertje van Norden, 20 of 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Teunis en Lammertje: beroep bg.: stalknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep

Lammertje is geboren in 1872 in Nijkerk.


1.4.6.2.5.5 Gerrit Prins is geboren op donderdag 25 november 1875 in Nijkerk, zoon van Gerrit Prins en Hendrika Ebing (zie 1.4.6.2.5). Gerrit is overleden op zaterdag 26 april 1919 in Nijkerk, 43 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Gerrit: geboortepl: Nijkerk; oud 43 jaar; beroep overl.: koopman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Gerrit trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 11 november 1896 in Nijkerk met Cornelia Wassink, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Cornelia: beroep bg.: timmermansknecht; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: bezembinder; beroep moeder bd.: zonder beroep

Cornelia is geboren op donderdag 8 oktober 1874 in Nijkerk, dochter van Geurt Wassink en Gerritje Schotsman. Cornelia is overleden op vrijdag 25 januari 1946 in Nijkerk, 71 jaar oud.


Kinderen van Gerrit en Cornelia:

1 Gerrit Prins [1.4.6.2.5.5.1], geboren op vrijdag 14 mei 1897 in Nijkerk. Gerrit is overleden op dinsdag 19 juni 1984 in Nijkerk, 87 jaar oud.

2 Geurt Prins, geboren op zaterdag 27 mei 1899 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.5.2.

3 Hendrika Prins, geboren op vrijdag 16 augustus 1901 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.5.3.

4 Frans Prins, geboren op zondag 5 juli 1903 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.5.4.

5 Teunis Prins, geboren op woensdag 3 januari 1906 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.5.5.

6 Hendrik Prins, geboren op maandag 3 februari 1908 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.5.6.


1.4.6.2.5.7 Cornelis Prins is geboren op maandag 10 mei 1880 om 03:00 in Nijkerk, zoon van Gerrit Prins en Hendrika Ebing (zie 1.4.6.2.5). Cornelis is overleden op zaterdag 15 januari 1955 in Putten, 74 jaar oud.

Cornelis:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 27 april 1904 in Nijkerk met Wilhelmina Brons, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Wilhelmina: beroep bg.: timmerman; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: machinist; beroep moeder bd.: zonder beroep

Wilhelmina is geboren op woensdag 10 januari 1883 in Putten Diermen, dochter van Willem Brons en Berta Dijkhuizen. Wilhelmina is overleden op woensdag 30 oktober 1918 in Amsterdam, 35 jaar oud.

(2) trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 10 april 1919 in Amsterdam met Dirkje (Driekje) Brons, 45 of 46 jaar oud. Driekje is geboren in 1873. Driekje is overleden in 1964, 90 of 91 jaar oud.


Kind van Cornelis en Wilhelmina:

1 Gerrit Prins [1.4.6.2.5.7.1], geboren op woensdag 12 april 1905 in Nijkerk. Gerrit is overleden.


1.4.6.2.6.2 Geertruida Wijnands is geboren op dinsdag 2 augustus 1870 in Amersfoort, dochter van Martinus (Marten) Wijnands en Elisabeth Ebing (zie 1.4.6.2.6). Geertruida is overleden op donderdag 19 juni 1941 in Amersfoort, 70 jaar oud. Geertruida trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 8 augustus 1894 in Amersfoort met Wouterus Johannes Vitskie, 19 of 20 jaar oud. Wouterus is geboren in 1874 in Amersfoort.


1.4.6.2.6.3 Johannes Wijnands is geboren op zaterdag 30 november 1872 in Amersfoort, zoon van Martinus (Marten) Wijnands en Elisabeth Ebing (zie 1.4.6.2.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 december 1872.

Johannes trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 12 maart 1902 in Amersfoort met Maartje Johanna van ’t Hoenderdaal, 24 of 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Maartje: Bruid gesch. Van Gerardus van de Ridder

Maartje is geboren in 1877 in Amersfoort. Maartje is overleden op zaterdag 8 juli 1944 in Amersfoort, 66 of 67 jaar oud. Maartje trouwde later op woensdag 12 maart 1902 met Gerardus van de Ridder. De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken.


Kind van Johannes en Maartje:

1 Martha Johanna Wijnands, geboren in 1904 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.2.6.3.1.


1.4.6.2.6.4 Teunis Wijnands is geboren op dinsdag 20 januari 1874 in Amersfoort, zoon van Martinus (Marten) Wijnands en Elisabeth Ebing (zie 1.4.6.2.6). Teunis is overleden op maandag 11 maart 1918 in Amersfoort, 44 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Teunis: 14-10-1873 Amersfoort????????????

Teunis:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 2 mei 1894 in Amersfoort met Dirkje Bosch, 21 of 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op maandag 4 mei 1903 in Utrecht.

Notitie bij het huwelijk van Teunis en Dirkje: Echtscheiding uitgesproken op 04-05-1903, vlgs.vonnis Arrond.b.Utrecht.

Dirkje is geboren in 1872 in Amersfoort, dochter van Reinier Bosch en Hendrika Klok. Dirkje is overleden op vrijdag 14 februari 1958 in Amersfoort, 85 of 86 jaar oud. Dirkje trouwde voorheen met Hendrik Favre (1871-1940).

(2) trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 5 december 1906 in Amersfoort met Jannetje Bosch, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Teunis en Jannetje: Teunis is eerder gescheiden van Dirkje Bosch
Erkennen Jannetjes kinderen:Elisabeth geb.31.3.1904;Teunis Jan 28.5.1906 Leusden

Jannetje is geboren op zaterdag 5 maart 1881 in Putten Diermen, dochter van Klaas Bosch en Maria van den Beitel.

Notitie bij de geboorte van Jannetje: Zij is erkend op 27-9-1894. Gewettigd bij Koninklijke brieven op 12-12-1894 en ingeschreven in de huwelijksregisters van Putten.Ze heette toen Jannetje van den Beitel.

Jannetje is overleden op donderdag 16 november 1967 in Amersfoort, 86 jaar oud.


Kinderen van Teunis en Dirkje:

1 Maria Petronella Wijnand [1.4.6.2.6.4.1], geboren op vrijdag 14 september 1900.

2 Elisabeth Wijnands [1.4.6.2.6.4.2], geboren op donderdag 31 maart 1904.

3 Teunis Jan Wijnands [1.4.6.2.6.4.3], geboren op maandag 28 mei 1906.


Kinderen van Teunis en Jannetje:

4 Teunis Jan Bosch [1.4.6.2.6.4.4], geboren op maandag 28 mei 1906 in Leusden.

5 Herman Wijnands [1.4.6.2.6.4.5], geboren op maandag 7 oktober 1907.

6 Gerritje Hendrika Wijnands [1.4.6.2.6.4.6], geboren op zaterdag 28 november 1908.

7 Gerrit Wijnands [1.4.6.2.6.4.7], geboren op dinsdag 15 februari 1910.

8 Johan Wijnands [1.4.6.2.6.4.8], geboren op zaterdag 29 juli 1911.

9 Martina Wijnands [1.4.6.2.6.4.9], geboren op zaterdag 29 maart 1913.

10 Geertruida Hendrika Wijnands [1.4.6.2.6.4.10], geboren op maandag 2 augustus 1915. Geertruida is overleden.

11 Barendina Wijnands, geboren op vrijdag 15 februari 1918. Volgt 1.4.6.2.6.4.11.

1.4.6.2.6.9 Bartus Wijnands (afb. 92) is geboren op woensdag 5 oktober 1887 in Amersfoort, zoon van Martinus (Marten) Wijnands en Elisabeth Ebing (zie 1.4.6.2.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 oktober 1887. Bartus trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 6 februari 1914 in De Bilt met Vroukje Wierda, 26 of 27 jaar oud. Vroukje is geboren in 1887 in Weststellingwerf. Vroukje is overleden na 1952, minstens 65 jaar oud.

1.4.6.2.7.1 Hermina Ebing (afb. 93) is geboren op zondag 23 januari 1876 om 12:00 in Hoogland, dochter van Gerrit Ebing (zie 1.4.6.2.7) en Hillegonda Donker. Bij de geboorteaangifte van Hermina waren de volgende getuigen aanwezig: Harmanus van Butselaar (geb. 1852) en Gerrit van Butselaar (geb. 1853). Hermina is overleden op vrijdag 21 juni 1946 in Amersfoort, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1946. Zij is begraven in Amersfoort Soesterweg.

Notitie bij Hermina: Verhuisd 20-01-1902 naar Amersfoort

Hermina trouwde, 25 jaar oud, op maandag 30 december 1901 in Hoogland met Johannes van der Hart, 29 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 1 januari 1872 in Amerongen. Johannes is overleden op woensdag 24 april 1929 in Amersfoort, 57 jaar oud.


Kinderen van Hermina en Johannes:

1 Jan van der Hart [1.4.6.2.7.1.1], geboren op dinsdag 7 oktober 1902 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 oktober 1902. Jan is overleden.

2 van der Hart [1.4.6.2.7.1.2], levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 13 augustus 1903 in Amersfoort.

Notitie bij de geboorte: Helft van een tweeling

3 van der Hart [1.4.6.2.7.1.3], levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 13 augustus 1903 in Hoogland.

Notitie bij de geboorte: Helft van een tweeling

4 Hillegonda van der Hart, geboren op woensdag 9 november 1904 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.7.1.4.

5 Anton van der Hart [1.4.6.2.7.1.5] (afb. 94), geboren op zondag 7 juni 1908 in Amersfoort. Anton is overleden op vrijdag 12 juni 1908 in Amersfoort, 5 dagen oud.

6 Antje van der Hart [1.4.6.2.7.1.6], geboren op woensdag 3 mei 1911 in Amersfoort.


1.4.6.2.7.2 Antje Ebing  is geboren op woensdag 3 oktober 1877 om 06:00 in Hoogland, dochter van Gerrit Ebing (zie 1.4.6.2.7) en Hillegonda Donker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 oktober 1877. Bij de geboorteaangifte van Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Harmanus van Butselaar (geb. 1852) en Gerrit van Butselaar (geb. 1853).

Notitie bij Antje: Verhuisd 29-05-1903 naar Zaandam

Antje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 28 mei 1903 in Hoogland met Jan Kroonenberg, 26 jaar oud. Jan is geboren op maandag 1 januari 1877 in Zaandam, zoon van Johannes Kroonenberg en Elisabeth Klokman. Jan is overleden op zaterdag 1 april 1939 in Zaandam, 62 jaar oud.


Kinderen van Antje en Jan:

1 Kroonenberg [1.4.6.2.7.2.1], levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 22 juni 1904 in Zaandam.

2 Johannes Kroonenberg [1.4.6.2.7.2.2], geboren in 1906 in Zaandam. Johannes is overleden op donderdag 22 februari 1906 in Zaandam, geen jaar oud.

3 Gerrit Kroonenberg [1.4.6.2.7.2.3], geboren in 1908. Gerrit is overleden op zondag 19 februari 1911 in Zaandam, 2 of 3 jaar oud.

4 Kroonenberg [1.4.6.2.7.2.4], geboren op dinsdag 10 januari 1922 in Amsterdam.

1.4.6.2.7.3 Teunis Ebing is geboren op vrijdag 1 november 1878 om 10:00 in Hoogland, zoon van Gerrit Ebing (zie 1.4.6.2.7) en Hillegonda Donker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 november 1878. Bij de geboorteaangifte van Teunis waren de volgende getuigen aanwezig: Harmanus van Butselaar (geb. 1852) en Gerrit van Butselaar (geb. 1853). Teunis is overleden op zondag 30 december 1962 in Hoogland, 84 jaar oud. Hij is begraven in Hoogland Coelhorst.

Notitie bij Teunis: Neemt de molen over van zijn moeder Hillegonda Donker, later wordt de molen overgenomen door zijn zoons Gerrit en Lourens Ebing, dit gebeurt op 1 januari 1946, ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amersfoort en Omstreken onder dossiernummer 9694.

Is 40 jaar aan eengesloten president-kerkvoogd geweest in de ned herv kerk in Hoogland

Rond 1920 vertrok hij naar bejaardenhuis Leo’s Oord. Daarna kwam Piet Ebing hier wonen. Piet had kostgangers, waaronder juffrouw Go de Bruijn die voor de oorlog zo’n tien jaar les gaf aan de Hamseschool. Naast Piets huis liep een pad recht naar stellingmolen De Vriendschap. Zijn oudere broer Teus Ebing (nummer 15) was samen met hem de molenaar. Deze korenmolen was de opvolger van de molen die waarschijnlijk tot het midden van de vorige eeuw dicht bij de Ham aan de Molenweg heeft gestaan. Helaas werd de tweede molen in 1940 door Nederlandse militairen in brand gestoken. Bij de molen stonden een petroleummotor voor windloze dagen en een houtzagerij. Hier werden op windkracht aangedreven zagen gebruikt om bomen tot planken te verzagen. Teus had na zijn huwelijk in 1904 naast de school gewoond, maar later ruilde hij met zijn moeder en zus en verhuisde hij naar de overkant. Teus zoon Lou trouwde tijdens de oorlog en trok er met zijn vrouw bij in. Lou was de broer en compagnon van Gerrit Ebing, die we al eerder tegenkwamen en die vernoemd was naar hun grootvader Gerrit.


Teunis trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 29 december 1904 in Oldebroek met Johanna Alberdina Visser, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Justus Lokhorst (geb. 1870), Johannes van der Hart (1872-1929) [zie 1.4.6.2.7.1] [zwager bruidegom], Jan Kroonenberg (1877-1939) [zie 1.4.6.2.7.2] [zwager bruidegom] en Berend Visser (geb. 1880) [broer bruid].

Notitie bij het huwelijk van Teunis en Johanna: beroep bg.: molenaar; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: molenaar; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep

Johanna is geboren op zondag 7 januari 1883 om 01:00 in Oldebroek, dochter van Jan Visser en Femma Stegeman. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Cornelis Mendel (geb. 1837) en Andries van der Beek (geb. 1862).

Notitie bij de geboorte van Johanna: aangifte door: Adrianus Cornelis Mendel (46 jr, koopman) en Andries van der Beek (28 jr, postbode)).

Johanna is overleden op dinsdag 14 januari 1964 in Hoogland, 81 jaar oud (oorzaak: hartproblemen). Zij is begraven in Hoogland.


Kinderen van Teunis en Johanna:

1 Hillegonda Ebing, geboren op dinsdag 26 september 1905 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.3.1.

2 Femma Ebing, geboren op vrijdag 5 april 1907 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.3.2.

3 Gerrit Ebing [1.4.6.2.7.3.3], geboren op maandag 19 juli 1909 om 18:00 in Hoogland. Bij de geboorteaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Ebing (1845-1912) [zie1.4.6.2.7] [grootvader vaderszijde] en Joannes ter Maten (geb. 1861). Gerrit is overleden op donderdag 6 januari 1916 om 04:00 in Hoogland, 6 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Piet Ebing (1891-1971) [zie 1.4.6.2.7.12] [oom vaderszijde].

4 Johanna Alberdina Ebing, geboren op woensdag 10 mei 1911 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.3.4.

5 Hermina Ebing, geboren op dinsdag 26 augustus 1913 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.3.5.

6 Jan Ebing, geboren op donderdag 6 mei 1915 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.3.6.

7 Gerrit Ebing, geboren op zondag 9 december 1917 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.3.7.

8 Lourens (Lou) Ebing, geboren op woensdag 8 oktober 1919 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.3.8.

9 Hendrik Ebing, geboren op donderdag 24 september 1925 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.3.9.


1.4.6.2.7.4 Guurtje Ebing is geboren op dinsdag 27 januari 1880 om 08:00 in Hoogland, dochter van Gerrit Ebing (zie 1.4.6.2.7) en Hillegonda Donker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 januari 1880. Bij de geboorteaangifte van Guurtje waren de volgende getuigen aanwezig: Harmanus van Butselaar (geb. 1852) en Gerrit van Butselaar (geb. 1853).

Notitie bij Guurtje: Verhuisd 10-11-1908 naar Nijkerk

Guurtje trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 8 april 1908 in Hoogland met Hermanus Pothoven, 30 jaar oud. Hermanus is geboren op dinsdag 1 januari 1878 in Nijkerk, zoon van Willem Pothoven en Aaltje de Kruif. Hermanus is overleden op vrijdag 22 september 1950 in Amersfoort, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 september 1950.


Kinderen van Guurtje en Hermanus:

1 Pothoven [1.4.6.2.7.4.1], levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 11 januari 1911 in Nijkerk.

Notitie bij de geboorte: levenloos geboren; ; geboortepl: Nijkerk 11-01-1911; beroep vader: mandenmaker; beroep moeder: zonder beroep

2 Neeltje Pothoven [1.4.6.2.7.4.2], geboren in 1915 in Nijkerk. Neeltje is overleden op vrijdag 20 oktober 1916 in Nijkerk, 0 of 1 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Neeltje: grootouders vermeld grootouders vermeld; geboortepl: Nijkerk; oud 1 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: mandenmaker; beroep moeder: zonder beroep

3 Willem Pothoven [1.4.6.2.7.4.3], geboren op maandag 15 oktober 1917 in Nijkerk. Willem is overleden.

4 Maria Pothoven [1.4.6.2.7.4.4], geboren in oktober 1925 in Nijkerk.

1.4.6.2.7.5 Trijntje Ebing is geboren op zaterdag 1 januari 1881 in Hoogland, dochter van Gerrit Ebing (zie 1.4.6.2.7) en Hillegonda Donker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1881. Bij de geboorteaangifte van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Harmanus van Butselaar (geb. 1852) en Gerrit van Butselaar (geb. 1853). Trijntje is overleden op maandag 21 januari 1918 in Amersfoort, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1918.

Notitie bij Trijntje: Verhuisd 25-08-1899 naar Hillegom Komt 26-08-1903 weer in de gemeente
terug, is dan afkomstig uit Weesp. Vertrekt 20-01-1910 naar Amersfoort

Trijntje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 30 april 1910 in Hoogland met Jan Aalbert Speelberg, 28 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 2 september 1881 in Amersfoort, zoon van Berend Willem Speelberg en Janna Wilhelmina Maas. Jan is overleden op zondag 16 december 1917 in Amersfoort, 36 jaar oud.


Kinderen van Trijntje en Jan:

1 Johanna Wilhelmina Speelberg [1.4.6.2.7.5.1], geboren op zondag 9 november 1913 in Amersfoort.

2 Gerrit Speelberg [1.4.6.2.7.5.2], geboren op zaterdag 10 oktober 1914 in Amersfoort. Gerrit is overleden op woensdag 17 maart 1915 in Amersfoort, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 maart 1915.

1.4.6.2.7.8 Maria Ebing  is geboren op dinsdag 11 augustus 1885 om 04:00 in Hoogland, dochter van Gerrit Ebing (zie 1.4.6.2.7) en Hillegonda Donker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 augustus 1885. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van Westerlaak (geb. 1849) en Harmanus van Butselaar (geb. 1852). Maria is overleden op zondag 12 september 1943 in Utrecht, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 september 1943.

Notitie bij Maria: Verhuisd 25-04-1912 naar Amersfoort


Maria trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 20 februari 1912 in Hoogland met Franciscus Ruitenberg, 23 of 24 jaar oud. Franciscus is geboren in 1888 in Amersfoort, zoon van Lambertus Ruitenberg en Hendrika Prins.


Kind van Maria en Franciscus:

1 NN Ruitenberg [1.4.6.2.7.8.1], levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 17 december 1915 in Hoogland.

1.4.6.2.7.11 Geertruida Ebing  is geboren op maandag 7 april 1890 om 05:00 in Hoogland, dochter van Gerrit Ebing (zie 1.4.6.2.7) en Hillegonda Donker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1890. Bij de geboorteaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Frans de Bruin (geb. 1829) en Willem van Ree (geb. 1845). Geertruida is overleden op maandag 18 januari 1982 in Hoogland, 91 jaar oud. Zij is begraven in Hoogland Coelhorst. Geertruida trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 1 maart 1916 in Hoogland met Andries van Wilgenburg, 35 jaar oud, nadat zij op woensdag 16 februari 1916 in Hoogland in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertruida en Andries waren de volgende getuigen aanwezig: Evert van Willigenburg (geb. 1839) [neef van vader bruidegom] en Teunis Ebing (1878-1962) [zie 1.4.6.2.7.3] [broer bruid]. Andries is geboren op vrijdag 19 maart 1880 in Hoogland, zoon van Andries van Willigenburg en Gerritje van Dijkhuizen.

Notitie bij de geboorte van Andries: Bij de aangifte van zijn geboorte bij de Burgerlijke Stand werd hij per vergissing ingeschreven met de familienaam "Van Wilgenburg". Later werden daardoor ook zijn kinderen zo ingeschreven

Andries is overleden op vrijdag 11 maart 1960 in Hoogland, 79 jaar oud.Kinderen van Geertruida en Andries:

1 Gerritje van Wilgenburg, geboren op woensdag 24 januari 1917 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.11.1.

2 Hillegonda van Wilgenburg, geboren op donderdag 28 november 1918 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.11.2.

3 Andries van Wilgenburg [1.4.6.2.7.11.3] , geboren op vrijdag 14 oktober 1921 in Hoogland. Andries is overleden op woensdag 25 april 1945 in Hoogland, 23 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 11 mei 1945 in Hoogland Coelhorst.

Notitie bij overlijden van Andries: Op 25 april 1945 is hij bij de boerderij van zijn ouders op een Duitse landmijn gelopen en overleden. Pas op 11 mei werd het mijnenveld opgeruimd en kon hij worden begraven.

Andries bleef ongehuwd.

4 Geertruida van Wilgenburg, geboren op maandag 27 juli 1931 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.11.4.

1.4.6.2.7.12 Pieter (Piet) Ebing  is geboren op zondag 14 juni 1891 om 01:00 in Hoogland, zoon van Gerrit Ebing (zie 1.4.6.2.7) en Hillegonda Donker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 juni 1891. Bij de geboorteaangifte van Piet waren de volgende getuigen aanwezig: Willem van Ree (geb. 1845) en Antonie van den Berg (geb. 1857). Piet is overleden op maandag 31 mei 1971 in Hoogland, 79 jaar oud. Hij is begraven in Hoogland Coelhorst.

Piet trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 9 februari 1915 in Hoogland met Elisabeth Wijnen, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op maandag 23 juni 1890 in Stoutenburg, dochter van Evert Wijnen en Evertje Kortus. Elisabeth is overleden op maandag 19 juli 1971 in Hoogland, 81 jaar oud. Zij is begraven in Hoogland.


Kinderen van Piet en Elisabeth:

1 Hillegonda Ebing [1.4.6.2.7.12.1], geboren in 1920.

2 Pieter Ebing, geboren op vrijdag 14 september 1923 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.12.2.

[[PASTING TABLES IS NOT SUPPORTED]]

1.4.6.2.9.1 Hermiena Ebing is geboren op woensdag 17 december 1879 in Vianen, dochter van Hendrik (Hein) Ebing (zie 1.4.6.2.9) en Rijkje te Kulve.

Hermiena trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 15 januari 1904 in Soest met Willem Roelofsen, 25 jaar oud, nadat zij op dinsdag 5 januari 1904 in Soest in ondertrouw zijn gegaan. Willem is geboren op zaterdag 9 maart 1878 in Ermelo, zoon van Willem Roelofsen en Aartje van Hierden.

Notitie bij Willem: evenhoven. vertrekken 31-12-1937 naar Ermelo


Kinderen van Hermiena en Willem:

1 Aartje Hendrika Roelofsen, geboren op zaterdag 15 april 1905 in Putten. Volgt 1.4.6.2.9.1.1.

2 Roelofsen [1.4.6.2.9.1.2], levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 1 maart 1907 in Putten.

Notitie: levenloos geboren; ; geboortepl: Putten 01-03-1907; beroep vader: telegrafist; beroep moeder: zonder beroep

dinsdag 19 februari 1908 in Putten.

4 Wilhelmina Roelofsen [1.4.6.2.9.1.4], geboren op maandag 7 juni 1909 in Putten.

5 Heintje Roelofsen [1.4.6.2.9.1.5], geboren in juni 1910 in Putten. Heintje is overleden op zaterdag 15 oktober 1910 in Putten, 4 maanden oud.

Notitie bij overlijden van Heintje: geboortepl: Putten; oud 4 maand; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: wisselwachter; beroep moeder: zonder beroep

6 Lubberta Jacoba Roelofsen [1.4.6.2.9.1.6], geboren op maandag 10 maart 1913 in Putten.

7 Henderika Roelofsen [1.4.6.2.9.1.7], geboren in juni 1914 in Vollenhove. Henderika is overleden op maandag 20 juli 1914 in Vollenhove, 1 maand oud.

8 Jenneke Roelofsen [1.4.6.2.9.1.8], geboren in september 1915 in Vollenhove. Jenneke is overleden op maandag 15 mei 1916 in Vollenhove, 8 maanden oud.

9 Johanna Roelofsen [1.4.6.2.9.1.9], geboren op vrijdag 4 januari 1918 in Vollenhove.


1.4.6.2.9.3 Johanna Ebing is geboren op vrijdag 21 oktober 1881 in Vianen, dochter van Hendrik (Hein) Ebing (zie 1.4.6.2.9) en Rijkje te Kulve.

Johanna trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 15 december 1909 in Bussum met Jacobus Johannes Suuring , 29 of 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jacobus: beroep bg.: electricien; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bd.: spoorwegbeambte

Jacobus is geboren in 1879 in Amsterdam. Jacobus is overleden op maandag 11 maart 1957 in Blaricum, 77 of 78 jaar oud.

Kinderen van Johanna en Jacobus:

1 Hendrik Jacobus Suuring [1.4.6.2.9.3.1], geboren in september 1911 in Hilversum.

2 Jacobus Johannes Suuring [1.4.6.2.9.3.2], geboren in september 1913.


1.4.6.2.9.7 Teuntje Ebing is geboren op donderdag 30 september 1886 in Amersfoort, dochter van Hendrik (Hein) Ebing (zie 1.4.6.2.9) en Rijkje te Kulve. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 oktober 1886. Teuntje is overleden op zondag 9 november 1975 in Amsterdam, 89 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 13 november 1975 in Amsterdam.

Notitie bij overlijden van Teuntje: De Nieuwe Ooster


Teuntje trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 14 september 1916 in Lisse met Jan Willem Baartse, 23 jaar oud. Jan is geboren op zondag 15 januari 1893 in Alkemade, zoon van Klaas Baartse en Gerrigje Verhoog.


Kinderen van Teuntje en Jan:

1 Nicolaas Baartse [1.4.6.2.9.7.1], geboren op dinsdag 13 mei 1919. Nicolaas is ongehuwd.

2 Rika Gerrigje Baartse [1.4.6.2.9.7.2], geboren op donderdag 1 december 1921. Rika is ongehuwd.

1.4.6.2.9.12 Jan Ebing  is geboren op zondag 27 oktober 1895 in Soest, zoon van Hendrik (Hein) Ebing (zie 1.4.6.2.9) en Hendrica (Heintje) Muts. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 oktober 1895.

Notitie bij Jan: komt vanuit Tiel op 14-12-1928 in Zelhem

Jan trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 13 oktober 1927 in Zelhem met Christina Johanna Bruil, 21 jaar oud, nadat zij in 1927 in ondertrouw zijn gegaan. Christina is geboren op vrijdag 10 augustus 1906 in Zelhem. Christina is overleden.

Notitie bij Christina: komen in 1928 uit Tiel


Kinderen van Jan en Christina:

1 Hendrik Ebing [1.4.6.2.9.12.1], geboren op zondag 6 mei 1928 in Tiel.

2 Engelberta Christina Ebing [1.4.6.2.9.12.2], geboren op vrijdag 11 december 1931 in Zelhem.

1.4.6.2.9.13 Aart Ebing  is geboren op zaterdag 19 december 1896 in Soest, zoon van Hendrik (Hein) Ebing (zie 1.4.6.2.9) en Hendrica (Heintje) Muts. Aart is overleden op woensdag 16 oktober 1985 in Soest, 88 jaar oud.

Aart trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 31 december 1924 in Soest met Jacoba (Co) van der Schagt , 25 jaar oud, nadat zij op donderdag 18 december 1924 in Soest in ondertrouw zijn gegaan. Co is geboren op dinsdag 26 december 1899 in Baarn, dochter van Jan van der Schagt en Gerrigje Ginkel. Co is overleden op woensdag 22 november 1995 in Soest, 95 jaar oud.


Kinderen van Aart en Co:

1 Hendrika Ebing [1.4.6.2.9.13.1], geboren op maandag 7 april 1930 in Soest. Hendrika is overleden op donderdag 24 april 1930 in Soest, 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 april 1930.

2 Gerrigje (Gerrie (Ger)) Ebing, geboren in augustus 1931 in Soest. Volgt 1.4.6.2.9.13.2.


1.4.6.2.9.15 Maria Geertruida (Marie) Ebing is geboren op zondag 15 oktober 1899 in Soest, dochter van Hendrik (Hein) Ebing (zie 1.4.6.2.9) en Hendrica (Heintje) Muts. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 oktober 1899. Marie is overleden in 1980, 80 of 81 jaar oud.

Marie trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 16 september 1925 in Soest met Klaas Kraaijenhof, 32 jaar oud, nadat zij in september 1925 in Soest in ondertrouw zijn gegaan. Klaas is geboren op zaterdag 3 december 1892 in Putten. Klaas is overleden op donderdag 25 december 1975 in Baarn, 83 jaar oud.


Kinderen van Marie en Klaas:

1 Janna Lamberta Kraaijenhof [1.4.6.2.9.15.1], geboren in februari 1927 in Baarn.

2 Alexander Kraaijenhof [1.4.6.2.9.15.2], geboren in januari 1938 in Baarn.

1.4.6.2.9.16 Hillegonda Ebing is geboren op zondag 14 december 1902 in Soest, dochter van Hendrik (Hein) Ebing (zie 1.4.6.2.9) en Hendrica (Heintje) Muts. Hillegonda is overleden.

Hillegonda trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 2 juni 1926 in Soest met Johannes Reiman , 20 of 21 jaar oud, nadat zij in mei 1926 in Soest in ondertrouw zijn gegaan. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 16 januari 1952 [bron: Utrecht]. Johannes is geboren in 1905 in Bussum. Johannes is overleden.


Kinderen van Hillegonda en Johannes:

1 Johannes Reiman [1.4.6.2.9.16.1], geboren op vrijdag 19 november 1926 in Soest.

2 Hendrica Reiman [1.4.6.2.9.16.2], geboren op vrijdag 2 maart 1928 in Soest.

3 Alida Anna Reiman [1.4.6.2.9.16.3], geboren in maart 1933 in Soest.


1.4.6.2.11.1 Pieter Ebing is geboren op zondag 6 januari 1878 om 08:00 in Nijkerk, zoon van Christina Ebing (zie 1.4.6.2.11). Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Friedrich Wilhelm Seeb (geb. 1817), Teunis van Rouwendal (geb. 1818) en Jacob Koning (geb. 1839).

Notitie bij Pieter: Pieter vertrekt 25-05-1883 naar Barneveld


Pieter trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 20 november 1903 in Barneveld met Maria van der Lee, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Maria: beroep bg.: timmerman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: daglooner; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld

Maria is geboren op zaterdag 30 oktober 1880 om 00:30 in Doorn, dochter van Teunis van der Lee en Jannigje Legemaat.


1.4.6.2.11.3 Jannetje van Veldhuizen is geboren in 1884 in Barneveld, dochter van Aalbert (Lubbert) van Veldhuizen en Christina Ebing (zie 1.4.6.2.11). Jannetje trouwde, 29 of 30 jaar oud, op vrijdag 14 augustus 1914 in Barneveld met Gerrit Hak, 27 of 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Gerrit: beroep bg.: gasfitter; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: daglooner; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld

Gerrit is geboren in 1886 in Barneveld.


1.4.6.2.11.4 Teunis van Veldhuizen is geboren in 1886 in Barneveld, zoon van Aalbert (Lubbert) van Veldhuizen en Christina Ebing (zie 1.4.6.2.11).

Teunis trouwde, 23 of 24 jaar oud, op donderdag 5 mei 1910 in Workum met Hendrikje Damstra, 22 of 23 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1887 in Workum.


1.4.6.2.12.1 Betje Ebing is geboren op donderdag 22 november 1877 in Putten, dochter van Evert Ebing (zie 1.4.6.2.12) en Beertje Bos.

Betje trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 27 juni 1906 in Bussum met Antoni van der Geest, 29 of 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Betje en Antoni: beroep bg.: timmerman; beroep vader bg.: timmerman; beroep vader bd.: molenaar; weduwnaar van Cornelia

Antoni is geboren in 1876 in Putten, zoon van Jacobus van der Geest en Jannetje Boonen. Antoni is overleden op zondag 24 augustus 1947 in De Bilt, 70 of 71 jaar oud. Antoni trouwde voorheen op vrijdag 21 juli 1899 in Barneveld met Cornelia van Veldhuizen.


Kind van Betje en Antoni:

1 Luberta van der Geest [1.4.6.2.12.1.1], geboren in mei 1907 in Bussum.

1.4.6.2.12.4 Trijntje Ebing  is geboren op dinsdag 11 augustus 1885 in Amersfoort, dochter van Evert Ebing (zie 1.4.6.2.12) en Beertje Bos. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 augustus 1885. Trijntje is overleden op donderdag 28 maart 1974 in Zeist, 88 jaar oud. Zij is begraven in Zeist.

Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 13 september 1912 in Barneveld met Jacobus (Jacob) de Vos, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Jacob: beroep bg.: opzichter; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: landbouwer; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep; wettiging 1 kind

Jacob is geboren op zaterdag 3 oktober 1885 in Puttershoek. Jacob is overleden op zondag 23 augustus 1959 in Zeist, 73 jaar oud.


Kind van Trijntje uit onbekende relatie:

1 Jacoba Ebing [1.4.6.2.12.4.1], geboren op woensdag 12 juli 1911 in Barneveld. Jacoba is overleden.

Notitie bij Jacoba: Erkend en gewettigd 10-09-1912 door Jacob de Vos


Kind van Trijntje en Jacob:

2 Arienoldus de Vos [1.4.6.2.12.4.2], geboren op vrijdag 8 mei 1914 in Samarang.


1.4.6.2.13.1 Catharina Cornelia Petronella Gerstel is geboren op woensdag 11 maart 1885 in Amsterdam, dochter van Hendrik Petrus Cornelis (Harry) Gerstel en Jannetje Ebing (zie 1.4.6.2.13). Catharina trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 15 juli 1915 in Amsterdam met Frans Willem Stroetman, 34 of 35 jaar oud. Frans is geboren in 1880 in Nieuwer Amstel.

1.4.6.2.13.4 Jeanette Petronella Gerstel is geboren in 1890 in Nieuwer Amstel, dochter van Hendrik Petrus Cornelis (Harry) Gerstel en Jannetje Ebing (zie 1.4.6.2.13). Jeanette trouwde, 27 of 28 jaar oud, op woensdag 5 juni 1918 in Nieuwer Amstel met Andries Willemsen, 26 of 27 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op dinsdag 7 september 1937. Andries is geboren in 1891 in Leiden.


1.4.6.2.15.1 Catharina (Toos) Goebertus is geboren op dinsdag 3 juni 1890 in Leiden, dochter van Hendrik Goebertus en Hermina Ebing (zie 1.4.6.2.15). Toos is overleden op maandag 16 december 1974 in Rijswijk, 84 jaar oud.


Toos trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 26 mei 1920 in Den Haag met Marinus (Rien) Snooij , 22 jaar oud. Rien is geboren op woensdag 5 januari 1898 in Den Haag. Rien is overleden op donderdag 26 juni 1969 in Den Haag, 71 jaar oud.


1.4.6.2.15.2 Trijntje (Truus) Goebertus is geboren op dinsdag 4 augustus 1891 in Leiden, dochter van Hendrik Goebertus en Hermina Ebing (zie 1.4.6.2.15). Truus is overleden op maandag 6 november 1978 in Den Haag, 87 jaar oud.

Truus trouwde, 52 jaar oud, op woensdag 28 juni 1944 in Den Haag met Hendrik van Eijck, 57 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 6 mei 1887 in Den Haag. Hendrik is overleden op woensdag 5 oktober 1949 in Den Haag, 62 jaar oud.


1.4.6.2.15.3 Hendrik (Henk) Goebertus is geboren op dinsdag 22 november 1892 in Leiderdorp, zoon van Hendrik Goebertus en Hermina Ebing (zie 1.4.6.2.15). Henk is overleden op zaterdag 22 juni 1957 in Amsterdam, 64 jaar oud.

Henk trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 19 juni 1918 in Amsterdam met Iefje (Ief) Bakker, 21 jaar oud. Ief is geboren op vrijdag 7 augustus 1896 in Den Helder.1.4.6.2.15.6 Antonius Jan (Anton) Goebertus is geboren op donderdag 8 juli 1897 in Den Haag, zoon van Hendrik Goebertus en Hermina Ebing (zie 1.4.6.2.15). Anton is overleden op maandag 9 februari 1970 in Den Haag, 72 jaar oud.


Anton:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 9 november 1921 in Den Haag met Cornelia Hillegonda van der Heemst, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op dinsdag 16 maart 1897 in Den Haag. Cornelia is overleden op woensdag 5 april 1933 in Den Haag, 36 jaar oud.

(2) trouwde, 39 jaar oud, op woensdag 31 maart 1937 in Den Haag met Wilhelmina Maria (Wil) Bieler, 29 jaar oud. Wil is geboren op zondag 10 november 1907 in Den Haag.


1.4.6.2.15.7 Evert (Eef) Goebertus is geboren op donderdag 26 oktober 1899 in Den Haag, zoon van Hendrik Goebertus en Hermina Ebing (zie 1.4.6.2.15). Eef is overleden op zaterdag 16 april 1966 in Den Haag, 66 jaar oud.

Notitie bij Eef: Evert was van 01-10-1916 tot 02-02-1918 bij het instructiebataljon te Kampen

Eef trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 19 november 1924 in Den Haag met Catharina Hendrina (Toosje) Simonis, 19 jaar oud. Toosje is geboren op dinsdag 22 november 1904 in Den Haag. Toosje is overleden op vrijdag 21 maart 1980 in Den Haag, 75 jaar oud.1.4.6.2.15.8 Hermina (Mien) Goebertus is geboren op zaterdag 11 mei 1901 in Den Haag, dochter van Hendrik Goebertus en Hermina Ebing (zie 1.4.6.2.15). Mien is overleden op maandag 4 januari 1971 in Rijswijk, 69 jaar oud.


Mien trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 22 oktober 1919 in Den Haag met Jan Theodorus (Jan) Mulder, 26 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 30 augustus 1893 in Den Haag. Jan is overleden op vrijdag 26 december 1958 in Den Haag, 65 jaar oud.


Kinderen van Mien en Jan:

1 Petronella Mulder [1.4.6.2.15.8.1], geboren in 1920.

2 Jan Theodorus Mulder [1.4.6.2.15.8.2], geboren in 1928.

3 Hans Mulder [1.4.6.2.15.8.3], geboren in 1940.


1.4.6.2.15.9 Abraham Marinus (Rinus) Goebertus is geboren op zondag 18 oktober 1903 in Den Haag, zoon van Hendrik Goebertus en Hermina Ebing (zie 1.4.6.2.15). Rinus is overleden op maandag 21 juni 1976 in Leidsendam, 72 jaar oud. Hij is begraven in Den Haag.


Rinus:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 27 mei 1931 in Den Haag met Catharina Johanna Alida Maria Persoon, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op donderdag 30 augustus 1945 in Den Haag. Catharina is geboren op zaterdag 1 december 1906 in Den Haag. Catharina is overleden op maandag 25 november 1991 in Den Haag, 84 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 29 november 1991 in Den Haag.


(2) trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 23 juli 1947 in Den Haag met Geertruida (Toos) Groos, 38 jaar oud. Toos is geboren op zaterdag 6 februari 1909 in Den Haag. Toos is overleden op dinsdag 28 november 1972 in Den Haag, 63 jaar oud.1.4.6.2.17.1 Emma Helena Carolina Ebing is geboren op vrijdag 27 januari 1893 in Utrecht, dochter van Reintje Ebing (zie 1.4.6.2.17). Emma trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 20 april 1922 in Amsterdam met Jan Boogaard, 29 of 30 jaar oud. Jan is geboren in 1892 in Amsterdam.1.4.6.2.17.4 Maria Reinetta Möller is geboren in 1898 in Amsterdam, dochter van Ernst Möller en Reintje Ebing (zie 1.4.6.2.17). Maria trouwde, 21 of 22 jaar oud, op donderdag 3 juni 1920 in Amsterdam met Pieter Boon, 24 of 25 jaar oud. Pieter is geboren in 1895 in Amsterdam.


1.4.6.2.17.6 Ernst Carel August Möller is geboren in 1900 in Amsterdam, zoon van Ernst Möller en Reintje Ebing (zie 1.4.6.2.17). Ernst is overleden.


Ernst trouwde, 23 of 24 jaar oud, op donderdag 28 februari 1924 in Amsterdam met Pieternella Roosendaal, 21 of 22 jaar oud. Pieternella is geboren in 1902 in Amsterdam. Pieternella is overleden.


1.4.6.2.19.3 Karel Algra is geboren op vrijdag 27 september 1901 in Amsterdam, zoon van Karel Algra en Teunisje (Teuntje) Ebing (zie 1.4.6.2.19). Karel is overleden.


Karel trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 26 april 1923 in Amsterdam met Theodora Groeneveld, 24 of 25 jaar oud. Theodora is geboren in 1898 in Doorn.


1.4.6.2.19.4 Trijntje Algra is geboren op donderdag 10 november 1904 in Amsterdam, dochter van Karel Algra en Teunisje (Teuntje) Ebing (zie 1.4.6.2.19). Trijntje is overleden op donderdag 20 december 1973 in Amsterdam, 69 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam.

Notitie bij overlijden van Trijntje: begraafplaats de Nieuwe Ooster

Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 16 mei 1928 in Amsterdam met Johannes (Jo) Groenewegen van Wijk, 25 jaar oud. Jo is geboren op zondag 25 mei 1902 in Watergraafsmeer. Jo is overleden, 73 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 23 oktober 1975 in Amsterdam Nieuwe Ooster Begraafplaats.


Kinderen van Trijntje en Jo:

1 Johannes Groenewegen van Wijk [1.4.6.2.19.4.1], geboren op zaterdag 9 februari 1929 in Amsterdam.

2 Karela Groenewegen van Wijk [1.4.6.2.19.4.2], geboren op donderdag 22 oktober 1931 in Amsterdam.

3 Dirk Pieter (Dik) Groenewegen van Wijk [1.4.6.2.19.4.3], geboren op dinsdag 12 juni 1934 in Amsterdam.


1.4.6.2.20.2 Antonius Poll is geboren op zondag 9 februari 1902 in Den Haag, zoon van Rombertus Poll en Trijntje Ebing (zie 1.4.6.2.20). Antonius is overleden. Antonius trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 17 november 1927 in Utrecht met Alida Hendrika van der Hoeven, ongeveer 23 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1904 in Utrecht.


1.4.6.2.20.3 Egberdina Poll is geboren op zondag 30 augustus 1903 in Den Haag, dochter van Rombertus Poll en Trijntje Ebing (zie 1.4.6.2.20). Egberdina is overleden op dinsdag 20 januari 1981 in Driebergen, 77 jaar oud. Zij is begraven in Driebergen. Egberdina trouwde met Jan de Bruin. Jan is geboren op woensdag 18 augustus 1909. Jan is overleden op zaterdag 2 december 1989 in Driebergen, 80 jaar oud. Hij is begraven in Driebergen.


1.4.6.2.20.4 Catharina Poll is geboren op woensdag 1 februari 1905 in Den Haag, dochter van Rombertus Poll en Trijntje Ebing (zie 1.4.6.2.20). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 februari 1905. Catharina is overleden op donderdag 14 februari 1974 in Utrecht, 69 jaar oud. Zij is begraven in Utrecht. Catharina trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 2 mei 1930 in Driebergen met Jannes Wieringa, 28 jaar oud. Jannes is geboren op vrijdag 28 februari 1902 in Eenrum. Jannes is overleden op zaterdag 12 september 1964 in Utrecht, 62 jaar oud. Hij is begraven in Utrecht.


1.4.6.3.2.2 Elisabeth Johanna van Boohemen is geboren op vrijdag 20 oktober 1865 in Schiedam, dochter van Cornelis Jacobus van Boohemen en Maria Aalderdina Wilhelmina Hendrina Elisabeth (Johanna) Ebing (zie 1.4.6.3.2). Elisabeth is overleden op vrijdag 10 april 1953 om 18:00 in Rijswijk, 87 jaar oud. Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 25 januari 1888 in Schiedam met Johannes Adrianus van Velzen. Johannes is geboren op 4 maart (jaar onbekend) in Vlaardingen.


1.4.6.3.2.7 Maria Albertina Wilhelmina Hendrika Elisabeth van Bohemen is geboren op woensdag 17 maart 1875 in Schiedam, dochter van Cornelis Jacobus van Boohemen en Maria Aalderdina Wilhelmina Hendrina Elisabeth (Johanna) Ebing (zie 1.4.6.3.2). Maria is overleden op donderdag 3 september 1931 in Rotterdam, 56 jaar oud. Maria trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 28 maart 1894 in Schiedam met Jan Tettelaar, 25 of 26 jaar oud. Jan is geboren in 1868 in Schiedam.

1.4.6.3.7.1 Anna Maria Ebing  is geboren op donderdag 11 december 1873 in Amsterdam, dochter van Mathijs Ebing (zie 1.4.6.3.7) en Alida Bernardina Appels. Anna is overleden op zaterdag 11 maart 1911 in Amsterdam, 37 jaar oud.


Anna trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 30 juli 1896 in Amsterdam met Joannes Antonius Adriaansz , 23 of 24 jaar oud. Joannes is geboren in 1872 in Amsterdam. Joannes trouwde later op woensdag 7 februari 1912 in Amsterdam met Francina Geertruida Delcourt (geb. 1882).Kinderen van Anna en Joannes:

1 Joannes Antonius Adriaansz, geboren in 1897 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.3.7.1.1.

2 Matthijs Bernardus Adriaansz, geboren op woensdag 21 september 1898 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.3.7.1.2.

3 Adriaansz [1.4.6.3.7.1.3], geboren in mei 1900 in Amsterdam.

4 Johanna Maria Francisca Adriaansz, geboren in 1901 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.3.7.1.4.

5 Adriaansz [1.4.6.3.7.1.5], levenloos geboren zoon, geboren in 1901 in Amsterdam.

6 Johan Georg Frederik Adriaansz, geboren in 1902 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.3.7.1.6.

7 Gijsbertus Adriaansz, geboren in 1903 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.3.7.1.7.

8 Adriaansz [1.4.6.3.7.1.8], geboren in augustus 1904 in Amsterdam. Zij is overleden.

9 Hendrik Adriaansz, geboren in 1906 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.3.7.1.9.

10 Adriaansz [1.4.6.3.7.1.10], geboren in april 1910 in Amsterdam. Hij is overleden.


1.4.6.3.7.2 Elisabeth Anna Ebing is geboren op donderdag 9 september 1875 in Amsterdam, dochter van Mathijs Ebing (zie 1.4.6.3.7) en Alida Bernardina Appels.


Elisabeth trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 18 maart 1896 in Amsterdam met Gijsbertus van den Bout, 28 jaar oud. Gijsbertus is geboren op donderdag 4 juli 1867 in Schiedam.


Kinderen van Elisabeth en Gijsbertus:

1 NN van den Bout [1.4.6.3.7.2.1]. NN is overleden op zaterdag 27 oktober 1900 in Rotterdam.

2 NN van den Bout [1.4.6.3.7.2.2]. NN is overleden op dinsdag 21 januari 1902 in Rotterdam.

3 van den Bout [1.4.6.3.7.2.3], geboren op maandag 20 juli 1896 in Amsterdam.

4 Alida Bernerdina van den Bout [1.4.6.3.7.2.4], geboren op dinsdag 18 oktober 1898 in Rotterdam.

5 Cornelia Johanna van den Bout [1.4.6.3.7.2.5], geboren op dinsdag 21 januari 1902 in Rotterdam. Cornelia is overleden.

6 van den Bout [1.4.6.3.7.2.6], geboren in september 1903 in Amsterdam.

7 Anna Maria van den Bout, geboren in oktober 1904 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.3.7.2.7.

8 Maria Marrigje van den Bout, geboren in 1905 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.3.7.2.8.

9 van den Bout [1.4.6.3.7.2.9], geboren in september 1907 in Amsterdam.

10 van den Bout [1.4.6.3.7.2.10], geboren in juni 1909 in Amsterdam.

11 van den Bout [1.4.6.3.7.2.11], geboren op woensdag 4 oktober 1911 in Amsterdam.

12 van den Bout [1.4.6.3.7.2.12], geboren in mei 1916 in Amsterdam.


1.4.6.3.7.5 Johan George Frederik Ebing is geboren op vrijdag 30 september 1881 in Amsterdam, zoon van Mathijs Ebing (zie 1.4.6.3.7) en Alida Bernardina Appels.


Johan trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 12 oktober 1905 in Amsterdam met Maria Marigje van ’t Hof, 22 jaar oud. Maria is geboren op maandag 13 augustus 1883 in Sliedrecht.


Kinderen van Johan en Maria:

1 Johan George Frederikus (Frits) Ebing, geboren op maandag 12 maart 1906 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.3.7.5.1.

2 Ebing [1.4.6.3.7.5.2], geboren in november 1907 in Amsterdam.

3 Ebing [1.4.6.3.7.5.3], geboren in mei 1909 in Amsterdam.

4 Ebing [1.4.6.3.7.5.4], geboren op vrijdag 16 augustus 1912 in Amsterdam. Zij is overleden.


1.4.6.3.7.6 Alida Bernardina Mathilda Ebing is geboren op donderdag 8 juli 1886 in Amsterdam, dochter van Mathijs Ebing (zie 1.4.6.3.7) en Alida Bernardina Appels. Alida trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 20 december 1906 in Amsterdam met Jan Zwaan, 23 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 27 januari 1883 in Den Helder.


Kinderen van Alida en Jan:

1 Mathilda Wilhelmina Clasina Zwaan [1.4.6.3.7.6.1], geboren op woensdag 25 september 1901 in Amsterdam. Mathilda is overleden.

2 Zwaan [1.4.6.3.7.6.2], geboren op donderdag 26 september 1907 in Amsterdam.

3 Alida Bernardina Mathilda (Aal) Zwaan, geboren op vrijdag 25 september 1908 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.3.7.6.3.

4 Wilhelmina (Wil) Zwaan [1.4.6.3.7.6.4], geboren op vrijdag 10 september 1909.

5 Martina Zwaan [1.4.6.3.7.6.5], geboren op zaterdag 10 september 1910 in Amsterdam. Martina is overleden.

6 Mienis Zwaan [1.4.6.3.7.6.6], geboren op maandag 12 september 1910 in Amsterdam.


1.4.6.3.7.7 Hendrik Ebing is geboren omstreeks dinsdag 15 december 1891 in Amsterdam, zoon van Mathijs Ebing (zie 1.4.6.3.7) en Alida Bernardina Appels.

Hendrik trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 5 januari 1916 in Amsterdam met Rosina Christina Sehlhoff, 24 of 25 jaar oud. Rosina is geboren in 1891 in Amsterdam. Rosina is overleden op dinsdag 1 juni 1971 in Amsterdam, 79 of 80 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 4 juni 1971 in Amsterdam.

Notitie bij overlijden van Rosina: De Nieuwe Ooster


1.4.6.3.10.1 Hendrik Willem Ebing is geboren op maandag 28 januari 1884 in Den Haag, zoon van Hendrik Willem Ebing (zie 1.4.6.3.10) en Elisabeth Peters. Hendrik is overleden op donderdag 14 oktober 1954 om 13:15 in Den Haag, 70 jaar oud.

Hendrik:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 16 oktober 1912 in Den Haag met Elisabeth de Maat, 27 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op dinsdag 5 oktober 1920 in Den Haag. Elisabeth is geboren op dinsdag 14 april 1885 in ’s-Gravenhage.

(2) trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 3 november 1920 in Den Haag met Adriana van ’t Hof, 24 jaar oud. Adriana is geboren op zaterdag 20 juni 1896 in Strijen.


Kinderen van Hendrik en Adriana:

1 Hendrik Willem Ebing [1.4.6.3.10.1.1] , geboren op zaterdag 5 maart 1921 in Den Haag. Hendrik is overleden in 1976, 54 of 55 jaar oud.

2 Willem Hendrik Ebing [1.4.6.3.10.1.2], geboren op donderdag 8 november 1923 in Den Haag.

1.4.6.3.10.2 Hendrika Elisabeth Ebing is geboren op donderdag 8 mei 1890 in Den Haag, dochter van Hendrik Willem Ebing (zie 1.4.6.3.10) en Elisabeth Peters.

Hendrika:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 2 november 1910 in Den Haag met Hendericus Theodorus Bauland , 24 of 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op dinsdag 15 maart 1921 in Den Haag. Hendericus is geboren in 1885 in Voorburg, zoon van Gerardus Gerrit Bauland en Johanna Anthonia Wels. Hendericus trouwde later op woensdag 24 december 1924 in Den Haag met Sofie Geijer (geb. 1897).

(2) trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 19 juli 1922 in Den Haag met Christiaan Nolten, 27 of 28 jaar oud. Christiaan is geboren in 1894 in Terheijden.


Kind van Hendrika en Hendericus:

1 Johannes Theodorus Bauland [1.4.6.3.10.2.1], geboren in 1911. Johannes is overleden op vrijdag 6 juli 1945 in Voorburg, 33 of 34 jaar oud.


Kind van Hendrika en Christiaan:

2 Nolten [1.4.6.3.10.2.2], geboren op dinsdag 10 februari 1925.


1.4.6.3.10.3 Wilhelmina Catharina Johanna Ebing is geboren op vrijdag 15 april 1904 in Den Haag, dochter van Hendrik Willem Ebing (zie 1.4.6.3.10) en Elisabeth Peters. Wilhelmina is overleden.


Wilhelmina trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 3 september 1924 in Den Haag met Cornelis Charité, 22 jaar oud. Cornelis is geboren op maandag 10 maart 1902 in Den Haag.Kind van Wilhelmina en Cornelis:

1 Wilhelmina Cornelia Charité [1.4.6.3.10.3.1], geboren op zondag 2 mei 1926 in Den Haag.


1.4.6.3.12.1 Alexander Ebing is geboren op zaterdag 15 maart 1884 in Tiel, zoon van Everardus (Evert) Ebing (zie 1.4.6.3.12) en Hendrika Cornelia Kuiltjes. Hij is gedoopt op zaterdag 15 maart 1884 in Tiel. Bij de doop van Alexander waren de volgende getuigen aanwezig: Alexander Kuiltjes [grootvader moederszijde] en Christina Kuiltjes.


Alexander trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1906 in Tiel met Louisa Adriana Christina van Gemert, 19 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Alexander en Louisa: beroep bg.: pettenmaker; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: kleermaker; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: koperslager; beroep moeder bd.: zonder beroep

Louisa is geboren op woensdag 30 juni 1886 om 17:00 in Tiel, dochter van Hendrikus van Gemert en Adriana Christina Schepers.


Kinderen van Alexander en Louisa:

1 Alexander Johannes Henricus Arnoldus Ebing, geboren op zondag 17 maart 1907 in Schoten.Volgt 1.4.6.3.12.1.1.

2 Evert Christiaan Louis Hendrikus Nicolaas Ebing, geboren op dinsdag 3 maart 1908 in Schoten.Volgt 1.4.6.3.12.1.2.

3 Christina Adriana Maria Louisa (Stien) Ebing, geboren op maandag 14 juni 1909 in Schoten. Volgt 1.4.6.3.12.1.3.

4 Henricus Louis Marie Alexander Ebing, geboren op maandag 27 mei 1912 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.3.12.1.4.

5 Ebing [1.4.6.3.12.1.5], geboren in mei 1913 in Amsterdam.

6 Louis Hendricus Everardus Wilhelmus Ebing [1.4.6.3.12.1.6], geboren in 1914 in Amsterdam. Louis is overleden op vrijdag 16 april 1915 in Delft, 0 of 1 jaar oud.

7 Marinus Hendricus Everardus Ebing, geboren op dinsdag 14 juli 1914 in Delft. Volgt 1.4.6.3.12.1.7.


1.4.6.3.12.3 Willemina Hendrika Cornelia Ebing is geboren op woensdag 14 november 1888 om 00:30 in Tiel, dochter van Everardus (Evert) Ebing (zie 1.4.6.3.12) en Hendrika Cornelia Kuiltjes. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 november 1888. Willemina is overleden op zondag 7 februari 1982 in Wijk aan Zee, 93 jaar oud. Willemina trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 28 september 1912 in Tiel met Gerrit de Leeuw, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willemina en Gerrit: beroep bg.: pettenmaker; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: kleermaker; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: koperslager; beroep moeder bd.: zonder beroep

Gerrit is geboren op zaterdag 13 september 1884 om 06:00 in Tiel, zoon van Laurens de Leeuw en Willemina van Gemmert. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 september 1884.Kinderen van Willemina en Gerrit:

1 de Leeuw [1.4.6.3.12.3.1], geboren in mei 1914.

2 de Leeuw [1.4.6.3.12.3.2], geboren in maart 1917 in Amsterdam.

1.4.6.3.12.4 Christina Clazina Ebing  is geboren op donderdag 19 februari 1891 in Tiel, dochter van Everardus (Evert) Ebing (zie 1.4.6.3.12) en Hendrika Cornelia Kuiltjes. Christina is overleden op donderdag 8 september 1960 om 11:00 in Hooglanderveen, 69 jaar oud. Zij is begraven in Hooglanderveen.


Christina trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 14 april 1920 in Utrecht met Jan Baptist Franciscus van der Valk, 27 jaar oud. Jan is geboren op zondag 29 januari 1893 in Utrecht, zoon van Reijnier van der Valk en Alida Maria van Ojen. Jan is overleden op dinsdag 12 februari 1963 in Hooglanderveen, 70 jaar oud.


Kinderen van Christina en Jan:

1 Valk [1.4.6.3.12.4.1], geboren op zondag 28 december 1924 in Utrecht.

2 Jan Baptist Franciscus (Jan) Valk [1.4.6.3.12.4.2], geboren op dinsdag 3 mei 1927 in Utrecht. Jan is overleden op dinsdag 10 april 2012, 84 jaar oud. Hij is begraven in Hooglanderveen.

3 Maria van der Valk [1.4.6.3.12.4.3], geboren in januari 1935 in Utrecht.


1.4.6.3.12.5 Hendrika Cornelia Ebing is geboren op maandag 4 september 1893 in Tiel, dochter van Everardus (Evert) Ebing (zie 1.4.6.3.12) en Hendrika Cornelia Kuiltjes. Hendrika is overleden op donderdag 1 januari 1987 in Amsterdam, 93 jaar oud. Hendrika trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 8 november 1923 in Amsterdam met Cornelis Gerardus van Schaik, 30 jaar oud. Cornelis is geboren op woensdag 30 november 1892 in Sloten, zoon van Gijsbertus van Schaik en Johanna Pruim. Cornelis is overleden op woensdag 19 december 1979 in Amsterdam, 87 jaar oud.

Notitie bij Cornelis: . Cornelis woonde 3 in de Boerderij Welgelegen, Loenen a / d Vecht. Hij woonde 4 in Blauwburgwal, Amsterdam. Hij woonde 5 in de Brouwersgracht, Amsterdam. Was hij werkzaam 6 als Melkslijter.


Kinderen van Hendrika en Cornelis:

1 Schaik [1.4.6.3.12.5.1], geboren in april 1926 in Amsterdam.

2 van Schaik [1.4.6.3.12.5.2], geboren op dinsdag 21 augustus 1928 in Amsterdam.

3 van Schaik [1.4.6.3.12.5.3], geboren in november 1931 in Amsterdam.

4 Schaik [1.4.6.3.12.5.4], geboren in juli 1934 in Amsterdam.


1.4.6.3.12.6 Sophia Ebing is geboren op woensdag 27 november 1895 om 02:00 in Tiel, dochter van Everardus (Evert) Ebing (zie 1.4.6.3.12) en Hendrika Cornelia Kuiltjes. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 november 1895. Sophia trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 26 november 1921 in Tiel met Peter Hagenbuch, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Sophia en Peter: beroep bg.: timmerman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: landarbeider; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: koperslager; beroep moeder bd.: zonder beroep

Peter is geboren op woensdag 25 november 1896 in Loevenich (Duitsland).


Kinderen van Sophia en Peter:

1 Wilhelm Hagenbuch [1.4.6.3.12.6.1], geboren op dinsdag 29 augustus 1922 in Den Haag.

2 Johann Hubert Hagenbuch [1.4.6.3.12.6.2], geboren op zaterdag 23 augustus 1924 in Den Haag.

3 Hendrika Cornelia Hagenbuch [1.4.6.3.12.6.3], geboren op zaterdag 29 april 1933 in Den Haag.

4 Anna Barbara Hagenbuch [1.4.6.3.12.6.4], geboren op zondag 29 november 1936 in Den Haag.

1.4.6.3.12.9 Maria Ebing is geboren op woensdag 15 oktober 1902 in Tiel, dochter van Everardus (Evert) Ebing (zie 1.4.6.3.12) en Hendrika Cornelia Kuiltjes. Maria is overleden op dinsdag 8 januari 1991 in Tiel, 88 jaar oud. Maria trouwde, 20 jaar oud, op maandag 8 januari 1923 in Tiel met Hendrikus P H van Zwam, 20 jaar oud. Hendrikus is geboren op dinsdag 15 juli 1902 in Tiel. Hendrikus is overleden op vrijdag 8 maart 1957 in Tiel, 54 jaar oud.


Kinderen van Maria en Hendrikus:

1 Maria Henrica Elizabeth van Zwam, geboren op zaterdag 26 januari 1929 in Tiel. Volgt 1.4.6.3.12.9.1.

2 Wilhelmina Gerdina Maria (Willy) van Zwam [1.4.6.3.12.9.2], geboren in oktober 1935 in Tiel.

3 Anna Cornelia Anthonia Maria (Ansje) van Zwam [1.4.6.3.12.9.3], geboren in september 1937.

4 Cornelia Maria Hiacintha van Zwam [1.4.6.3.12.9.4], geboren in december 1938.

5 Christina Maria Hendrika van Zwam [1.4.6.3.12.9.5], geboren in mei 1941 in Tiel.

1.4.6.3.12.11 Elizabeth Margaretha Ebing  is geboren op dinsdag 16 mei 1905 in Tiel, dochter van Everardus (Evert) Ebing (zie 1.4.6.3.12) en Hendrika Cornelia Kuiltjes. Elizabeth is overleden op donderdag 1 april 1999 in Tiel, 93 jaar oud. Zij is begraven in Tiel RK Leeuwenstraat.

Elizabeth trouwde met Albertus A Romijn. Albertus is geboren op donderdag 12 april 1900. Albertus is overleden op maandag 20 januari 1992 in Tiel, 91 jaar oud.


Kinderen van Elizabeth en Albertus:

1 Albertus Antonius Romijn [1.4.6.3.12.11.1], geboren in juni 1942 in Tiel.

2 Everardus Romijn [1.4.6.3.12.11.2], geboren in september 1949 in Tiel.

1.4.6.3.12.12 Cornelia Jacoba Ebing is geboren op maandag 24 februari 1908, dochter van Everardus (Evert) Ebing (zie 1.4.6.3.12) en Hendrika Cornelia Kuiltjes. Cornelia is overleden op vrijdag 27 juli 1990 in Hoofddorp, 82 jaar oud. Zij is begraven in Utrecht St Barbara.

Notitie bij overlijden van Cornelia: Cornelia is overleden op 27-07-1990 in Hoofddorp Huize Eijkenhove v.d. Berghlaan 120, 82 jaar oud. Zij is begraven in Utrecht rk begraafplaats St. Barbara Prinsesselaan.

Cornelia trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 23 april 1941 in Soest met Arnoldus Hendrikus Oostveen, 44 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Arnoldus waren de volgende getuigen aanwezig: Alexander Ebing (geb. 1884) [zie 1.4.6.3.12.1] [broer bruid] en Hermanus Maria Oostveen (1899-1970). Arnoldus is geboren op zaterdag 25 juli 1896 om 01:30 in Utrecht. Hij is gedoopt op zaterdag 25 juli 1896 in Utrecht. Arnoldus is overleden op woensdag 18 mei 1955 in Utrecht, 58 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Arnoldus: Begraven: RK begraafplaats ST Barbara Prinsesselaan in Utrecht


1.4.6.4.2.2 Everhardus Petrus Ebing is geboren op zondag 25 augustus 1895 in Amsterdam, zoon van Hendrikus Ebing (zie 1.4.6.4.2) en Carolina Elisabeth Amelia Hazenberg.

Everhardus trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 13 september 1916 in Amsterdam met Antje Abelsma, 22 of 23 jaar oud. Antje is geboren in 1893 in Leeuwarden.


Kinderen van Everhardus en Antje:

1 Ebing [1.4.6.4.2.2.1], geboren op woensdag 21 februari 1917 in Amsterdam.

2 Ebing [1.4.6.4.2.2.2], geboren in mei 1920 in Amsterdam.

3 Ebing [1.4.6.4.2.2.3], geboren in januari 1925 in Amsterdam.

4 Ebing [1.4.6.4.2.2.4], geboren in april 1929 in Amsterdam.


1.4.6.4.3.1 Dirkje Theodora Wagner is geboren op zaterdag 13 april 1867 in Amsterdam, dochter van Johann Heinrich Wagner en Elisabeth Alida Ebing (zie 1.4.6.4.3). Dirkje is overleden op zondag 19 mei 1929 in Amsterdam, 62 jaar oud. Dirkje trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 17 november 1904 in Amsterdam met Gerardus Hendrik Lentelink, 45 of 46 jaar oud. Gerardus is geboren in 1858 in Haarlem.


1.4.6.4.3.2 Johanna Elisabeth Wagner is geboren in 1870 in Amsterdam, dochter van Johann Heinrich Wagner en Elisabeth Alida Ebing (zie 1.4.6.4.3). Johanna is overleden op zaterdag 25 februari 1939 in Zeist, 68 of 69 jaar oud. Johanna trouwde, 38 of 39 jaar oud, op donderdag 7 oktober 1909 in Amsterdam met Gerrit Jan Smit. Gerrit is geboren in Amsterdam. Gerrit is overleden vóór 1939.


1.4.6.4.3.3 Magteld Everdina Wagner is geboren op zondag 21 mei 1871 in Amsterdam, dochter van Johann Heinrich Wagner en Elisabeth Alida Ebing (zie 1.4.6.4.3).

Magteld trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 12 mei 1899 in Nijmegen met Gerrit Jacobus van Gils, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Magteld en Gerrit: beroep bg.: letterzetter; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bg.: schoenmaker; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: gasfitter; beroep moeder bd.: zonder beroep

Gerrit is geboren op zondag 5 april 1874 in Nijmegen.


Kinderen van Magteld en Gerrit:

1 Karel Willem van Gils [1.4.6.4.3.3.1], geboren op dinsdag 13 maart 1900 in Nijmegen. Karel is overleden op zaterdag 14 juli 1900 in Nijmegen, 4 maanden oud.

2 Elisabeth Alida van Gils [1.4.6.4.3.3.2], geboren op maandag 29 april 1901 in Hatert.


1.4.6.4.3.4 Johan Heinrich Wagner is geboren op vrijdag 25 april 1873 in Amsterdam, zoon van Johann Heinrich Wagner en Elisabeth Alida Ebing (zie 1.4.6.4.3). Johan is overleden op dinsdag 24 oktober 1944 in Nijmegen, 71 jaar oud.


Johan trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 7 mei 1897 in Nijmegen met Hermina Elizabeth Onstein, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johan en Hermina: beroep bg.: gasfitter; beroep bruid: Naaister; beroep vader bg.: gasfitter; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: stukadoor; beroep moeder bd.: zonder beroep

Hermina is geboren op zaterdag 31 augustus 1872 in Doesburg, dochter van Hendrik Willem Onstein en Cornelia Johanna Wilhelmina Snijders.


1.4.6.4.3.8 Jansje Wagner is geboren op maandag 24 januari 1881 in Amsterdam, dochter van Johann Heinrich Wagner en Elisabeth Alida Ebing (zie 1.4.6.4.3). Jansje is overleden op vrijdag 15 april 1904 in Nijmegen, 23 jaar oud. Jansje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 2 mei 1907 in Amsterdam met Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van Merrebach, 24 jaar oud. Willem is geboren op woensdag 7 juni 1882 in Amsterdam.


1.4.6.4.3.10 Jan Wagner is geboren op maandag 1 november 1886 in Amsterdam, zoon van Johann Heinrich Wagner en Elisabeth Alida Ebing (zie 1.4.6.4.3). Jan is overleden op donderdag 8 september 1910 in Nijmegen, 23 jaar oud.

Jan trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 1 februari 1906 in Nijmegen met Adriana Teunissen, 19 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Adriana: beroep bg.: kantoorbediende; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: -; beroep moeder bd.: zonder beroep; vader van de bruidegom Gerrit Jacobus van Gils; toeziend voogd van de bruidegom Johan Heinrich Wagner; voogd van de bruid Johan Frederik Hahn; toeziend voogd van de bruid Johannes van Kam

Adriana is geboren op zaterdag 15 januari 1887 in Wageningen.


Kinderen van Jan en Adriana:

1 Gustaaf Wilhelm Wagner [1.4.6.4.3.10.1], geboren in Nijmegen. Gustaaf is overleden op woensdag 29 april 1908 in Nijmegen.

2 Adriana Theodora Wagner [1.4.6.4.3.10.2], geboren in Nijmegen. Adriana is overleden op zondag 9 januari 1910 in Nijmegen.

3 Gudtaaf Johan Wagner [1.4.6.4.3.10.3], geboren in Nijmegen. Gudtaaf is overleden op zondag 30 januari 1910 in Nijmegen.


1.4.6.4.4.1 Magteld Everdina Möller is geboren op dinsdag 7 december 1875 in Amsterdam, dochter van Frederik Christiaan Möller en Machdeld Everdina Ebing (zie 1.4.6.4.4). Magteld is overleden op zondag 10 februari 1952 in Diemen, 76 jaar oud. Magteld trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 4 november 1896 in Amsterdam met Dirk Hendrik de Bruin, 20 of 21 jaar oud. Dirk is geboren in 1875 in Amsterdam.


1.4.6.4.9.1 Elisabeth Koosje Allegonda Ebing is geboren in 1889 in Amsterdam, dochter van Casper Paulus Ebing (zie 1.4.6.4.9) en Elisabeth Cornelia Johanna Vastenhout. Elisabeth trouwde, 25 of 26 jaar oud, op donderdag 5 augustus 1915 in Amsterdam met Leonard Cloude van Breen, 24 of 25 jaar oud, nadat zij op dinsdag 13 juli 1915 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Leonard is geboren in 1890 in Amsterdam.


1.4.6.4.9.2 Paulus Hendrik Evert Ebing  is geboren op woensdag 22 mei 1895 in Amsterdam, zoon van Casper Paulus Ebing (zie 1.4.6.4.9) en Elisabeth Cornelia Johanna Vastenhout. Paulus is overleden op donderdag 15 juli 1976 in Amsterdam, 81 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 19 juli 1976 in Amsterdam.

Paulus trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 24 mei 1922 in Amsterdam met Cornelia Maria Maelsacke , 24 of 25 jaar oud. Cornelia is geboren in 1897 in Amsterdam. Cornelia is overleden op maandag 27 mei 1985 in Amsterdam, 87 of 88 jaar oud.


Kinderen van Paulus en Cornelia:

1 Paulis Hendrik Casper Ebing [1.4.6.4.9.2.1], geboren in mei 1923 in Amsterdam.

2 Ebing [1.4.6.4.9.2.2], geboren in mei 1929 in Amsterdam.

3 Ebing [1.4.6.4.9.2.3], geboren in oktober 1932 in Amsterdam.

1.4.6.4.10.1 Henri Pieter Cornelis Ebing  is geboren op maandag 7 december 1896 in Amsterdam, zoon van Jacobus Teunis Ebing (zie 1.4.6.4.10) en Annaatje Cornelia Krijnen. Henri is overleden op dinsdag 5 oktober 1971 in Rotterdam, 74 jaar oud.

Henri trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 14 september 1921 in Delft met Hendrika Lommerde, 26 jaar oud. Hendrika is geboren op zondag 17 februari 1895 in Kralingen, dochter van Jan Lommerde en Elizabeth Wesdorp. Zij is gedoopt in 1896 in Rotterdam. Hendrika is overleden op maandag 27 december 1971 in Rotterdam, 76 jaar oud.

Kinderen van Henri en Hendrika:

1 Anna Cornelia Ebing, geboren op woensdag 28 juni 1922 in Delft. Volgt 1.4.6.4.10.1.1.

2 Elizabeth Ebing, geboren op vrijdag 1 februari 1924 in Delft. Volgt 1.4.6.4.10.1.2.

3 Jacomina Ebing, geboren op dinsdag 26 mei 1925 in Delft. Volgt 1.4.6.4.10.1.3.

4 Maria Ebing [1.4.6.4.10.1.4], geboren op zondag 19 mei 1929 in Rotterdam. Maria is overleden op maandag 12 augustus 1929 in Rotterdam, 2 maanden oud. Zij is begraven in Rotterdam.

5 Jan Ebing, geboren op maandag 23 maart 1931 in Rotterdam. Volgt 1.4.6.4.10.1.5.

6 Hendrika Maria Ebing, geboren op vrijdag 21 april 1933 in Rotterdam. Volgt 1.4.6.4.10.1.6.


1.4.6.4.11.1 Clasina Alexandrina Wilhelmina Ebing is geboren op vrijdag 23 mei 1890 in Amsterdam, dochter van Evert Ebing (zie 1.4.6.4.11) en Berendina Geersinga. Clasina is overleden op donderdag 21 november 1918 in Utrecht, 28 jaar oud.


Clasina trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 12 juni 1912 in Utrecht met Stephanus Fonke, 25 jaar oud. Stephanus is geboren op zondag 25 juli 1886 in Utrecht. Stephanus trouwde later na 1918 met Hendrika Bernardina de Ruiter.


Kinderen van Clasina en Stephanus:

1 Gerardus Fonke [1.4.6.4.11.1.1], geboren op woensdag 4 juni 1913 in Utrecht.

2 Evert Fonke [1.4.6.4.11.1.2], geboren op zaterdag 30 januari 1915 in Utrecht.

3 Stephanus Fonke [1.4.6.4.11.1.3], geboren op dinsdag 30 mei 1916 in Utrecht.

4 Hermanus Fonke [1.4.6.4.11.1.4], geboren op dinsdag 21 augustus 1917 in Utrecht.


1.4.6.4.11.3 Berendina Ebing is geboren op woensdag 8 augustus 1894 in Amsterdam, dochter van Evert Ebing (zie 1.4.6.4.11) en Berendina Geersinga. Berendina is overleden op vrijdag 11 augustus 1967 in Ermelo, 73 jaar oud. Berendina trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 4 maart 1914 in Amsterdam met Hendrik Zwart, 22 jaar oud, nadat zij op dinsdag 17 februari 1914 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Berendina en Hendrik: Voogdij over de bruid. Het bestuur der Regenten van het Evangelisch Luthersch Diaconie Weeshuis te Amsterdam.;beroep Bg.:chauffeur;beroep vader Bd.:meubelmaker

Hendrik is geboren op zaterdag 25 juli 1891 in Amsterdam. Hendrik is overleden op vrijdag 29 juli 1977 in Amsterdam, 86 jaar oud.Kinderen van Berendina en Hendrik:

1 Zwart, geboren in juni 1914 in Amsterdam. Volgt 1.4.6.4.11.3.1.

2 Zwart [1.4.6.4.11.3.2], geboren in augustus 1916 in Amsterdam.

3 Zwart [1.4.6.4.11.3.3], geboren in januari 1925 in Amsterdam.


1.4.6.4.11.5 Elisabeth Cornelia Ebing is geboren op dinsdag 18 juli 1899 in Amsterdam, dochter van Evert Ebing (zie 1.4.6.4.11) en Berendina Geersinga. Elisabeth is overleden.


Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 30 augustus 1922 in Amsterdam met Wilhelm Leendert van der Laan, 26 of 27 jaar oud. Wilhelm is geboren in 1895 in Weststellingwerf.


1.4.7.3.1.1 Albert Aloijse Vermeulen is geboren op zondag 29 mei 1859 in Berchem Antwerpen, zoon van Marie Elisabeth Cornélie Vanderheyden (zie 1.4.7.3.1).

Albert trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 18 november 1884 in Leuven België met Louise Marie Catherine Henriëtte Michiels, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Albert en Louise waren de volgende getuigen aanwezig: Edmond Joseph Eckstein, Francois Michiels (geb. 1818), Alouis Joseph Vermeulen (geb. 1838) en Edouard Angeline Vermeulen (geb. 1860) [zie 1.4.7.3.1.2] [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Albert en Louise: Huwelijkscontract bij notaris Roberti te Louvain op 17/11/1884

Zie 1.4.7.3.2 voor persoonsgegevens van Louise.


1.4.6.1.3.2.1 Christianus Marinus Falet is geboren op donderdag 7 december 1882 in Amersfoort, zoon van Eduard Johannes van Erkel (zie 1.4.6.1.3.2) en Anna Christina Falet.

Christianus trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 19 juni 1919 in Amsterdam met Johanna Elsabeth Wanders, 40 of 41 jaar oud. Johanna is geboren in 1878.


1.4.6.1.3.2.2 Hendrik Willem Paul Albert Falet is geboren op woensdag 4 maart 1885 in Kralingen, zoon van Eduard Johannes van Erkel (zie 1.4.6.1.3.2) en Anna Christina Falet. Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 23 december 1915 in Amsterdam met Anna Maria Jacoba Bakker, 30 of 31 jaar oud. Anna is geboren in 1884.


1.4.6.1.3.2.3 Maria Margaretha Falet is geboren op dinsdag 26 april 1892 in Kralingen, zoon van Eduard Johannes van Erkel (zie 1.4.6.1.3.2) en Anna Christina Falet. Maria trouwde met Dirk Abraham te Boekhorst. Dirk is geboren in 1893.


1.4.6.2.1.1.2 Johannes Wouter de Geus is geboren op zondag 11 juli 1886 in Dongen, zoon van Adriaan de Geus en Hermina Ebing (zie 1.4.6.2.1.1).

Johannes trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 10 april 1913 in Amsterdam met Willempje Prijs, 22 of 23 jaar oud. Willempje is geboren in 1890 in Amsterdam.


1.4.6.2.1.1.3 Joanna Geertruida de Geus is geboren op dinsdag 7 januari 1890 in Dongen, dochter van Adriaan de Geus en Hermina Ebing (zie 1.4.6.2.1.1). Joanna trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 17 oktober 1912 in Amsterdam met Albertus de Bunje, 24 of 25 jaar oud. Albertus is geboren in 1887.

1.4.6.2.1.1.6 Theunis Johannes de Geus is geboren in 1900 in Dongen, zoon van Adriaan de Geus en Hermina Ebing (zie 1.4.6.2.1.1).

Theunis trouwde, 29 of 30 jaar oud, op donderdag 21 augustus 1930 in Amsterdam met Bernardina Josephina Hagedoorn, 21 of 22 jaar oud. Bernardina is geboren in 1908 in Amsterdam.


1.4.6.2.1.2.1 Gerrit Mouthaan is geboren op vrijdag 13 april 1888 in Dongen, zoon van Johannes Mouthaan en Margrietha Ebing (zie 1.4.6.2.1.2). Gerrit trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 4 maart 1920 in Rijswijk met Adriana Bouman. Adriana is geboren in Dussen.


1.4.6.2.1.2.4 Adrianus Johannes (Janus) Mouthaan is geboren op woensdag 18 november 1896 in ’s-Gravenmoer, zoon van Johannes Mouthaan en Margrietha Ebing (zie 1.4.6.2.1.2). Janus is overleden op woensdag 30 april 1975, 78 jaar oud. Janus trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 28 juli 1927 in Raamsdonk met Helena van Raamsdonk, 21 jaar oud. Helena is geboren op vrijdag 23 maart 1906 in ’s-Gravenmoer. Helena is overleden op donderdag 30 oktober 1986, 80 jaar oud.

1.4.6.2.1.3.1 Gertrude Rebecca Magdalena Gerla Aden is geboren op maandag 8 februari 1892 in Chicago Vs, dochter van Lambertus Aden en Geertruida (Geertruid) Ebing (zie 1.4.6.2.1.3). Gertrude trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 14 oktober 1913 in Onstwedde met Arnold Lamer , 26 of 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gertrude en Arnold: beroep bruidegom: leerling machinist; beroep vader bruidegom.: schoenmaker; beroep vader bruid: caféhouder; bruidegom 27 jaar; bruid 21 jaar

Arnold is geboren in 1886 in Groningen.


1.4.6.2.1.3.2 Bertha Aden  is geboren in 1898 in Chicago Vs, dochter van Lambertus Aden en Geertruida (Geertruid) Ebing (zie 1.4.6.2.1.3). Bertha trouwde, 17 of 18 jaar oud, op dinsdag 11 juli 1916 in Onstwedde met Reinier Cornelis Jansen, 28 of 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Bertha en Reinier: beroep bruidegom: stationsassistent; beroep vader bruidegom.: onderwijzer; beroep vader bruid: caféhouder; bruidegom 29 jaar; bruid 22 jaar

Reinier is geboren in 1887 in St Maartensdijk, zoon van Ary Jansen en Martje van Oost.1.4.6.2.1.4.1 Johanna Jacoba Niemans is geboren in augustus 1892 in Amsterdam, dochter van Christiaan Niemans en Hendrika Ebing (zie 1.4.6.2.1.4). Johanna trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 11 juni 1914 in Amsterdam met Johan Bernard Rudolph, 22 of 23 jaar oud. Johan is geboren in 1891 in Amsterdam.


1.4.6.2.1.4.2 Teuntje Geertruida Niemans is geboren in 1893 in Amsterdam, dochter van Christiaan Niemans en Hendrika Ebing (zie 1.4.6.2.1.4). Teuntje trouwde, 19 of 20 jaar oud, op donderdag 27 november 1913 in Amsterdam met Leendert Marinus Geluk, 18 of 19 jaar oud. Leendert is geboren in 1894 in Amsterdam.


1.4.6.2.1.4.4 Jacobus Bertus Niemans is geboren in 1895 in Amsterdam, zoon van Christiaan Niemans en Hendrika Ebing (zie 1.4.6.2.1.4).


Jacobus trouwde, 21 of 22 jaar oud, op donderdag 11 januari 1917 in Amsterdam met Gijsberta Maria Verhoef, 26 jaar oud. Gijsberta is geboren op zondag 7 september 1890 in Haarlemmermeer, dochter van Leendert Verhoef en Alida Daatzelaar.


1.4.6.2.1.4.5 Maria Elisabeth Niemans is geboren op dinsdag 20 april 1897 in Amsterdam, dochter van Christiaan Niemans en Hendrika Ebing (zie 1.4.6.2.1.4). Maria trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 8 juli 1920 in Amsterdam met Cornelis Alexander Fakkert, 126 of 127 jaar oud. Cornelis is geboren in 1793 in Zwolle.


1.4.6.2.1.4.6 Christiaan Hendricus Niemans is geboren in september 1898 in Amsterdam, zoon van Christiaan Niemans en Hendrika Ebing (zie 1.4.6.2.1.4). Christiaan is overleden. Christiaan trouwde, 19 of 20 jaar oud, op donderdag 26 september 1918 in Amsterdam met Louisa Johanna Gingnagel, 18 of 19 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Christiaan en Louisa: Erk. 1 kind.;beroep Bg.:elektricien;beroep vader Bg.:winkelier

Louisa is geboren in 1899 in Amsterdam. Louisa is overleden.


1.4.6.2.1.4.8 Hendrikus Johannes Niemans is geboren in 1900 in Amsterdam, zoon van Christiaan Niemans en Hendrika Ebing (zie 1.4.6.2.1.4). Hendrikus is overleden.


Hendrikus trouwde, 21 of 22 jaar oud, op donderdag 2 november 1922 in Amsterdam met Sebilla Alida Johanna Streelder. De scheiding werd uitgesproken op vrijdag 11 augustus 1972.


1.4.6.2.1.4.9 Hermina Johanna Niemans is geboren in december 1909 in Amsterdam, dochter van Christiaan Niemans en Hendrika Ebing (zie 1.4.6.2.1.4). Hermina is overleden. Hermina trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 5 februari 1931 in Amsterdam met Gerrit Hendrik Bogaers, 24 of 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op vrijdag 31 januari 1947. Gerrit is geboren in 1906 in Amsterdam. Gerrit is overleden.1.4.6.2.1.6.1 Johanna Adriana de Waaij is geboren op woensdag 10 november 1897 in Breda, dochter van Mijndert de Waaij en Elizabeth Ebing (zie 1.4.6.2.1.6). Johanna is overleden in 1989, 91 of 92 jaar oud.


Johanna trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 31 mei 1922 in Rotterdam met Corstiaan Arie van der Net, 21 of 22 jaar oud. Corstiaan is geboren in 1900 in Rotterdam. Corstiaan is overleden in 1970, 69 of 70 jaar oud.


1.4.6.2.1.6.2 Sjoerd Arie de Waaij is geboren op donderdag 22 september 1904 in Rotterdam, zoon van Mijndert de Waaij en Elizabeth Ebing (zie 1.4.6.2.1.6). Sjoerd is overleden op zaterdag 24 januari 1976 in Breda, 71 jaar oud. Sjoerd trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 4 januari 1928 in Rotterdam met Johanna Maria Turk, 23 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 10 maart 1904 in Rotterdam.


Kind van Sjoerd en Johanna:

1 Mijndert Pieter de Waaij, geboren op vrijdag 1 mei 1931 in Rotterdam. Volgt 1.4.6.2.1.6.2.1.


1.4.6.2.1.6.3 Teunis Johan de Waaij is geboren op vrijdag 16 maart 1906 in Rotterdam, zoon van Mijndert de Waaij en Elizabeth Ebing (zie 1.4.6.2.1.6). Teunis is overleden op vrijdag 1 september 1939 in Rotterdam, 33 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 5 september 1939 in Rotterdam.


Teunis trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 25 mei 1927 in Rotterdam met Everdina Wilhelmina van Kraanen, 20 of 21 jaar oud. Everdina is geboren in 1906 in Ginniken en Bavel.


1.4.6.2.1.8.1 Teunis Raaijmakers is geboren op vrijdag 16 februari 1900 in Dongen, zoon van Johannes Raaijmakers en Treintje Ebing (zie 1.4.6.2.1.8). Teunis is overleden in 1975 in Dongen, 74 of 75 jaar oud.

Notitie bij Teunis: gewettigd bij huwelijk van ouders


Teunis trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 24 juli 1930 in Dongen met Joanna Geertruda Verkooijen, 25 of 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus Johannes Verkooijen (geb. 1907) [broer bruid] en Chrsitiaan Christ Raaijmakers (1907-1979) [zie 1.4.6.2.1.8.4] [broer bruidegom]. Joanna is geboren in 1904 in Dongen, dochter van Cornelis Verkooijen en Maria Helena van der Sluijs. Joanna is overleden.1.4.6.2.1.8.2 Alida Raaijmakers is geboren op zondag 17 mei 1903 in Dongen, dochter van Johannes Raaijmakers en Treintje Ebing (zie 1.4.6.2.1.8). Alida is overleden op maandag 5 september 1994 in Dongen, 91 jaar oud. Alida trouwde met Piet Verharen. Piet is geboren op dinsdag 1 december 1903 in Dongen. Piet is overleden op donderdag 27 oktober 1983 in Dongen, 79 jaar oud.


1.4.6.2.5.5.2 Geurt Prins is geboren op zaterdag 27 mei 1899 in Nijkerk, zoon van Gerrit Prins (zie1.4.6.2.5.5) en Cornelia Wassink. Geurt is overleden.


Geurt trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 20 mei 1925 in Nijkerk met Petronella van den Brink, 22 jaar oud. Petronella is geboren op zaterdag 14 februari 1903 in Nijkerk, dochter van Gerrit van den Brink en Jacoba Wouters. Petronella is overleden op woensdag 10 juli 1985 in Nijkerk, 82 jaar oud.


Kinderen van Geurt en Petronella:

1 Gerrit Prins, geboren op woensdag 5 januari 1927 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.5.2.1.

2 Gerrit Jacob Jasper Prins [1.4.6.2.5.5.2.2], geboren op zaterdag 2 februari 1929 in Barneveld. Gerrit is overleden op vrijdag 5 april 1974 in Amersfoort, 45 jaar oud.


1.4.6.2.5.5.3 Hendrika Prins is geboren op vrijdag 16 augustus 1901 in Nijkerk, dochter van Gerrit Prins (zie 1.4.6.2.5.5) en Cornelia Wassink. Hendrika is overleden op dinsdag 1 mei 1973 in Wageningen, 71 jaar oud. Hendrika trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 19 mei 1926 in Nijkerk met Aart van den Brink, 28 jaar oud. Aart is geboren op zondag 29 augustus 1897 in Nijkerk. Aart is overleden op maandag 11 maart 1974 in Wageningen, 76 jaar oud. Hij is begraven in Nijkerk.


Kind van Hendrika en Aart:

1 Jannetje van den Brink, geboren op maandag 28 maart 1927 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.5.3.1.


1.4.6.2.5.5.4 Frans Prins is geboren op zondag 5 juli 1903 in Nijkerk, zoon van Gerrit Prins (zie1.4.6.2.5.5) en Cornelia Wassink. Frans is overleden op donderdag 19 mei 1983 in Nijkerk, 79 jaar oud. Hij is begraven in Nijkerk. Frans trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 8 mei 1929 in Nijkerk met Heintje van de Klok, 24 jaar oud. Heintje is geboren op zaterdag 10 december 1904 in Nijkerk, dochter van Willem van de Klok en Jannetje Mosterd. Heintje is overleden op zondag 30 augustus 1970 in Ermelo, 65 jaar oud. Zij is begraven in Nijkerk.


Kinderen van Frans en Heintje:

1 Gerrit (Gert) Prins, geboren op zondag 25 oktober 1931 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.5.4.1.

2 Willem Jan (Wim) Prins [1.4.6.2.5.5.4.2], geboren op dinsdag 23 oktober 1934 in Nijkerk. Wim is overleden op maandag 28 april 2008 in Nijkerk, 73 jaar oud. Wim bleef ongehuwd.


1.4.6.2.5.5.5 Teunis Prins is geboren op woensdag 3 januari 1906 in Nijkerk, zoon van Gerrit Prins (zie1.4.6.2.5.5) en Cornelia Wassink. Teunis is overleden.


Teunis trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 7 mei 1930 in Nijkerk met Woutera Petronella Pijpers, 24 jaar oud. Woutera is geboren op donderdag 4 januari 1906 in Nijkerk, dochter van Jacob Pijpers en Elisabeth Aalten. Woutera is overleden.


Kinderen van Teunis en Woutera:

1 Gerrit Prins, geboren op donderdag 25 mei 1933 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.5.5.1.

2 Elisabeth Prins, geboren op woensdag 9 september 1936 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.5.5.2.

3 Jacob Prins, geboren op zaterdag 29 juli 1939 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.5.5.3.

4 Cornelis Prins, geboren op zaterdag 5 april 1947 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.5.5.4.


1.4.6.2.5.5.6 Hendrik Prins is geboren op maandag 3 februari 1908 in Nijkerk, zoon van Gerrit Prins (zie 1.4.6.2.5.5) en Cornelia Wassink. Hendrik is overleden.


Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 16 mei 1934 in Nijkerk met Willempje van Norden, 25 jaar oud. Willempje is geboren op maandag 6 juli 1908 in Nijkerk, dochter van Jacob van Norden en Beertje Dina van Domselaar. Willempje is overleden.


Kinderen van Hendrik en Willempje:

1 Cornelia Prins, geboren op donderdag 23 januari 1936 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.5.6.1.

2 Beertje Dina Prins, geboren op zondag 20 augustus 1939 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.5.6.2.

3 Hendrika Prins, geboren op vrijdag 24 november 1944 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.5.6.3.

4 Jacob Prins, geboren op dinsdag 13 augustus 1946 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.5.6.4.

5 Willempje Prins [1.4.6.2.5.5.6.5], geboren op woensdag 23 juni 1948 in Nijkerk.

6 Gerrit Prins, geboren op zaterdag 11 maart 1950 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.5.6.6.


1.4.6.2.6.3.1 Martha Johanna Wijnands is geboren in 1904 in Amsterdam, dochter van Johannes Wijnands (zie 1.4.6.2.6.3) en Maartje Johanna van ’t Hoenderdaal. Martha trouwde, 23 of 24 jaar oud, op woensdag 27 juni 1928 in Amersfoort met Rijk van de Bunt.


1.4.6.2.6.4.11 Barendina Wijnands is geboren op vrijdag 15 februari 1918, dochter van Teunis Wijnands (zie 1.4.6.2.6.4) en Jannetje Bosch. Barendina trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 10 november 1942 met Jaap Hoogendoorn.

1.4.6.2.7.1.4 Hillegonda van der Hart is geboren op woensdag 9 november 1904 in Amersfoort, dochter van Johannes van der Hart en Hermina Ebing (zie 1.4.6.2.7.1). Hillegonda trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 29 januari 1929 in Amersfoort met Willem Cirkel, 23 of 24 jaar oud. Willem is geboren in 1905 in Amersfoort.

1.4.6.2.7.3.1 Hillegonda Ebing is geboren op dinsdag 26 september 1905 om 21:30 in Hoogland, dochter van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2.7.3) en Johanna Alberdina Visser. Bij de geboorteaangifte van Hillegonda waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Ebing (1845-1912) [zie 1.4.6.2.7] [grootvader vaderszijde] en Joannes ter Maten (geb. 1861). Hillegonda is overleden op maandag 1 juli 1935 om 16:00 in Amersfoort, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juni 1935. Zij is begraven in Amersfoort Soesterweg. Hillegonda trouwde, 17 jaar oud, op dinsdag 4 september 1923 in Hoogland met Matthijs van de Wetering, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hillegonda en Matthijs was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Johannes van Wetering (1868-1938) [vader bruidegom]. Matthijs is geboren op donderdag 23 december 1897 om 06:00 in Amersfoort, zoon van Gerardus Johannes van Wetering en Geertruida Mastenbroek. Matthijs is overleden op maandag 17 mei 1971 in Amersfoort, 73 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 21 mei 1971 in Amersfoort.


Kinderen van Hillegonda en Matthijs:

1 Geertruida Hillegonda van de Wetering, geboren op maandag 19 november 1923 in Hoogland.Volgt 1.4.6.2.7.3.1.1.

2 Johanna Alberdina van Wetering, geboren op zaterdag 5 maart 1927 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.7.3.1.2.

3 Gerardus Johannes van de Wetering, geboren op dinsdag 24 juli 1928 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.7.3.1.3.

1.4.6.2.7.3.2 Femma Ebing  is geboren op vrijdag 5 april 1907 om 03:30 in Hoogland, dochter van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2.7.3) en Johanna Alberdina Visser. Bij de geboorteaangifte van Femma waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Ebing (1845-1912) [zie 1.4.6.2.7] [grootvader vaderszijde] en Gijsbertus van Ree (geb. 1878). Femma is overleden op maandag 7 juni 1993 in De Meern, 86 jaar oud.


Femma trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 27 februari 1930 in Hoogland met Gerrit Jan van Doorn, 22 of 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 14 februari 1930 in Hoogland in ondertrouw zijn gegaan. Gerrit is geboren in 1907 in Amersfoort, zoon van Jan van Doorn en Hendrika van Geenhuizen. Gerrit is overleden op maandag 20 februari 1989 in Utrecht, 81 of 82 jaar oud.


Kinderen van Femma en Gerrit:

1 Hendrika van Doorn, geboren op woensdag 12 juli 1933 in Utrecht. Volgt 1.4.6.2.7.3.2.1.

2 Johannes Albertus (Hans) van Doorn [1.4.6.2.7.3.2.2], geboren op vrijdag 5 februari 1943 in Utrecht. Hans is overleden op donderdag 19 februari 2009 in Antwerpen België, 66 jaar oud (oorzaak: bloedkanker). Hij is gecremeerd op vrijdag 27 februari 2009 in Antwerpen België.

Notitie bij overlijden van Hans: gecremeerd Jules Moretuslei 2 te Wilrjk


1.4.6.2.7.3.4 Johanna Alberdina Ebing is geboren op woensdag 10 mei 1911 om 14:00 in Hoogland, dochter van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2.7.3) en Johanna Alberdina Visser. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Ebing (1845-1912) [zie 1.4.6.2.7] [grootvader vaderszijde] en Gerrit Termaten (geb. 1870). Johanna is overleden op dinsdag 6 januari 2004 in Alkmaar, 92 jaar oud. Haar as is uitgestrooid op de begraafplaats in Bergen Kerkedijk.

Johanna trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 23 juli 1931 in Hoogland met Emanuel Reeser , 39 of 40 jaar oud, nadat zij op dinsdag 23 juni 1931 in Hoogland in ondertrouw zijn gegaan. Emanuel is geboren in 1891 in Den Haag, zoon van Aafje Beeuwkes en Johannes Philip Reeser. Emanuel is overleden 

op 21 juli 1970.

Kind van Emanuel en Johanna:

Johanna Aafje Catharina Reeser  geboren op 10 december 1949  Den Haag
1.4.6.2.7.3.5 Hermina Ebing is geboren op dinsdag 26 augustus 1913 in Hoogland, dochter van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2.7.3) en Johanna Alberdina Visser. Hermina is overleden op zaterdag 12 mei 1979 in Amersfoort, 65 jaar oud. Zij is begraven in Amersfoort Rusthof. Hermina trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 20 augustus 1940 in Hoogland met Johannes Boshuizen, 25 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 27 maart 1915 in Amersfoort, zoon van Jacob Willem Boshuizen en Clasina van Winterswijk. Johannes is overleden op vrijdag 28 maart 1986 in Amersfoort, 71 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 3 april 1986 in Amersfoort. Johannes trouwde later op vrijdag 27 maart 1981 in Scherpenzeel met Reinalda (Reina) van Dijk (geb. 1937).

Notitie bij Johannes: Op 26 mrt 1932 is het einddiploma van de Ambachtsschool uitgereikt aan o.a J. Boshuizen Afdeeling Timmeren (Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander).
16 juli 1957 Hinderwet: Op het gemeentelijke aanplakbord is de kennisgeving, bedoeld in artikel 9 der hinderwet, aangebracht, in verband met het verzoek van: Joh. Boshuizen Jac. W.zn, alhier, om vergunning tot het uitbreiden van een timmerfabriek, in het perceel Schimmelpenninckstraat 36, alhier (Dagblad voor Amersfoort).


Kinderen van Hermina en Johannes:

1 Johanna Alberdina (Joke) Boshuizen, geboren op zaterdag 25 oktober 1941 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.7.3.5.1.

2 Clasina (Ina) Boshuizen, geboren op vrijdag 28 juli 1944 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.7.3.5.2.

3 Jacob Willem(Jaap) Boshuizen, geboren op maandag 15 december 1947 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.7.3.5.3.

4 Hermina Hillegonda Femma (Hermien) Boshuizen, geboren op maandag 13 augustus 1951 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.7.3.5.4.

1.4.6.2.7.3.6 Jan Ebing is geboren op donderdag 6 mei 1915 in Hoogland, zoon van Teunis Ebing (zie1.4.6.2.7.3) en Johanna Alberdina Visser. Jan is overleden in Utrecht. Jan bleef kinderloos.

Jan trouwde met Cornelia Wilhelmina Bemer. Cornelia is geboren op zondag 10 mei 1914 in Nijmegen. Cornelia is overleden op zaterdag 29 augustus 1992 in Utrecht, 78 jaar oud.


1.4.6.2.7.3.7 Gerrit Ebing  is geboren op zondag 9 december 1917 om 03:00 in Hoogland, zoon van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2.7.3) en Johanna Alberdina Visser. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Evert Wernsen (geb. 1879). Gerrit is overleden op zaterdag 20 november 1999 om 22:56 in Hoogland, 81 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 25 november 1999 in Hoogland Coelhorst.

Notitie bij Gerrit: Eigenaar van de molen samen met broer Lou sinds 1 januari 1946. Dit duurde tot 20-06-1975, toen werd de zaak over gedaan aan zijn broer.

Gerrit trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 19 december 1945 in Hoogland met Henriette van den Hengel , 27 jaar oud, nadat zij op zaterdag 13 oktober 1945 in Hoogland in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Henriette waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van den Hengel (1877-1954) [vader bruid], Teunis Ebing (1878-1962) [zie 1.4.6.2.7.3] [vader bruidegom], Johanna Alberdina Visser (1883-1964) [zie 1.4.6.2.7.3] [moeder bruidegom], Aria (Arisje) Doornekamp (1884-1946) [moeder bruid], Jan van den Hengel (1905-1980) [broer bruid] en Jan Ebing (geb. 1915) [zie1.4.6.2.7.3.6] [broer bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 19 december 1945 in Hoogland [bron: Ds Posthumes Meijes].

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Henriette: beroep:molenaar


De Vriendschap, Hoogland

Algemeen
Database Nr 855
Naam De Vriendschap
Ligging Hamseweg
Plaats Hoogland
(v/h Den Ham buurtschap)
Gemeente Amersfoort
Provincie Utrecht
Bouwjaar 1860
Verdwenen 1974
Type Stellingmolen
Aandrijving windmolen
Categorie verdwenen
Functie Korenmolen
Constructie
Romp Achtkantig
Kruiwerk Bovenkruier met buitenkruiwerk

Aanvullingen
Geschiedenis
De molen heeft vóór 1860 nog een andere standplaats gehad.
Tot 1915 was G. Ebing de eigenaar van de molen, daarna was dat T. Ebing.
Op 11 mei 1940 is de molen door oorlogshandelingen in brand gevlogen.
De molen is daarna niet meer herbouwd.

Met de molen werd koren gemalen voor de boeren.
In een schuur ernaast werden ook bomen gezaagd, wellicht ook op windkracht?
Later was er een maalderij voor veevoeders, de molenaarsfamilie Ebing zwaaide er de scepter.
De stenen onderbouw heeft er tot 1984 gestaan.

Er heeft overigens nog veel langer geleden nog een andere molen in het dorp gestaan, op het punt waar de Hamseweg aansluit op de ... Molenweg.
De molen is afgebroken in 1984 om plaats te maken voor winkels
Foto: Ir. W. Voerman (collectie H. v.d. Woude)

Henriette is geboren op zondag 20 januari 1918 om 02:00 in Nijkerk, dochter van Jan van den Hengel en Aria (Arisje) Doornekamp. Bij de geboorteaangifte van Henriette waren de volgende getuigen aanwezig: Willem van de Klok (geb. 1873) en Gerrit Kedde (geb. 1891). Henriette is overleden op dinsdag 5 september 2000 om 08:30 in Amersfoort, 82 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 9 september 2000 in Hoogland Coelhorst.Kinderen van Gerrit en Henriette:

1 Teunis Johannes Albertus (Ton) Ebing, geboren op woensdag 21 mei 1947 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.3.7.1.

2 Jan Adriaan Hendrik Ebing, geboren op donderdag 12 augustus 1948 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.3.7.2.

3 Gerrit Johannes Ebing, geboren op maandag 25 september 1950 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.3.7.3.

4 Hendrik Gerard Jacobus (Henk) Ebing, geboren op maandag 10 mei 1954 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.3.7.4.

5 Femma Johanna Henriette Ebing, geboren op maandag 16 november 1959 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.3.7.5.

1.4.6.2.7.3.8 Lourens (Lou) Ebing  is geboren op woensdag 8 oktober 1919 in Hoogland, zoon van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2.7.3) en Johanna Alberdina Visser. Lou is overleden op donderdag 17 mei 2007 in Hoogland, 87 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 23 mei 2007 in Hoogland Coelhorst. Lou trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1941 met Aaltje (Alie) van der Vegte, 23 of 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Lou en Alie: Gaat als molenaarsknecht naar Voorst, hier leert hij zijn vrouw kennen

Alie is geboren op zaterdag 29 december 1917 in Voorst, dochter van Frederik van der Vegte en Gerdina Anna Jacomina Bosman. Alie is overleden op zaterdag 1 januari 2005 in Hoogland, 87 jaar oud.


Kinderen van Lou en Alie:

1 Gerdina Anna Jacomina (Mini) Ebing, geboren op vrijdag 7 november 1941 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.3.8.1.

2 Teus Ebing, geboren op donderdag 25 april 1946 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.3.8.2.

3 Johanna Alberdina (Dineke) Ebing, geboren op donderdag 26 april 1951 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.3.8.3.

1.4.6.2.7.3.9 Hendrik Ebing is geboren op donderdag 24 september 1925 in Hoogland, zoon van Teunis Ebing (zie 1.4.6.2.7.3) en Johanna Alberdina Visser. Hendrik is overleden op zondag 10 december 2006 in Amsterdam, 81 jaar oud.


Kinderen van Hendrik uit onbekende relatie:

1 Ewald Frankwin Ebing [1.4.6.2.7.3.9.1] , geboren in 1962 in Amsterdam.

2 Helen Irene Ebing [1.4.6.2.7.3.9.2], geboren in 1963 in Amsterdam.


1.4.6.2.7.11.1 Gerritje van Wilgenburg is geboren op woensdag 24 januari 1917 in Hoogland, dochter van Andries van Wilgenburg en Geertruida Ebing (zie 1.4.6.2.7.11). Gerritje is overleden op vrijdag 28 juni 1991 in Hoogland, 74 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 2 juli 1991 in Coelhorst. Gerritje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 27 mei 1942 in Hoogland met Johannes (Joop) Lasseur, 27 jaar oud. Joop is geboren op zaterdag 3 oktober 1914 in Hoogland, zoon van Gerrit Laseur en Margrietha Kreikamp. Joop is overleden op dinsdag 10 oktober 1995 in Hoogland, 81 jaar oud.

1.4.6.2.7.11.2 Hillegonda van Wilgenburg is geboren op donderdag 28 november 1918 in Hoogland, dochter van Andries van Wilgenburg en Geertruida Ebing (zie 1.4.6.2.7.11). Hillegonda is overleden op vrijdag 3 juli 2009 in Amersfoort, 90 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 7 juli 2009 in Hoogland Coelhorst. Hillegonda trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 15 december 1948 in Hoogland met Lubbartus (Bart) van den Beld , 27 jaar oud. Lubbartus is geboren op woensdag 23 november 1921 in Kootwijk, zoon van Dirk van de Beld en Grietje Top. Lubbartus is overleden op zaterdag 30 oktober 2010 in Amersfoort, 88 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 4 november 2010 in Hoogland Coelhorst.


1.4.6.2.7.11.4 Geertruida van Wilgenburg is geboren op maandag 27 juli 1931 in Hoogland, dochter van Andries van Wilgenburg en Geertruida Ebing (zie 1.4.6.2.7.11). Geertruida trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 21 mei 1952 in Hoogland met Bernhard Cornelis Verbeek, 26 jaar oud. Bernhard is geboren op vrijdag 19 februari 1926 in Maarsbergen, zoon van Dirk Verbeek en Maria Francina Blauwendraad.Kinderen van Geertruida en Bernhard:

1 Dirk Marius Franciscus (Dick) Verbeek, geboren op woensdag 20 januari 1954 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.11.4.1.

2 Geertruida Andrea Verbeek, geboren op vrijdag 29 juli 1955 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.11.4.2.

3 Andries Gert Verbeek, geboren op dinsdag 7 mei 1957 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.11.4.3.

1.4.6.2.7.12.2 Pieter Ebing  is geboren op vrijdag 14 september 1923 in Hoogland, zoon van Pieter (Piet) Ebing (zie 1.4.6.2.7.12) en Elisabeth Wijnen. Pieter is overleden op dinsdag 6 juni 2000 in Hooglanderveen, 76 jaar oud. Pieter ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op donderdag 8 juli 1948 in Hoogland met Gerritje Bloemendal, 25 jaar oud. Gerritje is geboren op dinsdag 12 december 1922 in Hamersveld, dochter van Barend Bloemendal en Gijsbertje van Doorn. Gerritje is overleden op woensdag 31 maart 2004 in Hooglanderveen, 81 jaar oud. Zij is begraven op maandag 5 april 2004 in Hooglanderveen.


Kinderen van Pieter en Gerritje:

1 Elisabeth (Ellie) Ebing, geboren op zondag 16 januari 1949 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.12.2.1.

2 Bep Ebing [1.4.6.2.7.12.2.2], geboren op zaterdag 2 juni 1951 in Amersfoort.

3 Peter Ebing [1.4.6.2.7.12.2.3], geboren in maart 1954 in Hoogland.

4 Bea Ebing, geboren op donderdag 16 juni 1955 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.12.2.4.


1.4.6.2.9.1.1 Aartje Hendrika Roelofsen is geboren op zaterdag 15 april 1905 in Putten, dochter van Willem Roelofsen en Hermiena Ebing (zie 1.4.6.2.9.1). Aartje is overleden.


Aartje trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 14 september 1932 in Zwartsluis met Jonas Hendrik van Hekezen, 29 of 30 jaar oud. Jonas is geboren in 1902 in Hedel, zoon van Wouter van Hekezen en Johanna Cornelia van den Bogert. Jonas is overleden.


1.4.6.2.9.13.2 Gerrigje (Gerrie (Ger)) Ebing is geboren in augustus 1931 in Soest, dochter van Aart Ebing (zie 1.4.6.2.9.13) en Jacoba (Co) van der Schagt. Gerrie (Ger) is overleden op vrijdag 22 december 2000 in Soest, 69 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 27 december 2000 in Soest.

Notitie bij overlijden van Gerrie (Ger): Gooi- en Eemlander 23-12-2000

Overleden

Ger Ebing
69 jaar
wed./wednr. van Roel Hove, ten22-12-2000
Soest

Gerrie (Ger) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 12 juni 1957 in Soest met Roelof (Roel) ten Hoven, 30 of 31 jaar oud. Roel is geboren in 1926. Roel is overleden op woensdag 10 november 1999 in Soest, 72 of 73 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 15 november 1999 in Bilthoven.


Kinderen van Gerrie (Ger) en Roel:

1 Paul ten Hoven [1.4.6.2.9.13.2.1], geboren in juni 1965 in Soest.

2 Erik ten Hoven [1.4.6.2.9.13.2.2], geboren in juni 1968 in Soest.


1.4.6.3.7.1.1 Joannes Antonius Adriaansz is geboren in 1897 in Amsterdam, zoon van Joannes Antonius Adriaansz en Anna Maria Ebing (zie 1.4.6.3.7.1).


Joannes trouwde, 21 of 22 jaar oud, op woensdag 20 augustus 1919 in Amsterdam met Anna Margaretha Zanders, 18 of 19 jaar oud. Anna is geboren in 1900 in Amsterdam.


1.4.6.3.7.1.2 Matthijs Bernardus Adriaansz is geboren op woensdag 21 september 1898 in Amsterdam, zoon van Joannes Antonius Adriaansz en Anna Maria Ebing (zie 1.4.6.3.7.1). Matthijs is overleden.


Matthijs trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 5 januari 1921 met Johanna Adriana Gupffert. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 26 juni 1929.


Kinderen van Matthijs en Johanna:

1 Johanna Adriana Adriaansz [1.4.6.3.7.1.2.1], geboren op vrijdag 24 juni 1921 in Amsterdam.

2 Mathilda Francisca Adriaansz [1.4.6.3.7.1.2.2], geboren op maandag 12 mei 1924 in Amsterdam.


1.4.6.3.7.1.4 Johanna Maria Francisca Adriaansz is geboren in 1901 in Amsterdam, dochter van Joannes Antonius Adriaansz en Anna Maria Ebing (zie 1.4.6.3.7.1). Johanna is overleden. Johanna trouwde, 19 of 20 jaar oud, op donderdag 3 maart 1921 in Amsterdam met Willem Frederik Luesken, 19 of 20 jaar oud. Willem is geboren in 1901 in Amsterdam. Willem is overleden.


1.4.6.3.7.1.6 Johan Georg Frederik Adriaansz is geboren in 1902 in Amsterdam, zoon van Joannes Antonius Adriaansz en Anna Maria Ebing (zie 1.4.6.3.7.1). Johan is overleden.

Johan trouwde, 23 of 24 jaar oud, op donderdag 18 maart 1926 in Amsterdam met Wilhelmina Gertrude Jacobs, 22 of 23 jaar oud. Wilhelmina is geboren in 1903 in Camden Town Londen. Wilhelmina is overleden.

1.4.6.3.7.1.7 Gijsbertus Adriaansz is geboren in 1903 in Amsterdam, zoon van Joannes Antonius Adriaansz en Anna Maria Ebing (zie 1.4.6.3.7.1). Gijsbertus is overleden.

Gijsbertus trouwde, 25 of 26 jaar oud, op woensdag 16 oktober 1929 in Amsterdam met Grietje Paulus , 20 of 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gijsbertus en Grietje was de volgende getuige aanwezig: Grietje Paulus (geb. 1908) [zie 1.4.6.3.7.1.7] [bruid]. Grietje is geboren in 1908 in Amsterdam. Grietje is overleden.


1.4.6.3.7.1.9 Hendrik Adriaansz is geboren in 1906 in Amsterdam, zoon van Joannes Antonius Adriaansz en Anna Maria Ebing (zie 1.4.6.3.7.1). Hendrik is overleden.


Hendrik trouwde, 25 of 26 jaar oud, op donderdag 30 juni 1932 in Amsterdam met Agatha Elisabeth Wessels, 27 of 28 jaar oud. Agatha is geboren in 1904 in Amsterdam.


1.4.6.3.7.2.7 Anna Maria van den Bout is geboren in oktober 1904 in Amsterdam, dochter van Gijsbertus van den Bout en Elisabeth Anna Ebing (zie 1.4.6.3.7.2). Anna is overleden. Anna trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 5 mei 1927 in Amsterdam met Abraham Marinus Johannes Kwist, 25 of 26 jaar oud. Abraham is geboren in 1901 in Amsterdam. Abraham is overleden.


1.4.6.3.7.2.8 Maria Marrigje van den Bout is geboren in 1905 in Amsterdam, dochter van Gijsbertus van den Bout en Elisabeth Anna Ebing (zie 1.4.6.3.7.2). Maria is overleden. Maria trouwde, 25 of 26 jaar oud, op donderdag 30 april 1931 in Amsterdam met Martinus Kwakkestijn, 23 of 24 jaar oud. Martinus is geboren in 1907 in Amsterdam. Martinus is overleden.


1.4.6.3.7.5.1 Johan George Frederikus (Frits) Ebing  is geboren op maandag 12 maart 1906 in Amsterdam, zoon van Johan George Frederik Ebing (zie 1.4.6.3.7.5) en Maria Marigje van ’t Hof. Frits is overleden in november 1991 in Amsterdam, 85 jaar oud.


Frits trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1932 in Voorschoten met Judiekje (Judie) Nasveld, 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 6 mei 1932 in Voorschoten in ondertrouw zijn gegaan. Judie is geboren op dinsdag 9 juni 1908 om 22:30 in Zoeterwoude, dochter van Melchior Nasveld en Maartje van Gulik. Judie is overleden in 1996 in Zaandam, 87 of 88 jaar oud.


Kind van Frits en Judie:

1 Ebing [1.4.6.3.7.5.1.1], geboren in mei 1937 in Amsterdam.


1.4.6.3.7.6.3 Alida Bernardina Mathilda (Aal) Zwaan is geboren op vrijdag 25 september 1908 in Amsterdam, dochter van Jan Zwaan en Alida Bernardina Mathilda Ebing (zie 1.4.6.3.7.6). Aal is overleden. Aal trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 3 april 1930 in Amsterdam met Willem Andries Hugo Kerkhoff, 25 of 26 jaar oud, nadat zij op zaterdag 22 maart 1930 in ondertrouw zijn gegaan. Willem is geboren in 1904 in Amsterdam. Willem is overleden.


1.4.6.3.12.1.1 Alexander Johannes Henricus Arnoldus Ebing is geboren op zondag 17 maart 1907 in Schoten, zoon van Alexander Ebing (zie 1.4.6.3.12.1) en Louisa Adriana Christina van Gemert.


Alexander trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 4 mei 1932 met Johanna Wilhelmina van der Hatert, 19 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 22 februari 1913 in Bottrop.Kinderen van Alexander en Johanna:

1 Alexander Wilhelmus Ebing, geboren op zaterdag 5 november 1932 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.4.6.3.12.1.1.1.

2 Wilhelmina Ebing, geboren op zondag 23 september 1934 in Den Haag. Volgt 1.4.6.3.12.1.1.2.

3 Henricus Arnoldus Ebing [1.4.6.3.12.1.1.3], geboren op donderdag 13 augustus 1936 in Den Haag. Henricus is overleden.

4 Cornelia Ebing, geboren op maandag 17 januari 1938 in Den Haag. Volgt 1.4.6.3.12.1.1.4.

5 Ebing [1.4.6.3.12.1.1.5], geboren op woensdag 12 maart 1941 in Den Haag.

6 Ebing [1.4.6.3.12.1.1.6], geboren op maandag 18 mei 1942 in Den Haag.

7 Johanna Wilhelmina Ebing, geboren op zondag 16 april 1944 in Utrecht. Volgt 1.4.6.3.12.1.1.7.

8 Hans Ebing [1.4.6.3.12.1.1.8], geboren in februari 1949 in Utrecht.

9 Marinus Ebing [1.4.6.3.12.1.1.9], geboren in januari 1951 in Utrecht.

10 Everdina Ebing [1.4.6.3.12.1.1.10], geboren in maart 1952 in Utrecht.

11 Bernardus Ebing [1.4.6.3.12.1.1.11] , geboren in juli 1954 in Utrecht. Bernardus is overleden op zaterdag 1 november 1986 in Utrecht, 32 jaar oud (oorzaak: Slachtoffer geweldsdelict).

1.4.6.3.12.1.2 Evert Christiaan Louis Hendrikus Nicolaas Ebing is geboren op dinsdag 3 maart 1908 in Schoten, zoon van Alexander Ebing (zie 1.4.6.3.12.1) en Louisa Adriana Christina van Gemert. Evert is overleden.

Evert trouwde met Johanna van de Loo. Johanna is geboren op zaterdag 22 mei 1909 in Tiel. Johanna is overleden in 1987, 77 of 78 jaar oud.Kinderen van Evert en Johanna:

1 Louisa Cornelia Ebing [1.4.6.3.12.1.2.1], geboren op woensdag 3 mei 1933 in Den Haag. Louisa is overleden.

2 Cornelia Maria Ebing [1.4.6.3.12.1.2.2], geboren op donderdag 7 juni 1934 in Den Haag. Cornelia is overleden.

3 Johanna Ebing [1.4.6.3.12.1.2.3], geboren op zaterdag 15 juni 1935 in Den Haag. Johanna is overleden.

4 Alexander Engelbertus Ebing [1.4.6.3.12.1.2.4], geboren op donderdag 26 november 1936 in Den Haag. Alexander is overleden.

5 Anthonia Geertruida Christina Ebing [1.4.6.3.12.1.2.5], geboren op dinsdag 14 juni 1938 in Den Haag. Anthonia is overleden.

6 Ebing [1.4.6.3.12.1.2.6], geboren in augustus 1939 in Den Haag.

7 Ebing [1.4.6.3.12.1.2.7], geboren op dinsdag 24 september 1940.


1.4.6.3.12.1.3 Christina Adriana Maria Louisa (Stien) Ebing is geboren op maandag 14 juni 1909 in Schoten, dochter van Alexander Ebing (zie 1.4.6.3.12.1) en Louisa Adriana Christina van Gemert. Stien is overleden op zondag 17 januari 1999 in Den Haag, 89 jaar oud. Stien trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 5 november 1936 in Den Haag met Hendrikus Antonius Gijsbertus (Harry) Overmars, 30 jaar oud. Harry is geboren op maandag 25 juni 1906 in Leiden. Harry is overleden op vrijdag 26 december 1980 in Den Haag, 74 jaar oud.


Kinderen van Stien en Harry:

1 Hendrikus Johannes Maria (Harry) Overmars [1.4.6.3.12.1.3.1], geboren op maandag 16 augustus 1937 in Den Haag. Harry is overleden op dinsdag 15 maart 1977 in Den Haag, 39 jaar oud.

2 Overmars [1.4.6.3.12.1.3.2], geboren in november 1938 in Den Haag.

3 Louisa Adriana Christina (Lous) Overmans [1.4.6.3.12.1.3.3], geboren op vrijdag 27 december 1940 in Den Haag.


1.4.6.3.12.1.4 Henricus Louis Marie Alexander Ebing is geboren op maandag 27 mei 1912 in Amsterdam, zoon van Alexander Ebing (zie 1.4.6.3.12.1) en Louisa Adriana Christina van Gemert. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 mei 1912. Henricus is overleden op donderdag 25 februari 1971 in ’s-Gravenhage, 58 jaar oud.

Notitie bij Henricus: Vreemde Krijgsdienst & Verlies van het Nederlanderschap
EBING, Henricus Louis Marie Alexander, 27 Mei 1912, Amsterdam. Won. ’s-Gravenhage.

Henricus trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 13 april 1940 in Den Haag met Maria Cornelia Oomens, 22 jaar oud. Maria is geboren op zaterdag 5 mei 1917 in Rotterdam, dochter van Petrus Hendrikus Oomens en Pieternella Nuyten. Maria is overleden op maandag 25 maart 1974 in ’s-Gravenhage, 56 jaar oud.


Kinderen van Henricus en Maria:

1 Ebing [1.4.6.3.12.1.4.1], geboren op maandag 1 april 1940 in Den Haag.

2 Henrica Ebing, geboren op dinsdag 3 september 1940 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.4.6.3.12.1.4.2.

3 Ebing [1.4.6.3.12.1.4.3], geboren in april 1942 in Den Haag.


1.4.6.3.12.1.7 Marinus Hendricus Everardus Ebing is geboren op dinsdag 14 juli 1914 in Delft, zoon van Alexander Ebing (zie 1.4.6.3.12.1) en Louisa Adriana Christina van Gemert. Marinus is overleden in Utrecht.

Notitie bij Marinus: Vreemde Krijgsdienst & Verlies van het Nederlanderschap
EBING, Marinus Hendricus Everardus, 14 Juli 1914, Delft. Won. Utrecht.

Marinus:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 1 april 1939 in Amsterdam met C M Elshout.

(2) ging in ondertrouw, 30 jaar oud, in oktober 1944 in Zuilen met Anna W F Mulder.


Kind van Marinus en C:

1 Ebing [1.4.6.3.12.1.7.1], geboren op donderdag 29 februari 1940 in Amsterdam.


Kind van Marinus en Anna:

2 René A Ebing [1.4.6.3.12.1.7.2], geboren in augustus 1958 in Utrecht.


1.4.6.3.12.9.1 Maria Henrica Elizabeth van Zwam is geboren op zaterdag 26 januari 1929 in Tiel, dochter van Hendrikus P H van Zwam en Maria Ebing (zie 1.4.6.3.12.9). Maria is overleden op zondag 12 november 2006 in Leiden, 77 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 16 november 2006 in Leiden.

Maria trouwde, 22 jaar oud, op maandag 16 juli 1951 in Tiel met Petrus Paulus van Maaren, 26 jaar oud. Petrus is geboren op maandag 16 februari 1925 in Boxtel. Petrus is overleden op zaterdag 27 september 1958 in Rosmalen, 33 jaar oud.

1.4.6.4.10.1.1 Anna Cornelia Ebing is geboren op woensdag 28 juni 1922 in Delft, zoon van Henri Pieter Cornelis Ebing (zie 1.4.6.4.10.1) en Hendrika Lommerde. Anna is overleden op dinsdag 14 januari 1941 in Rotterdam, 18 jaar oud.

Anna trouwde, 18 jaar oud, op maandag 21 oktober 1940 in Delft met Franciscus Antonius Priem, 32 of 33 jaar oud, nadat zij op dinsdag 8 oktober 1940 in Overschie in ondertrouw zijn gegaan. Franciscus is geboren in 1907 in Rotterdam. Franciscus is overleden op dinsdag 14 januari 1941 in Rotterdam Overschie, 33 of 34 jaar oud.


Kind van Anna en Franciscus:

1 Ebing [1.4.6.4.10.1.1.1], levenloos geboren dochter, geboren op zondag 8 december 1940 in Rotterdam.


1.4.6.4.10.1.2 Elizabeth Ebing is geboren op vrijdag 1 februari 1924 in Delft, dochter van Henri Pieter Cornelis Ebing (zie 1.4.6.4.10.1) en Hendrika Lommerde. Elizabeth is overleden op donderdag 13 september 1979 in Rotterdam, 55 jaar oud. Elizabeth trouwde, 18 jaar oud, op maandag 26 oktober 1942 in Rotterdam met J Stougie.


Kinderen van Elizabeth en J:

1 Stougie [1.4.6.4.10.1.2.1], geboren in oktober 1943 in Rotterdam.

2 Stougie [1.4.6.4.10.1.2.2], geboren op woensdag 7 april 1948 in Rotterdam.

3 Stougie [1.4.6.4.10.1.2.3], geboren op vrijdag 17 maart 1950 in Rotterdam.

4 Stougie [1.4.6.4.10.1.2.4], geboren in november 1967 in Rotterdam.


1.4.6.4.10.1.3 Jacomina Ebing is geboren op dinsdag 26 mei 1925 in Delft, dochter van Henri Pieter Cornelis Ebing (zie 1.4.6.4.10.1) en Hendrika Lommerde. Jacomina trouwde, 21 jaar oud, op maandag 12 augustus 1946 in Rotterdam met J J Schippers.


Kinderen van Jacomina en J:

1 Schippers [1.4.6.4.10.1.3.1], geboren op maandag 22 oktober 1951 in Rotterdam.

2 Schippers [1.4.6.4.10.1.3.2], geboren in september 1956 in Rotterdam.


1.4.6.4.10.1.5 Jan Ebing is geboren op maandag 23 maart 1931 in Rotterdam, zoon van Henri Pieter Cornelis Ebing (zie 1.4.6.4.10.1) en Hendrika Lommerde. Jan is overleden op donderdag 1 april 1999 in Tiel, 68 jaar oud. Jan trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 25 juli 1956 met C Romijn, 44 of 45 jaar oud, nadat zij op woensdag 11 juli 1956 in ondertrouw zijn gegaan. C is geboren in 1911. C is overleden.


Kind van Jan en C:

1 Ebing [1.4.6.4.10.1.5.1], geboren in december 1961 in Rotterdam.

1.4.6.4.10.1.6 Hendrika Maria Ebing  is geboren op vrijdag 21 april 1933 in Rotterdam, dochter van Henri Pieter Cornelis Ebing (zie 1.4.6.4.10.1) en Hendrika Lommerde. Hendrika is overleden op donderdag 17 november 2005 in Rotterdam, 72 jaar oud. Zij is begraven in Rotterdam Zuiderbegraafplaats. Hendrika trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 29 november 1950 in Rotterdam met Henri Gorter, 16 jaar oud. Henri is geboren op zondag 21 oktober 1934. Henri is overleden op maandag 6 juli 1998 in Rotterdam, 63 jaar oud. Hij is begraven in Rotterdam Zuiderbegraafplaats.


Kinderen van Hendrika en Henri:

1 Gorter [1.4.6.4.10.1.6.1], geboren op maandag 7 mei 1951 in Rotterdam.

2 Gorter [1.4.6.4.10.1.6.2], geboren in maart 1966 in Rotterdam.


1.4.6.4.11.3.1 Zwart is geboren in juni 1914 in Amsterdam, zoon van Hendrik Zwart en Berendina Ebing (zie 1.4.6.4.11.3). Hij is overleden. Hij trouwde met Johanna Engel. Johanna is geboren op dinsdag 18 februari 1919 in Oostzaan. Johanna is overleden op vrijdag 17 juli 1981 in Amsterdam, 62 jaar oud.


1.4.6.2.1.6.2.1 Mijndert Pieter de Waaij is geboren op vrijdag 1 mei 1931 in Rotterdam, zoon van Sjoerd Arie de Waaij (zie 1.4.6.2.1.6.2) en Johanna Maria Turk. Mijndert is overleden op donderdag 17 maart 1983 in Breda, 51 jaar oud. Mijndert:

(1) trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 31 juli 1963 in Rotterdam met NN. De scheiding werd uitgesproken op maandag 19 januari 1970 in Rotterdam.

(2) trouwde, 38 jaar oud, op vrijdag 10 april 1970 in Etten Leur met NN.


1.4.6.2.5.5.2.1 Gerrit Prins is geboren op woensdag 5 januari 1927 in Nijkerk, zoon van Geurt Prins (zie 1.4.6.2.5.5.2) en Petronella van den Brink. Gerrit is overleden op woensdag 8 september 2010 in Hoevelaken, 83 jaar oud. Hij is begraven op maandag 13 september 2010 in Hoevelaken. Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 20 mei 1954 in Hoevelaken met Metje van Loozenoord, 23 jaar oud. Metje is geboren op woensdag 12 november 1930 in Hoevelaken, dochter van Wouter van Loozenoord en Antje Willigenburg.


Kinderen van Gerrit en Metje:

1 Petronella (Nelleke) Prins, geboren op zaterdag 14 juli 1956 in Hoevelaken. Volgt 1.4.6.2.5.5.2.1.1.

2 Antje (Annet) Prins [1.4.6.2.5.5.2.1.2], geboren op vrijdag 13 maart 1964 in Hoevelaken.


1.4.6.2.5.5.3.1 Jannetje van den Brink is geboren op maandag 28 maart 1927 in Nijkerk, dochter van Aart van den Brink en Hendrika Prins (zie 1.4.6.2.5.5.3). Jannetje trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 28 september 1954 in Nijkerk met W van den Brink.


1.4.6.2.5.5.4.1 Gerrit (Gert) Prins is geboren op zondag 25 oktober 1931 in Nijkerk, zoon van Frans Prins (zie 1.4.6.2.5.5.4) en Heintje van de Klok.

Notitie bij Gert: gert werd geboren als 10000-ste inwoner van Nijkerk

Gert:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 28 juli 1954 in Nijkerk met Dirkje Annetje Baar, 29 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op zondag 1 mei 1960. Dirkje is geboren op zaterdag 20 september 1924 in Nijkerk.

(2) trouwde, 39 jaar oud, op dinsdag 25 mei 1971 in ’s-Gravenhage met Petronella Cornelia Molenveld, 36 jaar oud. Petronella is geboren op donderdag 28 februari 1935 in ’s-Gravenhage. Petronella is overleden op donderdag 3 februari 1977 in ’s-Gravenhage, 41 jaar oud.

(3) begon een relatie, 47 jaar oud, op vrijdag 25 mei 1979 in ’s-Gravenhage met Margaretha Catharina de Wit, 32 jaar oud. Margaretha is geboren op zondag 16 juni 1946 in ’s-Gravenhage.

(4) trouwde, 59 jaar oud, op vrijdag 8 februari 1991 in Amersfoort met Theresia Magdalena Lionarons, 67 jaar oud. Theresia is geboren op donderdag 24 januari 1924 in Nickerie Suriname.


Kinderen van Gert en Dirkje:

1 Frans Prins, geboren op dinsdag 15 mei 1956 in ’s-Hertogenbosch. Volgt 1.4.6.2.5.5.4.1.1.

2 Hendrik Jacob (Henk) Prins, geboren op woensdag 27 maart 1957 in ’s-Hertogenbosch. Volgt 1.4.6.2.5.5.4.1.2.

3 Henriëtte Annette (Henriëtte) Prins, geboren op zondag 11 september 1960 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.4.6.2.5.5.4.1.3.


Kinderen van Gert en Petronella:

4 Wilma Prins [1.4.6.2.5.5.4.1.4], geboren op donderdag 30 december 1971 in ’s-Gravenhage. Wilma is ongehuwd.

5 Hanneke Prins [1.4.6.2.5.5.4.1.5], geboren op donderdag 30 december 1971 in ’s-Gravenhage.


Kind van Gert en Margaretha:

6 Gert Jan Cornelis Prins [1.4.6.2.5.5.4.1.6], geboren op woensdag 3 februari 1982 in ’s-Gravenhage. Gert is ongehuwd.


1.4.6.2.5.5.5.1 Gerrit Prins is geboren op donderdag 25 mei 1933 in Nijkerk, zoon van Teunis Prins (zie 1.4.6.2.5.5.5) en Woutera Petronella Pijpers.

Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 17 mei 1961 in Nijkerk met Willempje van de Kamp, 24 jaar oud. Willempje is geboren op woensdag 20 januari 1937 in Nijkerk.


Kinderen van Gerrit en Willempje:

1 Wilma Woutera Prins [1.4.6.2.5.5.5.1.1], geboren op maandag 29 januari 1962 in Nijkerk. Wilma is overleden.

2 Teunis Prins [1.4.6.2.5.5.5.1.2], geboren op donderdag 21 mei 1964 in Nijkerk.

3 Gerrit Jan Prins, geboren op maandag 28 april 1969 in Nijkerk. Volgt 1.4.6.2.5.5.5.1.3.


1.4.6.2.5.5.5.2 Elisabeth Prins is geboren op woensdag 9 september 1936 in Nijkerk, dochter van Teunis Prins (zie 1.4.6.2.5.5.5) en Woutera Petronella Pijpers. Elisabeth trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 23 oktober 1963 in Nijkerk met Andries Visser, 30 jaar oud. Andries is geboren op zondag 27 augustus 1933 in Workum.


1.4.6.2.5.5.5.3 Jacob Prins is geboren op zaterdag 29 juli 1939 in Nijkerk, zoon van Teunis Prins (zie1.4.6.2.5.5.5) en Woutera Petronella Pijpers.

Jacob trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 6 februari 1964 in Nijkerk met Corrie van den Brink, 24 jaar oud. Corrie is geboren op vrijdag 29 september 1939 in Barneveld.


Kinderen van Jacob en Corrie:

1 Teunis Wouter Prins [1.4.6.2.5.5.5.3.1], geboren op maandag 26 april 1965 in Nijkerk.

2 Willemieke Prins [1.4.6.2.5.5.5.3.2], geboren op vrijdag 30 september 1966 in Nijkerk.

3 Jacob Cornelis Prins [1.4.6.2.5.5.5.3.3], geboren op woensdag 15 augustus 1973 in Nijkerk.


1.4.6.2.5.5.5.4 Cornelis Prins is geboren op zaterdag 5 april 1947 in Nijkerk, zoon van Teunis Prins (zie 1.4.6.2.5.5.5) en Woutera Petronella Pijpers.

Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 2 juli 1974 in Utrecht met Maria Helena van Hulst, 26 jaar oud. Maria is geboren op maandag 28 juni 1948 in ’s-Gravenhage.


Kinderen van Cornelis en Maria:

1 Sebastiaan Prins [1.4.6.2.5.5.5.4.1], geboren op woensdag 29 juni 1977 in Bodegraven.

2 Marieke Prins [1.4.6.2.5.5.5.4.2], geboren op maandag 12 mei 1980 in Alphen aan den Rijn.


1.4.6.2.5.5.6.1 Cornelia Prins is geboren op donderdag 23 januari 1936 in Nijkerk, dochter van Hendrik Prins (zie 1.4.6.2.5.5.6) en Willempje van Norden. Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 31 juli 1957 met Drees Aalten, 22 jaar oud. Drees is geboren op vrijdag 28 september 1934 in Nijkerk, zoon van Gijsbert Aalten en Evertje van den Ham.


1.4.6.2.5.5.6.2 Beertje Dina Prins is geboren op zondag 20 augustus 1939 in Nijkerk, dochter van Hendrik Prins (zie 1.4.6.2.5.5.6) en Willempje van Norden. Beertje is overleden op dinsdag 11 oktober 1966 in Nijkerk, 27 jaar oud. Beertje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 31 oktober 1963 in Nijkerk met Evert Bos, 26 jaar oud. Evert is geboren op dinsdag 10 augustus 1937 in Putten, zoon van Aalt Evertsen Bos.


1.4.6.2.5.5.6.3 Hendrika Prins is geboren op vrijdag 24 november 1944 in Nijkerk, dochter van Hendrik Prins (zie 1.4.6.2.5.5.6) en Willempje van Norden. Hendrika trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 25 september 1970 in Nijkerk met Cornelis Crispinus de Wilde, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op maandag 4 februari 1946 in Amersfoort.


1.4.6.2.5.5.6.4 Jacob Prins is geboren op dinsdag 13 augustus 1946 in Nijkerk, zoon van Hendrik Prins (zie 1.4.6.2.5.5.6) en Willempje van Norden. Jacob is overleden op zondag 28 september 2008 in Nijkerk, 62 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 3 oktober 2008 in Nijkerk.

Jacob trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 5 juni 1970 in Rhenen met Jannetje Schipper, 20 jaar oud. Jannetje is geboren op woensdag 31 augustus 1949 in Rhenen.


Kinderen van Jacob en Jannetje:

1 Hendrik Prins [1.4.6.2.5.5.6.4.1], geboren op dinsdag 20 maart 1973 in Amersfoort.

2 Heintje Prins [1.4.6.2.5.5.6.4.2], geboren op maandag 10 maart 1975 in Nijkerk.

3 Lambertus Prins [1.4.6.2.5.5.6.4.3], geboren op vrijdag 4 november 1977 in Nijkerk.

4 Jacob Jan Prins [1.4.6.2.5.5.6.4.4], geboren op donderdag 17 december 1987 in Nijkerk.


1.4.6.2.5.5.6.6 Gerrit Prins is geboren op zaterdag 11 maart 1950 in Nijkerk, zoon van Hendrik Prins (zie 1.4.6.2.5.5.6) en Willempje van Norden. Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 13 december 1972 in Nijkerk met Jannetje Knevel, 20 jaar oud. Jannetje is geboren op woensdag 19 december 1951 in Putten.


Kinderen van Gerrit en Jannetje:

1 Wilma Prins, geboren op dinsdag 20 november 1973 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.5.5.6.6.1.

2 Anita Prins [1.4.6.2.5.5.6.6.2], geboren op dinsdag 20 november 1973 in Amersfoort. Anita is overleden.

3 Henny Prins [1.4.6.2.5.5.6.6.3], geboren op woensdag 17 augustus 1977 in Nijkerk.

4 Gerrit Prins [1.4.6.2.5.5.6.6.4], geboren op donderdag 18 april 1985 in Nijkerk.

1.4.6.2.7.3.1.1 Geertruida Hillegonda van de Wetering is geboren op maandag 19 november 1923 in Hoogland, dochter van Matthijs van de Wetering en Hillegonda Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.1).

Geertruida trouwde met Nicolaas Bastiaan Smit. Nicolaas is geboren op woensdag 2 november 1921.

1.4.6.2.7.3.1.2 Johanna Alberdina van Wetering  is geboren op zaterdag 5 maart 1927 in Amersfoort, dochter van Matthijs van de Wetering en Hillegonda Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.1).

Johanna trouwde met Ludwig Krabshuis. Ludwig is geboren in 1924.


1.4.6.2.7.3.1.3 Gerardus Johannes van de Wetering is geboren op dinsdag 24 juli 1928 in Amersfoort, 

Gerardus trouwde met Anna Clara Margrietha Kortes. Anna is geboren op zaterdag 10 mei 1930.

1.4.6.2.7.3.2.1 Hendrika van Doorn is geboren op woensdag 12 juli 1933 in Utrecht, dochter van Gerrit Jan van Doorn en Femma Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.2). Hendrika trouwde met Bob Buser. Bob is geboren in 1933. Bob is overleden op donderdag 15 september 1960 in Utrecht, 26 of 27 jaar oud.


1.4.6.2.7.3.5.1 Johanna Alberdina (Joke) Boshuizen is geboren op zaterdag 25 oktober 1941 in Amersfoort, dochter van Johannes Boshuizen en Hermina Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.5). Johanna trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 23 april 1964 met A J (Bert) Veenvliet, 22 of 23 jaar oud. Bert is geboren in 1941.


Kinderen van Johanna en Bert:

1 Paul Veenvliet [1.4.6.2.7.3.5.1.1], geboren in 1969.

2 Dolf Veenvliet [1.4.6.2.7.3.5.1.2], geboren in 1975 in Leusden.1.4.6.2.7.3.5.2 Clasina (Ina) Boshuizen is geboren op vrijdag 28 juli 1944 in Amersfoort, dochter van Johannes Boshuizen en Hermina Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.5). Ina trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 5 augustus 1965 in Amersfoort met Hendrik (Henk) van Holland, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op dinsdag 25 oktober 1938 in Leusden, zoon van Marinus van Holland en Grietje van der Herberg.


Kinderen van Ina en Hendrik:

1 Johannes Ronald (Ronald) van Holland, geboren op woensdag 20 juli 1966 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.7.3.5.2.1.

2 Margarethe Hermina Petronella (Petra) van Holland, geboren op donderdag 16 mei 1968 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.7.3.5.2.2.

3 Maria Angelique van Holland [1.4.6.2.7.3.5.2.3], geboren op dinsdag 17 juni 1980 in Soest.

1.4.6.2.7.3.5.3 Jacob Willem(Jaap) Boshuizen is geboren op maandag 15 december 1947 in Amersfoort, zoon van Johannes Boshuizen en Hermina Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.5). Jacob trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 19 juli 1974 in Amersfoort met Johanna (Hanny) van de Wetering.


1.4.6.2.7.3.5.4 Hermina Hillegonda Femma (Hermien) Boshuizen is geboren op maandag 13 augustus 1951 in Amersfoort, dochter van Johannes Boshuizen en Hermina Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.5). Hermien is overleden op donderdag 28 juni 2001 in Zeewolde, 49 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 4 juli 2001 in Amersfoort Rusthof. Hermien:

(1) trouwde, 17 jaar oud, op donderdag 30 januari 1969 in Amersfoort met Johannes Marinus Visscher, 19 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op vrijdag 11 december 1970 in Amersfoort. Johannes is geboren op donderdag 17 maart 1949 in Rotterdam.

(2) trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 25 mei 1972 in Amersfoort met Thomas Hermanus Swart, 30 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 9 januari 1991 in Amersfoort. Thomas is geboren op zondag 12 april 1942 in Tjimani Ned Indie.


Kind van Hermien en Johannes:

1 Hermina Belinda Visscher [1.4.6.2.7.3.5.4.1], geboren op vrijdag 5 september 1969 in Amersfoort.


Kinderen van Hermien en Thomas:

2 Elise Cornelia Swart [1.4.6.2.7.3.5.4.2], geboren op zaterdag 9 februari 1974 in Lunteren.

3 Ingeborg Allegonda Swart [1.4.6.2.7.3.5.4.3], geboren op woensdag 2 april 1980 in Anloo.

1.4.6.2.7.3.7.1 Teunis Johannes Albertus (Ton) Ebing  is geboren op woensdag 21 mei 1947 om 20:08 in Hoogland, zoon van Gerrit Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.7) en Henriette van den Hengel. Hij is gedoopt op zondag 20 juli 1947 in Hoogland [bron: Ds van Kuyken Tekst: Here open mijn ogen,dat ik zie].


Ton trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 3 augustus 1971 in Hoogland met Everdina (Dini) Hulsegge, 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 3 augustus 1971 in Hoogland. Dini is geboren op zondag 20 augustus 1950 in Borculo, dochter van Gerrit Jan Hulsegge en Hendrikje (Hennie) Leferink.


Kinderen van Ton en Dini:

1 Ellen Everdien Ebing, geboren op woensdag 31 januari 1973 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.3.7.1.1.

2 Sandra Henriët Ebing, geboren op vrijdag 24 januari 1975 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.3.7.1.2.

1.4.6.2.7.3.7.2 Jan Adriaan Hendrik Ebing is geboren op donderdag 12 augustus 1948 om 12:35 in Hoogland, zoon van Gerrit Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.7) en Henriette van den Hengel. Hij is gedoopt op zondag 10 oktober 1948 in Hoogland [bron: Ds Jellema].

Jan trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 17 december 1971 in Hoogland met Trijntje Petronella (Tini) Ligtermoet, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Tini waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Ebing (1917-1999) [zie 1.4.6.2.7.3.7] [vader bruidegom], Henriette van den Hengel (1918-2000) [zie 1.4.6.2.7.3.7] [moeder bruidegom], Jan (Jan) Ligtermoet (1922-2004) [vader bruid] en Mina (Wil, Willie) Wind (geb. 1927) [moeder bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 17 december 1971 in Hoogland [bron: Ds Bijlsma].

Notitie bij het huwelijk van Jan en Tini: Adres sinds 5 september 1980, Marishof 13, daarvoor Irenestraat 7, daarvoor
Schulpkamp 23-1 alle te Nijkerk

Tini is geboren op zaterdag 8 oktober 1949 om 02:30 in Ermelo, dochter van Jan (Jan) Ligtermoet en Mina (Wil, Willie) Wind. Bij de geboorte woog Tini 2500 gr. Zij is gedoopt op zondag 13 november 1949 in Ermelo.


Kinderen van Jan en Tini:

1 Mirjam Helma Jantine Ebing, geboren op maandag 3 september 1973 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.7.3.7.2.1.

2 Debora Ebing [1.4.6.2.7.3.7.2.2], levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 4 december 1975 in Amersfoort. Zij is begraven in Nijkerk.

3 Jerry John Henri Ebing [1.4.6.2.7.3.7.2.3], levenloos geboren zoon, geboren op maandag 3 oktober 1977 in Amersfoort. Hij is begraven in Nijkerk.


1.4.6.2.7.3.7.3 Gerrit Johannes Ebing is geboren op maandag 25 september 1950 om 06:45 in Hoogland, zoon van Gerrit Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.7) en Henriette van den Hengel. Bij de geboorte woog Gerrit 5000 gr. Hij is gedoopt op zondag 3 december 1950 in Hoogland [bron: Ds Jellema].

Gerrit trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 19 februari 1971 in Doorn met Willemijntje Petronella (Wil) Stuy, 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 19 februari 1971 in Doorn. Wil is geboren op vrijdag 17 maart 1950 in Langbroek, dochter van Arie Stuij en Evertje van der Lee.


Kinderen van Gerrit en Wil:

1 Gerrit (Gert) Ebing, geboren op dinsdag 1 juni 1971 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.7.3.7.3.1.

2 Arjan Edward Ebing, geboren op zaterdag 17 mei 1975 in Hoogland. Volgt 1.4.6.2.7.3.7.3.2.


1.4.6.2.7.3.7.4 Hendrik Gerard Jacobus (Henk) Ebing  is geboren op maandag 10 mei 1954 om 23:25 in Hoogland, zoon van Gerrit Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.7) en Henriette van den Hengel. Hij is gedoopt in Hoogland. Henk is overleden op maandag 9 maart 1998 om 13:50 in Bunschoten, 43 jaar oud (oorzaak: Nierkanker). Hij is begraven op zaterdag 14 maart 1998 in Bunschoten Bikkersweg.

Henk trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 1 december 1978 in Bunschoten met Grietje (Gré) Ruizendaal, 18 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 1 december 1978 in Bunschoten. Gré is geboren op woensdag 30 december 1959 in Bunschoten. Gré trouwde later op donderdag 24 april 2008 in Bunschoten met Wouter Heinen (geb. 1954).


Kinderen van Henk en Gré:

1 Gerrit Hendrik Jan (Gerald) Ebing, geboren op zaterdag 11 juni 1983 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.7.3.7.4.1.

2 Belia Tiny (Bernadette) Ebing, geboren op donderdag 6 september 1984 in Bunschoten. Volgt 1.4.6.2.7.3.7.4.2.

3 Klaas Arend (Kristian) Ebing, geboren op dinsdag 12 januari 1988 in Bunschoten. Volgt 1.4.6.2.7.3.7.4.3.

[[PASTING TABLES IS NOT SUPPORTED]]

4 Raymon Marnick (Raymon) Ebing [1.4.6.2.7.3.7.4.4], geboren op vrijdag 15 november 1991 in Bunschoten.

1.4.6.2.7.3.7.5 Femma Johanna Henriette Ebing is geboren op maandag 16 november 1959 om 02:17 in Hoogland, dochter van Gerrit Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.7) en Henriette van den Hengel. Zij is gedoopt op zondag 7 februari 1960 in Hoogland [bron: Ds Bodisco Massink].

Femma trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 29 augustus 1980 in Hoogland met Lammert van de Hel, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 29 augustus 1980 in Hoogland. Lammert is geboren op zondag 22 maart 1959 in Apeldoorn.


Kinderen van Femma en Lammert:

1 Sander van de Hel, geboren op donderdag 20 oktober 1983 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.7.3.7.5.1.

2 Mark van de Hel, geboren op vrijdag 21 februari 1986 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.7.3.7.5.2.


1.4.6.2.7.3.8.1 Gerdina Anna Jacomina (Mini) Ebing is geboren op vrijdag 7 november 1941 in Hoogland, dochter van Lourens (Lou) Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.8) en Aaltje (Alie) van der Vegte.

Mini trouwde met Helmert Speelberg. Helmert is geboren op zaterdag 10 augustus 1940 in Hoogland. Helmert is overleden op dinsdag 17 januari 2012 in Ermelo, 71 jaar oud. Hij is begraven op maandag 23 januari 2012 in Hoogland Coelhorst.

Notitie bij overlijden van Helmert: Helmert was pas opgenomen in een inrichting in Ermelo, dit vanwege Alzheime
Wordt begraven in het graf van Teunis Ebing, de opa van zijn vrouw.


1.4.6.2.7.3.8.2 Teus Ebing is geboren op donderdag 25 april 1946 in Hoogland, zoon van Lourens (Lou) Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.8) en Aaltje (Alie) van der Vegte. Teus trouwde, 24 jaar oud, op zondag 22 november 1970 in Hoogland met Clara Alida Pieternella (Clara) de Jong, 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Clara is geboren op dinsdag 2 september 1947.


Kinderen van Teus en Clara:

1 Aline Ebing, geboren op donderdag 23 juli 1970 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.7.3.8.2.1.

2 Laura Ebing [1.4.6.2.7.3.8.2.2], geboren op zondag 28 november 1971.

3 Claudia (Claudie) Ebing [1.4.6.2.7.3.8.2.3], geboren op maandag 4 november 1974.

4 Mattheus (Matth) Ebing [1.4.6.2.7.3.8.2.4], geboren op zondag 28 september 1980.


1.4.6.2.7.3.8.3 Johanna Alberdina (Dineke) Ebing is geboren op donderdag 26 april 1951 in Hoogland, dochter van Lourens (Lou) Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.8) en Aaltje (Alie) van der Vegte. Dineke is overleden op zondag 3 mei 2009 in Amersfoort, 58 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 6 mei 2009 in Amersfoort. Dineke trouwde met Cees Sieuwers.


1.4.6.2.7.11.4.1 Dirk Marius Franciscus (Dick) Verbeek is geboren op woensdag 20 januari 1954 in Hoogland, zoon van Bernhard Cornelis Verbeek en Geertruida van Wilgenburg (zie 1.4.6.2.7.11.4). Dick trouwde, 22 jaar oud, op zondag 12 december 1976 in Hoogland met Evertje Johanna (Eefje) van Hoorn. Eefje is een dochter van Harry Johan van Hoorn.


Kinderen van Dick en Eefje:

1 Catharina Gardina Verbeek [1.4.6.2.7.11.4.1.1], geboren op maandag 2 juli 1979 in Amersfoort.

2 Geertruida Francina Verbeek [1.4.6.2.7.11.4.1.2], geboren op donderdag 19 februari 1981 in Amersfoort.

3 Bernard Cornelis Verbeek [1.4.6.2.7.11.4.1.3], geboren op maandag 4 april 1983 in Amersfoort.


1.4.6.2.7.11.4.2 Geertruida Andrea Verbeek is geboren op vrijdag 29 juli 1955 in Hoogland, dochter van Bernhard Cornelis Verbeek en Geertruida van Wilgenburg (zie 1.4.6.2.7.11.4). Geertruida trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 2 december 1983 in Zelhem met Jan Hendrik Gerrit Kuenen, 25 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 30 mei 1958.


Kinderen van Geertruida en Jan:

1 Marjolein Geertruida Lamberta Kuenen, geboren op zondag 18 januari 1987 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.7.11.4.2.1.

2 Geertruida Andrea Willemina Kuenen [1.4.6.2.7.11.4.2.2], geboren op woensdag 12 april 1989 in Amersfoort.

3 Jan -Joost Cornelis Severein Kuenen [1.4.6.2.7.11.4.2.3], geboren op vrijdag 25 januari 1991 in Amersfoort.

4 Lieselot Francina Hendrika Kuenen [1.4.6.2.7.11.4.2.4], geboren op zaterdag 7 maart 1992 in Amersfoort.


1.4.6.2.7.11.4.3 Andries Gert Verbeek is geboren op dinsdag 7 mei 1957 in Hoogland, zoon van Bernhard Cornelis Verbeek en Geertruida van Wilgenburg (zie 1.4.6.2.7.11.4). Andries trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 30 mei 1980 in Hoogland met Gerda Willemina Wassink, 23 jaar oud. Gerda is geboren op vrijdag 7 december 1956 in Doetichem.


Kinderen van Andries en Gerda:

1 Bart Jan Verbeek [1.4.6.2.7.11.4.3.1], geboren op maandag 17 november 1980 in Hoogland.

2 Johanna Geertruida Verbeek [1.4.6.2.7.11.4.3.2], geboren op donderdag 13 mei 1982 in Hoogland.

3 Lammert Verbeek [1.4.6.2.7.11.4.3.3], geboren op dinsdag 11 maart 1986 in Hoogland.1.4.6.2.7.12.2.1 Elisabeth (Ellie) Ebing is geboren op zondag 16 januari 1949 in Hoogland, dochter van Pieter Ebing (zie 1.4.6.2.7.12.2) en Gerritje Bloemendal. Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 29 juli 1971 in Hoogland met Willem Barend Menger, 25 jaar oud. Willem is geboren op zondag 28 oktober 1945 in Rotterdam.


Kinderen van Elisabeth en Willem:

1 Sonja Menger, geboren op woensdag 5 juni 1974 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.7.12.2.1.1.

2 Jin Hee Menger [1.4.6.2.7.12.2.1.2], geboren op donderdag 29 december 1977 in Zuid Korea.

3 Soo Na Kim (Soona) Menger [1.4.6.2.7.12.2.1.3], geboren op dinsdag 15 juni 1982 in Zuid Korea.


1.4.6.2.7.12.2.4 Bea Ebing is geboren op donderdag 16 juni 1955 in Hoogland, dochter van Pieter Ebing (zie 1.4.6.2.7.12.2) en Gerritje Bloemendal. Bea is overleden op zondag 18 juni 2006 in Leusden, 51 jaar oud (oorzaak: Tijdens motortoerticht aangereden door een auto, hierdoor overleden). Zij is begraven in Leusden RK. Bea trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1978 in Hoogland met Jan Bouw, 24 of 25 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 22 september 1953 in Amersfoort, zoon van Jan Bouw en Cornelia van de Wal.


Kinderen van Bea en Jan:

1 Arjan Bouw [1.4.6.2.7.12.2.4.1], geboren op vrijdag 1 maart 1985 in Leusden.

2 Marcel Bouw [1.4.6.2.7.12.2.4.2], geboren op dinsdag 22 september 1987 in Leusden.


1.4.6.3.12.1.1.1 Alexander Wilhelmus Ebing is geboren op zaterdag 5 november 1932 in ’s-Gravenhage, zoon van Alexander Johannes Henricus Arnoldus Ebing (zie 1.4.6.3.12.1.1) en Johanna Wilhelmina van der Hatert. Alexander is overleden op dinsdag 4 september 2001 in Utrecht, 68 jaar oud.


Kinderen van Alexander en Bertha:

1 Johanna A Ebing [1.4.6.3.12.1.1.1.1], geboren in november 1958 in Utrecht.

2 Alexander C Ebing [1.4.6.3.12.1.1.1.2], geboren in oktober 1962 in Utrecht.


1.4.6.3.12.1.1.2 Wilhelmina Ebing is geboren op zondag 23 september 1934 in Den Haag, dochter van Alexander Johannes Henricus Arnoldus Ebing (zie 1.4.6.3.12.1.1) en Johanna Wilhelmina van der Hatert.

Wilhelmina trouwde, 24 of 25 jaar oud, in september 1959 in Utrecht met Willem K Visser.


1.4.6.3.12.1.1.4 Cornelia Ebing is geboren op maandag 17 januari 1938 in Den Haag, dochter van Alexander Johannes Henricus Arnoldus Ebing (zie 1.4.6.3.12.1.1) en Johanna Wilhelmina van der Hatert.

Cornelia trouwde, 19 of 20 jaar oud, in januari 1958 in Utrecht met Karel C Binnenkamp.


Kind van Cornelia en Karel:

1 Jansje J Binnenkamp [1.4.6.3.12.1.1.4.1], geboren in 1958 in Utrecht.


1.4.6.3.12.1.1.7 Johanna Wilhelmina Ebing is geboren op zondag 16 april 1944 in Utrecht, dochter van Alexander Johannes Henricus Arnoldus Ebing (zie 1.4.6.3.12.1.1) en Johanna Wilhelmina van der Hatert. Johanna trouwde, 22 of 23 jaar oud, in april 1967 in Utrecht met Josephus M J Jongerius.1.4.6.3.12.1.4.2 Henrica Ebing is geboren op dinsdag 3 september 1940 in ’s-Gravenhage, dochter van Henricus Louis Marie Alexander Ebing (zie 1.4.6.3.12.1.4) en Maria Cornelia Oomens. Henrica trouwde met Franciscus Wilhelmus van Grimmelikhuizen. Franciscus is geboren in ’s-Gravenhage, zoon van Franciscus Wilhelmus van Grimmelikhuizen en Cornelia Hoogduin.


1.4.6.2.5.5.2.1.1 Petronella (Nelleke) Prins is geboren op zaterdag 14 juli 1956 in Hoevelaken, dochter van Gerrit Prins (zie 1.4.6.2.5.5.2.1) en Metje van Loozenoord. Nelleke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 29 december 1977 in Hoevelaken met Harmen (Harry) Withaar bijgenaamd de Jong, 24 jaar oud. Harry is geboren op dinsdag 10 maart 1953 in Zwartebroek, zoon van Gijsbert Withaar bijgenaamd de Jong en Hendrika Alijda Morren.


Kinderen van Nelleke en Harry:

1 Mariëtte Christine (Mariëtte) Withaar bijgenaamd de Jong, geboren op dinsdag 9 november 1982 in Amersfoort. Volgt 1.4.6.2.5.5.2.1.1.1.

2 Robin Gilbert (Robert) Withaar bijgenaamd de Jong [1.4.6.2.5.5.2.1.1.2], geboren op donderdag 25 september 1986 in Amersfoort.

3 Gertine Hariëtte (Gertine) Withaar bijgenaamd de Jong [1.4.6.2.5.5.2.1.1.3], geboren op dinsdag 8 december 1992 in Amersfoort.


1.4.6.2.5.5.4.1.1 Frans Prins is geboren op dinsdag 15 mei 1956 in ’s-Hertogenbosch, zoon van Gerrit (Gert) Prins (zie 1.4.6.2.5.5.4.1) en Dirkje Annetje Baar.

Frans trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 2 juli 1980 in Nieuwegein met Ellen Patricia (Ellen) Duijker, 22 jaar oud. Ellen is geboren op dinsdag 10 september 1957 in Amsterdam.


Kinderen van Frans en Ellen:

1 Ruth Susanne (Ruth) Prins [1.4.6.2.5.5.4.1.1.1], geboren op donderdag 31 januari 1985 in Nieuwegein.

2 Tijmen Rutger (Tijmen) Prins [1.4.6.2.5.5.4.1.1.2], geboren op maandag 16 maart 1987 in Nieuwegein.


1.4.6.2.5.5.4.1.2 Hendrik Jacob (Henk) Prins is geboren op woensdag 27 maart 1957 in ’s-Hertogenbosch, zoon van Gerrit (Gert) Prins (zie 1.4.6.2.5.5.4.1) en Dirkje Annetje Baar.

Henk trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 7 december 1979 in Barendrecht met Dorothée Frederika (Dorothée) Kerkhof, 24 jaar oud. Dorothée is geboren op zondag 3 juli 1955 in Rijswijk.


Kinderen van Henk en Dorothée:

1 Ruben Prins [1.4.6.2.5.5.4.1.2.1], geboren op vrijdag 8 oktober 1982 in Rotterdam.

2 Benjamin Prins [1.4.6.2.5.5.4.1.2.2], geboren op dinsdag 27 november 1984 in Rotterdam.

3 Esther-Annette (Esther) Prins [1.4.6.2.5.5.4.1.2.3], geboren op zondag 14 september 1986 in Barendrecht.

4 Jonathan Prins [1.4.6.2.5.5.4.1.2.4], geboren op donderdag 14 januari 1988 in Barendrecht.


1.4.6.2.5.5.4.1.3 Henriëtte Annette (Henriëtte) Prins is geboren op zondag 11 september 1960 in ’s-Gravenhage, dochter van Gerrit (Gert) Prins (zie 1.4.6.2.5.5.4.1) en Dirkje Annetje Baar.


Henriëtte trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 22 mei 1985 in Rijswijk met Coenraad Willem (Willem) Westerveld, 35 jaar oud. Willem is geboren op dinsdag 23 augustus 1949 in Rotterdam.Kind van Henriëtte en Willem:

1 Jeroen Westerveld [1.4.6.2.5.5.4.1.3.1], geboren op zondag 4 april 1999 in Voorburg.


1.4.6.2.5.5.5.1.3 Gerrit Jan Prins is geboren op maandag 28 april 1969 in Nijkerk, zoon van Gerrit Prins (zie 1.4.6.2.5.5.5.1) en Willempje van de Kamp.


Kinderen van Gerrit uit onbekende relatie:

1 Dennis Prins [1.4.6.2.5.5.5.1.3.1], geboren in 1998.

2 Jasper Prins [1.4.6.2.5.5.5.1.3.2], geboren in 2000.


1.4.6.2.5.5.6.6.1 Wilma Prins is geboren op dinsdag 20 november 1973 in Amersfoort, dochter van Gerrit Prins (zie 1.4.6.2.5.5.6.6) en Jannetje Knevel. Wilma trouwde met Bertil Gardebroek. Bertil is geboren op woensdag 18 februari 1970 in Hoevelaken.


1.4.6.2.7.3.5.2.1 Johannes Ronald (Ronald) van Holland is geboren op woensdag 20 juli 1966 in Amersfoort, zoon van Hendrik (Henk) van Holland en Clasina (Ina) Boshuizen (zie 1.4.6.2.7.3.5.2). Ronald trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 1 juni 1989 in Tiel met Engelina Kreun, 22 jaar oud. Engelina is geboren op vrijdag 7 oktober 1966 in Tiel.


Kinderen van Ronald en Engelina:

1 Engelina van Holland [1.4.6.2.7.3.5.2.1.1], geboren op woensdag 27 november 1991 in Ede. Zij is gedoopt op zondag 8 december 1991 in Ede.

2 Johannes Hendrik van Holland [1.4.6.2.7.3.5.2.1.2], geboren op zondag 6 juni 1993 in Ede. Hij is gedoopt op zondag 27 juni 1993 in Ede.

3 Esther van Holland [1.4.6.2.7.3.5.2.1.3], geboren op donderdag 20 juli 1995 in Ede. Zij is gedoopt op zondag 30 juli 1995 in Ede.

4 Judith van Holland [1.4.6.2.7.3.5.2.1.4], geboren op woensdag 2 mei 2001 in Ede. Zij is gedoopt in Ede.

5 David van Holland [1.4.6.2.7.3.5.2.1.5], geboren op maandag 7 mei 2007 in Ede. Hij is gedoopt op zondag 27 mei 2007 in Ede.


1.4.6.2.7.3.5.2.2 Margarethe Hermina Petronella (Petra) van Holland is geboren op donderdag 16 mei 1968 in Amersfoort, dochter van Hendrik (Henk) van Holland en Clasina (Ina) Boshuizen (zie1.4.6.2.7.3.5.2). Petra:

(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1990 met Wim Hartog, 21 of 22 jaar oud. Wim is geboren in 1968.

(2) trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 27 september 2002 in Baarn met Redmer Oostland, 28 jaar oud. Redmer is geboren op maandag 20 mei 1974 in Smallingerland.


Kinderen van Petra en Wim:

1 Geertje Ina Hartog [1.4.6.2.7.3.5.2.2.1], geboren op dinsdag 25 juni 1991 in Blaricum.

2 Renger Hartog [1.4.6.2.7.3.5.2.2.2], geboren op dinsdag 9 augustus 1994 in Blaricum.

3 Peter Hendrik Hartog [1.4.6.2.7.3.5.2.2.3], geboren op dinsdag 1 april 1997 in Blaricum.


Kind van Petra en Redmer:

4 Alice Marit Oostland [1.4.6.2.7.3.5.2.2.4], geboren op dinsdag 16 december 2003 in Blaricum.


1.4.6.2.7.3.7.1.1 Ellen Everdien Ebing  is geboren op woensdag 31 januari 1973 in Hoogland, dochter van Teunis Johannes Albertus (Ton) Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.7.1) en Everdina (Dini) Hulsegge. Ellen trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 26 mei 2000 in Hoogeveen met Enrico Buning, 26 jaar oud. Enrico is geboren op maandag 16 juli 1973 in Hoogeveen.


Kinderen van Ellen en Enrico:

1 Raymon Damian Buning [1.4.6.2.7.3.7.1.1.1], geboren op vrijdag 5 maart 1999 in Hoogeveen.

2 Ricardo Leroy Buning [1.4.6.2.7.3.7.1.1.2], geboren op vrijdag 29 juni 2001 in Hoogeveen.

3 Djenna Evelien Buning [1.4.6.2.7.3.7.1.1.3], geboren op vrijdag 21 juli 2006 in Hoogeveen.


1.4.6.2.7.3.7.1.2 Sandra Henriët Ebing is geboren op vrijdag 24 januari 1975 in Hoogland, dochter van Teunis Johannes Albertus (Ton) Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.7.1) en Everdina (Dini) Hulsegge.

Sandra trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 23 juni 2000 in Zuidwolde met Werner Otten, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 23 juni 2000. Werner is geboren op dinsdag 20 mei 1975 in Hoogeveen.


Kinderen van Sandra en Werner:

1 Dini Annie (Dian) Otten [1.4.6.2.7.3.7.1.2.1], geboren op zaterdag 17 april 2004 in Alteveer.

2 Jan Werner (Jarno) Otten [1.4.6.2.7.3.7.1.2.2], geboren op zaterdag 2 juli 2005 in Alteveer.

1.4.6.2.7.3.7.2.1 Mirjam Helma Jantine Ebing is geboren op maandag 3 september 1973 om 15:13 in Amersfoort, dochter van Jan Adriaan Hendrik Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.7.2) en Trijntje Petronella (Tini) Ligtermoet. Bij de geboorte woog Mirjam 3600 gr. en was zij 52 cm. lang. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 september 1973. Zij is gedoopt op maandag 3 december 1973 in Nijkerk [bron: Ds Snijders].


Mirjam trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 23 mei 2003 in Bilthoven met  nadat zij op woensdag 26 februari 2003 in Baarn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 23 mei 2003 in Almere.

Notitie bij het huwelijk van Mirja: trouwt om 14.30 uur in Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede in Almere Haven.
Voorganger Ds Jan S. Bosch. Organist Jan StulpKind van Mirjam uit onbekende relatie:

1 Timme Jerry Hans-Jan Ouderdorp [1.4.6.2.7.3.7.2.1.1], geboren op dinsdag 2 oktober 2007 om 03:07 in Amersfoort. Bij de geboorte woog Timme 4190 gr. en was hij 50 cm. lang. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 oktober 2007. Hij is gedoopt op zondag 30 maart 2008 in Leusden Marcuskerk.

Notitie bij de geboorte van Timme: Geboren met behulp vam zuignap te Amersfoort in ziekenhuis Meander locatie Elisabeth


1.4.6.2.7.3.7.3.1 Gerrit (Gert) Ebing is geboren op dinsdag 1 juni 1971 in Amersfoort, zoon van Gerrit Johannes Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.7.3) en Willemijntje Petronella (Wil) Stuy.

Gert trouwde, 37 jaar oud, op maandag 11 augustus 2008 in Nijkerk met Daniëlle Brökling.


Kinderen van Gert en Daniëlle:

1 Jade Ebing [1.4.6.2.7.3.7.3.1.1], geboren op donderdag 14 september 2006 om 21:51 in Amersfoort [bron: Geboortekaartje]. Bij de geboorte was Jade 48 cm. lang.

Notitie bij de geboorte van Jade: Geboren in Ziekenhuis Meander te Amersfoort

2 Kaya Ebing [1.4.6.2.7.3.7.3.1.2], geboren op donderdag 6 mei 2010 om 20:10 in Amersfoort. Bij de geboorte woog Kaya 3600 gr. en was zij 49 cm. lang.

1.4.6.2.7.3.7.3.2 Arjan Edward Ebing is geboren op zaterdag 17 mei 1975 in Hoogland, zoon van Gerrit Johannes Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.7.3) en Willemijntje Petronella (Wil) Stuy.


Arjan trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 26 september 2003 in Amersfoort met Ria Klomp.

1.4.6.2.7.3.7.4.1 Gerrit Hendrik Jan (Gerald) Ebing is geboren op zaterdag 11 juni 1983 om 13:27 in Amersfoort, zoon van Hendrik Gerard Jacobus (Henk) Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.7.4) en Grietje (Gré) Ruizendaal. Bij de geboorte woog Gerald 3000 gr. en was hij 50 cm. lang. Hij is gedoopt in Bunschoten.

Gerald trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 15 mei 2008 in Bunschoten met Johanna Jacoba Alida (Coby) Boersma, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerald en Coby waren de volgende getuigen aanwezig: Hetty [moeder bruid], Louis Boersma [vader bruid], Gré Ruizendaal (geb. 1959) [zie1.4.6.2.7.3.7.4] [moeder bruidegom] en Kristian Ebing (geb. 1988) [zie 1.4.6.2.7.3.7.4.3] [broer bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 15 mei 2008 in Bunschoten Imanuelkerk. Coby is geboren op maandag 8 augustus 1983, dochter van Louis Boersma en Hetty.

Kinderen van Gerald en Coby:

1 Bernadette Anneloes (Aaliyah) Ebing [1.4.6.2.7.3.7.4.1.1], geboren op dinsdag 16 februari 2010 om 06:53 in Bunschoten. Bij de geboorte woog Aaliyah 3360 gr. en was zij 50 cm. lang.

2 Kristian Louis (Kian) Ebing [1.4.6.2.7.3.7.4.1.2], geboren op woensdag 20 april 2011 om 07:05 in Bunschoten. Bij de geboorte woog Kian 3260 gr. en was hij 48 cm. lang.


1.4.6.2.7.3.7.4.2 Belia Tiny (Bernadette) Ebing is geboren op donderdag 6 september 1984 in Bunschoten, dochter van Hendrik Gerard Jacobus (Henk) Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.7.4) en Grietje (Gré) Ruizendaal.

Bernadette trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 26 juni 2009 in Voorthuizen met Marcel Doest. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 26 juni 2009 in Voorthuizen Ds Garbrich Baalbergen.


Kinderen van Bernadette en Marcel:

1 Ezron Doest [1.4.6.2.7.3.7.4.2.1], geboren op donderdag 5 januari 2012 om 12:58 in Ede. Bij de geboorte woog Ezron 3495 gr. en was hij 52 cm. lang.

Notitie bij de geboorte van Ezron: geboren in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede

2 Mae Lynn Doest [1.4.6.2.7.3.7.4.2.2], geboren op zondag 5 januari 2014 om 22:27 in Voorthuizen. Bij de geboorte woog Mae 3780 gr. en was zij 52 cm. lang.


1.4.6.2.7.3.7.4.3 Klaas Arend (Kristian) Ebing is geboren op dinsdag 12 januari 1988 in Bunschoten, zoon van Hendrik Gerard Jacobus (Henk) Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.7.4) en Grietje (Gré) Ruizendaal.

trouwt met Marieke Koelewijn.


Kind van Kristian en Marieke:

1 Quinn Miloeka (Quinn) Ebing [1.4.6.2.7.3.7.4.3.1, geboren op zaterdag 5 februari 2011 in Bunschoten. Bij de geboorte woog Quinn 3850 gr. en was hij 53 cm. lang.

Notitie bij Quinn: Elk kind een wonder
Elk kind gegeven
Elk kind zo speciaal
Elk kind gelijkwaardig geschapen,
gewild, volmaakt.
Dankbaar en blij zijn wij
met de geboorte van onze
zoon
Quinn Miloeka
Quinn is geboren op 5 februari 2011, weegt 3850
gram en is 53 cm lang.
Kristian & Marieke
Ebing-Koelewijn
Prins Clausstraat 9
3751 DN Spakenburg
Tel. 06 - 573 69 493
Bezoek liefst tijdens de kraamdagen, daarna graag even bellen. Marieke en Quinn rusten
van 13.00 tot en met 15.00 uur
en na 21.30 uur

1.4.6.2.7.3.7.5.1 Sander van de Hel  is geboren op donderdag 20 oktober 1983 in Amersfoort, zoon van Lammert van de Hel en Femma Johanna Henriette Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.7.5). Bij de geboorte woog Sander 3000 gr.


Kind van Sander uit onbekende relatie:

1 Fenne Joën van de Hel [1.4.6.2.7.3.7.5.1.1], geboren op maandag 5 december 2011 om 02:27 in Ede. Bij de geboorte woog Fenne 3000 gr.

1.4.6.2.7.3.7.5.2 Mark van de Hel  is geboren op vrijdag 21 februari 1986 in Amersfoort, zoon van Lammert van de Hel en Femma Johanna Henriette Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.7.5). Bij de geboorte woog Mark 3860 gr.


Mark trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 12 maart 2009 in Barneveld met Elisabeth Ebeline (Lize) Klamer, 21 jaar oud, nadat zij op donderdag 22 januari 2009 in Barneveld in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 12 maart 2009 in Barneveld. Lize is geboren op dinsdag 1 september 1987 in Rotterdam.


Kinderen van Mark en Lize:

1 Jasper van de Hel [1.4.6.2.7.3.7.5.2.1], geboren op dinsdag 3 januari 2012 in Voorthuizen.

2 Tom van de Hel [1.4.6.2.7.3.7.5.2.2], geboren op vrijdag 26 april 2013 in Voorthuizen.


1.4.6.2.7.3.8.2.1 Aline Ebing is geboren op donderdag 23 juli 1970 in Amersfoort, dochter van Teus Ebing (zie 1.4.6.2.7.3.8.2) en Clara Alida Pieternella (Clara) de Jong.


Kinderen van Aline uit onbekende relatie:

1 Anna Leeman [1.4.6.2.7.3.8.2.1.1], geboren op zondag 5 augustus 2001.

2 Emma Leeman [1.4.6.2.7.3.8.2.1.2], geboren op donderdag 29 april 2004.


1.4.6.2.7.11.4.2.1 Marjolein Geertruida Lamberta Kuenen is geboren op zondag 18 januari 1987 in Amersfoort, dochter van Jan Hendrik Gerrit Kuenen en Geertruida Andrea Verbeek (zie1.4.6.2.7.11.4.2).


Kind van Marjolein uit onbekende relatie:

1 Veronique Geertruida Willemina Johanna Rovers [1.4.6.2.7.11.4.2.1.1], geboren op vrijdag 6 maart 2009 in ’s-Hertogenbosch.


1.4.6.2.7.12.2.1.1 Sonja Menger is geboren op woensdag 5 juni 1974 in Amersfoort, dochter van Willem Barend Menger en Elisabeth (Ellie) Ebing (zie 1.4.6.2.7.12.2.1). Sonja trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 24 mei 1996 in Amersfoort met Johnny (John) van Beek, 25 jaar oud. John is geboren op woensdag 16 september 1970 in Amersfoort.


1.4.6.2.5.5.2.1.1.1 Mariëtte Christine (Mariëtte) Withaar bijgenaamd de Jong is geboren op dinsdag 9 november 1982 in Amersfoort, dochter van Harmen (Harry) Withaar bijgenaamd de Jong en Petronella (Nelleke) Prins (zie 1.4.6.2.5.5.2.1.1). Mariëtte trouwde met Remko Vincent van Harn. Remko is geboren in 1980 in Ede.Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 08-01-2014 22:04 door J.A.H. Ebing

e-mail j.a.h.ebing@gmail.comSleep Away
Bob Acri (Bob Acri)
-3:20

parenteel Hendrici Ebing

Gerrit Ebing 1845-1912

Trijntje Ebing-van Korlaar met haar twee jongste kinderen Trijntje en Teuntje Ebing

Hillegonda Ebing-Donker 1852-1924

Gerrit Ebing en Henriëtte van den Hengel