Genealogie familie Ebing en van den Hengel

Click here to edit subtitle

Parenteel van Hendrici Ebing

Parenteel van Hendrici Ebing

I. Hendrici Ebing, geb. Munsterland omstr. 1719, † Amersfoort 12 maart 1797, tr. Amersfoort 5 juni 1739 Sibille Mullens (ook Müller of Meulens), geb. omstr. 1719, † Amersfoort 9 nov. 1790.

Uit dit huwelijk:

1. Henricus, volgt IIa.

2. Catharina Ebing, ged. Amersfoort 8 aug. 1741, † ald. 11 mei 1792.

3. Gerard Ebing, geb. Amersfoort omstr. 1747.

4. Gerardus, volgt IIb.

5. Bernardus Ebing, ged. Amersfoort 3 juli 1752.

6. Jacobus Ebing, ged. Amersfoort 22 okt. 1766, bosschieter.

Notitie bij Hendrici: Volgens overlevering binnen de familie , zou Hendrik een gedeserteerd soldaat uit Duitsland zijn.

Notitie bij Bernardus: Geboortedatum is doopdatum

Notitie bij Jacobus: Jacobus treedt op 19 mei 1762 in dienst van de VOC. Hij wordt dan bosschieter bij kamer Hoorn. Het schip Oosthuizen vertrekt naar Batavia, op 9 september, 113 dagen na vertrek, komt de Oosthuizen aan op de Kaap. Woensdag 6 oktober vertrekt de Oosthuizen weer. Op vrijdag 17 december komt de Oosthuizen aan in Batavia.Op woensdag 30 oktober vertrekt het schip Vrouwe Elisabeth met kamer Rotterdam vanuit Batavia. Op dinsdag 7 januari 1766 komt zij aan op de Kaap. Hier vertekt zij weer op maandag 3 februai 1766, op maandag 19 mei 1766 komt zij aan in Nederland Op deze dag treedt Jacobus uit dienst, reden: repatriëring

IIa. Henricus Ebing, geb. Amersfoort, ged. Amersfoort 16 aug. 1739, begr. ald. 16 maart 1797, tr. Amersfoort 20 jan. 1769 Maria van Twel, begr. Amersfoort 7 maart 1808, dr. van Rut Hendriksen.

Uit dit huwelijk:

1. Henricus, volgt IIIa.

2. Sijbilla Ebing, ged. Amersfoort 14 april 1772.

3. Antonia Ebing, ged. Amersfoort 11 jan. 1774.

4. Franciscus Ebing, ged. Amersfoort 13 febr. 1777.

5. Antonius Ebing, geb. Amersfoort 6 okt. 1778.

6. Alida Cecilia, volgt IIIb.

7. Maria, volgt IIIc.

Notitie bij Henricus: Opgegeven geboortedatum is doopdatum

Notitie bij de geboorte van Henricus: RK

Notitie bij het overlijden van Henricus: uit begraafregister:Lieve Vrouwe Capelle

Notitie bij het huwelijk van Maria en Henricus: Getrouwd in de Kromme Elleboogkerk te Amersfoort

Notitie bij Maria: Ook genaamd Maria Franse of Maria Rutten Van Twel.

Notitie bij het overlijden van Maria: Uit begraafregister Sint Joriskerk.
ook genaamd Maria Franse of Maria Rutten van Twel

IIIa. Henricus Ebing, ged. Amersfoort 17 juni 1770, werkman, bleker, sjouwerman, schipper, † Amsterdam 15 okt. 1828, tr. 1e Amsterdam 4 aug. 1793 Willemina Hogendoorn ook Hoogedoorn, geb. Amersfoort omstr. 1769; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 27 jan.) 1809 Anna Margaretha Pieters, geb. Amersfoort omstr. 1768, † Amsterdam 24 sept. 1821, gesch. echtg. van Gerrit Post; tr. 3e Amsterdam 22 mei 1822 Maria Peterse, ged. Tiel 5 juni 1786, † ald. 7 juli 1866, dr. van Gijsbert en Catharina Campagne en gesch. echtg. van Gerardus van Doornik en gesch. echtg. van Johannes Honselaar.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hendrik Ebing, geb. Amsterdam, ged. Amsterdam 16 maart 1794.

2. Henricus Ebing, ged. Amsterdam 13 maart 1796.

3. Mie Ebing, ged. Amersfoort 19 jan. 1798.

4. Theodorus Ebing, ged. Amersfoort 24 dec. 1799.

5. Dirkje Ebing, ged. Amersfoort 24 nov. 1801.

6. Dirk Ebing, ged. Amsterdam 4 dec. 1803.

7. Dirk Ebing, ged. Amsterdam 26 maart 1806.1

Notitie bij Henricus: Kantoor Lemmer, overl. jaar 1818

Overledene : Thijs Hendriks de Lange
Overleden op: 8 juni 1818
Wonende te : Lemmer
Tekst:
blok-/mastmaker; broer van wijlen Dirk Hendriks (vader van Aaltje, thans vrouw
van Jacob Brys, ballastschipper Amsterdam en wijlen Gerrit Dirksen Post, man
van Annaatje Pietersen en vader van minderjarige Ibeltje, Aaltje, Dirkje en
Pieter Gerrits Post: voogd is Hendrik Ebing, sjouwerman aldaar). Saldo fl.
23,98.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Notitie bij het overlijden van Henricus: In de overlijdensacte staan zijn ouders te boek als onbekend
Ouderlijke verwantschap volgt uit de huwelijkse bijlagen bij het derde huwelijk van Hendrik met Maria Peterse

Notitie bij het huwelijk van Willemina en Henricus: Zij is geassisteerd door haar moeder Leentje van Twel (kennelijk de roepnaam van Maria van ’t Wel

Notitie bij het huwelijk van Anna Margaretha en Henricus: Bij huwelijk genaamd Annaatje Pietersen

IIIb. Alida Cecilia Ebing, geb. Amersfoort 1780, † ald. 2 sept. 1837, tr. Amersfoort 22 april 1803 Arnoldus Welling, geb. Amersfoort 1777, wever, † Amersfoort 29 april 1851, zn. van Antoni(us) en Elizabeth van Kalken Soetendonk; hij hertr. Amersfoort 2 febr. 1842 Cornelia Hoefsloot.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Welling, geb. Amersfoort 22 sept. 1804, † ald. 18 maart 1881.

2. Hendrik, volgt IVa.

3. Antonius, volgt IVb.

4. Maria Welling, geb. Amersfoort 1 sept. 1812, † ald. 20 dec. 1812.

5. Jacobus Welling, geb. Amersfoort 8 jan. 1814, † ald. 5 maart 1815.

Notitie bij Alida Cecilia: In de diverse archiefstukken soms genoemd Alida of Cecilia of Cilia.

Notitie bij het huwelijk van Arnoldus en Alida Cecilia: (O.L.Vrouw ten Hemelopneming-Kromme Elleboog)

IVa. Hendrik Welling, geb. Amersfoort 28 juli 1807, baardscheerder, barbier, tuinman, † Amersfoort 23 sept. 1880, tr. 1e Amersfoort 9 mei 1832 Clasina Tolboom, geb. Leusden 1809, † Amersfoort 5 juli 1852, dr. van Jan Aardse en Geertje Klaassen van Laar; tr. 2e Amersfoort 19 jan. 1853 Maria van Doorn, geb. Hoogland 13 febr. 1819, † Amersfoort 31 dec. 1857, dr. van Hendrik en Aartje Bartsdr Smienk; tr. 3e Hoogland 14 april 1858 Antje Aartschen van de Brug, geb. Hoogland 1806, † Amersfoort 12 sept. 1866, dr. van Willem Aartschen en Jannetje van Suijlen; zij hertr. Amersfoort 14 april 1858 Willem Epskamp; tr. 4e Amersfoort 22 april 1868 Gerritje Epskamp, geb. Hoogland 17 april 1822, † Amersfoort 18 juni 1885, dr. van Anthonie en Grietje Lammertse.

Uit het eerste huwelijk:

1. Arnoldus Welling, geb. Amersfoort 25 sept. 1833, † ald. 29 mei 1848.

2. Geertruida Welling, geb. Amersfoort 18 febr. 1836, † ald. 24 jan. 1838.

3. Cecilia Geertruida Welling, geb. Amersfoort 21 febr. 1838, † Amsterdam 25 jan. 1929, tr. Amsterdam 18 nov. 1863 Antoni Willem Hermanus Damman, geb. Hattem 17 nov. 1840, winkelbediende kruidenier, † Amsterdam 30 maart 1897.

4. Joannes Welling, geb. Amersfoort 12 sept. 1840, † ald. 29 nov. 1844.

5. Everarda Welling, geb. Amersfoort 19 nov. 1842, † ald. 19 juni 1871.

6. Lambertus, volgt Va.

7. Johannes Arnoldus Welling, geb. Amersfoort 23 juni 1849, † ald. 4 sept. 1866.

8. Adrianus Welling, geb. Amersfoort 21 mei 1852, † ald. 11 sept. 1852.

Uit het tweede huwelijk:

9. Hendrik, volgt Vb.

Va. Lambertus Welling, geb. Amersfoort 28 okt. 1845, † ald. 7 april 1929, tr. Amersfoort 16 april 1873 Willemina Gouw, geb. Amersfoort 26 sept. 1850, † ald. 30 mei 1925, dr. van Jacob en Clasina Steenbeek.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Welling, geb. Amersfoort 30 sept. 1873.

2. Jacob Johannes Arnoldus Welling, geb. Amersfoort 2 maart 1875.

3. Johannes Arnoldus Welling, geb. Amersfoort 27 sept. 1876.

Vb. Hendrik Welling, geb. Amersfoort 19 dec. 1857, † ald. 7 juli 1943, tr. Amersfoort 14 okt. 1885 Alijda van de Hoef, geb. Amersfoort 19 nov. 1860, † ald. 27 aug. 1932, dr. van Peter en Dina Kraak.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Dina Welling, geb. Amersfoort 4 aug. 1886, † ald. 10 febr. 1898.

2. Everdina Welling, geb. Amersfoort 29 dec. 1888, † ald. 22 dec. 1907.

3. Hendrika Petronella Welling, geb. Amersfoort 20 jan. 1891, † ald. 13 juli 1892.

4. Petronella Joanna Welling, geb. Amersfoort 11 aug. 1893.

5. Hendrika Cornelia Welling, geb. Amersfoort 14 aug. 1896.

IVb. Antonius Welling, geb. Amersfoort 18 okt. 1809, bleker, spoorwachter aan de Hamseweg in Hoogland, † Amersfoort 2 sept. 1882, tr. Amersfoort 11 nov. 1846 Agnes Smink, geb. Barneveld 18 okt. 1811, dienstbode, † Amersfoort 21 juni 1879, dr. van Albartus en Anthonia Evers.

Uit dit huwelijk:

1. Levenloos kind, geb. Amersfoort 4 dec. 1847.

2. Antonius Arnoldus Welling, geb. Amersfoort 27 juli 1850, † ald. 2 juni 1854.

3. Marinus Philippus, volgt Vc.

Notitie bij het overlijden van Agnes: Op de centraal spoorweg tussen Utrecht
en Kampen was in een tijdvak van 16 jaar geen dodelijk ongeluk voorgekomen. Maar, schrift de Amersfoortsche Courant van 24
juni 1879:
“Tot ons leedwezen moeten wij thans mededeelen, dat zoodanig ongeluk Zaturdagavond jl. omstreeks 9¾ uren, plaats had. Toen is
vrouw Welling, veeljarig wachteres aan den Hamschen overweg, op ongeveer 600 meters van ’t station Amersfoort, door den
Centraaltrein van Utrecht naar Kampen overreden en gedood. Het lijk was verschrikkelijk verminkt, het hoofd van het lichaam
gescheiden; de armen en benen waren vermorzeld, kortom de misvorming was van dien aard, dat bijna geen menschelijk ligchaam
uit de overblijfselen kon worden herkend.
De brave en oppassende vrouw heeft vermoedelijk gemeend nog tijdig genoeg vóór de aankomst van den trein van den eene naar de
andere zijde des overwegs te kunnen loopen, doch intusschen trof de trein haar dermate, dat zij op voormelde vreeselijke wijze
plotseling werd verpletterd.
Stationschef, de heer van Asperen was ten spoedigste ter plaatse van het onheil aanwezig, de stukken van het ligchaam der
overledene bijeenverzamelende, die bijeengevoegd werden bewaard in den stal van den heer J.C.Botter, wiens bereidwilligheid en
hulpvaardigheid bij dat ongeval ten zeerste kunnen worden geroemd.”

Vc. Marinus Philippus Welling, geb. Amersfoort 1 mei 1854, † ald. 23 febr. 1939, tr. Amersfoort 1 sept. 1880 Petronella Johanna Cornelia Cornelissen, geb. Utrecht mei 1858, † Amersfoort 4 mei 1947, dr. van Jacobus en Cormnelia Maria van Sante.

Uit dit huwelijk:

1. Antonius Welling, geb. Amersfoort 1884, tr. Amersfoort 6 juni 1911 Hendrika Wilhelmina Geertruida Johanna van Wandelen.

2. Marinus Antonius Welling, geb. Amersfoort 1892, tr. Baarn 19 okt. 1917 Johanna de Ruiter, geb. Baarn 1893, dr. van Lambertus en Gijsberta Rosweij.

IIIc. Maria Ebing, geb. Amersfoort 10 okt. 1781, blekerin, † Amersfoort 14 dec. 1877, tr. Amersfoort 8 mei 1811 Johannes Bernardus Goldewijk, geb. 1782, bleker, † Amersfoort 15 maart 1855, zn. van Bernardus en Maria Voorburg.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Goldewijk, geb. Amersfoort 17 febr. 1812, bleekster, † Amersfoort 24 febr. 1875.

2. Hendrica Goldewijk, geb. Amersfoort 21 sept. 1813, bleekster, † Amersfoort 16 mei 1882.

3. Willemijna Goldewijk, geb. Amersfoort 12 dec. 1815, bleekster, † Amersfoort 10 dec. 1896.

4. Martha Goldewijk, geb. Amersfoort 20 okt. 1818, bleekster, † Amersfoort 26 nov. 1897.

5. Berendina Goldewijk, geb. Amersfoort 19 maart 1821, bleekster, † Amersfoort 15 okt. 1909.

6. Dina Goldewijk, geb. Amersfoort 1822, blekersmeid.

7. Gerardus Goldewijk, geb. Amersfoort 1 sept. 1824, priester te Loenen, † Amersfoort 29 mei 1898.

8. Dochter, geb. Amersfoort 27 mei 1827, † ald. 27 mei 1827.

Notitie bij Maria: Comparanten / verkopers:

- Maria Ebing, weduwe van Bernardus Goldewijk (of Eebink);
- Maria Goldewijk;
- Hendrica Goldewijk;
- Wilhelmina Goldewijk;
- Martha Goldewijk;
- Bernardina Goldewijk (allen bleeksters te Amersfoort).
- Hermanus Jacobus Wiedenbrugge (koopman te Amersfoort), als gemachtigde van Gerardus Goldewijk (R.K. priester te Loenen; onderhandse volmacht: 18-11-1861)
Omschrijving Perceel bleekveld, buiten de Kleine Koppel, kad. D 27.
Verkregen door Maria Ebing en Bernardus Goldewijk door koop: 18-05-1820, not. Schijvliet te Eemnes.

Koper: Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij (te Amsterdam), vertegenwoordigd door Louis Adolphe Templer (werknemer van het Huis Vitalie Picard en Compagnie te Parijs, zelf wonend te Utrecht; volmacht: 02-07-1861, not. G. Jäger te Amsterdam)
Akten Verkoop: 22-11-1861 Js. de Louter AT 055j037 rep 4376.
Testament: 14-04-1824 J. Schijvliet (Bernardus Goldewijk)

Maria Ebing
Voornaam:
Maria
Achternaam:
Ebing
Geboorteplaats:
Amersfoort
Leeftijd:
58 j.
Beroep:
bleekerin
Godsdienst:
Rooms Katholiek
Straatnaam:
Bu. Kl. Koppelpoort
Huisnummer:
583
Wijk:
Breul Buiten
Gemeente:
Amersfoort
Pagina:
221
Volgnummer:
15
Toegangsnummer:
0002.01 Stads- c.q. gemeentebestuur Amersfoort, 1811-1945
Inventarisnummer:
0719

Notitie bij het overlijden van Maria: Was bij overlijden oudste inwoonster van Amersfoort

Notitie bij het overlijden van Maria: Recordnr 13105
Naam Goldewijk, Maria (wonend Amersfoort)
Akten Testament: 29-02-1856 Js. de Louter AT 055j024 rep 2926.
Opmerkingen Zij benoemt tot enig en algemeen erfgenaam haar moeder, Maria Ebing, weduwe van Bernardus Goldewijk.

Notariële archieven
Record 3 van 3 « vorige
Recordnr 14903
Naam Hendrika Hermina Vlug
Echtgenoot (wed. van:) Ludwig Philipp Wuppermann (paardenarts)
Overleden (2) 01-08-1861
Omschrijving Huis aan de Breedestraat, kad. E 257.
Verkregen:
De helft behoort verkoopster toe uit de gemeenschap en 1/3 uit het deel van haar man, volgens testament; 2/3 deel van de helft behoort aan de kinderen.
Het huis was verkregen door onderhandse koop: geregistreerd 04-09-1852.
Koper: Maria Ebing, weduwe van Bernardus Goldewijk (bleekster te
Amersfoort)
Akten Verkoop: 19-10-1861 Js. de Louter AT 055j037 rep 4337;
Testament: 10-01-1845 Alexander Fall te Amsterdam.
(testament van Ludwig P. Wuppermann)
Opmerkingen Hendrika en Ludwig waren in gemeenschap van goederen getrouwd.
Zij is voogd over de minderjarige kinderen: Willem Ernst August en Ernst William Louis Wuppermann.
Tevens aanwezig is Arnand Willem Leinweber (ambtenaar ter griffiie van de arrondissements rechtbank te Amersfoort), als gemachtigde van dr. Jacob Joannis Sas (eerste officier van gezondheid te Den Haag), als toeziend voogd van de kinderen.
Akte kantonrechter: 30-08-1861; volmacht: 11-10-1861.

Notitie bij de geboorte van N.N.: kind enige uren na geboorte overleden.

Notitie bij het overlijden van N.N.: kind enige uren na geboorte overleden

IIb. Gerardus Ebink, geb. Amersfoort 1748, broodbakker, † Amersfoort 6 april 1789, tr. Amersfoort 19 (kerkelijk 28) febr. 1773 Mechtildis Bijleveld, ged. Amersfoort 9 jan. 1747, † ald. 4 okt. 1789, dr. van Hendricus Bijlevelt en Elisabeth Bosserdijck.

Uit dit huwelijk:

1. Hendricus Ebing, ged. Amersfoort 22 juli 1773, † ald. 16 mei 1774.

2. Henricus Ebing, geb. Amersfoort, ged. Amersfoort 16 mei 1774, † ald. 13 juni 1774.

3. Henricus Ebing, geb. Amersfoort, ged. Amersfoort 3 mei 1775, † ald. 23 febr. 1777.

4. Henricus Ebing, ged. Amersfoort 23 febr. 1777, † ald. 2 okt. 1779.

5. Elisabeth Ebing, ged. Amersfoort 24 april 1779, † ald. 15 nov. 1782.

6. Hendrik, volgt IIId.

7. Gerardus, volgt IIIe.

8. Elisabet, volgt IIIf.

Notitie bij Gerardus: Gerrit en Mechteld, echtelieden, laten op 04-01-1774 bij notaris Cornelis Suyk in Amersfoort een testament opmaken (acte 435) waarbij de langstlevende wordt aangesteld tot momboir(se) en voogd(es) over de minderjarige kinderen. Mechteld , als weduwe van Gerrit Ebing laat op 02-09-1789 bij notaris Anthony Voskuijl in Amersfoort een acte opmaken (rep 2438) waarbij haar vader Hendrik Bijleveld wordt benoemd tot voogd over haar minderjarige kinderen, welke niet nader worden benoemd, noch bij naam noch bij aantal. Op 30-09-1789 wordt bij dezelfde notaris een acte gepasseerd (rep 2439) strekkende tot de verkoop van de bakkerij aan ene Jan Oostrum, molenaar te Amersfoort. Het gaat dan om een "huijsinge, erven en grond zijnde thans een broodbakkerij, staande en gelegen binnen de stad, op den Langegracht tegenover het eerste bruggetje omtrent het Swanenhalssteegje"
Bij het overlijden van Mechteld laat zij drie kinderen na, die geen van allen voorkomen in het Stadskinderhuis (RK) te Amersfoort. Dit weeshuis bestond van 1624 tot 1808 en het ging later op in het Burgerweeshuis. Deze kinderen werden opgenomen in Leuven, daar stond het weeshuis opgericht door pastoor Santvoort (Lees zijn testament)

Notitie bij de geboorte van Gerardus: bij doop genaamd Ebink

IIId. Hendrik Ebing, geb. Amersfoort 14 dec. 1781, heel- en vroedmeester, chirurgijn, † Tiel 12 juli 1818, tr. Amsterdam 4 aug. 1809 Pietertje ook Evertse Eversen, ged. Amsterdam 24 febr. 1788, † Tiel 4 jan. 1817, dr. van Teunis Everse en Machteld van de Berg.

Uit dit huwelijk:

1. Machteld, volgt IVc.

2. Teunis, volgt IVd.

3. Hendrik, volgt IVe.

4. Evert, volgt IVf.

Notitie bij Hendrik: Hendrik was in leven Roomskatholiek, ook rk gedoopt. Hij heeft gestudeerd te Leuven. Zie ook testament van Jacob Santvoort, pastoor te Amersfoort en hoogleraar te Leuven. In de weeshuisarchieven van Amersfoort en Leuven zijn geen gegevens omtrent Hendrik Ebing te vinden, noch van zijn broer Gerardus of zijn zusje Elisabeth
Hendrik vertrekt 18-10-1809 van Amsterdam naar Tiel, maar komt in 1806 al op de inwonerslijst van Tiel voor, wonend in huis nr 16. Komt voor in het Burgerlijk Register voor Tiel en Sandwijk alsmede in het register van Patenten afgegeven te Tiel, waar hij steeds vergunning krijgt voor de periode van een jaar. Er berust in Tiel ook een akte van Idemniteit uitgegeven vanuit Amersfoort
In 1814 staat hij op een lijst van voor de landstorm geschikte personen
Hendrik zou gestudeerd hebben in Leuven( zie ook het testament van Jacob Santvoort pastoor te Amersfoort en hoogleraar te Leuven) In de weeshuisarchieven van Amersfoort en in de weeshuisarchieven van Leuven zijn geen gegevens van Hendrik gevonden, noch van zijn broer en zijn zus Elisabeth
Hij trouwde met Pietertje Everse. Zij was gereformeerd. Overlijden gemeld door Bart de Haas( landeigenaar) en
Willem vam Santwijk( voerman)

Notitie bij het huwelijk van Pietertje en Hendrik: Ten tijde van het huwelijk woont Hendrik op de Stroomarkt bij de Lutherse kerk en Pietertje op de Weesperstraat bij de Prinsestraat. Bij de ondertrouw is Pietertje geassisteerd door haar vader Teunis Everse eerder weduwnaar van Machteld van den Berg, wonende als boven. Hendrik is geadsisteerd met consent van Regenten van "t Roomsche Weeshuis te Leuven.

Notitie bij Pietertje: Pietertje wonende in de Weesperstraat bij de Prinsenstraat, doet belijdenis te Amsterdam op 22-04-1804, samen met haar zus Elisabeth, de femilie woont later in Tiel
Overlijden werd aangegeven door Hendrik Ebing samen met Roelof Cornelis
van Waayenberg (deurwaarder). Hij was een neef van de overledene.

IVc. Machteld Ebing, geb. Tiel 5 okt. 1809, bakster, † Amsterdam 17 april 1866, tr. Amsterdam 30 juni 1831 Gerrit Albrecht, geb. 1805, ged. Oudekerk 3 maart 1805, broodbakker, † Amsterdam 30 sept. 1852, zn. van Hendrik en Geziena Kuijpers.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Geertrui Albrecht, geb. Amsterdam 16 juni 1832, † ald. 2 mei 1848.

2. Hendrik Albrecht, geb. Amsterdam 25 okt. 1833.

3. Maria Catharina, volgt Vd.

4. Gerrit Albrecht, geb. Amsterdam 18 jan. 1838, † ald. 18 april 1839.

5. Gerrit Albrecht, geb. Amsterdam 14 juli 1841.

6. Machteld Albrecht, geb. Amsterdam 2 aug. 1843.

7. Susanna Albertina Albrecht, geb. Amsterdam 3 jan. 1846.

8. Levenloze zoon, geb. Amsterdam 23 juli 1849.

9. Jan Eduard Albrecht, geb. Amsterdam 20 aug. 1851, † ald. 2 sept. 1851.

Notitie bij Machteld: Magteld doet belijdenis bij dominee Wildschut te Amsterdam op 20 december 1826.
Zij woont dan aan de Binnen Amstel en getuigen zijn Elisabeth Everse en Frans
Goedhart ("Eliz. Everts en F. Goedhart").
Bij hun huwelijk zijn beide woonachtig in Amsterdam en zij gaan daarna wonen aan
de Heerengracht, huis 521, op de hoek van de Leidsche gracht.
Machteld wordt ten tijde van haar overlijden vermeld als weduwe van Gerrit
Albrecht en zij is dan een "bakkers affaire doende" aan de Heerengracht.

Notitie bij de geboorte van Machteld: Elisabeth Verschoten is een nichtje van de moeder.

Notitie bij het overlijden van Machteld: Machteld is ten tijde van haar overlijden weduwe van Gerrit Albrecht. Zij is dan een "bakkers affaire doende"aan de Heerengracht
Machteld doet belijdenis bij dominee Wildschut te Amsterdam op 20-12-1826. Zij woont dan aan de Binnen Amstel en getuigen zijn Elisabeth Everse en Frans Goedhart

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Machteld: Beiden zijn woonachtig in Amsterdam.
Zij wonen vervolgens aan de Heerengracht huis no 521 op de hoek van de Leidse Gracht

Vd. Maria Catharina Albrecht, geb. Amsterdam 13 jan. 1836, tr. Amsterdam 16 okt. 1856 Frans van Erkel, geb. Arnhem 24 juni 1829, opzichter Rijkstelegraaf, † Den Haag 1899, zn. van Aaldert Willem en Maria Everse.

Uit dit huwelijk:

1. Henri Franciscus van Erkel, geb. Den Haag 1859, opzichter, tr. Amsterdam 19 juni 1890 Sophie Leipnik, geb. Winschoten 13 sept. 1849, † Ermelo 2 jan. 1943, dr. van Josef Marcus en Anna Franket.

2. Eduard Johannes, volgt VIa.

Notitie bij het huwelijk van Frans en Maria Catharina: amsterdam

VIa. Eduard Johannes van Erkel, geb. Den Haag 10 mei 1861, tekenaar bij kadaster, tr. Amsterdam 7 juli 1904 Anna Christina Falet, geb. Utrecht 22 jan. 1858, dr. van Hermanus en Johanna Maria Meusr.

Uit dit huwelijk:

1. Christianus Marinus Falet, geb. Amersfoort 7 dec. 1882, kantoorbediende, tr. Amsterdam 19 juni 1919 Johanna Elsabeth Wanders, geb. 1878.

2. Hendrik Willem Paul Albert Falet, geb. Kralingen 4 maart 1885, tr. Amsterdam 23 dec. 1915 Anna Maria Jacoba Bakker, geb. 1884.

3. Maria Margaretha Falet, geb. Kralingen 26 april 1892, tr. Dirk Abraham te Boekhorst, geb. 1893.

IVd. Teunis Ebing, geb. Tiel 29 aug. 1811, korenmolenaar op de Appelse molen, † Nijkerk Slichtenhorst 30 dec. 1880, tr. 1e Nijkerk 19 juni 1833 Herremina Wienges, geb. Nijkerk 6 nov. 1810, † Nijkerk Appel 19 maart 1853, dr. van Adam Hendrik en Geertruij Donk; tr. 2e Nijkerk 13 sept. 1853 Trijntje van Korlaar, geb. Nijkerk 8 nov. 1832, naaister, Overlijden aangegeven door Jan Klaver en Gerrit Woudenberg., † Nijkerk 12 febr. 1891, dr. van Jan en Christina Mulder.

Uit het eerste huwelijk:

1. Teunis, volgt Ve.

2. Geertruijda Ebing, geb. Nijkerk 29 dec. 1835, † ald. 20 april 1836.

3. Geertruida Ebing, geb. Nijkerk 3 mei 1837, † ald. 12 juni 1837.

4. Geertruida, volgt Vf.

5. Hendrika, volgt Vg.

6. Elisabeth, volgt Vh.

7. Gerrit, volgt Vi.

8. Paulus, volgt Vj.

9. Hendrik, volgt Vk.

10. Evert Ebing, geb. Nijkerk 11 maart 1853, † ald. 12 maart 1853.

Uit het tweede huwelijk:

11. Christina, volgt V-l.

12. Evert, volgt Vm.

13. Jannetje Cornelia Petronella, volgt Vn.

14. Jan Ebing, geb. Nijkerk 4 sept. 1860, † ald. 10 dec. 1875.

15. Hermina, volgt Vo.

16. Pieter Ebing, geb. Nijkerk 13 okt. 1866, † ald. 23 okt. 1866.

17. Reintje, volgt Vp.

18. Pieter Ebing, geb. Nijkerk 11 mei 1870, † ald. 3 maart 1875.

19. Theunisje, volgt Vq.

20. Trijntje, volgt Vr.

Notitie bij Teunis: Volgens familieoverlevering komt Teunis via Grootgrutter Jacobse naar Nijkerk. Dit zou natuurlijk mogelijk zijn als Teunis zijn opa Teunis Everse een klant zou zijn van deze grootgrutter. De familie Jacobse had een pakhuis dat lag naast de Oostermolen.
Teunis was aanvankelijk molenaarsleerling op de Oostermolen, aan het Vetkamp huisnr 46, bij Evert van den Born.
Vanaf 15/06/1829 heeft zijn intrek genomen bij molenaar Scheerder op de Appelse molen, waar hij later zelf de molenaar wordt.
Bij de volkstelling van 01/01/1830 staat Teunis in geschreven aan de Vetkamp nr 46 bij Evert van den Born
Teunis staat in 1830 in Amsterdam ingeschreven voor de nationale militie (volgnummer 391, inschrijvingsnummer 1693, nummer bij loting 3142)
Het personeelverblijf is aangegeven als Nijkerk en zijn beroep is molenaarsknecht.
Pieter Harbrink, tabakswinkelier, wonende aan de Weesperstraat, 3e huis is voogd. De uitspraak luidt "blijft gedesigneerd", maar hij regelt een remplacant in de persoon
van Dederik Hendericus Meijers (komt uit Amsterdam welke de 14-december 1831 is ingelijfd bij de 9e afdeling infanterie.
Teunis komt ook voor in het inschrijvingsregister van 1830 voor de Nationale Militie te Nijkerk. Hij heeft hier zichzelf aangemeld
maar de aanmelding is later zonder aantekening doorgehaald. In Amsterdam, in de indicateuren, is hierover geen correspondentie geweest met de gemeente Nijkerk gevonden over deperiode 01-01-1830 tot 30-06-1831.
De afdeling militaire zaken van Nijkerk verzendt wel op 08-01-1830 een brief naar Tiel met het verzoek de geboorteakte van Teunis op te sturen.
Op 28-01-1830 wordt het "Register voor de Loting der Nationale Militie over dezen Jare en de alfabetisch lijst der Ingeschrevene"door burgemeester en wethouders van Nijkerk verstuurd naar de Gouverneur van Gelderland.
Teunis is de enige van de drie broers met dubbele inschrijving voor de Nationale Militie.
Uit een Suppletaire Rol van Hoofdelijke Omslag over den Jare 1833, geformeerd door den raad van de stad Nijkerk den 24 Decbr 1833, blijkt dat Teunis alsnog 8 maanden belastingbetaling in klasse 7 moet overnemen van zijn voorganger, vanaf mei van dat jaar. Deze voorganger blijkt te zijn Hendrik van den Born, zie ook Rol van Omslag in de gemeente Nijkerk voor den dienst van 1833. Het jaar daarop (1834) wordt Teunis aangeslagen in een lagere klasse (6).
Hendrik van den Born staat in de Suppletaire Rol van Omslag van 1831 opgevoerd voor een halfjaar voor f 4,50 in klasse 6 en over het jaar 1832 voor f 14,00 eveneens in klasse 6. Overigens komt de vorige molenaar, Gijsbert Scheerder, voor in de Rol van Omslag tot en met 1829, in klasse 5 en niet meer in 1831.
In het jaar 1836, wanneer Teunis 25 wordt, staat hij ingeschreven voor de schutterij. Hij krijgt enkele jaren achtereen uitstel en op 10-05-2840 wordt hij definitief vrijgesteld.
Over het jaar 1869 is Teunis voor de molen een pacht verschuldigd van f 435,00
Bij eerste huwelijk geeft Teunis op de namen van zijn grootouders van vaderszijde niet te kennen en ook niet waar ze overleden zijn.Hij
vertelt dat hij kleinzoon van moeders zijde is vanTeunis Everse en Trijntje Mulder beide overleden te Amsterdam. Bij tweede huwelijk is
Jacob Aaldert Mouw wethouder.De getuigen zijn: Arend van Korlaar, Wijnand van Korlaar, Aard van Coeverden en Johannes van
Coeverden.
Molenaar te Nijkerk
Aangifte van overlijden door Evert Woudenberg en Hendrik de Kruyf, van beroep tolgaarder
Hij heeft belijdenis des geloofs gedaan op 12 maart 1829 te Nijkerk. Later heeft Teunis de jongelingsvereniging in de molen opgericht. Ook genaamd Ebink beroep bg.: molenaar; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: heel-en vroedmeester; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: smid; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; grootouders bruidegom vermeld

Notitie bij het overlijden van Teunis: Geboorteplaats: Tiel
oud 69 jaar; wedn.v. Hermina Wienges; beroep overl.: koornmolenaar; beroep vader: vroedmeester; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij het huwelijk van Herremina en Teunis: beroep bg.: molenaar; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: heel-en vroedmeester; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: smid; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; grootouders bruidegom vermeld

Notitie bij Herremina: Herremina doet belijdenis op 25-03-1828 te Nijkerk
Vanf 15-06-1829 heeft zij, vanuit haar ouderlijk huis, Vetkamp 48, haar intrek genomen bij de molenaar Scheerder op de Appelse molen.
Zij overlijdt precies een week na het overlijden van haar jongste kind Evert. Overlijden is aangegeven door Teunis Ebing en Gerrit Broekhuis.

Notitie bij het overlijden van Herremina: dooppl: Nijkerk; oud 42 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Teunis: beroep bg.: koornmolenaar; beroep bruid: naaister; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: bouwman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Hermina Wienges

Notitie bij Trijntje: Zij wordt later de tweede vrouw van Teunis Ebing

Notitie bij het overlijden van Trijntje: Geboorteplaats: Nijkerk
oud 58 jaar; beroep overl.: naaister; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Bij het overlijden van Trijntje is haar zoon Evert voogd over haar dan nog minderjarige kinderen Teunisje en Trijntje, na het overlijden van Teunis op 30-12-1880 en na het afhandelen van de boedel neemt Trijntje met haar kinderen intrek op het Vetkamp nr 116 en later verhuist zij met Reintje, Teunisje en Trijntje naar Vetkamp 111.

Notitie bij Geertruijda: Geboorte wordt aangegeven door Teunis Ebing samen met Aart van
Koeverden (geen beroep) en Gerrit Meester (kleermaker) Overlijden werd
aangegeven door Aart Hannesen Haverkamp (daghuurder) en Willem
Jacobs(daghuurder) beide buren vav de overledene

Notitie bij Geertruida: Geboorteaangifte wordt gedaan door Teunis Ebing samen met Paulus
Wienges (smid) en Johannes Timmers (turfmeter)Overlijden wordt
aangegeven door Dirk van Essen (bouwman) en Jan Aalbertsen Mulderij
(daghuurder)

Notitie bij het overlijden van Geertruida: Geboorteplaats: Nijkerk
oud 5 week; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: windkoornmolenaar; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij Evert: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing samen met Willem Knaap en
(bouwman) en Johannes van Koeverden (steenkoper) Overlijden werd
aangegeven door Paulus Wienges (smid) en oom van de overledene en
Cornelis van Mourik (stadsbode)

Notitie bij het overlijden van Evert: geboortepl: Nijkerk; oud 1 dagen; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: korenmolenaar; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij Jan: Overlijden is aangegeven door Gerrit Prins (wagenmaker) en Willem Ruitenbeek (landbouwer) Gerrit Prins was zwager van de overledene.

Notitie bij het overlijden van Jan: geboortepl: Nijkerk; oud 15 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: korenmolenaar; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij Pieter: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing en Zwerus Ruwkoop
(gepensioneerdmilitair) en Wouter ven den Ham (arbeider) Overlijden is
gemeld door Teunis Ebing en Hendrik de Kruyf(tolgaarder)

Notitie bij het overlijden van Pieter: geboortepl: Nijkerk; oud 10 dagen; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: koornmolenaar; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij het overlijden van Pieter: geboortepl: Nijkerk; oud 4 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: korenmolenaar; beroep moeder: zonder beroep

Ve. Teunis Ebing, geb. Nijkerk 18 maart 1834, molenaar, spoorwegbeambte, spoorwegwachter, † Dongen 13 juni 1897, tr. Meeuwen 26 mei 1860 Johanna van Emden, geb. Dussen, Munster en Muilkerk 16 juni 1834, dienstbode, † Dongen 3 okt. 1911, dr. van Joseph en Margaritha van der Meijden.

Uit dit huwelijk:

1. Hermina, volgt VIb.

2. Margrietha, volgt VIc.

3. Geertruida, volgt VId.

4. Hendrika, volgt VIe.

5. Theunis, volgt VIf.

6. Elisabeth Ebing, geb. Ginneken en Bavel 9 jan. 1871, † ald. 14 maart 1871.

7. Elizabeth, volgt VIg.

8. Josephus Ebing, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 26 mei 1875, molenaarsknecht, † Norman Oklahoma USA 19 okt. 1931, begr. Midway Cemetery Beaver Oklahoma USA, tr. na 1900 Alvira Alice Pool, geb. walker, anderson Kansas USA 22 jan. 1876, † Skiatook Tulsa Oklahoma USA 31 dec. 1951, dr. van John H en Mary A Farrah.

9. Treintje, volgt VIh.

Notitie bij Teunis: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing samen met Wouter van
Bruinessen (schatter van het vee) en Paulus Wienges (smid)
Op 29 april 1859 vertrekt hij van Amersfoort naar Nijkerk. I juli 1881 is hij volgens memorien van successie, molenaar te Breda, maar wordt daar niet gevonden in het bevolkingsregister (noch in Teteringer, Ginneken of Princenhage
Teunis vertrekt 3 juni 1858 naar Hoogland alwaar hij zich op dezelfde datum
vestigt. Op 29 april 1859 vertrekt hij weer van Amersfoort naar Nijkerk. In juli
1881 is hij, volgens Memoriën van Successie, molenaar te Breda, maar dit moet
worden opgevat als de Baronie van Breda. Ten tijde van zijn huwelijk is Teunis
molenaarsknecht, en beide wonen dan te Meeuwen. Vader Teunis heeft vanuit
Nijkerk een notariële acte van toestemming gestuurd die op 21 mei 1860 is
opgemaakt bij de notaris te Nijkerk. Zoon Teunis blijkt uitgeloot voor de
Nationale Militie. Rond 1863 trekt het jonge gezin van Meeuwen naar Teteringen
en omstreeks 1866 van daar door naar Ginneken, waar Teunis spoorwegwachter is.
Het gezin komt op 2 februari 1872 vanuit Zevenbergen aan in Zwaluwe en vertrekt
van daar op 30 augustus 1877 naar Dongen. In Dongen wonen zij aan de
Kruidenierstraat 19. Teunis is een rondtrekkende molenaar, molenaarsknecht,
arbeider en spoorwegwachter, net zoals het kennelijk te pas komt.

Notitie bij Johanna: Ten tijde van zijn huwelijk is Teunis Molenaarsknecht, beiden wonen dan te Meeuwen. Vader Teunis heeft een notarële akte van toestemming gestuurd, op 21-05-1860 opgemaakt bij notaris Colenbrander te Nijkerk. Teunis blijkt uitgeloot voor de Nationale Militie.
Rond 1863 vertrekt het jonge gezin van Meeuwen naar Teteringen en omstreeks 11866 vandaar door naar Ginniken, waar Teunis spoorwegwachter is. Het gezin komt op 02-03-1872 vanuit Zevenbergen in Zwaluwe en vertrekt van daar op 30-08-1877 naar Dongen. In Dongen woont het gezin aan de Kruideniersstraat 19. Teunis is een rondtrekkende molenaar, molenaarsknecht, arbeider en spoorwegwachter.

Notitie bij Josephus: Company 17th Infantry, Philippines, Armed Forces - Foreign Countries
In 1891 geemigreerd
chtgenoot: Alvira Ebing
naam: Joseph Ebing
evenement: Volkstelling
event datum: 1930
evenement plaats: Floris, Beaver, Oklahoma
geslacht: Mannelijk
leeftijd: 55
burgerlijke staat: Getrouwd
race: Wit
geboorteplaats: Holland
geschatte geboortejaar: 1875
relatie tot het hoofd van het huishouden: Hoofd
vaders geboorteplaats: Holland
moeder geboorteplaats: Holland
opsomming district nummer: 0010

VIb. Hermina Ebing, geb. Meeuwen, Hill en Babyloniënbroek 3 sept. 1860, tr. Dongen 7 mei 1885 Adriaan de Geus, geb. Dongen 17 juni 1861, schoenmaker, zn. van Johannes en Wouterina Blom.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Wouter de Geus, geb. Dongen 9 juli 1885, † ald. 15 sept. 1885.

2. Johannes Wouter de Geus, geb. Dongen 11 juli 1886, schoenmaker, tr. Amsterdam 10 april 1913 Willempje Prijs, geb. Amsterdam 1890, dr. van Jacob en Jannetje Jongens.

3. Joanna Geertruida de Geus, geb. Dongen 7 jan. 1890, tr. Amsterdam 17 okt. 1912 Albertus de Bunje, geb. 1887, schoenmaker, zn. van Albertus en Jacoba Cornelia Hartering.

4. Wouterina Joanna de Geus, geb. Dongen 13 nov. 1893.

5. Wouterina Joanna de Geus, geb. Dongen 21 okt. 1896.

6. Theunis Johannes de Geus, geb. Dongen 12 dec. 1899, kantoorbediende, tr. Amsterdam 21 aug. 1930 Bernardina Josephina Hagedoorn, geb. Amsterdam 1908, dr. van Jozef en Bernardina Jacoba van Klaveren.

7. Zoon, geb. Amsterdam maart 1905.

VIc. Margrietha Ebing, geb. Meeuwen 21 maart 1862, † ’s-Gravenmoer 10 dec. 1950, tr. ’s-Gravenmoer 13 mei 18872 Johannes Mouthaan, geb. ’s-Gravenmoer 11 maart 1863, † Waspik 1 febr. 1954, zn. van Gerrit en Adriana van Raamsdonk.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Mouthaan, geb. Dongen 13 april 1888, tr. Rijswijk 4 maart 1920 Adriana Bouman, geb. Dussen, dr. van Cornelia Bouman.

2. Levenloze dochter, geb. ’s-Gravenmoer 15 jan. 1892.

3. Teunis Adrianus Mouthaan, geb. ’s-Gravenmoer 19 jan. 1894, † Rotterdam 5 april 1926.

4. Adrianus Johannes Mouthaan, geb. ’s-Gravenmoer 18 nov. 1896, † 30 april 1975, tr. Raamsdonk 28 juli 1927 Helena van Raamsdonk, geb. ’s-Gravenmoer 23 maart 1906, † 30 okt. 1986.

5. Johannes Mouthaan, geb. Dongen 1 okt. 1904, tr. ’s-Gravenmoer 29 sept. 1927 Martina Hilleke Verduin, geb. ’s-Gravenmoer, dr. van Paulus en Martina van der Dussen.

VId. Geertruida Ebing, geb. Teteringen 3 jan. 1865, dienstbode, † Den Haag 30 aug. 1936, tr. Dongen 12 dec. 1889 Lambertus Aden, geb. Winschoten 31 maart 1863, caféhouder, † Stadskanaal 20 febr. 1932, zn. van Heinrich Hermann Ernst en Geessien Roemeling.

Uit dit huwelijk:

1. Gertrude Rebecca Magdalena Gerla Aden, geb. Chicago Vs 8 febr. 1892, tr. Onstwedde 14 okt. 1913 Arnold Lamer, geb. Groningen 1886, machinist, zn. van Jan en Remmegina Jakelina Huizinga.

2. Bertha Aden, geb. Chicago Vs 1898, tr. Onstwedde 11 juli 1916 Reinier Cornelis Jansen, geb. St Maartensdijk 23 sept. 1886, stationsassistent, zn. van Ary en Maatje van Oost.

Notitie bij Geertruida: Komt vanuit Breda aan in de VS (New York) op 4 februari 1890 met het schip de Obdam

Notitie bij het huwelijk van Lambertus en Geertruida: Wettiging 1 kind

Notitie bij het huwelijk van Arnold en Gertrude Rebecca Magdalena Gerla: beroep bruidegom: leerling machinist; beroep vader bruidegom.: schoenmaker; beroep vader bruid: caféhouder; bruidegom 27 jaar; bruid 21 jaar

Notitie bij het huwelijk van Reinier Cornelis en Bertha: beroep bruidegom: stationsassistent; beroep vader bruidegom.: onderwijzer; beroep vader bruid: caféhouder; bruidegom 29 jaar; bruid 22 jaar

VIe. Hendrika Ebing, geb. Ginneken en Bavel 19 febr. 1867, tr. Dongen 24 april 18903 Christiaan Niemans, geb. Dongen 2 juli 1866, winkelier, zn. van Jacobus en Johanna Spuijbroek.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Jacoba Niemans, geb. Amsterdam aug. 1892, tr. Amsterdam 11 juni 1914 Johan Bernard Rudolph, geb. Amsterdam 1891, barbier, zn. van Johan Bernard Rudlph en Johanna Jacoba Hanepen.

2. Teuntje Geertruida Niemans, geb. Amsterdam 1893, tr. Amsterdam 27 nov. 1913 Leendert Marinus Geluk, geb. Amsterdam 1894, huisschilder, zn. van Kornelis Levenus en Pieternella Bolier.

3. Zoon, geb. Amsterdam 10 dec. 1894.

4. Jacobus Bertus Niemans, geb. Amsterdam 1895, schoenmaker, tr. Amsterdam 11 jan. 1917 Gijsberta Maria Verhoef, geb. Haarlemmermeer 7 sept. 1890, dr. van Leendert en Alida Daatzelaar.

5. Maria Elisabeth Niemans, geb. Amsterdam 20 april 1897, tr. Amsterdam 8 juli 1920 Cornelis Alexander Fakkert, geb. Zwolle 1793, barbier, zn. van Johannes en Johanna Harmina Holleboom.

6. Christiaan Hendricus Niemans, geb. Amsterdam sept. 1898, tr. Amsterdam 26 sept. 1918 Louisa Johanna Gingnagel, geb. Amsterdam 1899, dr. van Dignus en Reinira Theodora Wassink.

7. Zoon, geb. Amsterdam nov. 1899.

8. Hendrikus Johannes Niemans, geb. Amsterdam 1900, winkelbediende, tr. Amsterdam 2 nov. 1922 (echtsch. uitgespr. 11 aug. 1972) Sebilla Alida Johanna Streelder, dr. van Gijsbertus Barth Philippus en Maia Wilhelmina Antonia Kalwij.

9. Hermina Johanna Niemans, geb. Amsterdam dec. 1909, tr. Amsterdam 5 febr. 1931 (echtsch. uitgespr. 31 jan. 1947) Gerrit Hendrik Bogaers, geb. Amsterdam 1906, kapper, zn. van Franciscus Josua en Maria Christina Nijs.

Notitie bij het huwelijk van Louisa Johanna en Christiaan Hendricus: Erk. 1 kind.;beroep Bg.:elektricien;beroep vader Bg.:winkelier

VIf. Theunis Ebing, geb. Ginneken en Bavel 26 april 1869, boer, † Beton, Skagit Washington USA 18 jan. 1961, tr. 1e Washington DC USA 1902 Alida Jacoba Hartman, geb. 26 nov. 1867, ged. Groningen 1 april 1869, † Beton Skagit Washington USA 2 mei 1927, dr. van Jacobus en Aaltje de Boer en wed. van Simon Friese; tr. 2e Skagit Washington USA 2 juli 1903 Elida Freeze.

Uit het eerste huwelijk:

John O Ebing, ged. Chicago Cook co IL USA 7 juni 1892, † Washington DC USA mei 1965.

Notitie bij Theunis: Geëmigreerd naar VS in 1892 per boot De Veendam

VIg. Elizabeth Ebing, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 15 febr. 1872, † Rotterdam 24 juli 1955, tr. Breda 14 nov. 18954 Mijndert de Waaij, geb. Dongen 25 aug. 1869, schoenmaker, † Schoonhoven 19 maart 1944, zn. van Sjoerd en Johanna de Geus.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Adriana de Waaij, geb. Breda 10 nov. 1897, † 1989, tr. Rotterdam 31 mei 1922 Corstiaan Arie van der Net, geb. Rotterdam 1900, † 1970, zn. van Adrianus Gerardus Coenraad en Bastiaantje Leeuwenburg.

2. Sjoerd Arie, volgt VIIa.

3. Teunis Johan de Waaij, geb. Rotterdam 16 maart 1906, schoenmaker, † Rotterdam 1 sept. 1939, tr. Rotterdam 25 mei 1927 Everdina Wilhelmina van Kraanen, geb. Ginniken en Bavel 1906, dr. van Ruthger en Johanna Wilhelmina Onck.

Notitie bij Mijndert: vertrekt vanuit Breda op 13 oktober 1903 naar Stadskanaal

Notitie bij het overlijden van Mijndert: aangifte gedaan door Theodorus Petrus Johannes Maria Vierhout (43 jr.; administrateur

VIIa. Sjoerd Arie de Waaij, geb. Rotterdam 22 sept. 1904, † Breda 24 jan. 1976, tr. Rotterdam 4 jan. 1928 Johanna Maria Turk, geb. Rotterdam 10 maart 1904, dr. van Pieter en Theodora Maria Veth.

Uit dit huwelijk:

Mijndert Pieter de Waaij, geb. Rotterdam 1 mei 1931, † Breda 17 maart 1983, tr. 1e Rotterdam 31 juli 1963 (echtsch. uitgespr. ald. 19 jan. 1970) N.N. NN; tr. 2e Etten Leur 10 april 1970 N.N. NN.

VIh. Treintje Ebing, geb. Dongen 23 jan. 1879, † ald. 3 jan. 1960, begr. Dongen St Joseph, tr. 1e Dongen 7 aug. 19023 Johannes Raaijmakers, geb. Dongen 10 mei 1871, † ald. 28 juni 1914, begr. Dongen St Joseph, zn. van Christiaan en Alida van Weerden; tr. 2e Dongen 25 jan. 19173 Adrianus in ’t Groen, geb. Tilburg 26 april 1874, schoenmaker, † 2 febr. 1966, begr. Dongen St Joseph, zn. van Pieter en Helena Verhoeven en gesch. echtg. van Anna Maria Hermans.

Uit het eerste huwelijk:

1. Teunis Ebing [Raaijmakers], geb. Dongen 16 febr. 1900, schoenmaker, † Dongen 1975, tr. Dongen 24 juli 1930 Joanna Geertruda Verkooijen, geb. Dongen 1904, schoenstikster, dr. van Cornelis en Maria Helena van der Sluijs.

2. Alida Raaijmakers, geb. Dongen 17 mei 1903, † ald. 5 sept. 1994, tr. Dongen 17 sept. 1931 Petrus Adrianus Verharen, geb. Dongen 1 dec. 1903, † ald. 27 okt. 1983, zn. van Franciscus en Johanna Emmen.

3. Johanna Raaijmakers, geb. Dongen 3 maart 1905, tr. Dongen 23 nov. 1933 Roelandus Oomens, geb. Oosterhout 1904, zn. van Antonius en Johanna Weterings.

4. Chrsitiaan Raaijmakers, geb. Dongen 4 okt. 1907, schoenmaker, † Dongen 24 juli 1979, tr. Adriana Cornelia in ’t Groen.

5. Johannes Raaijmakers, geb. Dongen 3 jan. 1911, † Amsterdam 27 aug. 1985.

6. Elisabeth Raaijmakers, geb. Dongen 29 juli 1913, † ald. 24 sept. 1988.

Uit het tweede huwelijk:

7. Helena Adriana Maria, volgt VIIb.

8. Anna in ’t Groen, tr. Harrie Akkermans.

9. Marinus Lambertus in ’t Groen, geb. Dongen 31 mei 1922, † ald. 1 juni 1922.

Notitie bij Teunis: gewettigd bij huwelijk van ouders

VIIb. Helena Adriana Maria in ’t Groen, tr. Leonardes Josephes Maria Driessen.

Uit dit huwelijk:

1. Adriaan Laurentius Maria Driessen.

2. Catharina Driessen.

3. Petronella Maria Adriana Driessen.

4. Adriana Alida Petronella Driessen.

5. Leonardus Antonius Johannes Driessen.

6. Anna Adriana Catharina Maria Driessen.

7. Wilhelmina Petronella Adriana Maria Driessen.

Vf. Geertruida Ebing, geb. Nijkerk 25 juni 1838, winkelierster, † Nijkerk 20 okt. 1914, tr. 1e Nijkerk 27 nov. 1867 Johannes van Beek, geb. Nijkerk 29 dec. 1823, broodbakker, † Nijkerk 18 jan. 1878, zn. van Dirk en Maria van Hierden en wedr. van 1e Sophia Francisca Heineman en 2e Aaltje Bos; tr. 2e Nijkerk 8 mei 1879 Jan Klaver, geb. Nijkerk 7 dec. 1855, bakker, † Nijkerk 12 dec. 1929, zn. van Evert en Geesje Slats.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hermina van Beek, geb. Nijkerk 22 dec. 1868, † ald. 16 dec. 1947.

2. Willemina van Beek, geb. Nijkerk 11 mei 1871, † ald. 3 juni 1871.

3. Teunis van Beek, geb. Nijkerk 20 april 1872, † ald. 7 april 1873.

4. Willemina van Beek, geb. Nijkerk 10 febr. 1874, † ald. 16 nov. 1946.

Uit het tweede huwelijk:

5. Evert Klaver, geb. Nijkerk 24 okt. 1881, † ald. 11 maart 1883.

Notitie bij Geertruida: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing samen met Jan van Staveren
(schilder)en Hendrikus Harmsen Swart (bouwman) Gaat in de stad wonen
Wijk A no 225 Kolkstraat 97a. Trouwt met Johannes van Beek;later met
Jan Klaver. Haar beide dochters trouwen niet en worden gezusters Klaver
genoemd

Notitie bij het overlijden van Geertruida: geboortepl: Nijkerk; oud 76 jaar; wed.v. Johannes van Beek; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Geertruida: beroep bg.: bakkersknecht; beroep bruid: winkelierster; beroep vader bg.: zadelmaker; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: koornmolenaar; beroep moeder bd.: zonder beroep; weduwe van Johannes van Beek

beroep bg.: bakker; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: korenmolenaar; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Aaltje Bos

Notitie bij Johannes: Zijn vrouw Geertruida trouwt na zijn overlijden met Jan Klaver (bakker)
aanhet Vetkamp waar zij met haar beide dochters bij hem intrekt.Zij
krijgen samen nog een kind:Evert.

Notitie bij het overlijden van Johannes: geboortepl: Nijkerk; oud 54 jaar; wedn.v. Sophia Francina Heineman; beroep overl.: bakker; beroep vader: horologiemaker; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij het huwelijk van Jan en Geertruida: beroep bg.: bakkersknecht; beroep bruid: winkelierster; beroep vader bg.: zadelmaker; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: koornmolenaar; beroep moeder bd.: zonder beroep; weduwe van Johannes van Beek

Notitie bij het overlijden van Jan: Geboorteplaats: Nijkerk
oud 74 jaar; beroep overl.: winkelier; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij Hermina: Is nooit getrouwd geweest Overlijden is aangegeven door Barend de Graaf
(tuinder)

Notitie bij het overlijden van Willemina: Geboorteplaats: Nijkerk
oud 1 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: bakker; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij Teunis: Geboorteaangifte gedaan door Johannes van Beek samen met Cornelis David
van Beek (horlogemaker) en Pieter Adrianusvan Wijland (winkelier)

Notitie bij het overlijden van Teunis: Geboorteplaats: Nijkerk
oud 11 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: bakker; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij het overlijden van Evert: geboortepl: Nijkerk; oud 16 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: bakker; beroep moeder: zonder beroep

Vg. Hendrika Ebing, geb. Nijkerk 30 sept. 1840, † ald. 18 febr. 1918, tr. Nijkerk 21 okt. 1868 Gerrit Prins, geb. Nijkerk 13 sept. 1804, wagenmaker, † Nijkerk 22 mei 1880, zn. van Dirk en Hendrikje van Dijkhuisen en wedr. van Geertruida Jeannette van Monfrans.

Uit dit huwelijk:

1. Annetje Prins, geb. Nijkerk 1869, † ald. 17 sept. 1886.

2. Teunis Prins, geb. Nijkerk 1871, stalknecht, tr. Nijkerk 24 mei 1893 Lammertje van Norden, geb. Nijkerk 1872, dienstbode, dr. van Hendrik en Willempje Lubbersen.

3. Levenloze dochter, geb. Nijkerk 26 nov. 1872.

4. Willempje Prins, geb. Nijkerk 1874, † ald. 19 mei 1882.

5. Gerrit, volgt VIi.

6. Hermientje Prins, geb. Nijkerk 1878, † ald. 23 febr. 1891.

7. Cornelis, volgt VIj.

Notitie bij Hendrika: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing samen met Jacob Derk Klaasen
(deurwaarder) en Evert van Westerveld (klepperman)

Notitie bij het overlijden van Hendrika: geboortepl: Nijkerk; oud 77 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Hendrika: beroep bg.: wagenmaker; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: korenmolenaar; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Geertruida J. van Monfrans

Notitie bij het overlijden van Gerrit: dooppl: Nijkerk
oud 75 jaar; wedn.v. Geertruida Jeannette van Monfrans; beroep overl.: wagenmaker; beroep vader: wagenmaker; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij het overlijden van Annetje: geboortepl: Nijkerk; oud 17 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: wagenmaker; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij het huwelijk van Lammertje en Teunis: beroep bg.: stalknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep

Notitie bij het overlijden van N.N.: levenloos geboren
; Geboorteplaats: Nijkerk 26-11-1872; beroep vader: wagenmaker; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij het overlijden van Willempje: Geboorteplaats: Nijkerk
oud 8 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: wagenmaker; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij het overlijden van Hermientje: geboortepl: Nijkerk; oud 13 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: zonder beroep

VIi. Gerrit Prins, geb. Nijkerk 25 nov. 1875, koopman, timmermansknecht, † Nijkerk 26 april 1919, tr. Nijkerk 11 nov. 1896 Cornelia Wassink, geb. Nijkerk 8 okt. 1874, † ald. 25 jan. 1946, dr. van Geurt en Gerritje Schotsman.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Prins, geb. Nijkerk 14 mei 1897, † ald. 19 juni 1984.

2. Geurt, volgt VIIc.

3. Hendrika, volgt VIId.

4. Frans, volgt VIIe.

5. Teunis, volgt VIIf.

6. Hendrik, volgt VIIg.

Notitie bij het overlijden van Gerrit: geboortepl: Nijkerk; oud 43 jaar; beroep overl.: koopman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Gerrit: beroep bg.: timmermansknecht; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: bezembinder; beroep moeder bd.: zonder beroep

VIIc. Geurt Prins, geb. Nijkerk 27 mei 1899, smid, tr. Nijkerk 20 mei 1925 Petronella van den Brink, geb. Nijkerk 14 febr. 1903, † ald. 10 juli 1985, dr. van Gerrit en Jacoba Wouters.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit, volgt VIIIa.

2. Gerrit Jacob Jasper Prins, geb. Barneveld 2 febr. 1929, † Amersfoort 5 april 1974.

VIIIa. Gerrit Prins, geb. Nijkerk 5 jan. 1927, † Hoevelaken 8 sept. 2010, tr. Hoevelaken 20 mei 1954 Metje van Loozenoord, geb. Hoevelaken 12 nov. 1930, dr. van Wouter en Antje Willigenburg.

Uit dit huwelijk:

1. Petronella, volgt IXa.

2. Antje, volgt IXb.

IXa. Petronella Prins, geb. Hoevelaken 14 juli 1956, tr. Hoevelaken 29 dec. 1977 Harmen Withaar bijgenaamd de Jong, geb. Zwartebroek 10 maart 1953, systeembeheerder KPN Telecom, zn. van Gijsbert en Hendrika Alijda Morren.

Uit dit huwelijk:

1. Mariëtte Christine, volgt X.

2. Robin Gilbert Withaar bijgenaamd de Jong, geb. Amersfoort 25 sept. 1986.

3. Gertine Hariëtte Withaar bijgenaamd de Jong, geb. Amersfoort 8 dec. 1992.

X. Mariëtte Christine Withaar bijgenaamd de Jong, geb. Amersfoort 9 nov. 1982, tr. Remko Vincent van Harn, geb. Ede 1980, zn. van Klaas en Maria Hendrika Kas.

Uit dit huwelijk:

Bente van Harn.

IXb. Antje Prins, geb. Hoevelaken 13 maart 1964, tr. Jaap de Lange.

Uit dit huwelijk:

1. Gerjanne de Lange.

2. Frans de Lange.

3. Marja de Lange.

VIId. Hendrika Prins, geb. Nijkerk 16 aug. 1901, † Wageningen 1 mei 1973, tr. Nijkerk 19 mei 1926 Aart van den Brink, geb. Nijkerk 29 aug. 1897, † Wageningen 11 maart 1974, begr. Nijkerk, zn. van Wouter en Jannigje Gerritsen.

Uit dit huwelijk:

Jannetje van den Brink, geb. Nijkerk 28 maart 1927, tr. Nijkerk 28 sept. 1954 W van den Brink.

VIIe. Frans Prins, geb. Nijkerk 5 juli 1903, † ald. 19 mei 1983, tr. Nijkerk 8 mei 1929 Heintje van de Klok, geb. Nijkerk 10 dec. 1904, † Ermelo 30 aug. 1970, begr. Nijkerk, dr. van Willem en Jannetje Mosterd.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit, volgt VIIIb.

2. Willem Jan Prins, geb. Nijkerk 23 okt. 1934, † ald. 28 april 2008.

VIIIb. Gerrit Prins, geb. Nijkerk 25 okt. 1931, tr. 1e Nijkerk 28 juli 1954 (echtsch. uitgespr. 1 mei 1960) Dirkje Annetje Baar, geb. Nijkerk 20 sept. 1924, dr. van Hendrik Derk en Jacobje Nieboer; tr. 2e ’s-Gravenhage 25 mei 1971 Petronella Cornelia Molenveld, geb. ’s-Gravenhage 28 febr. 1935, † ald. 3 febr. 1977; tr. 3e Amersfoort 8 febr. 1991 Theresia Magdalena Lionarons, geb. Nickerie Suriname 24 jan. 1924.

Uit het eerste huwelijk:

1. Frans, volgt IXc.

2. Hendrik Jacob, volgt IXd.

3. Henriëtte Annette, volgt IXe.

Uit het tweede huwelijk:

4. Wilma Prins, geb. ’s-Gravenhage 30 dec. 1971.

5. Hanneke Prins, geb. ’s-Gravenhage 30 dec. 1971.

Uit zijn relatie met Margaretha Catharina de Wit, geb. ’s-Gravenhage 16 juni 1946, dr. van Cornelis David Marie en Johanna Gosina Schouten:

6. Gert Jan Cornelis Prins, geb. ’s-Gravenhage 3 febr. 1982.

Notitie bij Gerrit: gert werd geboren als 10000-ste inwoner van Nijkerk

IXc. Frans Prins, Mr, geb. ’s-Hertogenbosch 15 mei 1956, directeur, tr. Nieuwegein 2 juli 1980 Ellen Patricia Duijker, geb. Amsterdam 10 sept. 1957, lerares.

Uit dit huwelijk:

1. Ruth Susanne Prins, geb. Nieuwegein 31 jan. 1985.

2. Tijmen Rutger Prins, geb. Nieuwegein 16 maart 1987.

IXd. Hendrik Jacob Prins, geb. ’s-Hertogenbosch 27 maart 1957, staffunctionaris Patientenzorg Zuiderziekenhuis, tr. Barendrecht 7 dec. 1979 Dorothée Frederika Kerkhof, geb. Rijswijk 3 juli 1955.

Uit dit huwelijk:

1. Ruben Prins, geb. Rotterdam 8 okt. 1982.

2. Benjamin Prins, geb. Rotterdam 27 nov. 1984.

3. Esther-Annette Prins, geb. Barendrecht 14 sept. 1986.

4. Jonathan Prins, geb. Barendrecht 14 jan. 1988.

IXe. Henriëtte Annette Prins, geb. ’s-Gravenhage 11 sept. 1960, systeemontwerpster, informatieanaliste, tr. Rijswijk 22 mei 1985 Coenraad Willem Westerveld, geb. Rotterdam 23 aug. 1949, bioloog, zn. van Johan en Elisabeth Coodée.

Uit dit huwelijk:

Jeroen Westerveld, geb. Voorburg 4 april 1999.

VIIf. Teunis Prins, geb. Nijkerk 3 jan. 1906, schilder, tr. Nijkerk 7 mei 1930 Woutera Petronella Pijpers, geb. Nijkerk 4 jan. 1906, dr. van Jacob en Elisabeth Aalten.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit, volgt VIIIc.

2. Elisabeth Prins, geb. Nijkerk 9 sept. 1936, tr. Nijkerk 23 okt. 1963 Andries Visser, geb. Workum 27 aug. 1933, bedrijfscontroleur, zn. van Nanne en Boukje Sipkema.

3. Jacob, volgt VIIId.

4. Cornelis, volgt VIIIe.

VIIIc. Gerrit Prins, geb. Nijkerk 25 mei 1933, typograaf, tr. Nijkerk 17 mei 1961 Willempje van de Kamp, geb. Nijkerk 20 jan. 1937, dr. van Wouter en Willempje Bosch.

Uit dit huwelijk:

1. Wilma Woutera Prins, geb. Nijkerk 29 jan. 1962.

2. Teunis Prins, geb. Nijkerk 21 mei 1964.

3. Gerrit Jan, volgt IXf.

IXf. Gerrit Jan Prins, geb. Nijkerk 28 april 1969, tr. M A Aller.

Uit dit huwelijk:

1. Dennis Prins, geb. 1998.

2. Jasper Prins, geb. 2000.

VIIId. Jacob Prins, geb. Nijkerk 29 juli 1939, calculator, tr. Nijkerk 6 febr. 1964 Corrie van den Brink, geb. Barneveld 29 sept. 1939, dr. van Aart en Willemijntje Pater.

Uit dit huwelijk:

1. Teunis Wouter Prins, geb. Nijkerk 26 april 1965.

2. Willemieke Prins, geb. Nijkerk 30 sept. 1966.

3. Jacob Cornelis Prins, geb. Nijkerk 15 aug. 1973.

VIIIe. Cornelis Prins, geb. Nijkerk 5 april 1947, elctromonteur, tr. Utrecht 2 juli 1974 Maria Helena van Hulst, geb. ’s-Gravenhage 28 juni 1948, dr. van Johannes en Margaretha van Trooster.

Uit dit huwelijk:

1. Sebastiaan Prins, geb. Bodegraven 29 juni 1977.

2. Marieke Prins, geb. Alphen aan den Rijn 12 mei 1980.

VIIg. Hendrik Prins, geb. Nijkerk 3 febr. 1908, meubelmaker, tr. Nijkerk 16 mei 1934 Willempje van Norden, geb. Nijkerk 6 juli 1908, dr. van Jacob en Beertje Dina van Domselaar.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Prins, geb. Nijkerk 23 jan. 1936, tr. 31 juli 1957 Drees Aalten, geb. Nijkerk 28 sept. 1934, militair, zn. van Gijsbert en Evertje van den Ham.

2. Beertje Dina Prins, geb. Nijkerk 20 aug. 1939, † ald. 11 okt. 1966, tr. Nijkerk 31 okt. 1963 Evert Bos, geb. Putten 10 aug. 1937, zn. van Aalt Evertsen en Jannetje Dikken.

3. Hendrika Prins, geb. Nijkerk 24 nov. 1944, tr. Nijkerk 25 sept. 1970 Cornelis Crispinus de Wilde, geb. Amersfoort 4 febr. 1946, schilder, zn. van Cornelis Bernardus en Johanna Maria Schenk.

4. Jacob, volgt VIIIf.

5. Willempje Prins, geb. Nijkerk 23 juni 1948.

6. Gerrit, volgt VIIIg.

VIIIf. Jacob Prins, geb. Nijkerk 13 aug. 1946, meubelmaker, † Nijkerk 28 sept. 2008, tr. Rhenen 5 juni 1970 Jannetje Schipper, geb. Rhenen 31 aug. 1949.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik, volgt IXg.

2. Heintje Prins, geb. Nijkerk 10 maart 1975.

3. Lambertus, volgt IXh.

4. Jacob Jan Prins, geb. Nijkerk 17 dec. 1987.

IXg. Hendrik Prins, geb. Amersfoort 20 maart 1973, tr. Gera Gerritsen, dr. van Jan en Heiltje Teunissen Ruitenbeek.

Uit dit huwelijk:

1. Jacco Prins.

2. Arjan Prins.

3. Riëtte Prins.

IXh. Lambertus Prins, geb. Nijkerk 4 nov. 1977, tr. Margriet Vlietstra.

Uit dit huwelijk:

Noa Prins.

VIIIg. Gerrit Prins, geb. Nijkerk 11 maart 1950, tr. Nijkerk 13 dec. 1972 Jannetje Knevel, geb. Putten 19 dec. 1951, dr. van Aart en Antje van Beek.

Uit dit huwelijk:

1. Wilma Prins, geb. Amersfoort 20 nov. 1973, tr. Bertil Gardebroek, geb. Hoevelaken 18 febr. 1970.

2. Anita Prins, geb. Amersfoort 20 nov. 1973.

3. Henny Prins, geb. Nijkerk 17 aug. 1977.

4. Gerrit Prins, geb. Nijkerk 18 april 1985.

VIj. Cornelis Prins, geb. Nijkerk 10 mei 1880, timmerman. meubelmaker, brandwacht, † Putten 15 jan. 1955, tr. 1e Nijkerk 27 april 1904 Wilhelmina Brons, geb. Putten Diermen 10 jan. 1883, dienstbode, † Amsterdam 30 okt. 1918, dr. van Willem en Berta Dijkhuizen; tr. 2e Amsterdam 10 april 1919 Dirkje Brons, geb. 1873, kamerverhuurster, † 1964, dr. van Lammert en Petertje van Bijsteren.

Uit het eerste huwelijk:

1. Bertha Prins, tr. Willem Gijsbertus Wijnand Schensema.

2. Hendrik Prins, agent van politie.

3. Gerrit Prins, geb. Nijkerk 12 april 1905, tr. E.G.J. Heijnen.

Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Cornelis: beroep bg.: timmerman; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: machinist; beroep moeder bd.: zonder beroep

Vh. Elisabeth Ebing, geb. Nijkerk 2 dec. 1842, dienstbode, † Amersfoort 26 april 1919, begr. Amersfoort Soesterweg, tr. Amersfoort 1 mei 1867 Martinus (Marten) Wijnands, geb. Amersfoort 31 aug. 1830, wever, arbeider, daggelder, † Amersfoort 31 mei 1898, zn. van Abraham Thomassen en Rijka Rijkse en wedr. van Antje van den Brom.

Uit dit huwelijk:

1. Teunis Wijnands, geb. Amersfoort 20 jan. 1868, † ald. 14 okt. 1873.

2. Geertruida Wijnands, geb. Amersfoort 2 aug. 1870, † ald. 19 juni 1941, tr. Amersfoort 8 aug. 1894 Wouterus Johannes Vitskie, geb. Amersfoort 1874, zn. van Jan en Gorsina van de Horst.

3. Johannes, volgt VIk.

4. Teunis, volgt VI-l.

5. Herman Wijnands, geb. Amersfoort 21 mei 1877, conciërge, † Amersfoort 23 maart 1945, begr. Amersfoort Soesterweg.

6. Gerarda Wijnands, geb. Amersfoort 18 mei 1880, † ald. 3 april 1952, begr. Amersfoort Soesterweg.

7. Martinus Wijnands, geb. Amersfoort 11 febr. 1883, † ald. 2 juli 1895.

8. Levenloze dochter, geb. Amersfoort 6 april 1886.

9. Bartus Wijnands, geb. Amersfoort 5 okt. 1887, † ald. 27 april 1953, tr. De Bilt 6 febr. 1914 Vroukje Wierda, geb. Weststellingwerf 1887, † na 1952, dr. van Wiebe en Margje Harms.

Notitie bij Elisabeth: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing samen met Jan van Gelder
(metselaar) en Cornelis van Mourik (wagenmaker) Vertrekt 24-05-1861
naar Ermelo.

Vertrokken naar Ermelo op 4 mei 1861

Notitie bij het huwelijk van Martinus (Marten) en Elisabeth: weduwnaar van Antje van de Brom

Notitie bij Martinus (Marten): Marten noemt zich ook Matinus Wijnands

VIk. Johannes Wijnands, geb. Amersfoort 30 nov. 1872, bakker, arbeider koopman, † Zeist 11 april 1955, tr. Amersfoort 12 maart 1902 Maartje Johanna van ’t Hoenderdaal, geb. Amersfoort 1877, † ald. 8 juli 1944, dr. van Hendrik en Maartje van den Bos; zij hertr. 12 maart 1902 (echtsch. uitgespr.) Gerardus van de Ridder.

Uit dit huwelijk:

Martha Johanna Wijnands, geb. Amsterdam 1904, tr. Amersfoort 27 juni 1928 Rijk van de Bunt.

Notitie bij het huwelijk van Maartje Johanna en Johannes: Bruid gesch. Van Gerardus van de Ridder

VI-l. Teunis Wijnands, geb. Amersfoort 20 jan. 1874, † ald. 11 maart 1918, tr. 1e Amersfoort 2 mei 1894 (echtsch. uitgespr. Utrecht 4 mei 1903) Dirkje Bosch, geb. Amersfoort 1872, † ald. 14 febr. 1958, dr. van Reinier en Hendrika Klok en echtg. van Hendrik Favre; tr. 2e Amersfoort 5 dec. 1906 Jannetje Bosch, geb. Putten Diermen 5 maart 1881, † Amersfoort 16 nov. 1967, dr. van Klaas en Maria van den Beitel.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria Petronella Wijnand, geb. 14 sept. 1900.

2. Elisabeth Wijnands, geb. 31 maart 1904.

3. Teunis Jan Wijnands, geb. 28 mei 1906.

Uit het tweede huwelijk:

4. Teunis Jan Bosch, geb. Leusden 28 mei 1906.

5. Herman Wijnands, geb. 7 okt. 1907.

6. Gerritje Hendrika Wijnands, geb. 28 nov. 1908.

7. Gerrit Wijnands, geb. 15 febr. 1910.

8. Johan Wijnands, geb. 29 juli 1911.

9. Martina Wijnands, geb. 29 maart 1913.

10. Geertruida Hendrika Wijnands, geb. 2 aug. 1915.

11. Barendina Wijnands, geb. 15 febr. 1918, tr. 10 nov. 1942 Jaap Hoogendoorn.

Notitie bij het overlijden van Teunis: 14-10-1873 Amersfoort????????????

Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Teunis: Echtscheiding uitgesproken op 04-05-1903, vlgs.vonnis Arrond.b.Utrecht.

Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Teunis: Teunis is eerder gescheiden van Dirkje Bosch
Erkennen Jannetjes kinderen:Elisabeth geb.31.3.1904;Teunis Jan 28.5.1906 Leusden

Notitie bij de geboorte van Jannetje: Zij is erkend op 27-9-1894. Gewettigd bij Koninklijke brieven op 12-12-1894 en ingeschreven in de huwelijksregisters van Putten.Ze heette toen Jannetje van den Beitel.

Vi. Gerrit Ebing, geb. Nijkerk 23 juni 1845, molenaar 1875-1912, † Hoogland 10 okt. 1912, tr. Nijkerk 30 april 1875 Hillegonda Donker, geb. Zaandam 9 febr. 1852, † Hoogland 30 jan. 1924, dr. van Pieter en Antje Lammes.

Uit dit huwelijk:

1. Hermina, volgt VIm.

2. Antje, volgt VIn.

3. Teunis, volgt VIo.

4. Guurtje, volgt VIp.

5. Trijntje, volgt VIq.

6. Hillegonda Ebing, geb. Hoogland 9 dec. 1882, † Amersfoort 12 juli 1924, begr. Hoogland Coelhorst.

7. Gerrit Ebing, geb. Hoogland 27 maart 1884, † ald. 8 april 1884.

8. Maria, volgt VIr.

9. Gerrit Ebing, geb. Hoogland 18 sept. 1886, † ald. 2 okt. 1886.

10. Elisabeth Ebing, geb. Hoogland 13 mei 1888, † ald. 22 mei 1888.

11. Geertruida, volgt VIs.

12. Pieter, volgt VIt.

13. Henrika Maria Ebing, geb. Hoogland 20 juni 1893, † ald. 19 jan. 1894.

Notitie bij Gerrit: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing samen met Rutgerus Goedvrind
(rijksbeambte) en Jacob Derk Klaasen (deurwaarder). Vertrekt op
25-04-1871 naar Leusden. Komt op 26-05-1875 terug in Nijkerk om weer op
dezelfde dag te vertrekken naar Hoogland

Koopt een dag voor zijn trouwen de molen "de Vriendschap" in Hoogland.
Acte passeert op 29 april 1875. Vorige eigenaar is Michiel Lagerweij.

Notitie bij het huwelijk van Hillegonda en Gerrit: beroep bg.: koornmolenaar; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: koornmolenaar; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: landbouwer; beroep moeder bd.: landbouwster

Notitie bij Hillegonda: ongehuwd

VIm. Hermina Ebing, geb. Hoogland 23 jan. 1876, † Amersfoort 21 juni 1946, begr. Amersfoort Soesterweg, tr. Hoogland 30 dec. 1901 Johannes van der Hart, geb. Amerongen 5 febr. 1872, onderwijzer, † Amersfoort 24 april 1929, zn. van Jan en Antje van der Klift.

Uit dit huwelijk:

1. Jan van der Hart, geb. Amersfoort 7 okt. 1902, tr. Hoogland 12 mei 1938 Everarda Reinira van Dijk, geb. Hoogland 1906, dr. van Karel Jan en Reinira Rijnders.

2. Levenloze zoon, geb. Amersfoort 13 aug. 1903.

3. Levenloze zoon, geb. Hoogland 13 aug. 1903.

4. Hillegonda van der Hart, geb. Amersfoort 9 nov. 1904, tr. Amersfoort 29 jan. 1929 Willem Cirkel, geb. Amersfoort 1905, zn. van Roelof en Aaltje van Santen.

5. Anton van der Hart, geb. Amersfoort 7 juni 1908, † ald. 12 juni 1908.

6. Antje van der Hart, geb. Amersfoort 3 mei 1911.

Notitie bij Hermina: Verhuisd 20-01-1902 naar Amersfoort

Notitie bij de geboorte van N.N.: Helft van een tweeling

Notitie bij de geboorte van N.N.: Helft van een tweeling

VIn. Antje Ebing, geb. Hoogland 3 okt. 1877, † Zandvoort 23 mei 1965, tr. Hoogland 28 mei 1903 Jan Kroonenberg, geb. Zaandam 1 jan. 1877, timmerman, † Zaandam 1 april 1939, zn. van Johannes en Elisabeth Klokman.

Uit dit huwelijk:

1. Levenloze zoon, geb. Zaandam 22 juni 1904.

2. Johannes Kroonenberg, geb. Zaandam 1906, † ald. 22 febr. 1906.

3. Gerrit Kroonenberg, geb. 1908, † Zaandam 19 febr. 1911.

4. Zoon, geb. Amsterdam 10 jan. 1922.

Notitie bij Antje: Verhuisd 29-05-1903 naar Zaandam

VIo. Teunis Ebing, geb. Hoogland 1 nov. 1878, molenaar, † Hoogland 30 dec. 1962, begr. Hoogland Coelhorst 4 jan. 1963, tr. Oldebroek 29 dec. 1904 Johanna Alberdina Visser, geb. Oldebroek 7 jan. 1883, † Hoogland 14 jan. 1964, begr. Hoogland Coelhorst 17 jan. 1964, dr. van Jan en Femma Stegeman.

Uit dit huwelijk:

1. Hillegonda, volgt VIIh.

2. Femma, volgt VIIi.

3. Gerrit Ebing, geb. Hoogland 19 juli 1909, † ald. 6 jan. 1916.

4. Johanna Alberdina, volgt VIIj.

5. Hermina, volgt VIIk.

6. Jan Ebing, geb. Hoogland 6 mei 1915, molenaar te Nijmegen later tabakszaak in Utrecht, † Utrecht, tr. Cornelia Wilhelmina Bemer, geb. Nijmegen 10 mei 1914, † Utrecht 29 aug. 1992.

7. Gerrit, volgt VII-l.

8. Lourens, volgt VIIm.

9. Hendrik, volgt VIIn.

Notitie bij Teunis: Neemt de molen over van zijn moeder Hillegonda Donker, later wordt de molen overgenomen door zijn zoons Gerrit en Lourens Ebing, dit gebeurt op 1 januari 1946, ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amersfoort en Omstreken onder dossiernummer 9694.

Is 40 jaar aan eengesloten president-kerkvoogd geweest in de ned herv kerk in Hoogland

Rond 1920 vertrok hij naar bejaardenhuis Leo’s Oord. Daarna kwam Piet Ebing hier wonen. Piet had kostgangers, waaronder juffrouw Go de Bruijn die voor de oorlog zo’n tien jaar les gaf aan de Hamseschool. Naast Piets huis liep een pad recht naar stellingmolen De Vriendschap. Zijn oudere broer Teus Ebing (nummer 15) was samen met hem de molenaar. Deze korenmolen was de opvolger van de molen die waarschijnlijk tot het midden van de vorige eeuw dicht bij de Ham aan de Molenweg heeft gestaan. Helaas werd de tweede molen in 1940 door Nederlandse militairen in brand gestoken. Bij de molen stonden een petroleummotor voor windloze dagen en een houtzagerij. Hier werden op windkracht aangedreven zagen gebruikt om bomen tot planken te verzagen. Teus had na zijn huwelijk in 1904 naast de school gewoond, maar later ruilde hij met zijn moeder en zus en verhuisde hij naar de overkant. Teus zoon Lou trouwde tijdens de oorlog en trok er met zijn vrouw bij in. Lou was de broer en compagnon van Gerrit Ebing, die we al eerder tegenkwamen en die vernoemd was naar hun grootvader Gerrit.

Notitie bij het overlijden van Teunis: Begrafenis wordt verzorgd door Ds. Bodisco-Massink

Notitie bij het huwelijk van Johanna Alberdina en Teunis: beroep bg.: molenaar; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: molenaar; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep

Notitie bij de geboorte van Johanna Alberdina: aangifte door: Adrianus Cornelis Mendel (46 jr, koopman) en Andries van der Beek (28 jr, postbode)).

Notitie bij het overlijden van Johanna Alberdina: De begrafenis wordt verzorgd door Ds Bodisco-Massink

VIIh. Hillegonda Ebing, geb. Hoogland 26 sept. 1905, † Amersfoort 1 juli 1935, begr. Amersfoort Soesterweg, tr. Hoogland 4 sept. 1923 Matthijs van de Wetering, geb. Amersfoort 23 dec. 1897, † ald. 17 mei 1971, zn. van Gerardus Johannes van Wetering en Geertruida Mastenbroek en gesch. echtg. van Edje Oostindiër.

Uit dit huwelijk:

1. Geertruida Hillegonda, volgt VIIIh.

2. Johanna Alberdina van Wetering, geb. Amersfoort 5 maart 1927, tr. Ludwig Krabshuis, geb. 1924. [Amersfoort]

3. Gerardus Johannes van de Wetering, geb. Amersfoort 27 april 1928, slager, † Amersfoort 11 juni 2013, tr. Anna Clara Margrietha Kortes, geb. 10 mei 1930.

VIIIh. Geertruida Hillegonda van de Wetering, geb. Hoogland 19 nov. 1923, tr. Nicolaas Bastiaan Smit, geb. 2 nov. 1921. [Amersfoort]

Uit dit huwelijk:

Hans Smit.

VIIi. Femma Ebing, geb. Hoogland 5 april 1907, † De Meern 7 juni 1993, gecrem. Nieuwegein Noorderveld 11 juni 1993, tr. Hoogland 27 febr. 1930 Gerrit Jan van Doorn, geb. Amersfoort 21 jan. 1907, handelaar in autobanden, expediteur, † Utrecht 20 febr. 1989, gecrem. Nieuwegein Noorderveld 24 febr. 1989, zn. van Jan en Hendrika van Geenhuizen.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika, volgt VIIIi.

2. Johannes Albertus, volgt VIIIj.

VIIIi. Hendrika van Doorn, geb. Utrecht 12 juli 1933, tr. 1e Gert Jansen; tr. 2e Utrecht 16 mei 1958 Bob Buser, geb. Utrecht 1933, calculator, † Amersfoort 15 sept. 1960, zn. van Derk Jan en Maria Johanna Prins. [Nijkerk]

Uit het eerste huwelijk:

Robert Jansen.

Notitie bij het huwelijk van Bob en Hendrika: Ds C M van Endt leidt de huwelijksdienst in de Willem de zwijgerkerk in Utrecht

VIIIj. Johannes Albertus van Doorn, geb. Utrecht 5 febr. 1943, † Antwerpen België 19 febr. 2009, tr. Antoinette Klijn.

Uit dit huwelijk:

1. Frederieke van Doorn.

2. Stephanie van Doorn.

Notitie bij het overlijden van Johannes Albertus: gecremeerd Jules Moretuslei 2 te Wilrjk

VIIj. Johanna Alberdina Ebing, geb. Hoogland 10 mei 1911, † Alkmaar 6 jan. 2004, gecrem. Schagen Schagerkogge 9 jan. 2004, tr. Hoogland 23 juli 1931 Emanuel Reeser, geb. Den Haag 1891, dominee, † 21 juli 1970, zn. van Johannes Philip en Aafje Beeuwkes en gesch. echtg. van N.N. NN.

Uit dit huwelijk:

Johanna Aafje Catharina, volgt VIIIk.

Notitie bij Emanuel: Werd op 6 februari 1921 in Hoogland als dominee beroepen.

VIIIk. Johanna Aafje Catharina Reeser, geb. Den Haag 10 dec. 1949, tr. 1e Bergen 1971 (door echtsch. ontbonden 1977) N.N. NN; tr. 2e 1981 M P Zwolsman.

Uit het tweede huwelijk:

1. Sandra Zwolsman, geb. 1982, tr. Bart.

2. Renate Zwolsman, geb. 1985, tr. Guido.

VIIk. Hermina Ebing, geb. Hoogland 26 aug. 1913, † Amersfoort 12 mei 1979, begr. Amersfoort Rusthof 17 mei 1979, tr. Hoogland 20 aug. 1940 Johannes Boshuizen, geb. Amersfoort 27 maart 1915, timmerman, aannemer, begrafenisondernemer, † Amersfoort 28 maart 1986, zn. van Jacob Willem en Clasina van Winterswijk; hij hertr. Scherpenzeel 27 maart 1981 Reinalda van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Alberdina (Joke), volgt VIII-l.

2. Clasina, volgt VIIIm.

3. Jacob Willem(Jaap) Boshuizen, geb. Amersfoort 15 dec. 1947, tr. Amersfoort 19 juli 1974 Johanna (Hanny) van de Wetering.

4. Hermina Hillegonda Femma, volgt VIIIn.

Notitie bij het overlijden van Hermina: begraven door DrsB J Wiegeraad

Notitie bij Johannes: Op 26 mrt 1932 is het einddiploma van de Ambachtsschool uitgereikt aan o.a J. Boshuizen Afdeeling Timmeren (Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander).
16 juli 1957 Hinderwet: Op het gemeentelijke aanplakbord is de kennisgeving, bedoeld in artikel 9 der hinderwet, aangebracht, in verband met het verzoek van: Joh. Boshuizen Jac. W.zn, alhier, om vergunning tot het uitbreiden van een timmerfabriek, in het perceel Schimmelpenninckstraat 36, alhier (Dagblad voor Amersfoort).

VIII-l. Johanna Alberdina (Joke) Boshuizen, geb. Amersfoort 25 okt. 1941, tr. 23 april 1964 A J Veenvliet, geb. 1941.

Uit dit huwelijk:

1. Paul Veenvliet, geb. 1969.

2. Dolf Veenvliet, geb. Leusden 1975, kunstschilder.

VIIIm. Clasina Boshuizen, geb. Amersfoort 28 juli 1944, tr. Amersfoort 5 aug. 1965 Hendrik (Henk) van Holland, geb. Leusden 25 okt. 1938, zn. van Marinus en Grietje van der Herberg.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Ronald, volgt IXi.

2. Margarethe Hermina Petronella, volgt IXj.

3. Maria Angelique van Holland, geb. Soest 17 juni 1980.

IXi. Johannes Ronald van Holland, geb. Amersfoort 20 juli 1966, tr. Tiel 1 juni 1989 Engelina Kreun, geb. Tiel 7 okt. 1966, dr. van Wolter en Engeltje van der Sluis.

Uit dit huwelijk:

1. Engelina van Holland, geb. Ede 27 nov. 1991.

2. Johannes Hendrik van Holland, geb. Ede 6 juni 1993.

3. Esther van Holland, geb. Ede 20 juli 1995.

4. Judith van Holland, geb. Ede 2 mei 2001.

5. David van Holland, geb. Ede 7 mei 2007.

IXj. Margarethe Hermina Petronella van Holland, geb. Amersfoort 16 mei 1968, tr. 1e 1990 Wim Hartog, geb. 1968; tr. 2e Baarn 27 sept. 2002 Redmer Oostland, geb. Smallingerland 20 mei 1974, zn. van Hendrik en Bertha Tine Alice Hoff.

Uit het eerste huwelijk:

1. Geertje Ina Hartog, geb. Blaricum 25 juni 1991.

2. Renger Hartog, geb. Blaricum 9 aug. 1994.

3. Peter Hendrik Hartog, geb. Blaricum 1 april 1997.

Uit het tweede huwelijk:

4. Alice Marit Oostland, geb. Blaricum 16 dec. 2003.

VIIIn. Hermina Hillegonda Femma Boshuizen, geb. Amersfoort 13 aug. 1951, † Zeewolde 28 juni 2001, begr. Amersfoort Rusthof 4 juli 2001, tr. 1e Amersfoort 30 jan. 1969 (echtsch. uitgespr. ald. 11 dec. 1970) Johannes Marinus Visscher, geb. Rotterdam 17 maart 1949; tr. 2e Amersfoort 25 mei 1972 (echtsch. uitgespr. ald. 9 jan. 1991) Thomas Hermanus Swart, geb. Tjimani Ned Indie 12 april 1942.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hermina Belinda Visscher, geb. Amersfoort 5 sept. 1969.

Uit het tweede huwelijk:

2. Elise Cornelia Swart, geb. Lunteren 9 febr. 1974.

3. Ingeborg Allegonda Swart, geb. Anloo 2 april 1980.

VII-l. Gerrit Ebing, geb. Hoogland 9 dec. 1917, molenaar op de Vriendschap in Hoogland, † Hoogland 20 nov. 1999, begr. Hoogland Coelhorst 25 nov. 1999, tr. Hoogland 19 dec. 1945 Henriette van den Hengel, geb. Nijkerk 20 jan. 1918, † Amersfoort 5 sept. 2000, begr. Hoogland Coelhorst 9 sept. 2000, dr. van Jan en Aria Doornekamp.

Uit dit huwelijk:

1. Teunis Johannes Albertus, volgt VIIIo.

2. Jan Adriaan Hendrik, volgt VIIIp.

3. Gerrit Johannes, volgt VIIIq.

4. Hendrik Gerard Jacobus, volgt VIIIr.

5. Femma Johanna Henriette, volgt VIIIs.

Notitie bij Gerrit: Eigenaar van molen "de Vriendschap" samen met broer Lou sinds 27 februari 1946. Dit duurde tot 01-05-1977, toen werd de zaak over gedaan aan zijn broer Lou.

Notitie bij het huwelijk van Henriette en Gerrit: beroep:molenaar


De Vriendschap, Hoogland

Algemeen
Database Nr 855
Naam De Vriendschap
Ligging Hamseweg
Plaats Hoogland
(v/h Den Ham buurtschap)
Gemeente Amersfoort
Provincie Utrecht
Bouwjaar 1860
Verdwenen 1974
Type Stellingmolen
Aandrijving windmolen
Categorie verdwenen
Functie Korenmolen


Foto: n.n.
Constructie
Romp Achtkantig
Kruiwerk Bovenkruier met buitenkruiwerk

AanvullingenGeschiedenis
De molen heeft vóór 1860 nog een andere standplaats gehad.
Tot 1915 was G. Ebing de eigenaar van de molen, daarna was dat T. Ebing.
Op 11 mei 1940 is de molen door oorlogshandelingen in brand gevlogen.
De molen is daarna niet meer herbouwd.

Met de molen werd koren gemalen voor de boeren.
In een schuur ernaast werden ook bomen gezaagd, wellicht ook op windkracht?
Later was er een maalderij voor veevoeders, de molenaarsfamilie Ebing zwaaide er de scepter.
De stenen onderbouw heeft er tot 1984 gestaan.

Er heeft overigens nog veel langer geleden nog een andere molen in het dorp gestaan, op het punt waar de Hamseweg aansluit op de ... Molenweg.
De molen is afgebroken in 1984 om plaats te maken voor winkels

Foto: Ir. W. Voerman (collectie H. v.d. Woude)Foto: n.n., collectie Hans vd Wel
Laatst bijgewerkt: Woensdag 24 Mei 2006 Printversie - Log bestand


Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen

VIIIo. Teunis Johannes Albertus Ebing, geb. Hoogland 21 mei 1947, tr. Hoogland 3 aug. 1971 Everdina Hulsegge, geb. Borculo 20 aug. 1950, dr. van Gerrit Jan en Hendrikje Leferink.

Uit dit huwelijk:

1. Ellen Everdien, volgt IXk.

2. Sandra Henriët, volgt IX-l.

IXk. Ellen Everdien Ebing, geb. Hoogland 31 jan. 1973, tr. Hoogeveen 26 mei 2000 Enrico Buning, geb. Hoogeveen 16 juli 1973.

Uit dit huwelijk:

1. Raymon Damian Buning, geb. Hoogeveen 5 maart 1999.

2. Ricardo Leroy Buning, geb. Hoogeveen 29 juni 2001.

3. Djenna Evelien Buning, geb. Hoogeveen 21 juli 2006.

IX-l. Sandra Henriët Ebing, geb. Hoogland 24 jan. 1975, doktersassistente sinds 1994, tr. Zuidwolde 23 juni 2000 Werner Otten, geb. Hoogeveen 20 mei 1975, zn. van Jan Lodewijk en Annikje Tijms.

Uit dit huwelijk:

1. Dini Annie Otten, geb. Alteveer 17 april 2004.

2. Jan Werner Otten, geb. Alteveer 2 juli 2005.

VIIIp. Jan Adriaan Hendrik Ebing, geb. Hoogland 12 aug. 1948, 1954-, 1958-1960, Mavo 1960-1965, Havo top en Pedagogische academie 1965-1971, 1971-, leraar 1971-2011, tr. Hoogland 17 dec. 1971 Trijntje Petronella Ligtermoet, geb. Ermelo 8 okt. 1949, Kleuterschool 1953-1955, Lagere school Lingestraat Amersfoort 1955-1961, Huishoudschool primaire opleidng verpleegster 1962-1963, MBO opleiding Ziekenverzorgster 1992-1994, verkoopster, administratief mederwerkster, ziekenverzorgster, verpleegkundige, dr. van Jan en Mina Wind. [Nijkerk 1980-]

Uit dit huwelijk:

1. Mirjam Helma Jantine, volgt IXm.

2. Debora Ebing, levenloze dochter, geb. Amersfoort 4 dec. 1975, begr. Nijkerk.

3. Jerry John Henri Ebing, levenloze zoon, geb. Amersfoort 3 okt. 1977, begr. Nijkerk.

Notitie bij het huwelijk van Trijntje Petronella en Jan Adriaan Hendrik: Adres sinds 5 september 1980, Marishof 13, daarvoor Irenestraat 7, daarvoor
Schulpkamp 23-1 alle te Nijkerk

IXm. Mirjam Helma Jantine Ebing, geb. Amersfoort 3 sept. 1973, ged. Nijkerk 3 dec. 1973,5 atheneum pabo 1993-, reg. partnerschap 1e (ontb. Amersfoort 12 nov. 1999) Miranda van der Kamp, geb. 2 april 1973; tr. 2e Bilthoven (kerkelijk Almere) 23 mei 2003 Tamara Albertine Ouderdorp, geb. Baarn 30 dec. 1974, dr. van Johannes Gijsbertus en Tijsje Mijnders.

Haar zoon:

Timme Jerry Hans-Jan Ouderdorp, geb. Amersfoort 2 okt. 2007, ged. Leusden Marcuskerk 30 maart 2008. [Leusden]

Notitie bij het geregistreerd partnerschap van Miranda en Mirjam Helma Jantine: Adres vanaf 10-11-1998 Kruidendreef 94 te Amersfoort
Daarna verhuisd naar Nijkerk naar de Hogenhof
Toen verhuisd naar Baarn gewoond in de Pieter de Hooghlaan
Sinds 2003 woonachtig in Leusden op de Ruigevelddreef 98

Notitie bij het huwelijk van Tamara Albertine en Mirjam Helma Jantine: trouwt om 14.30 uur in Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede in Almere Haven.
Voorganger Ds Jan S. Bosch. Organist Jan Stulp

Notitie bij de geboorte van Timme Jerry Hans-Jan: Geboren met behulp vam zuignap te Amersfoort in ziekenhuis Meander locatie Elisabeth

VIIIq. Gerrit Johannes Ebing, geb. Hoogland 25 sept. 1950, monteur,chauffer, vertegenwoordiger, tr. Doorn 19 febr. 1971 Willemijntje Petronella Stuy, geb. Langbroek 17 maart 1950, dr. van Arie Stuij en Evertje van der Lee. [Hoogland]

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit, volgt IXn.

2. Arjan Edward Ebing, geb. Hoogland 17 mei 1975, tr. Amersfoort 26 sept. 2003 Ria Klomp.

IXn. Gerrit Ebing, geb. Amersfoort 1 juni 1971, tr. Nijkerk 11 aug. 2008 Daniëlle Brökling, dr. van N.N. en Hennie. [Nijkerk]

Uit dit huwelijk:

1. Jade Ebing, geb. Amersfoort 14 sept. 2006.6

2. Kaya Ebing, geb. Amersfoort 6 mei 2010.

Notitie bij de geboorte van Jade: Geboren in Ziekenhuis Meander te Amersfoort

VIIIr. Hendrik Gerard Jacobus Ebing, geb. Hoogland 10 mei 1954,, † Bunschoten 9 maart 1998, begr. Bunschoten Bikkersweg 14 maart 1998, tr. Bunschoten 1 dec. 1978 Grietje Ruizendaal, geb. Bunschoten 30 dec. 1959; zij hertr. Bunschoten 24 april 2008 Wouter Heinen.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Hendrik Jan, volgt IXo.

2. Belia Tiny, volgt IXp.

3. Klaas Arend, volgt IXq.

4. Raymon Marnick Ebing, geb. Bunschoten 15 nov. 1991.

IXo. Gerrit Hendrik Jan Ebing, geb. Amersfoort 11 juni 1983, ged. Bunschoten, eigenaar cafetaria, tr. Bunschoten (kerkelijk Bunschoten Imanuelkerk) 15 mei 2008 Johanna Jacoba Alida Boersma, geb. 8 aug. 1983, medewerkster horeca, dr. van Louis en Hetty. [Bunschoten]

Uit dit huwelijk:

1. Bernadette Anneloes Ebing, geb. Bunschoten 16 febr. 2010.

2. Kristian Louis Ebing, geb. Bunschoten 20 april 2011. [Bunschoten-Spakenburg]

IXp. Belia Tiny Ebing, geb. Bunschoten 6 sept. 1984, verpleegkundige, tr. Voorthuizen (kerkelijk Voorthuizen Ds Garbrich Baalbergen) 26 juni 2009 Marcel Doest. [Voorthuizen 2008-]

Uit dit huwelijk:

1. Ezron Doest, geb. Ede 5 jan. 2012. [Voorthuizen]

2. Mae Lynn Doest, geb. Voorthuizen 5 jan. 2014.

Notitie bij de geboorte van Ezron: geboren in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede

IXq. Klaas Arend Ebing, geb. Bunschoten 12 jan. 1988, tr. Spakenburg 3 juli 2013 Marieke Koelewijn. [Spakenburg]

Uit dit huwelijk:

1. Quinn Miloeka Ebing, geb. Bunschoten 5 febr. 2011. [Spakenburg]

2. Day Henk Liva Ebing, geb. Amersfoort 18 juli 2014. [Spakenburg]

Notitie bij Quinn Miloeka: Elk kind een wonder
Elk kind gegeven
Elk kind zo speciaal
Elk kind gelijkwaardig geschapen,
gewild, volmaakt.
Dankbaar en blij zijn wij
met de geboorte van onze
zoon
Quinn Miloeka
Quinn is geboren op 5 februari 2011, weegt 3850
gram en is 53 cm lang.
Kristian & Marieke
Ebing-Koelewijn
Prins Clausstraat 9
3751 DN Spakenburg
Tel. 06 - 573 69 493
Bezoek liefst tijdens de kraamdagen, daarna graag even bellen. Marieke en Quinn rusten
van 13.00 tot en met 15.00 uur
en na 21.30 uu

Notitie bij Day Henk Liva: Dani is vernoemd naar haar opa Henk Ebing

VIIIs. Femma Johanna Henriette Ebing, geb. Hoogland 16 nov. 1959, tr. Hoogland 29 aug. 1980 Lammert van de Hel, geb. Apeldoorn 22 maart 1959.

Uit dit huwelijk:

1. Sander, volgt IXr.

2. Mark, volgt IXs.

IXr. Sander van de Hel, geb. Amersfoort 20 okt. 1983.

Uit zijn relatie met Simone:

Fenne Joën van de Hel, geb. Ede 5 dec. 2011. [Ede]

IXs. Mark van de Hel, geb. Amersfoort 21 febr. 1986, filiaalchef Halfords, tr. Barneveld 12 maart 2009 Elisabeth Ebeline Klamer, geb. Rotterdam 1 sept. 1987, student SPH, dr. van Renze en Pietrikje Elsa Koster. [Voorthuizen 2009-]

Uit dit huwelijk:

1. Jasper van de Hel, geb. Voorthuizen 3 jan. 2012. [Voorthuizen]

2. Tom van de Hel, geb. Voorthuizen 26 april 2013.

VIIm. Lourens Ebing, geb. Hoogland 8 okt. 1919, † ald. 17 mei 2007, begr. Hoogland Coelhorst 23 mei 2007, tr. Voorst 2 aug. 1941 Aaltje van der Vegte, geb. Voorst 29 dec. 1917, † Hoogland 1 jan. 2005, dr. van Frederik en Gerdina Anna Jacomina Bosman.

Uit dit huwelijk:

1. Gerdina Anna Jacomina, volgt VIIIt.

2. Teus, volgt VIIIu.

3. Johanna Alberdina Ebing, geb. Hoogland 26 april 1951, † Amersfoort 3 mei 2009, tr. Cees Sieuwers.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Lourens: Gaat als molenaarsknecht naar Voorst, hier leert hij zijn vrouw kennen

VIIIt. Gerdina Anna Jacomina Ebing, geb. Hoogland 7 nov. 1941, tr. Hoogland 1968 Helmert Speelberg, geb. Hoogland 10 aug. 1940, eigenaar dierenspeciaalzaak, † Ermelo 17 jan. 2012, begr. Hoogland Coelhorst 23 jan. 2012. [Amersfoort]

Uit dit huwelijk:

1. Angele, volgt IXt.

2. John Speelberg.

Notitie bij het overlijden van Helmert: Helmert was pas opgenomen in een inrichting in Ermelo, dit vanwege Alzheime
Wordt begraven in het graf van Teunis Ebing, de opa van zijn vrouw.

IXt. Angele Speelberg, tr. Zeger Wormgoor

Uit dit huwelijk:

1. Robin.

VIIIu. Teus Ebing, geb. Hoogland 25 april 1946, tr. Hoogland 22 nov. 1970 (echtsch. uitgespr.) Clara Alida Pieternella de Jong, geb. 2 sept. 1947, dr. van Cornelis en Alida Baggerman.

Uit dit huwelijk:

1. Aline, volgt IXu.

2. Laura, volgt IXv.

3. Claudia, volgt IXw.

4. Mattheus Ebing, geb. 28 sept. 1980.

IXu. Aline Ebing, geb. Amersfoort 23 juli 1970.

Uit haar relatie met Hans Leeman:

1. Anna Leeman, geb. 5 aug. 2001.

2. Emma Leeman, geb. 29 april 2004.

IXv. Laura Ebing, geb. 28 nov. 1971, tr. Han Broen.

Uit dit huwelijk:

Sofia.

IXw. Claudia Ebing, geb. 4 nov. 1974, tr. Paul Kneulman, zn. van K W en Leopoldina Puister.

Uit dit huwelijk:

1. Mathilde Kneulman.

2. Josefien Kneulman.

VIIn. Hendrik Ebing (bronzen kruis van Oranje Nassau), geb. Hoogland 24 sept. 1925, † Amsterdam 10 dec. 2006, gecrem. Amsterdam Westgaarde 14 dec. 2006, tr. Amsterdam 22 dec. 1956 Bertha Johanna Pruis, geb. Amsterdam, dr. van Jans en Bertha Johanna Holzmann.

Uit dit huwelijk:

1. Ewald Frankwin Ebing, geb. Amsterdam 1962.

2. Helen Irene, volgt VIIIv.

Notitie bij het huwelijk van Bertha Johanna en Hendrik: Ds G Koch leidt de trouwdienst in Hoogland

VIIIv. Helen Irene Ebing, geb. Amsterdam 1963, tr. Rob.

Uit dit huwelijk:

1. Sven.

2. Erik.

VIp. Guurtje Ebing, geb. Hoogland 27 jan. 1880, † Nijkerk 8 juli 1970, tr. Hoogland 8 april 1908 Hermanus Pothoven, geb. Nijkerk 1 jan. 1878, mandenmaker, † Amersfoort 22 sept. 1950, zn. van Willem en Aaltje de Kruif.

Uit dit huwelijk:

1. Levenloze dochter, geb. Nijkerk 11 jan. 1911.

2. Neeltje Pothoven, geb. Nijkerk 1915, † ald. 20 okt. 1916.

3. Willem Pothoven, geb. Nijkerk 15 okt. 1917.

4. Maria Pothoven, geb. Nijkerk okt. 1925.

Notitie bij Guurtje: Verhuisd 10-11-1908 naar Nijkerk

Notitie bij de geboorte van N.N.: levenloos geboren; ; geboortepl: Nijkerk 11-01-1911; beroep vader: mandenmaker; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij het overlijden van Neeltje: grootouders vermeld grootouders vermeld; geboortepl: Nijkerk; oud 1 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: mandenmaker; beroep moeder: zonder beroep

VIq. Trijntje Ebing, geb. Hoogland 1 jan. 1881, † Amersfoort 21 jan. 1918, tr. Hoogland 30 april 1910 Jan Aalbert Speelberg, geb. Amersfoort 2 sept. 1881, † ald. 16 dec. 1917, zn. van Berend Willem en Janna Wilhelmina Maas.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Wilhelmina, volgt VIIo.

2. Gerrit Speelberg, geb. Amersfoort 10 okt. 1914, † ald. 17 maart 1915.

Notitie bij Trijntje: Verhuisd 25-08-1899 naar Hillegom Komt 26-08-1903 weer in de gemeente
terug, is dan afkomstig uit Weesp. Vertrekt 20-01-1910 naar Amersfoort

VIIo. Johanna Wilhelmina Speelberg, geb. Amersfoort 6 nov. 1913, † ald. 21 sept. 2005, tr. Piet Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

1. Dochter.

2. Dochter.

3. Dochter.

VIr. Maria Ebing, geb. Hoogland 11 aug. 1885, † Utrecht 12 sept. 1943, tr. Hoogland 20 febr. 1912 Franciscus Ruitenberg, geb. Amersfoort 8 juni 1887, † ald. 10 nov. 1948, zn. van Lambertus en Hendrika Prins en gesch. echtg. van Neeltje Adriana Verwoerd.

Uit dit huwelijk:

NN Ruitenberg, levenloze zoon, geb. Hoogland 17 dec. 1915.

Notitie bij Maria: Verhuisd 25-04-1912 naar Amersfoort

VIs. Geertruida Ebing, geb. Hoogland 7 april 1890, † ald. 18 jan. 1982, begr. Hoogland Coelhorst 22 jan. 1982, tr. Hoogland 1 maart 1916 Andries van Wilgenburg, geb. Hoogland 19 maart 1880, landbouwer, veehouder, † Hoogland 11 maart 1960, zn. van Andries van Willigenburg en Gerritje van Dijkhuizen.

Uit dit huwelijk:

1. Gerritje, volgt VIIp.

2. Hillegonda, volgt VIIq.

3. Andries van Wilgenburg, geb. Hoogland 14 okt. 1921, † ald. 25 april 1945, begr. Hoogland Coelhorst 11 mei 1945.

4. Geertruida, volgt VIIr.

Notitie bij de geboorte van Andries: Bij de aangifte van zijn geboorte bij de Burgerlijke Stand werd hij per vergissing ingeschreven met de familienaam "Van Wilgenburg". Later werden daardoor ook zijn kinderen zo ingeschreven

Notitie bij het overlijden van Andries: Op 25 april 1945 is hij bij de boerderij van zijn ouders op een Duitse landmijn gelopen en overleden. Pas op 11 mei werd het mijnenveld opgeruimd en kon hij worden begraven.

VIIp. Gerritje van Wilgenburg, geb. Hoogland 24 jan. 1917, † ald. 28 juni 1991, begr. Coelhorst 2 juli 1991, tr. Hoogland 27 mei 1942 Johannes Lasseur, geb. Hoogland 3 okt. 1914, † ald. 10 okt. 1995, begr. Hoogland Coelhorst 14 okt. 1995, zn. van Gerrit Laseur en Margrietha Kreikamp.

Uit dit huwelijk:

1. Truus Lasseur, tr. Johannes Kok, † Hoogland 16 dec. 2013.

2. Andries, volgt VIIIw.

3. Margreet, volgt VIIIx.

4. Bets Lasseur.

5. Helena, volgt VIIIy.

Notitie bij het overlijden van Gerritje: ds J J van Oord leidt de begrafenis

Notitie bij het overlijden van Johannes: Ds A Dekker leidt de begrafenis

VIIIw. Andries Lasseur, tr. Ellen Karelse.

Uit dit huwelijk:

1. Annebeth Lasseur.

2. Maike Lasseur.

3. Bart Lasseur.

VIIIx. Margreet Lasseur, tr. Gerrit Bouwman.

Uit dit huwelijk:

1. Rianne Bouwman.

2. Gies Bouwman.

3. Job Bouwman.

VIIIy. Helena Lasseur, geb. Amersfoort 30 sept. 1946, † ald. 5 sept. 2014, begr. Hoogland Coelhorst 11 sept. 2014, tr. Ruud Hopster, zn. van Roelof en Adriana van Eldik.

Uit dit huwelijk:

1. Joop, volgt IXx.

2. Janneke, volgt IXy.

3. Jet, volgt IXz.

4. Ruud, volgt IXaa.

IXx. Joop Hopster, tr. Toos Kruithof.

Uit dit huwelijk:

1. Kaatje Hopster.

2. Jet Hopster.

IXy. Janneke Hopster, tr. Masoud Banbersta.

Uit dit huwelijk:

Lucie Banbersta.

IXz. Jet Hopster, tr. Bas Holverda.

Uit dit huwelijk:

Saar Holverda.

IXaa. Ruud Hopster, tr. Margot Uijtewaal.

Uit dit huwelijk:

1. Joost Hopster.

2. Willem Hopster.

VIIq. Hillegonda van Wilgenburg, geb. Hoogland 28 nov. 1918, † Amersfoort 3 juli 2009, begr. Hoogland Coelhorst 7 juli 2009, tr. Hoogland 15 dec. 1948 Lubbartus (Bart) van den Beld, geb. Kootwijk 23 nov. 1921, smid,platwerker, koster, † Amersfoort 30 okt. 2010, begr. Hoogland Coelhorst 4 nov. 2010, zn. van Dirk van de Beld en Grietje Top.

Uit dit huwelijk:

1. Margreet, volgt VIIIz.

2. Dick, volgt VIIIaa.

3. Andrea, volgt VIIIab.

4. Trudy van den Beld, geb. dec. 1951, tr. Frank Potter.

VIIIz. Margreet van den Beld, tr. Tom.

Uit dit huwelijk:

1. Gonnie, volgt IXab.

2. Bram.

3. Peter.

IXab. Gonnie, tr. Edwin.

Uit dit huwelijk:

1. Bram.

2. Kim.

3. Peter.

VIIIaa. Dick van den Beld, tr. Tilly.

Uit dit huwelijk:

1. Thomas van den Beld.

2. André van den Beld.

3. Marjanne van den Beld.

VIIIab. Andrea van den Beld, tr. Kees.

Uit dit huwelijk:

1. Pim.

2. Hilde.

VIIr. Geertruida van Wilgenburg, geb. Hoogland 27 juli 1931, tr. Hoogland 21 mei 1952 Bernhard Cornelis Verbeek, geb. Maarsbergen 19 febr. 1926, loonbedrijf eigenaar, zn. van Dirk en Maria Francina Blauwendraad.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Marius Franciscus, volgt VIIIac.

2. Geertruida Andrea, volgt VIIIad.

3. Andries Gert, volgt VIIIae.

VIIIac. Dirk Marius Franciscus Verbeek, geb. Hoogland 20 jan. 1954, tr. Hoogland 12 dec. 1976 Evertje Johanna van Hoorn, dr. van Harry Johan en Catharina Gardina van Rossem.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Gardina Verbeek, geb. Amersfoort 2 juli 1979.

2. Geertruida Francina Verbeek, geb. Amersfoort 19 febr. 1981.

3. Bernard Cornelis Verbeek, geb. Amersfoort 4 april 1983.

VIIIad. Geertruida Andrea Verbeek, geb. Hoogland 29 juli 1955, tr. Zelhem 2 dec. 1983 Jan Hendrik Gerrit Kuenen, geb. 30 mei 1958, zn. van Gerrit en Lamberta Willemina Wassink.

Uit dit huwelijk:

1. Marjolein Geertruida Lamberta, volgt IXac.

2. Geertruida Andrea Willemina Kuenen, geb. Amersfoort 12 april 1989.

3. Jan -Joost Cornelis Severein Kuenen, geb. Amersfoort 25 jan. 1991.

4. Lieselot Francina Hendrika Kuenen, geb. Amersfoort 7 maart 1992.

IXac. Marjolein Geertruida Lamberta Kuenen, geb. Amersfoort 18 jan. 1987, tr. Dingeman Rovers.

Uit dit huwelijk:

Veronique Geertruida Willemina Johanna Rovers, geb. ’s-Hertogenbosch 6 maart 2009.

VIIIae. Andries Gert Verbeek, geb. Hoogland 7 mei 1957, tr. Hoogland 30 mei 1980 Gerda Willemina Wassink, geb. Doetichem 7 dec. 1956, dr. van Jan Wilem en Johanna Hendrika Grievink.

Uit dit huwelijk:

1. Bart Jan Verbeek, geb. Hoogland 17 nov. 1980.

2. Johanna Geertruida Verbeek, geb. Hoogland 13 mei 1982.

3. Lammert Verbeek, geb. Hoogland 11 maart 1986, jager, werkzaam bij de paardenkamp in Soest.

VIt. Pieter Ebing, geb. Hoogland 14 juni 1891, † ald. 31 mei 1971, begr. Hoogland Coelhorst, tr. Hoogland 9 febr. 1915 Elisabeth Wijnen, geb. Stoutenburg 23 juni 1890, † Hoogland 19 juli 1971, dr. van Evert en Evertje Kortus.

Uit dit huwelijk:

1. Hillegonda Ebing, geb. 1920.

2. Pieter, volgt VIIs.

VIIs. Pieter Ebing, geb. Hoogland 14 sept. 1923, † Hooglanderveen 6 juni 2000, tr. (ondertr. Hoogland 8 juli) 1948 Gerritje Bloemendal, geb. Hamersveld 12 dec. 1922, † Hooglanderveen 31 maart 2004, dr. van Barend en Gijsbertje van Doorn.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth (Ellie), volgt VIIIaf.

2. Bep Ebing, geb. Amersfoort 2 juni 1951.

3. Pieter Ebing, geb. Amersfoort 8 febr. 1953, † ald. 12 febr. 1953.

4. Peter, volgt VIIIag.

5. Bea, volgt VIIIah.

6. Levenloos kind, geb. Amersfoort 17 mei 1959.

VIIIaf. Elisabeth (Ellie) Ebing, geb. Hoogland 16 jan. 1949, tr. Hoogland 29 juli 1971 Willem Barend Menger, geb. Rotterdam 28 okt. 1945.

Uit dit huwelijk:

1. Sonja Menger, geb. Amersfoort 5 juni 1974, tr. Amersfoort 24 mei 1996 Johnny van Beek, geb. Amersfoort 16 sept. 1970.

2. Jin Hee Menger, geb. Zuid Korea 29 dec. 1977.

3. Soo Na Kim Menger, geb. Zuid Korea 15 juni 1982.

VIIIag. Peter Ebing, geb. Hoogland maart 1954, tr. Helga Hilhorst.

Uit dit huwelijk:

1. Kevin Ebing.

2. Shana Ebing.

VIIIah. Bea Ebing, geb. Hoogland 16 juni 1955, † Leusden 18 juni 2006, begr. Leusden RK, tr. 1e Wil Schoonderbeek; tr. 2e Hoogland 1978 Jan Bouw, geb. Amersfoort 22 sept. 1953, chauffeur, zn. van Jan en Cornelia van de Wal.

Uit het tweede huwelijk:

1. Arjan Bouw, geb. Leusden 1 maart 1985.

2. Marcel Bouw, geb. Leusden 22 sept. 1987.

Vj. Paulus Ebing, geb. Nijkerk 24 mei 1848, landbouwer, arbeider, † Barneveld 17 jan. 1887, tr. Barneveld 31 mei 1878 Dreesje Vliem, geb. Harderwijk Hierden 4 mei 1841, † Zwartebroek 27 febr. 1899, dr. van Drees Hendriksen en Annetje Harms Bonen en wed. van Jacob Hendriks; zij hertr. Barneveld 18 nov. 1887 Rijk van Kooij.

Uit dit huwelijk:

1. Levenloze dochter, geb. Zwartebroek 27 april 1879, begr. ald. 30 april 1879.

2. Levenloze dochter, geb. Barneveld 10 sept. 1882, begr. ald. 13 sept. 1882.

Notitie bij Paulus: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing samen met Dirk van Koeverden
(schipper) en Hendrik van de Hazel (veldwachter) Komt op 21-04-1874
vanuit Maartensdijk in Nijkerk wonen.Hij vertrekt op 15-10-1875 naar
Woudenberg. Hij was op 09-12-1873 vertrokken naar Maartensdijk.

Notitie bij het overlijden van Paulus: geboortepl: Nijkerk; oud 38 jaar; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij het huwelijk van Dreesje en Paulus: beroep bg.: arbeider; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: molenaar; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: arbeider; beroep moeder bd.: arbeidster; weduwe van Jacob Hendriks

Notitie bij de geboorte van Dreesje: beroep vader: daghuurder; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij het overlijden van Dreesje: geboortepl: Harderwijk; oud 52 jaar; wed.v. Jacob Hendriks; wed.v. Paulus Ebing; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij N.N.: levenloos geboren; ; geboortepl: Zwartebroek (Barneveld) 27-04-1879; beroep vader: landbouwer; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij de geboorte van N.N.: levenloos geboren; ; geboortepl: Barneveld 10-09-1882; beroep vader: landbouwer; beroep moeder: zonder beroep

Vk. Hendrik Ebing, geb. Nijkerk 12 okt. 1850, arbeider, molenaarsknecht, NS arbeider, koornmolenaarsknecht, † Soest 14 jan. 1950, begr. Soest Veldweg 18 jan. 1950, tr. 1e Amersfoort 12 nov. 1879 Rijkje te Kulve, geb. Amersfoort 8 juli 1858, † Soest 1 dec. 1892, dr. van Aalbert en Johanna Malestein; tr. 2e Soest 3 aug. 1895 Hendrica Muts, geb. Hilversum 4 april 1862, † Soest 8 sept. 1936, dr. van Aart en Maria Ravenhorst.

Uit het eerste huwelijk:

1. Anna Ebing.

2. Hermiena, volgt VIu.

3. Albertus Johannis Ebing, geb. Vianen 18 nov. 1880, † ald. 29 dec. 1880.

4. Johanna, volgt VIv.

5. Teunis Ebing, geb. Vianen 14 nov. 1882, † ald. 30 jan. 1883.

6. Alberta Ebing, geb. Vianen 22 febr. 1884, † Soest 12 april 1894.

7. Teuntje Ebing, geb. Amersfoort 11 maart 1885, † ald. 14 aug. 1886.

8. Teuntje, volgt VIw.

9. Rijkje Ebing, geb. Amersfoort 10 maart 1888, † ald. 6 april 1888.

10. Jan Ebing, geb. Amersfoort 15 maart 1890, † Soest 31 aug. 1893.

11. Rijkje Ebing, geb. Soest 30 nov. 1892, † ald. 19 sept. 1893.

12. Gerritje Ebing, geb. Soest 30 nov. 1892, † ald. 5 sept. 1893.

Uit het tweede huwelijk:

13. Jan, volgt VIx.

14. Aart, volgt VIy.

15. Gerrit Ebing, geb. Soest 18 april 1898, † ald. 3 jan. 1901.

16. Maria Geertruida, volgt VIz.

17. Hillegonda, volgt VIaa.

Notitie bij Hendrik: Geboorteaangifte gedaan doorTeunis Ebing samen met Aalbert Hooyer
(bouwman) en Hendrik Kieft (bouwman) Vertrekt op 03-07-1872 naar
Vreeland.Vertrokken op 30-04-1874 naar Nijkerk Komt op 02-05-1875 vanuit Nieuwveen weer in Nijkerk wonen.Hij
vertrekt op 21-02-1876 naar Hoogland
In juli 1881 is Hendrik korenmolenaarsknecht te Vianen
ingekomen 18-05-1874 van Vreeland
vertrokken 30-04-1875 naar Nijkerk
Hij vestigt zich op 17-10-1884 met zijn gezin in Amersfoort vanuit Vianen om op 03-06-1891 met zijn gezin naar Soest te vretrekken

Notitie bij Rijkje: 1e van een tweeling

Notitie bij de geboorte van Rijkje: Eerste van een tweeling, moeder overlijdt de volgende dag

Notitie bij het overlijden van Rijkje: 9 mnd

Notitie bij Gerritje: Tweede van een tweeling

Notitie bij de geboorte van Gerritje: Tweede van een tweeling
Moeder overlijdt de volgende dag

VIu. Hermiena Ebing, geb. Vianen 17 dec. 1879, tr. Soest 15 jan. 1904 Willem Roelofsen, geb. Ermelo 9 maart 1878, stationschef, zn. van Willem en Aartje van Hierden.

Uit dit huwelijk:

1. Aartje Hendrika Roelofsen, geb. Putten 15 april 1905, tr. Zwartsluis 14 sept. 1932 Jonas Hendrik van Hekezen, geb. Hedel 1902, fouragehandelaar, zn. van Wouter en Johanna Cornelia van den Bogert.

2. Levenloos kind, geb. Putten 1 maart 1907.

3. Rijkje Roelofsen, geb. Putten 19 febr. 1908.

4. Wilhelmina Roelofsen, geb. Putten 7 juni 1909.

5. Heintje Roelofsen, geb. Putten juni 1910, † ald. 15 okt. 1910.

6. Lubberta Jacoba Roelofsen, geb. Putten 10 maart 1913.

7. Henderika Roelofsen, geb. Vollenhove juni 1914, † ald. 20 juli 1914.

8. Jenneke Roelofsen, geb. Vollenhove sept. 1915, † ald. 15 mei 1916.

9. Johanna Roelofsen, geb. Vollenhove 4 jan. 1918.

Notitie bij Willem: evenhoven. vertrekken 31-12-1937 naar Ermelo

Notitie bij N.N.: levenloos geboren; ; geboortepl: Putten 01-03-1907; beroep vader: telegrafist; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij het overlijden van Heintje: geboortepl: Putten; oud 4 maand; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: wisselwachter; beroep moeder: zonder beroep

VIv. Johanna Ebing, geb. Vianen 21 okt. 1881, dienstbode, tr. Bussum 15 dec. 1909 Jacobus Johannes Suuring, geb. Amsterdam 1879, electriciën, † Blaricum 11 maart 1957, zn. van Petrus en Johanna Christina Philippina de Vries.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Jacobus Suuring, geb. Hilversum sept. 1911.

2. Jacobus Johannes Suuring, geb. sept. 1913.

Notitie bij het huwelijk van Jacobus Johannes en Johanna: beroep bg.: electricien; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bd.: spoorwegbeambte

VIw. Teuntje Ebing, geb. Amersfoort 30 sept. 1886, † Amsterdam 9 nov. 1975, tr. Lisse 14 sept. 1916 Jan Willem Baartse, geb. Alkemade 15 jan. 1893, agent van politie, zn. van Klaas en Gerrigje Verhoog.

Uit dit huwelijk:

1. Nicolaas Baartse, geb. 13 mei 1919.

2. Rika Gerrigje Baartse, geb. 1 dec. 1921.

Notitie bij het overlijden van Teuntje: De Nieuwe Ooster

VIx. Jan Ebing, geb. Soest 27 okt. 1895, elctriciën, tr. Zelhem 13 okt. 1927 Christina Johanna Bruil, geb. Zelhem 10 aug. 1906.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Ebing, geb. Tiel 6 mei 1928, tr. R w Wolsink.

2. Engelberta Christina Ebing, geb. Zelhem 11 dec. 1931.

Notitie bij Jan: komt vanuit Tiel op 14-12-1928 in Zelhem

Notitie bij Christina Johanna: komen in 1928 uit Tiel

VIy. Aart Ebing, geb. Soest 19 dec. 1896, boordenstrijker, agentschap vrachtrijder NS, † Soest 16 okt. 1985, tr. Soest 31 dec. 1924 Jacoba van der Schagt, geb. Baarn 26 dec. 1899, † Soest 22 nov. 1995, dr. van Jan en Gerrigje Ginkel.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Ebing, geb. Soest 7 april 1930, † ald. 24 april 1930.

2. Gerrigje, volgt VIIt.

VIIt. Gerrigje Ebing, geb. Soest aug. 1931, kantoorjuffrouw bij Noack, † Soest 22 dec. 2000, tr. Soest 12 juni 1957 Roelof ten Hoven, geb. 1926, marechaussee, agent van politie in Soest, † Soest 10 nov. 1999, gecrem. Bilthoven 15 nov. 1999.

Uit dit huwelijk:

1. Paul ten Hoven, geb. Soest juni 1965, tr. Lydia.

2. Erik ten Hoven, geb. Soest juni 1968, tr. Mariska.

Notitie bij het overlijden van Gerrigje: Gooi- en Eemlander 23-12-2000

Overleden

Ger Ebing
69 jaar
wed./wednr. van Roel Hove, ten22-12-2000
Soest

VIz. Maria Geertruida Ebing, geb. Soest 15 okt. 1899, † 1980, tr. Soest 16 sept. 1925 Klaas Kraaijenhof, geb. Putten 3 dec. 1892, † Baarn 25 dec. 1975, zn. van Lammert en Janna Drost.

Uit dit huwelijk:

1. Janna Lamberta Kraaijenhof, geb. Baarn febr. 1927.

2. Alexander Kraaijenhof, geb. Baarn jan. 1938.

VIaa. Hillegonda Ebing, geb. Soest 14 dec. 1902, tr. Soest 2 juni 1926 (echtsch. uitgespr. 16 jan. 1952)7 Johannes Reiman, geb. Bussum 1905, zn. van Johannes en Jodephine Alida Anna Alderling.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Reiman, geb. Soest 19 nov. 1926.

2. Hendrica Reiman, geb. Soest 2 maart 1928.

3. Alida Anna Reiman, geb. Soest maart 1933.

V-l. Christina Ebing, geb. Nijkerk 6 febr. 1855, naaister, † Barneveld 10 juni 1892, tr. Nijkerk 20 sept. 1882 Aalbert van Veldhuizen, geb. Ede 1851, dagloner, molenaarsknecht, winkelier, † Barneveld 3 mei 1921, zn. van Gerrit en Jannigje Jansen; hij hertr. Barneveld 9 dec. 1892 Sophia Roskam.

Haar kinderen:

1. Pieter Ebing, geb. Nijkerk 6 jan. 1878, timmerman, tr. Barneveld 20 nov. 1903 Maria van der Lee, geb. Doorn 30 okt. 1880, dr. van Teunis en Jannigje Legemaat.

2. NN Ebing, levenloze zoon, geb. Amersfoort 30 juli 1879.

Uit het huwelijk:

3. Jannetje van Veldhuizen, geb. Barneveld 1884, tr. Barneveld 14 aug. 1914 Gerrit Hak, geb. Barneveld 1886, gasfitter, zn. van Gerrit en Aaltje Snel.

4. Teunis van Veldhuizen, geb. Barneveld 5 okt. 1885, horlogemaker, tr. Workum 5 mei 1910 Hendrikje Damstra, geb. Workum 2 okt. 1886, dr. van Cornelis en Grietje van der Meulen.

5. Gerrit Jan van Veldhuizen, geb. okt. 1887, † Barneveld 3 nov. 1887.

Notitie bij Christina: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing samen met Jacob Derk Klaasen
(Commissaris van de vaart) en Barend Kook (sluiswachter) Later krijgt
zij een onwettig kind (Pieter;geboren 06-01-1870) Verhuisd 27-06-1873
naar Amersfoort om op 07-07-1876 weer in Nijkerk terug te keren.
Vervolgens vestigt Christina zich 21-06-1879 weer in Amersfoort, overigens zonder haar zoontje Pieter, en woont dan bij haar zuster Elisabeth en haar zwager.
In juli 1881 wiint Christina in Nijkerk, zij vertrekt op 25-05-1883 met haar zoontje van Nijkerk naar Barneveld. Ook genaamd Ebink.

Notitie bij het overlijden van Christina: geboortepl: Nijkerk; oud 37 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij het huwelijk van Aalbert en Christina: beroep bg.: molenaarsknecht; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep; wettiging 1 kind

geboortepl: Nijkerk; oud 37 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Christina vertrekt op 27 juni 1873 naar Amersfoort om op 7 juli 1876 weer in
Nijkerk terug te keren. Vervolgens vestigt Christina zich op 21 juni 1879
Christina weer in Amersfoort, overigens zonder haar zoontje Pieter, en woont dan
bij haar zuster Elisabeth. In juli 1881 woont Christina weer in Nijkerk. Op 25
mei 1883 wordt zij met haar zoontje, dat bij haar huwelijk wordt erkend,
uitgeschreven van Nijkerk naar Barneveld.

Notitie bij Aalbert: Lubbert Heeft Pieter Ebing bij zijn huwelijk met Christina Ebing erkend

Notitie bij het overlijden van Aalbert: geboortepl: Ede; oud 70 jaar; wedn.v. Christina Ebink; beroep overl.: dagloner; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij Pieter: Pieter vertrekt 25-05-1883 naar Barneveld

Notitie bij het huwelijk van Maria en Pieter: beroep bg.: timmerman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: daglooner; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Jannetje: beroep bg.: gasfitter; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: daglooner; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld

Notitie bij Gerrit Jan: geboortepl: Barneveld; oud 4 week; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: dagloner; beroep moeder: zonder beroep

Vm. Evert Ebing, geb. Nijkerk 1 maart 1856, molenaar, † Barneveld 19 dec. 1911, tr. Nijkerk 12 mei 1880 Beertje Bos, geb. Putten Huinen 22 sept. 1852, dienstmeid, † Barneveld 13 aug. 1914, dr. van Jan en Betje van Beek.

Uit dit huwelijk:

1. Betje, volgt VIab.

2. Teunis Ebing, geb. Nijkerk 30 sept. 1880, sergeant stamnummer 53628, † Soembawa Ned Indië 25 febr. 1908.

3. Evert Ebing, geb. Amersfoort 11 febr. 1883, bloemenkoopman, † De Bilt 30 jan. 1944.

4. Trijntje, volgt VIac.

5. Gerrit Jan Ebing, geb. Barneveld 3 sept. 1888, † Barneveld Esveld 20 april 1892.

6. Lubarta Wilhelmina Ebing, geb. Barneveld 19 juli 1891, † Barneveld Esveld 20 april 1892.

7. Luberta Wilhelmina Ebing, geb. Barneveld 24 jan. 1895.

Notitie bij Evert: Verhuisd 21-12-1874 naar Hoogland en komt 31-01-1876 weer terug in Nijkerk. Vervolgens vertrekt hij op 26-02-1880 naar Woudenberg om op 16-08-1880 weer terug te keren naar Nijkerk.
Hij komt op 06-04-1881 met zijn gezin vanuit Nijkerk naar Amersfoort, in juli 1881 is hij daar molenaarsknecht, en vertrekt weer van daar naar Barneveld op 02-04-1887,

Notitie bij het overlijden van Evert: geboortepl: Nijkerk; oud 55 jaar; beroep overl.: molenaarsknecht; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij het huwelijk van Beertje en Evert: beroep bg.: korenmolenaar; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: korenmolenaar; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: arbeider; beroep moeder bd.: arbeidster; wettiging 1 kind
Evert en Beerdje komen op 16-08-1880 met hun kinderen Betje en Teunis vanuit Woudenberg naar Nijkerk waar zij intrekken in de Appelse molen. Kennelijk koomt zoon Evert zijn vader Teunis, die op 30-12-1880 komt te overlijden, terzijde staan. Het gezin vertrekr weer, na het afhandelen van de boedel, op 04-04-1881 van Nijkerk naar Amersfoort

Notitie bij Beertje: geboortepl: Putten; oud 61 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij het overlijden van Gerrit Jan: geboortepl: Barneveld; oud 3 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: molenaarsknecht; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij Lubarta Wilhelmina: geboortepl: Barneveld; oud 9 maand; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: molenaarsknecht; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij het overlijden van Lubarta Wilhelmina: geboortepl: Barneveld; oud 9 maand; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: molenaarsknecht; beroep moeder: zonder beroep

VIab. Betje Ebing, geb. Putten 22 nov. 1877, tr. Bussum 27 juni 1906 Antoni van der Geest, geb. Putten 1876, timmerman, † De Bilt 24 aug. 1947, zn. van Jacobus en Jannetje Boonen en gesch. echtg. van Cornelia van Veldhuizen.

Uit dit huwelijk:

Luberta van der Geest, geb. Bussum mei 1907.

Notitie bij het huwelijk van Antoni en Betje: beroep bg.: timmerman; beroep vader bg.: timmerman; beroep vader bd.: molenaar; weduwnaar van Cornelia

VIac. Trijntje Ebing, geb. Amersfoort 11 aug. 1885, † Zeist 28 maart 1974, tr. Barneveld 13 sept. 1912 Jacobus de Vos, geb. Puttershoek 3 okt. 1885, opzichter, sectie chef N I spoorwegmaatschappij, † Zeist 23 aug. 1959, zn. van Ariënoldus en Wilhelmina Adriana Bestebroer.

Haar dochter:

1. Jacoba Ebing, geb. Barneveld 12 juli 1911.

Uit het huwelijk:

2. Arienoldus de Vos, geb. Samarang 8 mei 1914.

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Trijntje: beroep bg.: opzichter; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: landbouwer; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep; wettiging 1 kind

Notitie bij Jacoba: Erkend en gewettigd 10-09-1912 door Jacob de Vos

Vn. Jannetje Cornelia Petronella Ebing, geb. Nijkerk 26 febr. 1858, dienstbode, † Amsterdam 30 mei 1909, tr. Den Haag 30 juli 1884 Hendrik Petrus Cornelis Gerstel, geb. Amsterdam 1 sept. 1862, bierhandelaar, voerman en stalhouder, † Amsterdam 1960, zn. van Cornelis en Catharina Johanna Thumann en echtg. van Magdalena Neeltje Viergever.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Cornelia Petronella Gerstel, geb. Amsterdam 11 maart 1885, tr. Amsterdam 15 juli 1915 Frans Willem Stroetman, geb. Nieuwer Amstel 1880, buffetbediende, zn. van Antonius Hubertus en Margaretha Horbach.

2. Barend Teunis Cornelis Gerstel, geb. 1886, † Zeist 9 sept. 1933.

3. Hendrikus Cornelis Petrus Gerstel, geb. Nieuwer Amstel 11 april 1887, † Illinois USA.

4. Jeanette Petronella Gerstel, geb. Nieuwer Amstel 1890, tr. Nieuwer Amstel 5 juni 1918 (echtsch. uitgespr. 7 sept. 1937) Andries Willemsen, geb. Leiden 1891, kelner, zn. van Pieter Huibert en Johanna Elizabeth Zeven.

5. Willem Casparus Gerstel, geb. Amsterdam 26 sept. 1892.

6. Zoon, geb. Amsterdam 29 aug. 1893.

7. Marie Gerstel, geb. Amsterdam 26 sept. 1896.

8. Maria Catharina Jannetje Gerstel, geb. Amsterdam 14 okt. 1898.

Notitie bij Jannetje Cornelia Petronella: Ook genaamd Ebink.
Zij vertrekt 01-11-1881 naar Amsterdam, waar zij overigens al in 1881 diensbode is. Jannetje staat met haar echtgenote in het bevolkongsregister van Nieuwer Amstel ingeschreven als Jannetje Cornelia Petronella Ebing

Notitie bij Hendrik Petrus Cornelis: Hendrik Gerstel komt op 06-09-1884 in Amsterdam vanuit Den Haag

Vo. Hermina Ebing, geb. Nijkerk 10 jan. 1863, dienstmeisje, blekersknecht, † Den Haag 20 dec. 1938, tr. Leiden 5 febr. 1890 Hendrik Goebertus, geb. Leiden 13 sept. 1862, kleerbleker, steendrukker, later winkelbediende en winkelier, schrijver aan een gemeente gasfabriek, kleerbleker, kleerbleker, † Den Haag 16 aug. 1938, zn. van Hendrik en Catharina Braggaar.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Goebertus, geb. Leiden 3 juni 1890, chauffeur, † Rijswijk 16 dec. 1974, tr. Den Haag 26 mei 1920 Marinus Snooij, geb. Den Haag 5 jan. 1898, chauffeur, † Den Haag 26 juni 1969, zn. van Pieter en Pietje Bosma.

2. Trijntje Goebertus, geb. Leiden 4 aug. 1891, winkelierster, † Den Haag 6 nov. 1978, tr. Den Haag 28 juni 1944 Hendrik van Eijck, geb. Den Haag 6 mei 1887, metselaar, † Den Haag 5 okt. 1949, zn. van Johannes en Adriana Cornelia van Beuselom.

3. Hendrik Goebertus, geb. Leiderdorp 22 nov. 1892, bankwerker, eigenaar rekenmachinebedrijf, † Amsterdam 22 juni 1957, tr. Amsterdam 19 juni 1918 Iefje Bakker, geb. Den Helder 7 aug. 1896, dr. van Gosen en Marijtje Wezelman.

4. Antonius Goebertus, geb. Leiderdorp 11 juli 1894, blekersknecht, † Den Haag 21 juli 1896.

5. Jan Goebertus, geb. Den Haag 1 okt. 1895, † ald. 22 juli 1896.

6. Antonius Jan Goebertus, geb. Den Haag 8 juli 1897, brievenbesteller, † Den Haag 9 febr. 1970, tr. 1e Den Haag 9 nov. 1921 Cornelia Hillegonda van der Heemst, geb. Den Haag 16 maart 1897, dienstbode, † Den Haag 5 april 1933, dr. van Carel Pieter en Cornelia Hillegonda van Parlevliet; tr. 2e Den Haag 31 maart 1937 Wilhelmina Maria Bieler, geb. Den Haag 10 nov. 1907, dr. van Jacobus en Geertruida Jacoba Talmon.

7. Evert, volgt VIad.

8. Hermina, volgt VIae.

9. Abraham Marinus Goebertus, geb. Den Haag 18 okt. 1903, boekhouder, † Leidsendam 21 juni 1976, begr. Den Haag, tr. 1e Den Haag 27 mei 1931 (echtsch. uitgespr. ald. 30 aug. 1945) Catharina Johanna Alida Maria Persoon, geb. Den Haag 1 dec. 1906, † ald. 25 nov. 1991, dr. van Johannes Petrus Christiaan en Alisa Maria Voogd; tr. 2e Den Haag 23 juli 1947 Geertruida Groos, geb. Den Haag 6 febr. 1909, † ald. 28 nov. 1972, dr. van Cornelis Augustinus en Johanna Margaretha Spa.

Notitie bij Hermina: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing met Jan Groenesteyn
(Daggelder) en Evert Klaver (zadelmaker).Ook genaamd Ebink.Vertrekt
12-11-1880 van Nijkerk naar Amersfoort en gaat op 27-05-1883 weer van
Amersfoort naar Nijkerk.Vertrekt op 29-10-1885 naar Leiden .
Op 12/02/1893 met attestatie van Leiden naar Leiderdorp
Gehuwd op
27 jarige leeftijd op 05-02-1890 te leiden. Uit dit huwelijk kwamen 9
kinderen.

Woont
in Amersfoort als dienstmeisje in de huizinge D379 op ’t Zand. Zij brengt een
attestatie van Amersfoort van 2 juni 1883 en een extract hiervan wordt afgegeven
naar Leiden op 27 juni 1888. Vertrekt 29 oktober 1885 definitief naar Leiden
alwaar de aankomst niet meer valt na te gaan. Als gevolg van de grote
stadhuisbrand van 1929 is namelijk een groot deel van het oude
bevolkingsregister verloren gegaan. Op 12 februari 1893 wordt voor Hermina een
attestatie afgegeven van Leiden naar Leiderdorp. Bij het huwelijk is de moeder
van de bruid afwezig, maar stemt toe blijkens een authentieke acte. Hendrik en
Hermina vertrekken 15 oktober 1892 van Leiden naar Leiderdorp in de Raamstraat
rechts nr 8. Vervolgens op 17 juli 1895 van Leiderdorp naar Den Haag, waar zij
in de Westerstraat 138 gaan wonen.


ollersgracht 10
Voor de nummers 10, 10a en 10b geldt dat er heel veel, vaak kleine gezinnen in wonen die elkaar snel afwisselen. De huizen hebben maar een voordeur. Niettemin worden ze vaak dubbel bewoond.
De eerste bewoners van Vollersgracht 10 verschijnen op 10 juli 1890. Het zijn Jilles de la Rie, metselaar, 62 jaar, (geb. 03-03-1828), zijn vrouw Suzanna Noest, 60 jaar, (geb. 06-02-1830) en hun dochter Suzanna Dool, 25 jaar (geb. 14-12-1864). Niet duidelijk is wanneer ze vertrekken.
Op 1 augustus 1890 komen er nieuwe bewoners. Mogelijk trekken die in bij het gezin van De la Rie. Het zijn Gerardus Petrus de Klerk, 26 jaar (geb. 04-01-1864) en Geertruida Overdijk, 19 jaar, (geb. 05-08-1871).
Per 1 augustus staat nog een ander gezin vermeld: Petrus Johannes Freeken, van beroep koekbakker, 21 jaar, (geb. 20-08-1869) en zijn vrouw Maria Cornelia Pina, 19 jaar, (geb. 28-09-1870). Vanaf 15-12-1890 woont ook Sara Oostveen, 72 jaar, (geb. 26-07-18) op dit adres.
De Klerk en zijn vrouw vertrekken half januari. Freeken en zijn vrouw en Sara Oostveen verhuizen aan het eind van de maand.
Op 31 januari 1891 zijn er nieuwe bewoners: Jan Selier, broodbakker, 57 jaar (geb. 27-06-1833), zijn vrouw Catharina Noest, 59 jaar, (geb. 11-09-1831) en hun twee kinderen:
Jansje, 25 jaar, (geb. 31-01-1866)
Johannes Jacobus, 23 jaar, (geb. 26-01-1868).
Jacobus Selier, een familielid, 60 jaar, (geb. 14-10-1830), woont bij hen in.
Ze blijven maar enkele maanden. Per 25 juni 1991 staan ze ingeschreven op Vollersgracht 10d, maar op 28-02-1891 zijn er al nieuwe bewoners op Vollersgracht 10. Het lijkt erop dat deze gezinnen een poosje samen op nummer 10 hebben gewoond. Het tweede gezin is van:
Dirk Nicolaas Gerard Habermehl, 30 jaar (geb. 03-01-1861), agent van politie. Zijn vrouw heet Adriaantje van der Tang, 28 jaar, (geb. 07-03-1860). Ze hebben een dochter van 6: Alida Peternella (geb. 13-03-1884).
Op 17 juli 1891 wordt hun tweede kind geboren: Johanna Wilhelmina Frederica, net nadat De familie Selier vertrokken is.
Op 7 oktober 1891 krijgt de familie Habermehl inwoning van Maurits Elkerbout en zijn gezin. Elkerbout, (geb. 08-09-1860 is kleermaker. Zijn vrouw heet Alida le Maitre, 32 jaar (geb. 22-08-1858). Ze hebben twee kinderen:
Antonia Hendrika, 4 jaar, (geb. 06-02-1887)
Maurits, 2 jaar (geb. 13-03-1889)
Het gezin Elkerbout vertrekt op 21 december 1891.
Op 25 januari 1892 zijn er nieuwe bewoners: Hendrik Goebertus, winkelbediende, 29 jaar, (geb. 13-09-1862), zijn vrouw Hermina Eling, 29 jaar, (geb. 06-01-1863) en twee dochters:
Catharina, 1,5 jaar, (geb. 03-06-1890)
Trijntje, 4 maanden (geb. 04-08-1891).
Op 24 februari 1892 trekt Trijntje Ebing, dienstbode, 16 jaar, (geb. 25-07-1875) bij hun in.
Het gezin van Goebertus vertrekt op 15 oktober 1892.
In de gegevens van het bevolkingsregister zit een hiaat van ongeveer tien jaar. Uit een andere pagina van het register blijkt dat het huis in 1893 werd bewoond door Gerrit Overdijk en Maria Rijgersbergen.
Uit de adresboeken komen de volgende namen:
1894: I.N. de Rooy en L.J.A. Martijn.
Ludovicus Jacobus Antonius Martijn, smid, (geb. 01-02-1865) komt van Vollersgracht 10a, met zijn vrouw Maria Elisabeth Ouwerkerk, (geb. 07-06-1866) en zoon Jacobus Ludovicus (geb. 16-05-1895). Ze blijven tot 7 april 1896.
Na L.J.A. Martijn komt ook nog het gezin van Jacobus Johannes Jansen, gasfitter, (geb. 22-05-1868) en zijn vrouw Johanna Catharina Marks (geb. 25-11-1868). Ze hebben drie kinderen:
Jacoba (geb. 02-05-1892)
Gerrit (geb. 22-12-1893 )
Pieter Philippus (geb. 05-01-1896)
Ze blijven tot 7 juli 1896.
In de adresboeken staan verder: 1895/1896: J.C. Roelandse
1897/1898: A.M. Brandt en C.W. de Graaf
1899: L.H. Meurs en J Wolf
1900: Weduwe C. Hoogerduyn
1903/1904: H. van der Walle en G.A. Jasperse
Gerard Anthonius Jasperse staat ook vermeld in het bevolkingsregister. Hij woont daar vanaf 14 juni 1902. Hij is blikslager, 25 jaar (geb. 01-08-1877), zijn vrouw heet Jannetje van der Velden, 25 jaar (geb. 26-02-1877) en ze hebben een dochter van 10 maanden: Maria Alida Fredrika (geb. 27-08-1901). Op 14-08-1902 wordt hun tweede kind geboren: Pieter. Het gezin woont 1,5 jaar op dit adres. Ze vertrekken op 27 januari 1904.
Op 27 juli 1904 zijn er nieuwe bewoners: Lodewijk Martijn, gasfitter, 21 jaar (geb. 24-07-1883) en zijn vrouw Catharina Devilee, 22 jaar (geb. 11-09-1881). Op 26 oktober 1904 wordt hun dochter Sophia geboren.
Per 16 augustus 1904 staat een tweede gezin op dit adres ingeschreven. Het gezin van Martijn woont er dan nog. Ze vertrekken op 20 december 1904. Het nieuwe gezin is van Pieter Jacobus van Reijzen, winkelbediende, 29 jaar (geb. 20-10-1874), zijn vrouw Johanna Christina Baart, 26 jaar (geb. 24-07-1878) en hun twee kinderen:
Isaac, 7 jaar, (geb. 28-10-1896)
Christina, 2 jaar (geb. 05-04-1902).
Op 27 december 1904 zijn er alweer nieuwe bewoners. Zeker is dat het gezin Van Reijzen rond die tijd vertrekt. Per 16 januari 1905 zijn ze uitgeschreven.
De nieuwe bewoners zijn: Pieter van der Klaauw, bleeker, 29 jaar (geb. 31-07-1874), zijn vrouw Bertha Maria van der Klaauw, 27 jaar, (geb. 12-11-1876) en hun twee kinderen:
Petrus Johannes, 5 jaar, (geb. 07-02-1899)
Henriette Sophia, 3 jaar, (geb. 24-08-1901).
Het gezin van Pieter van der Klauw blijft maar drie maanden.
Op 1 maart 1905 zijn er nieuwe bewoners: Pieter Kooiman, arbeider, 29 jaar (geb. 11-04-1875) en zijn vrouw Maria van Grieken, 35 jaar (geb. 03-02-1870).
Een maand later, op 8 april trekt er een tweede gezin bij hun in: Louis Abelman, rijksveldwachter, 35 jaar, (geb. 01-02-1870), zijn vrouw Henrietta Margaretha Harteveld, 31 jaar (geb. 28-11-1873) en hun twee kinderen: Leonora Hermina, 7 jaar (geb. 20-11-1897)
Maria 29-06-1904.
Kooiman en zijn vrouw vertrekken op 4 augustus 1905 naar Vollersgracht 4a. Het is niet duidelijk hoelang het gezin van Abelman blijft.
Op 31 mei 1905 zijn er weer nieuwe bewoners: Johannes de Jonge, schippersknecht, 26 jaar (geb. 10-10-1878) en zijn vrouw Lena Johanna Hofkes, 23 jaar (geb. 30-04-1882). Ze blijven tot 17 april 1906.
Op 30 mei 1906 komen Johannes Philippus Janssen, scheepssjouwer, 22 jaar (geb. 24-03-1884) en zijn vrouw Maria Wetselaar, 21 jaar (geb. 24-27-1885). Ze trouwen diezelfde dag.
Vrijwel gelijktijdig komt Hendrik Stouten, smid, 28 jaar, (geb. 20-06-1877) bij hen inwonen. Een maand later komt zijn vrouw: Maria Cornelia Franciska Ramak, 29 jaar (geb. 02-03-1879).
Op 26 juli 1906 krijgen Janssen en zijn vrouw hun eerste kind: Johannes Philippus jr.
Op 17 september 1906 verhuizen Stouten en zijn vrouw.
Op 21 oktober 1906 zijn er weer nieuwe bewoners: Johannes Bernardus Sliggers, spoorwegbeamte, 25 jaar (geb. 24-03-1881) en zijn vrouw Sara Suzanna Vermond, 22 jaar, (geb. 21-05-1884). Ze trouwen een paar dagen later: op 24 oktober 1906. Op 17 maart 1907 krijgen ze hun eerste kind: Jansje Maria.
Het gezin van Johannes Philippus Janssen vertrekt op 26 februari 1907.
In het bevolkingsregister zitten een paar hiaten. Zeker is dat het gezin Sliggers tot hier tot 1908 blijft wonen, en waarschijnlijk tot 1911.
In deze periode wonen hier ook Jacobus van der Hoeven, kledermaker, (geb. 21-01-1887) en zijn vrouw Martina Maria Huber (geb. 17-07-1887). Ze vertrekken op 15 augustus 1907 naar Vollersgracht 10b.
Er ontbreken vervolgens gegevens in het bevolkingsregister. In het adresboek staan de namen Batteljee en Riethoven. Uit andere gegevens valt nog het volgende af te leiden: Op 7 juli 1909 komt Johanna Batteljee, werkvrouw, 23 jaar, (geb. 16-12-1885) op dit adres wonen. Waarschijnlijk woont ze in bij het gezin Sliggers en ook nog bij de mensen die daarna komen.
Op 18 januari 1911 komt het gezin van Willem Izaak Riethoven, postbode, 27 jaar (geb. 08-02-1883). Zijn vrouw is Maria Catharina Uljee, 23 jaar, (geb. 11-06-1887). Ze hebben drie kinderen:
Maria Jacoba, 3 jaar, (geb. 05-02-1907).
Jansje Koosje, 2 jaar, (geb. 02-02-1908).
Koosje Hendrika, 11 maanden (geb. 12-02-1910).
Johannes Uljee, de vader van Maria Catharina, 61 jaar, (geb. 25-10-1849) woont bij hun in.
Vanaf 20 december 1911 woont in het huis Wilhelm Keijser, pakhuisknecht, 20 jaar, (geb. 17-05-1891) en zijn vrouw Elisabeth Visser, 19 jaar (geb. 22-06-1892). Ze krijgen op 30 mei 1912 een dochter: Wilhelmina.
Vanaf 13 maart 1912 woont op dit adres ook Johanna Tiemeijer, 24 jaar (geb. 28-09-1887) met haar zoon Jacobus Jacob Glasbergen, 4 jaar, (geb. 23-12-1907).
Op 7 januari 1913 komt daar een jong stel bij: Gouke Laurier, katoendrukker, 23 jaar, (geb. 31-01-1889) en Jansje Tegelaar, 21 jaar (geb. 10-06-1891). Ze trouwen op 7 mei van dat jaar.
Op 25 mei vertrekt Johanna Tiemeijer met haar zoon naar Rotterdam.
Op 9 juli 1913 vertrekt het gezin van Wilhelm Keijzer naar Vollersgracht 5a.
Op 23 juli 1913 komen er nieuwe bewoners: Isaac Mioch, blikslager, 22 jaar (geb. 19-03-1891), zijn vrouw Catharina Pauw, 24 jaar (geb. 07-04-1889) en hun zoontje Pieter van 3 maanden (geb. 20-04-1913).
Het echtpaar Laurier vertrekt op 30 maart 1914.
Op 22 april 1914 zijn er nieuwe bewoners: Petrus Kop, vormer van beroep, 21 jaar, (geb. 10-05-1892), zijn vrouw Alida Maria van Deventer, 23 jaar (geb. 24-08-1890) en hun dochter Neeltje Alida, 1 jaar (geb. 16-12-1912). Ze krijgen op 8 juni 1914 een tweede kind: Petrus.
Het is niet bekend hoelang de gezinnen van Mioch en Kop daar blijven wonen.
Op 31 augustus 1914 komt Piet Rosse, melkslijter, 19 jaar (geb. 19-02-1894) met zijn vrouw Johanna Elisabeth Rebecca van Heuzen, 20 jaar (geb. 08-01-1894). Op 10 december 1914 wordt hun zoon Johannes geboren.
Op 16 september 1914 komt het gezin van Salomon Schelvis, loopknecht, 23 jaar, (geb. 04-07-1891). Zijn vrouw heet Saartje van den Berg, 19 jaar (geb. 11-04-1895). Ze krijgen twee kinderen:
Benedictus (geb. 17-11-1914)
Elisabeth (geb. 27-11-1916)
Vanaf 16 september 1914 komt de familie Nieuwenburg. De gezinnen van Rosse en Schelvis wonen er dan nog. De familie Nieuwenburg blijft daar tot zeker 1926. De vader heet Johannes, los werkman, 22 jaar (geb. 21-02-1892). Zijn vrouw heet Suzanna Giezen, 24 jaar (geb. 17-08-1890).
Het gezin Rosse vertrekt op 14 maart 1915.
Bij Nieuwenburg krijgen op 31 december 1915 een dochter: Maria.
Op 30 juli 1915 komen er nieuwe inwoners: Johannes Windt, 68 jaar (geb. 25-07-1846) en zijn vrouw Johanna Maria Dorlijn, 53 jaar (geb. 25-03-1862). Ze vertrekken alweer op 5 augustus van dat jaar.
Het gezin van Mozes Schelvis vertrekt op 5 april 1918.
Op 11 april 1918 zijn er nieuwe inwoners: Hendrik van den Berg, garenwasser, 21 jaar (geb. 04-01-1897) en zijn vrouw Antje Blansjaar, 22 jaar, (geb. 18-12-1895).
Rond die tijd (5 april) vertrekt het gezin van Salomon Schelvis. Bij Van den Berg wordt op 6 september 1918 een zoon geboren: Wijnandus.
Het gezin Van den Berg vertrekt op 21 oktober 1921. Ze worden direct opgevolgd door de weduwe Maria Mieremet-Van der Blom, 28 jaar (geb. 03-01-1893). Ze heeft twee kinderen:
Neeltje Adriana, 6 jaar (geb. 20-02-1915)
Hendrik, 1 jaar (geb. 27-03-1920)
Dit gezin vertrekt op 9 januari 1923.
Op 16 februari 1923 komen er nieuwe inwoners: Pieter Smit, wegwerker NS, 30 jaar, (geb. 08-10-1892), zijn vrouw Neeltje Langezaal, 24 jaar, (geb. 22-12-1898) en hun drie kinderen:
Neeltje, 7 jaar (geb. 29-11-1915)
Maria Hendrica, 9 jaar, (geb. 06-12-1913)
Adriana, 4 jaar (geb. 24-04-1918)
Waarschijnlijk blijft dit gezin maar kort en vertrekken ze voordat er nieuwe inwoners zijn. Die komen op 18 juni 1923. Het zijn Neeltje Touw, 51 jaar, (geb. 14-10-1872), geh. met J. Bijleveld en haar twee kinderen:
Bartholomeus van Dorp, 19 jaar (geb. 17-12-1903)
(onleesbare naam), 5 jaar (geb. 01-09-1917)
Verder gegevens uit het bevolkingsregister zijn niet beschikbaar. Zoals gezegd woont de familie Nieuwenburg er nog in 1926. Ook de gezin van Neeltje Touw staat dan nog steeds vermeld.
In de Nieuwe Leidsche Courant van 1 november 1926 staat dat G.E. Langeveld is komen wonen op Vollersgracht 10. Verder staan er de volgende namen in de adresboeken:
1929/30 A.G.P. van Aggelen.
1931/32 Mej. J. Geenjaar.
1934/35 J. van Poelgeest.
1937/38 P.J. Edelaar.
Vanaf 1940: H. Distelvelt.
Van de familie Distelvelt is bekend dat ze vier kinderen hebben. Een van de jongens heet Henk. Ze wonen daar tot zeker 1963.
In de Nieuwe Leidsche Courant van 24 juli 1948 staat een bericht over een meisje dat op Vollergracht 10 woont:

‘Brugwachter redde kind.
Gistermiddag tegen twee uur mocht het de brugwachter J. Harland gelukken het twee-jarig meisje Elisabeth Flippo, wonende Voldersgracht 10, dat in het vaarwater van de Oude Vest was geraakt, te redden. Harland sprong gekleed te water en slaagde er spoedig in het kind ongedeerd op het droge te brengen.’

In de Nieuwe Leidsche Courant van maandag 23 januari 1967 staat een familiebericht. Geboren op 21-01-1967: Cornelis (Keesje) Schouten, zoon van A. Schouten en J. Schouten-Varkevisser.
Het pand Vollersgracht 10 wordt in april 1967 in de veiling verkocht. Het huis wordt aangeboden in verhuurde staat.
In 1981 maak ik kennis met André Verschuren. In die dagen studeert hij antropologie. Hij woont alleen in dat pand, maar hij is bezig om het te verbouwen zodat hij gedeelten kan verhuren. Hij is daar als student komen wonen en hij vertelt me dat hij het huis eerst bewoond heeft met twee andere studenten. Wil van Haarlem en Ineke Buskens. Zij zijn er ± 1976 komen wonen.
André wil al snel van zijn huurders af. Korte tijd later komt zijn vriendin Saskia Vermeer bij hem inwonen.
André en Saskia trouwen en ze krijgen twee kinderen: Rianne en Stein.
Het gezin van André vertrekt in de zomer van 1992 naar de Uiterstegracht.
Het huis wordt gekocht door een jong ambitieus stel: Alexander G. van Opstal en M.A.J.A. Verraes. Ze zorgen voor een grondige renovatie van het pand. Na goed een jaar verkopen ze het huis aan Spaargaren en Borghouts. Deze mensen hebben geen kinderen. Zij verkopen het huis eind december 2001 aan Hermen Overkleeft. In september 2005 komt Caroline de Bruin bij hem inwonen. Op 20 maart 2008 wordt hun zoon Han geboren.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Hermina: Bij het huwelijk is de moeder van de bruid afwezig, maar stemt toe blijkens een authentieke akte

Notitie bij Hendrik: Hendrik staat in 1881 ingeschreven in Leiden voor de nationale militie, lichting 1882. Uit het lotongsregister blijkt dat hij op 13/03/1882 wordt vrijgesteld als einge zoon en kostwinner. Hendrik en Hermina vertrekken 15/10/1892 van Leiden naar leiderdorpbin de Raamstraat recht nr 8. Vevolgens op 17/07/1895 van Leiderdorp naar Den Haag, waar zij de Westerstraat 138 gaan wonen

VIad. Evert Goebertus, geb. Den Haag 26 okt. 1899, stoffeerder en behanger, † Den Haag 16 april 1966, tr. Den Haag 19 nov. 1924 Catharina Hendrina Simonis, geb. Den Haag 22 nov. 1904, bontwerkster, † Den Haag 21 maart 1980, dr. van Cornelis Johannes Pieter Coenraad en Anna Maria Rademaker.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Goebertus.

2. Hendrik Goebertus.

3. Francis Goebertus.

4. Jan Goebertus.

Notitie bij Evert: Evert was van 01-10-1916 tot 02-02-1918 bij het instructiebataljon te Kampen

VIae. Hermina Goebertus, geb. Den Haag 11 mei 1901, † Rijswijk 4 jan. 1971, tr. Den Haag 22 okt. 1919 Jan Theodorus Mulder, geb. Den Haag 30 aug. 1893, loodgieter, gasfitter, † Den Haag 26 dec. 1958, zn. van Karel en Petronella Etteger.

Uit dit huwelijk:

1. Petronella Mulder, geb. 1920.

2. Jan Theodorus Mulder, geb. 1928.

3. Hans Mulder, geb. 1940.

Vp. Reintje Ebing, geb. Nijkerk 22 mei 1868, dienstbode, † Amsterdam 30 nov. 1943, tr. Amsterdam 10 juli 1895 Ernst Möller, geb. Bannen Duitsland 24 nov. 1867, werkman, brandwacht, koetsier, † Amsterdam 24 mei 1942, zn. van August en Caroline Florentine Rantzenberg.

Haar dochter:

1. Emma Helena Carolina Ebing, geb. Utrecht 27 jan. 1893, tr. Amsterdam 20 april 1922 Jan Boogaard, geb. Amsterdam 1892, expeditiebediende, zn. van Jan en Aaltje van Essen.

Uit het huwelijk:

2. Zoon, geb. 12 sept. 1895.

3. Dochter, geb. juli 1897.

4. Maria Reinetta Möller, geb. Amsterdam 1898, tr. Amsterdam 3 juni 1920 Pieter Boon, geb. Amsterdam 1895, bankwerker, zn. van Pieter en Josephina Johanna Keijzer.

5. Zoon, geb. Amsterdam 27 maart 1899.

6. Ernst Carel August Möller, geb. Amsterdam 1900, brandwacht, tr. Amsterdam 28 febr. 1924 Pieternella Roosendaal, geb. Amsterdam 1902, dr. van Jan en Gerritje van Marle.

7. Zoon, geb. Amsterdam nov. 1901.

8. Dochter, geb. Amsterdam 17 dec. 1904.

Notitie bij Reintje: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing met Gerrit Jan Hartemink en
(timmerman) en Dirk Marcus (metselaar)
Reintje vertrekt op 31-01-1887 vanuit Nijkerk naar Amsterdam waar zij op 10-02-1887 wordt ingeschreven. Op 19-11-1888 vertrekt zij naar Leiden en op 31-12-1889 komt zij weer in Amersfoort terug vanuit Amsterdam. Op 14-09-1892 vertrekt Reintje naar Baarn en keert op 01-04-1893 vanuit Utrecht weer terug in Amersfoort. Op 17-04-1895 vertrekt zij tenslotte naar Amsterdam

Notitie bij het huwelijk van Ernst en Reintje: Beiden wonen in Amsterdam en zijn uit Amersfoort gekomen Ten tijde van het huwelijk erkennen zij een kind

Vq. Theunisje Ebing, geb. Nijkerk 22 april 1873, dienstbode, † Amsterdam 10 febr. 1940, begr. Amsterdam Nieuwe Ooster Begraafplaats 27 febr. 1940, tr. Amsterdam 17 aug. 1898 Karel Algra, geb. Aengwirden (Heerenveen) 30 sept. 1869, brandwacht, † Amsterdam 27 april 1921, zn. van Jacobus en Hiltje Wietzes Kempes.

Uit dit huwelijk:

1. Dochter, geb. Amsterdam jan. 1899.

2. Zoon, geb. Amsterdam juni 1900.

3. Karel Algra, geb. Amsterdam 27 sept. 1901, kantoorbediende, tr. Amsterdam 26 april 1923 Theodora Groeneveld, geb. Doorn 1898, dr. van Jan en Theodora Tintel.

4. Trijntje, volgt VIaf.

Notitie bij Theunisje: Teunisje vertrekt op 23-02-1892 van Nijkerk naar Utrecht. Daarna gaat zij naar Leiden, want op 01-05-1893 vestigt zij zich in Den Haag vanuit Leiden en op 23-05-1896 wordt zij uitgeschreven om weer naar Leiden te gaan

Notitie bij de geboorte van Theunisje: Geboorteaangifte gedaan door Teunis Ebing samen met Gerrit
Hoogeveen,van beroep schipper en Jacob Elbers, van beroep bakker

VIaf. Trijntje Algra, geb. Amsterdam 10 nov. 1904, † ald. 20 dec. 1973, tr. Amsterdam 16 mei 1928 Johannes Groenewegen van Wijk, geb. Watergraafsmeer 25 mei 1902, kantoorbediende, begr. Amsterdam Nieuwe Ooster Begraafplaats 23 okt. 1975, zn. van Pieter en Durkje Visser.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, volgt VIIu.

2. Karela Groenewegen van Wijk, geb. Amsterdam 22 okt. 1931, tr. Henk Esselman.

3. Dirk Pieter Groenewegen van Wijk, geb. Amsterdam 12 juni 1934.

Notitie bij het overlijden van Trijntje: begraafplaats de Nieuwe Ooster

VIIu. Johannes Groenewegen van Wijk, geb. Amsterdam 9 febr. 1929.

Zijn kinderen:

1. Femmigje Groenewegen van Wijk.

2. Marjan Groenewegen van Wijk.

3. Joan Groenewegen van Wijk.

Vr. Trijntje Ebing, geb. Nijkerk 25 juli 1875, dienstbode, † Driebergen 1 nov. 1951, begr. Driebergen alg nieuw, tr. Amsterdam 23 mei 1900 Rombertus Poll, geb. Visvliet Grijpskerk 9 mei 1876, kantoorbediende, magazijnmeester, † Utrecht 9 juni 1959, begr. Driebergen, zn. van Hendrik en Egberdina Dijkstra.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Rombertus Poll, geb. Den Haag 1900, † Rotterdam 3 aug. 1912.

2. Antonius Poll, geb. Den Haag 9 febr. 1902, tr. Utrecht 17 nov. 1927 Alida Hendrika van der Hoeven, geb. Utrecht omstr. 1904, dr. van Johannes en Hendrika Groenhoff.

3. Egberdina Poll, geb. Den Haag 30 aug. 1903, † Driebergen 20 jan. 1981, tr. Jan de Bruin, geb. 18 aug. 1909, † Driebergen 2 dec. 1989.

4. Catharina, volgt VIag.

5. Rombertus Poll, geb. Den Haag 16 mei 1910.

Notitie bij Trijntje: Trijntje vertrekt op 24-02-1892 van Nijkerk naar Leiden. Zij wordt op 05-01-1899 vanuit Leiden als dienstbode ingeschreven in den Haag; zij werkt in Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen Bloemendaal, groep 2 te Loosduinen. Op 20-10-1899 gaat zij weer naar een ander adres om op 05-02-1900 naar Amsterdam te worden uitgeschreven.Rombertus woont als kantoorbediende in het Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen Bloemendaal, groep 2 te Loosduinen. Op 23 mei 1900, de dag van hun huwelijk te Amsterdam, vestigt Rombertus zich vanuit Loosduinen en Trijntje (laatst gewoond hebbend te ’s-Gravenhage) vanuit Amsterdam in Den Haag. Na daar aan verschillende adressen te hebben gewoond vertrekken zij met hun 5 kinderen op 4 augustus 1911 naar Rotterdam.

Notitie bij Rombertus: Op 23-05-1900 vestigt Rombertus zich vanuit Loosduinen en Trijntje ( laatst gewoond hebbend te Den Haag) vanuit Amsterdam Naar Den Haag.
Hier hebben ze op verschillende adressen gewoond vertrekken ze op 04-08-1911 met hun 5 kinderen naar Rotterdam.
Rombertus woont als kantoorbediende in het Geneeskundig krankzinnigengesticht Bloemendaal groep 2 te Loosduinen

VIag. Catharina Poll, geb. Den Haag 1 febr. 1905, † Utrecht 14 febr. 1974, tr. Driebergen 2 mei 1930 Jannes Wieringa, geb. Eenrum 28 febr. 1902, koopman, † Utrecht 12 sept. 1964, zn. van Jan en Grietje Fokkens.

Uit dit huwelijk:

Truus Wieringa, tr. Ton Jans.

IVe. Hendrik Ebing, geb. Tiel 1 aug. 1813, commies, ambtenaar en later kantoorbediende, zaakwaarnemer, zaakwaarnemer,klerk, commies, † Schiedam 5 maart 1873, tr. 1e Nijmegen 1 nov. 1838 Elisabeth Bosveld, geb. Brummen 20 mei 1813, † Tiel 21 april 1857, dr. van Gerrit en Everdina Jansen; tr. 2e Rotterdam 26 mei 1858 Wilhelmina van Mook, geb. Tiel 27 juni 1829, † ald. 17 jan. 1867, dr. van Antonia van Mook.

Uit het eerste huwelijk:

1. Henriette Elisabeth Ebing, geb. Nijmegen 7 juli 1838.

2. Maria Aalderdina Wilhelmina Hendrina Elisabeth, volgt Vs.

3. Hendrik Gerrit Ebing, geb. Hattem 12 sept. 1840.

4. Frans Ebing, geb. Hattem 9 april 1843.

5. Aaldert Willem Ebing, geb. Nijkerk 10 juli 1845, † Arnhem 29 febr. 1856.

6. NN Ebing, levenloze dochter, geb. Zevenaar 29 aug. 1847.

7. Mathijs, volgt Vt.

8. Theodor Ebing, geb. Beek (Bergh) 24 mei 1852, † ald. 28 mei 1853.

9. Theodora Geertruida Ebing, geb. Arnhem 18 juli 1855, † Tiel 27 april 1856.

Uit het tweede huwelijk:

10. Hendrik Willem, volgt Vu.

11. Wilhelmina Hendrika Ebing, geb. Tiel 13 juni 1860, † ald. 9 maart 1863.

12. Everardus, volgt Vv.

13. Cornelis Jacobus Ebing, geb. Tiel 20 sept. 1863, † Arnhem 21 okt. 1910.

14. Willemina Jeanette, volgt Vw.

15. Wilhelmus Ebing, geb. Tiel 21 jan. 1866, † ald. 26 sept. 1867.

16. NN Ebing, levenloze dochter, geb. Tiel 7 jan. 1867, begr. ald. 11 jan. 1867.

Notitie bij Hendrik: Geboorteaangifte gedaan door Hendrik Ebing samen met Lodewijk Feering
(herbergier) en Johannes Blom (koopman

Hendrik Ebing, korporaal, is op 23/03/1834 te Veghel, na gedaan onderzoek in de bijbelgeschiedenis en geloofs/ en zedenleer de Christendoms, tezamen met nog 24 manschappen van het eerste batallion der eerste afdeling schutterij van Gelderland, tot lidmaat der Hervormde kerk aangenomen en bevestigd geworden. Vervolgens wordt aan hem een attestatie afgegeven naar Arnhem.Later staat hij ingeschreven in Brummen als lidmaat, met vermelding van de datum 23/03/1834 en komend van Veghel.
Vervolgens wordt hij op 10/03/1837 in Nijmegen als lidmaat aangetroffen, met attestatie komend van Brummen) in Brummen wordt geen uitgaande attestatie gevonden’. Hendrik staat in 1832 boek 1) in Amsterdam ingeschreven voor de nationale militie (volgnummer 343, inschrijvingsnummer 357, nummer bij de loting 2539). Het personeelverblijf is bij de " mobile schutterij" en zijn beroep is aangegeven als "in dienst". Pieter Harbrink, tabakswinkeler, wonenende Weesperstraat, 3e huis is de voogd. De uitspraak luidt "broeder in dienst en vervangen" en "1 jaar vrij". Er volgt voor de nationale militie nog tweemaal een uitstel en tenslotte in 1836 een afstel. Dubbele inschrijving voor de militie komt niet voor in Arnhem.
Hoij blijkt echter te dienen bij het 1e batallion, 1e afdeling van de mobiele schutterij van Gelderland, alwaaar als laatset woonplaats Arnhem wordt aangegeven.
Hendrik treedt in het 4e kwartaal van van 1830 in dienst als schutter bij de 4e compafnie en wordt per 01-04-1831 fourier.Op zijn verzoek wordt hij per 01-03-1832 overgeplaatst naar de 2e compagnie als korporaal en op 01-09-1834 vertrekt hij, als "vrijwilleger met het kruis" met onbepaald verlof naar Brummen. Tot 1839, het jaar waarin de mobiel schutterij wordt opgeheven, blijft hij beschikbaar. Het is niet bekand of hij in 1830 en 1831 heeft deelgenomen aan de oorlogshandelingen in Belgie; er komen in die perode wel veel vermisten voor in het register. Wel is hij in het tweede en derde kwartaal van 1832, met medisch attest, langdurig met verlof. Op 01-01-1837 vestigt Hendrik zich in Nijmegen vanuit Bemmel( maar komt daar niet voor in het bevolkingsregister eb hoogsywaarschijnlijk moet Brummen zijn. Bij zijn huwelijk is hij commies te voet der tweede klasse bij de directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen" en "corporaal bij het eerste bataljon der eerste afdeling Geldersch Schutterij"
Hendrik vertrekt op 05-02-1869 vanuit Tiel naar Schiedam

Op 11-08-1839 komt het gezin naar Httum vanuit Nijmegen en vertrekt op 22-06-1844 naar Nijkerk, alwaar op 26-06-1844 ingeschreven. Vervolgens gaan zijn ij 1846 van Nijkerk naar Brummen (maar komen daar in het bevolkingsregister niet voo).In 1847 gaat het gezin van brummen naar Zevenaar en op 07-04-1856 vestigt het gezin zich vanuit Arnhem in Tiel aan de Boterkamp en daarna in de Ambtmanstraat en vervolgens in de Binnenmolensteeg nr 166. In deze tijd zijn er in Tiel drie molens: de Binnen Molen, de Buiten Molen en de Gasthuis Molen. De kinderen zijn blijkbaar in Tiel blijven hangen, want de ebingd die in Tiel zijn blijven wonen zijn allemaal nazaten van Hendrik Ebing

Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Hendrik: beroep bg.: commies; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; wettiging 1 kind

Notitie bij Elisabeth: Militie (volgnummer 343, inschrijvingsnummer 357, nummer bij de loting 2539).
Het personeel verblijf is "bij de mobiele schutterij" en zijn beroep is
aangegeven als "in dienst". Pieter Harbrink, tabakswinkelier, wonende
Weesperstraat, 3e huis, is de voogd. De uitspraak luidt "broeder in dienst
vervangen" en "1 jaar vrij". Er volgt voor de Nationale Militie nog twee maal
uitstel en tenslotte in 1836 afstel. Een dubbele inschrijving voor de Nationale
Militie komt bij hem niet voor.
Hij blijkt echter niet te dienen in Noord Holland, maar bij de mobiele
schutterij van Gelderland, 1e bataillon, 1e afdeling, alwaar als laatste
woonplaats Arnhem wordt aangegeven. Hendrik treedt in het 4e kwartaal van 1830
in dienst als schutter bij de 4e compagnie en wordt per 1 april 1831 fourier. Op
zijn verzoek wordt hij per 1 maart 1832 overgeplaatst naar de 2e compagnie als
korporaal en op 1 september 1834 vertrekt hij, als "vrijwilliger met kruis", met
onbepaald verlof naar Brummen. Tot 1839, het jaar waarin de mobiele schutterij
wordt opgeheven, blijft hij beschikbaar. Het is niet bekend of hij in 1830 en
1831 heeft deelgenomen aan de oorlogshandelingen in België; er komen in die
periode wel veel vermisten voor in het register. Wel is hij in het 2e en 3e
kwartaal van 1832, met medisch attest, langdurig met verlof geweest naar Arnhem.
Hendrik Ebing, korporaal, is op 23 maart 1834 te Veghel, na gedaan onderzoek in
de bijbelgeschiedenis en geloofs- en zedeleer des Christendoms, tesamen met nog
24 manschappen van het eerste bataillon der eerste afdeling schutterij van
Gelderland, tot lidmaat der Hervormde kerk aangenomen en bevestigd geworden.
Vervolgens wordt aan hem een attestatie afgegeven naar Arnhem. Later staat hij
ingeschreven in Brummen als lidmaat, met vermelding van de datum 23 maart 1834
en komend van Veghel.
Op 1 januari 1837 vestigt Henderik Ebink zich in Nijmegen vanuit Bemmel (maar
komt daar niet voor in het bevolkingsregister en hoogstwaarschijnlijk moet dit
Brummen zijn). Bij zijn huwelijk is hij "commies te voet der tweede klasse bij
de directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen" en "corporaal bij
het eerste bataljon der eerste afdeling Geldersche schutterij".
Vervolgens wordt hij op 10 maart 1837 in Nijmegen als lidmaat aangetroffen, met
attestatie komend van Brummen (in Brummen wordt echter geen uitgaande attestatie
gevonden).
Op 11 augustus 1839 komt het gezin naar Hattum vanuit Nijmegen en vertrekt op 22
juni 1844 naar Nijkerk, alwaar zij op 26 juni 1844 zijn ingeschreven. Vervolgens
vertrekken zij in 1846 van Nijkerk naar Brummen (maar komen in het
bevolkingsregister daar niet voor). Rond 1847 gaan zij van Brummen naar Zevenaar
en op 7 april 1856 vestigt het gezin zich vanuit Arnhem in Tiel, aan de
Boterkamp en daarna in de Ambtmanstraat en vervolgens in de Binnenmolensteeg nr
166. In die tijd zijn er te Tiel drie molens: de Binnen Molen, de Buiten Molen
en de Gasthuis Molen. De kinderen zijn kennelijk in Tiel blijven hangen, want de
Ebing’s die te Tiel worden aangetroffen zijn allemaal nazaten van Hendrik Ebing.

Notitie bij het overlijden van Wilhelmina: Begraven op de RK begraafplaats Zandwijk

Notitie bij Hendrik Gerrit: vertrekt 16 juni 1855 naar Arnhem

Notitie bij Frans: Is naar West Indië vertrokken

Notitie bij het overlijden van Aaldert Willem: geboortepl: Nijkerk; oud 10 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: zonder beroep; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij NN: levenloos geboren; geboortepl: Zevenaar; 29-08-1847; beroep overl.: -; beroep vader: commies; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij Theodor: geboortepl: Bergh; oud 1 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: belastingcommies; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij het overlijden van Theodora Geertruida: Arnhem, overleden op 27 april 1856 te Tiel.
Bij dit overlijden woont de familie Ambtmanstraat 6 te Tiel, daarvoor gewoond
hebbende in de Brummense steeg.

Notitie bij het overlijden van Cornelis Jacobus: Geboorteplaats: Tiel
oud 47 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Notitie bij het overlijden van NN: Begraven op de RK begraafplaats Zandwijk in Tiel

Vs. Maria Aalderdina Wilhelmina Hendrina Elisabeth Ebing, geb. Nijmegen 8 juli 1838, † Schiedam 17 jan. 1907, tr. Schipluiden 21 aug. 1863 Cornelis Jacobus van Boohemen, geb. Schipluiden 8 jan. 1832, † Schiedam 16 dec. 1904, zn. van Bernardus Petrus en Jannetje Meijer.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Elizabeth van Bohemen, geb. Schiedam 20 juli 1864.

2. Elisabeth Johanna van Boohemen, geb. Schiedam 20 okt. 1865, † Rijswijk 10 april 1953, tr. Schiedam 25 jan. 1888 Johannes Adrianus van Velzen, geb. Vlaardingen 4 maart (jaar onb.) , zn. van Adrianus en Magdalena Kornelia Vermeulen.

3. Johanna Maria Helena van Bohemen, geb. Schiedam 27 okt. 1867.

4. Bernardus Petrus van Bohemen, geb. Schiedam 16 maart 1870.

5. Hendrik van Bohemen, geb. Schiedam 22 maart 1873.

6. Johanna van Bohemen, geb. Schiedam 22 maart 1873.

7. Maria Albertina Wilhelmina Hendrika Elisabeth van Bohemen, geb. Schiedam 17 maart 1875, † Rotterdam 3 sept. 1931, tr. Schiedam 28 maart 1894 Jan Tettelaar, geb. Schiedam 1868, zn. van Tobias en Maria van Wamelen.

8. Cornelis Jacobus van Bohemen, geb. Schiedam 15 maart 1877, † ald. 11 maart 1878.

9. Alida Bernardina van Bohemen, geb. Schiedam 18 sept. 1878, † ald. 20 jan. 1882.

Notitie bij Maria Aalderdina Wilhelmina Hendrina Elisabeth: Wettiging

Vt. Mathijs Ebing, geb. Zevenaar 6 mei 1849, werkman, † Amsterdam 14 nov. 1894, tr. Amsterdam 11 april 1877 Alida Bernardina Appels, geb. Amsterdam 14 mei 1852, † ald. 27 april 1925, dr. van Johan George Frederich en Francisca Johanna Maria de Clerck.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria, volgt VIah.

2. Elisabeth Anna, volgt VIai.

3. Matthijs Bernardus Ebing, geb. Amsterdam 22 febr. 1878.

4. Willem Hendrik Ebing, geb. Amsterdam 13 maart 1880, † ald. 25 sept. 1880.

5. Johan George Frederik, volgt VIaj.

6. Alida Bernardina Mathilda, volgt VIak.

7. Hendrik Ebing, geb. Amsterdam omstr. 15 dec. 1891, agent van politie, tr. Amsterdam 5 jan. 1916 Rosina Christina Sehlhoff, geb. Amsterdam 1891, † ald. 1 juni 1971, dr. van Friedrich en Renske Christina Baltz.

Notitie bij Mathijs: bij de Marine ingeschreven onder nummer 327
Had bij overlijden een pensioen van 275,00 gulden

Notitie bij de geboorte van Mathijs: beroep vader: commies; beroep moeder: zonder beroep

Notitie bij het huwelijk van Alida Bernardina en Mathijs: Erk. 2 kinderen

Notitie bij het overlijden van Rosina Christina: De Nieuwe Ooster

VIah. Anna Maria Ebing, geb. Amsterdam 11 dec. 1873, † ald. 11 maart 1911, tr. Amsterdam 30 juli 1896 Joannes Antonius Adriaansz, geb. Amsterdam 1872, metaalbewerker, diamantslijper, zn. van Joanness Antonius en Alida van Daalen; hij hertr. Amsterdam 7 febr. 1912 Francina Geertruida Delcourt.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Antonius Adriaansz, geb. Amsterdam 1897, diamantslijper, tr. Amsterdam 20 aug. 1919 Anna Margaretha Zanders, geb. Amsterdam 1900, dr. van Hermanus Christiaan en Anna Margaretha Brand.

2. Matthijs Bernardus, volgt VIIv.

3. Dochter, geb. Amsterdam mei 1900.

4. Johanna Maria Francisca Adriaansz, geb. Amsterdam 1901, tr. Amsterdam 3 maart 1921 Willem Frederik Luesken, geb. Amsterdam 1901, handelsreiziger, zn. van Frederik Anthoon en Johanna Maria Margaretha Onstee.

5. Levenloze zoon, geb. Amsterdam 1901.

6. Johan Georg Frederik Adriaansz, geb. Amsterdam 1902, diamantslijper, tr. Amsterdam 18 maart 1926 Wilhelmina Gertrude Jacobs, geb. Camden Town Londen 1903, dr. van Marinus en Johanna Maria Douwes.

7. Gijsbertus Adriaansz, geb. Amsterdam 1903, kelner, tr. Amsterdam 16 okt. 1929 Grietje Paulus, geb. Amsterdam 1908, dr. van Andries Joseph en Grietje Wijnbrans.

8. Dochter, geb. Amsterdam aug. 1904.

9. Hendrik Adriaansz, geb. Amsterdam 1906, kantoorbediende, tr. Amsterdam 30 juni 1932 Agatha Elisabeth Wessels, geb. Amsterdam 1904, dr. van Martinus en Martje Bosch.

10. Zoon, geb. Amsterdam april 1910.

VIIv. Matthijs Bernardus Adriaansz, geb. Amsterdam 21 sept. 1898, kantoorbediende, tr. 5 jan. 1921 (echtsch. uitgespr. 26 juni 1929) Johanna Adriana Gupffert, dr. van Hendricus Antonius Johan en Grietje Slot.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Adriana Adriaansz, geb. Amsterdam 24 juni 1921.

2. Mathilda Francisca Adriaansz, geb. Amsterdam 12 mei 1924, tr. N.N. van Engelen.

VIai. Elisabeth Anna Ebing, geb. Amsterdam 9 sept. 1875, tr. Amsterdam 18 maart 1896 Gijsbertus van den Bout, geb. Schiedam 4 juli 1867, scheepstimmerman, zeeman, zn. van Cornelis Johannes en Adriana Wilhelmina Scheffers.

Uit dit huwelijk:

1. NN van den Bout, † Rotterdam 27 okt. 1900.

2. NN van den Bout, † Rotterdam 21 jan. 1902.

3. Zoon, geb. Amsterdam 20 juli 1896.

4. Alida Bernerdina van den Bout, geb. Rotterdam 18 okt. 1898.

5. Cornelia Johanna van den Bout, geb. Rotterdam 21 jan. 1902.

6. Dochter, geb. Amsterdam sept. 1903.

7. Anna Maria van den Bout, geb. Amsterdam okt. 1904, tr. Amsterdam 5 mei 1927 Abraham Marinus Johannes Kwist, geb. Amsterdam 1901, koopman, zn. van Abraham Marinus en Geertruida Niemeijer.

8. Maria Marrigje van den Bout, geb. Amsterdam 1905, tr. Amsterdam 30 april 1931 Martinus Kwakkestijn, geb. Amsterdam 1907, metselaaar, zn. van Michiel en Cornelia Margaretha van der Heide.

9. Zoon, geb. Amsterdam sept. 1907.

10. Dochter, geb. Amsterdam juni 1909.

11. Dochter, geb. Amsterdam 4 okt. 1911.

12. Zoon, geb. Amsterdam mei 1916.

VIaj. Johan George Frederik Ebing, geb. Amsterdam 30 sept. 1881, kantoorbediende, tr. Amsterdam 12 okt. 1905 Maria Marigje van ’t Hof, geb. Sliedrecht 13 aug. 1883, dr. van Jan van Hof en Johanna Bernardina Radder.

Uit dit huwelijk:

1. Johan George Frederikus, volgt VIIw.

2. Dochter, geb. Amsterdam nov. 1907.

3. Zoon, geb. Amsterdam mei 1909.

4. Dochter, geb. Amsterdam 16 aug. 1912.

VIIw. Johan George Frederikus Ebing, geb. Amsterdam 12 maart 1906, † ald. nov. 1991, tr. Voorschoten 21 mei 1932 Judiekje Nasveld, geb. Zoeterwoude 9 juni 1908, † Zaandam 1996, dr. van Melchior en Maartje van Gulik.

Uit dit huwelijk:

Zoon, geb. Amsterdam mei 1937.

VIak. Alida Bernardina Mathilda Ebing, geb. Amsterdam 8 juli 1886, tr. Amsterdam 20 dec. 1906 Jan Zwaan, geb. Den Helder 27 jan. 1883, Hoofdinspecteur Singermaatschappij, zn. van Cornelis en Wilhelmina Clasina Martina Appunn.

Uit dit huwelijk:

1. Mathilda Wilhelmina Clasina Zwaan, geb. Amsterdam 25 sept. 1901.

2. Dochter, geb. Amsterdam 26 sept. 1907.

3. Alida Bernardina Mathilda Zwaan, geb. Amsterdam 25 sept. 1908, tr. Amsterdam 3 april 1930 Willem Andries Hugo Kerkhoff, geb. Amsterdam 1904, rijksambtenaar, zn. van Cornelis Theodorus en Mijntje Samshuijzen.

4. Wilhelmina Zwaan, geb. 10 sept. 1909.

5. Martina Zwaan, geb. Amsterdam 10 sept. 1910.

6. Mienis Zwaan, geb. Amsterdam 12 sept. 1910.

Vu. Hendrik Willem Ebing, geb. Tiel 1 jan. 1859, broodbakker, garageknecht, grutter, † Den Haag 23 juni 1937, tr. Den Haag 23 mei 1883 Elisabeth Peters, geb. Den Haag 16 febr. 1864, dr. van Jan en Hendrika van der Beek.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Willem, volgt VIal.

2. Hendrika Elisabeth, volgt VIam.

3. Wilhelmina Catharina Johanna, volgt VIan.

VIal. Hendrik Willem Ebing, geb. Den Haag 28 jan. 1884, arbeider, koetsier, † Den Haag 14 okt. 1954, tr. 1e Jantje Braam; tr. 2e Den Haag 16 okt. 1912 (echtsch. uitgespr. ald. 5 okt. 1920) Elisabeth de Maat, geb. ’s-Gravenhage 14 april 1885, dr. van Benedictus en Elisabeth Hessing; tr. 3e Den Haag 3 nov. 1920 Adriana van ’t Hof, geb. Strijen 20 juni 1896, werkster, dr. van Pieter Teunis en Lijntje van Haren.

Uit het derde huwelijk:

1. Hendrik Willem Ebing, geb. Den Haag 5 maart 1921, † 1976.

2. Willem Hendrik Ebing, geb. Den Haag 8 nov. 1923.

VIam. Hendrika Elisabeth Ebing, geb. Den Haag 8 mei 1890, tr. 1e Den Haag 2 nov. 1910 (echtsch. uitgespr. ald. 15 maart 1921) Hendericus Theodorus Bouland, geb. Voorburg 1885, chauffeur, smid, zn. van Gerardus Gerrit en Johanna Anthonia Wels; hij hertr. Den Haag 24 dec. 1924 Sofie Geijer; tr. 2e Den Haag 19 juli 1922 Christiaan Nolten, geb. Terheijden 1894, metselaaar, zn. van Nicolaas en Johanna Roovers.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johannes Theodorus Bouland, geb. 1911, † Voorburg 6 juli 1945, tr. Cornelia Wilhelmina Netten.

2. Hendricus Wilhelmus Bouland, geb. 1913, radiomonteur, tr. Den Haag 28 nov. 1934 (echtsch. ingeschr. ald. 1 aug. 1940) Elisabeth Heussner, dr. van Petronella Elisabeth Heussner.

Uit het tweede huwelijk:

3. Zoon, geb. 10 febr. 1925.

VIan. Wilhelmina Catharina Johanna Ebing, geb. Den Haag 15 april 1904, tr. Den Haag 3 sept. 1924 Cornelis Charité, geb. Den Haag 10 maart 1902, stukadoor, zn. van Johannes en Neeltje Kiezeling.

Uit dit huwelijk:

Wilhelmina Cornelia Charité, geb. Den Haag 2 mei 1926.

Vv. Everardus Ebing, geb. Tiel 25 aug. 1861, koperslager, fabrieksarbeider, † Tiel 19 febr. 1940, tr. Tiel 25 aug. 1883 Hendrika Cornelia Kuiltjes, geb. Tiel 7 nov. 1861, † Maartensdijk 11 juli 1950, dr. van Alexander en Christina Pruijs.

Uit dit huwelijk:

1. Alexander, volgt VIao.

2. Everardus Ebing, geb. Tiel 15 aug. 1886, † ald. 3 febr. 1893.

3. Willemina Hendrika Cornelia, volgt VIap.

4. Christina Clazina, volgt VIaq.

5. Hendrika Cornelia, volgt VIar.

6. Sophia, volgt VIas.

7. Everardus Ebing, geb. Tiel 6 jan. 1898, † ald. 28 sept. 1979.

8. Hendrikus, volgt VIat.

9. Maria, volgt VIau.

10. Dochter, geb. Tiel mei 1905.

11. Elizabeth Margaretha, volgt VIav.

12. Cornelia Jacoba, volgt VIaw.

Notitie bij het huwelijk van Hendrika Cornelia en Everardus: beroep bg.: koperslager; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep; voogd van de bruidegom Hendrik Roelof van Wees; toeziend voogd van de bruidegom Johannes Reinierus Jansen

VIao. Alexander Ebing, geb. Tiel 15 maart 1884, meubelmaker, tr. Tiel 5 mei 1906 Louisa Adriana Christina van Gemert, geb. Tiel 30 juni 1886, dienstbode, dr. van Hendrikus en Adriana Christina Schepers.

Uit dit huwelijk:

1. Alexander Johannes Henricus Arnoldus, volgt VIIx.

2. Evert Christiaan Louis Hendrikus Nicolaas, volgt VIIy.

3. Christina Adriana Maria Louisa, volgt VIIz.

4. Henricus Louis Marie Alexander, volgt VIIaa.

5. Zoon, geb. Amsterdam mei 1913.

6. Louis Hendricus Everardus Wilhelmus Ebing, geb. Amsterdam 27 mei 1913, † Delft 16 april 1915.

7. Marinus Hendricus Everardus, volgt VIIab.

Notitie bij het huwelijk van Louisa Adriana Christina en Alexander: beroep bg.: pettenmaker; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: kleermaker; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: koperslager; beroep moeder bd.: zonder beroep

VIIx. Alexander Johannes Henricus Arnoldus Ebing, geb. Schoten N H 17 maart 1907, tr. 4 mei 1932 Johanna Wilhelmina van der Hatert, geb. Bottrop 22 febr. 1913.

Uit dit huwelijk:

1. Alexander Wilhelmus, volgt VIIIai.

2. Wilhelmina Ebing, geb. Den Haag 23 sept. 1934, tr. Utrecht sept. 1959 Willem K Visser.

3. Henricus Arnoldus Ebing, geb. Den Haag 13 aug. 1936.

4. Cornelia, volgt VIIIaj.

5. Dochter, geb. Den Haag 12 maart 1941.

6. Dochter, geb. Den Haag 18 mei 1942.

7. Johanna Wilhelmina Ebing, geb. Utrecht 16 april 1944, tr. Utrecht april 1967 Josephus M J Jongerius.

8. Hans Ebing, geb. Utrecht febr. 1949.

9. Marinus Ebing, geb. Utrecht jan. 1951.

10. Everdina Ebing, geb. Utrecht maart 1952.

11. Bernardus Ebing, geb. Utrecht juli 1954, † ald. 1 nov. 1986.

VIIIai. Alexander Wilhelmus Ebing, geb. ’s-Gravenhage 5 nov. 1932, Kok, † Utrecht 4 sept. 2001, tr. Utrecht mei 1957 Bertha Dubbers.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna A Ebing, geb. Utrecht nov. 1958.

2. Alexander C Ebing, geb. Utrecht okt. 1962.

Notitie bij Alexander Wilhelmus: naar de VS geemigreerd in 1951 per schip de Veendam

VIIIaj. Cornelia Ebing, geb. Den Haag 17 jan. 1938, tr. Utrecht jan. 1958 Karel C Binnenkamp.

Uit dit huwelijk:

Jansje J Binnenkamp, geb. Utrecht 1958.

VIIy. Evert Christiaan Louis Hendrikus Nicolaas Ebing, geb. Schoten Bij Haarlem 3 maart 1908, behanger en stoffeerder, tr. Den Haag 20 juli 1932 Johanna van de Loo, geb. Tiel 22 mei 1909, † 1987, dr. van Engelbertus en Cornelia Maria Peterse.

Uit dit huwelijk:

1. Louisa Cornelia Ebing, geb. Den Haag 3 mei 1933.

2. Cornelia Maria Ebing, geb. Den Haag 7 juni 1934.

3. Johanna Ebing, geb. Den Haag 15 juni 1935.

4. Alexander Engelbertus Ebing, geb. Den Haag 26 nov. 1936.

5. Anthonia Geertruida Christina Ebing, geb. Den Haag 14 juni 1938.

6. Dochter, geb. Den Haag aug. 1939.

7. Dochter, geb. 24 sept. 1940.

VIIz. Christina Adriana Maria Louisa Ebing, geb. Schoten Bij Haarlem 14 juni 1909, † Den Haag 17 jan. 1999, tr. Den Haag 5 nov. 1936 Hendrikus Antonius Gijsbertus Overmars, geb. Leiden 25 juni 1906, † Den Haag 26 dec. 1980, zn. van Hendrikus Johannes en Adriana Laurentina Maria van Schie.

Uit dit huwelijk:

1. Alexander Antonicus Maria Overmars, geb. Den Haag.

2. Hendrikus Johannes Maria Overmars, geb. Den Haag 16 aug. 1937, † ald. 15 maart 1977, tr. Wilhelmina Maria Dijkman, geb. Den Haag.

3. Dochter, geb. Den Haag nov. 1938.

4. Louisa Adriana Christina Overmans, geb. Den Haag 27 dec. 1940.

VIIaa. Henricus Louis Marie Alexander Ebing, geb. Amsterdam 27 mei 1912, † ’s-Gravenhage 25 febr. 1971, tr. Den Haag 13 april 1940 Maria Cornelia Oomens, geb. Rotterdam 5 mei 1917, † ’s-Gravenhage 25 maart 1974, dr. van Petrus Hendrikus en Pieternella Nuyten.

Uit dit huwelijk:

1. Dochter, geb. Den Haag 1 april 1940.

2. Henrica, volgt VIIIak.

3. Dochter, geb. Den Haag april 1942.

Notitie bij Henricus Louis Marie Alexander: Vreemde Krijgsdienst & Verlies van het Nederlanderschap
EBING, Henricus Louis Marie Alexander, 27 Mei 1912, Amsterdam. Won. ’s-Gravenhage.

VIIIak. Henrica Ebing, geb. ’s-Gravenhage 3 sept. 1940, tr. Franciscus Wilhelmus van Grimmelikhuizen, geb. ’s-Gravenhage, zn. van Franciscus Wilhelmus en Cornelia Hoogduin.

Uit dit huwelijk:

Franciscus Wilhelmus van Grimmelikhuizen, geb. ’s-Gravenhage.

VIIab. Marinus Hendricus Everardus Ebing, geb. Delft 14 juli 1914, † Utrecht, tr. 1e Amsterdam 1 april 1939 C M Elshout; tr. 2e (ondertr. Zuilen okt.) 1944 Anna W F Mulder.

Uit het eerste huwelijk:

1. Dochter, geb. Amsterdam 29 febr. 1940.

Uit het tweede huwelijk:

2. René A Ebing, geb. Utrecht aug. 1958.

Notitie bij Marinus Hendricus Everardus: Vreemde Krijgsdienst & Verlies van het Nederlanderschap
EBING, Marinus Hendricus Everardus, 14 Juli 1914, Delft. Won. Utrecht.
geemigreerd naar de VS in 1957 per boot Nieu Amsterdam

VIap. Willemina Hendrika Cornelia Ebing, geb. Tiel 14 nov. 1888, † Wijk aan Zee 7 febr. 1982, tr. Tiel 28 sept. 1912 Gerrit de Leeuw, geb. Tiel 13 sept. 1884, pettenmaker, zn. van Laurens en Willemina van Gemmert.

Uit dit huwelijk:

1. Zoon, geb. mei 1914.

2. Dochter, geb. Amsterdam maart 1917.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Willemina Hendrika Cornelia: beroep bg.: pettenmaker; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: kleermaker; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: koperslager; beroep moeder bd.: zonder beroep

VIaq. Christina Clazina Ebing, geb. Tiel 19 febr. 1891, † Hooglanderveen 8 sept. 1960, tr. Utrecht 14 april 1920 Jan Baptist Franciscus van der Valk, geb. Utrecht 29 jan. 1893, † Hooglanderveen 12 febr. 1963, zn. van Reijnier en Alida Maria van Ojen.

Uit dit huwelijk:

1. Dochter, geb. Utrecht 28 dec. 1924.

2. Jan Baptist Franciscus Valk, geb. Utrecht 3 mei 1927, † 10 april 2012, begr. Hooglanderveen.

3. Maria van der Valk, geb. Utrecht jan. 1935.

VIar. Hendrika Cornelia Ebing, geb. Tiel 4 sept. 1893, † Amsterdam 1 jan. 1987, tr. Amsterdam 8 nov. 1923 Cornelis Gerardus van Schaik, geb. Sloten 30 nov. 1892, melkslijter, † Amsterdam 19 dec. 1979, zn. van Gijsbertus en Johanna Pruim.

Uit dit huwelijk:

1. Zoon, geb. Amsterdam april 1926.

2. Zoon, geb. Amsterdam 21 aug. 1928.

3. Zoon, geb. Amsterdam nov. 1931.

4. Dochter, geb. Amsterdam juli 1934, tr. N.N. Neggers, zn. van Wilhelmus Albertus en Carolina Louisa Peperkamp.

Notitie bij Cornelis Gerardus: . Cornelis woonde 3 in de Boerderij Welgelegen, Loenen a / d Vecht. Hij woonde 4 in Blauwburgwal, Amsterdam. Hij woonde 5 in de Brouwersgracht, Amsterdam. Was hij werkzaam 6 als Melkslijter.

VIas. Sophia Ebing, geb. Tiel 27 nov. 1895, tr. Tiel 26 nov. 1921 Peter Hagenbuch, geb. Loevenich (Duitsland) 25 nov. 1896, timmerman, zn. van Wilhelm en Agnes Kleefisch.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelm Hagenbuch, geb. Den Haag 29 aug. 1922.

2. Johann Hubert Hagenbuch, geb. Den Haag 23 aug. 1924.

3. Hendrika Cornelia Hagenbuch, geb. Den Haag 29 april 1933.

4. Anna Barbara Hagenbuch, geb. Den Haag 29 nov. 1936.

Notitie bij de geboorte van Sophia: 6 nov 1919 uitgeschreven uit Tiel en ingeschreven in Amsterdam, gaat 12 december 1921 in Tiel wonen

Notitie bij het huwelijk van Peter en Sophia: beroep bg.: timmerman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: landarbeider; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: koperslager; beroep moeder bd.: zonder beroep

VIat. Hendrikus Ebing, geb. Tiel 29 nov. 1900, † ald. 8 maart 1996, tr. Wadenoijen 26 juli 1919 Dirkje Johanna van den Hatert, geb. Wadenoijen 20 dec. 1903, † Tiel 1 juli 1984, dr. van Willem en Maria Hendrika Visee.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Maria Cornelia Ebing, geb. Wadenoijen 13 maart 1923.

2. Willem Evert Ebing, geb. Wadenoijen 4 april 1926, † Ede 11 dec. 2013.

3. Evert Ebing, geb. Tiel 24 aug. 1927.

4. Johanna Ebing, geb. Tiel 9 aug. 1929.

5. Johannes Ebing, geb. Tiel 17 jan. 1931, tr. Emmy Korlaar.

6. Theresia Ebing, geb. Tiel 10 nov. 1936, tr. Gerard Kolder.

7. NN Ebing, levenloze zoon, geb. Tiel 21 aug. 1940.

8. Maria Ebing, geb. Tiel 11 febr. 1943.

9. Henk Ebing, geb. Tiel 8 april 1947, tr. Ida Helena Hazenberg, geb. Pijnacker 17 nov. 1955, dr. van Jan Frederik Albertus en Anje Roelfina ten Have.

Notitie bij Hendrikus: verhuist 02-07-1924 naar Waddenoyen

Notitie bij Willem Evert: Priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Notitie bij het overlijden van Willem Evert: RK begraafplaats Prins Bernhardlaan ede

VIau. Maria Ebing, geb. Tiel 15 okt. 1902, † ald. 8 jan. 1991, tr. Tiel 8 jan. 1923 Hendrikus P H van Zwam, geb. Tiel 15 juli 1902, † ald. 8 maart 1957.

Uit dit huwelijk:

1. Piet van Zwam.

2. Riek van Zwam.

3. Eef van Zwam.

4. Riet van Zwam.

5. Henk van Zwam.

6. Bets van Zwam.

7. Alex van Zwam.

8. Tinie van Zwam.

9. Tonie van Zwam.

10. Maria Henrica Elizabeth van Zwam, geb. Tiel 26 jan. 1929, † Leiden 12 nov. 2006, tr. Tiel 16 juli 1951 Petrus Paulus van Maaren, geb. Boxtel 16 febr. 1925, bouwkundig tekenaar, opzichter, commandant van de vrijwillige brandweer, † Rosmalen 27 sept. 1958, zn. van Adrianus Maria en Gertruda Maria den Otter.

11. Wilhelmina Gerdina Maria van Zwam, geb. Tiel okt. 1935.

12. Anna Cornelia Anthonia Maria van Zwam, geb. sept. 1937.

13. Cornelia Maria Hiacintha van Zwam, geb. dec. 1938.

14. Christina Maria Hendrika van Zwam, geb. Tiel mei 1941.

VIav. Elizabeth Margaretha Ebing, geb. Tiel 16 mei 1905, † ald. 1 april 1999, begr. Tiel RK Leeuwenstraat, tr. Albertus A Romijn, geb. 12 april 1900, † Tiel 20 jan. 1992.

Uit dit huwelijk:

1. Albertus Antonius Romijn, geb. Tiel juni 1942.

2. Everardus Romijn, geb. Tiel sept. 1949.

VIaw. Cornelia Jacoba Ebing, geb. 24 febr. 1908, † Hoofddorp 27 juli 1990, begr. Utrecht St Barbara, tr. Soest 23 april 1941 Arnoldus Hendrikus Oostveen, geb. Utrecht 25 juli 1896, † ald. 18 mei 1955, zn. van Hubertus en Cornelia Verheul.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Maria Oostveen.

2. Hubertus Everardus Oostveen.

3. Everardus Arnoldus Oostveen.

Notitie bij het overlijden van Cornelia Jacoba: Cornelia is overleden op 27-07-1990 in Hoofddorp Huize Eijkenhove v.d. Berghlaan 120, 82 jaar oud. Zij is begraven in Utrecht rk begraafplaats St. Barbara Prinsesselaan.

Notitie bij het overlijden van Arnoldus Hendrikus: Begraven: RK begraafplaats ST Barbara Prinsesselaan in Utrecht

Vw. Willemina Jeanette Ebing, geb. Tiel 14 febr. 1865, dienstbode, tr. 1e Tiel 9 jan. 1886 Johannes Coenraad Philips, geb. Tiel 14 april 1865, schilder, † Tiel 19 mei 1899, zn. van Johannes Wilhelmus en Elisabeth van Ballegoijen; tr. 2e Tiel 28 sept. 1901 Aaldert van Wijk, geb. Ingen 12 febr. 1857, arbeider, bakker, zn. van Aaldert en Teuntje van Hal en wedr. van Maartje van Loon.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johannes Wilem Philips, geb. Tiel 1888, † ald. 17 juli 1889.

2. Johannes Willem Philips, geb. Tiel juli 1890, † ald. 9 aug. 1890.

3. Maria Alderdina Wilhelmina Hendrika Elizabeth Philips, geb. Rotterdam 26 aug. 1891, † ald. 6 mei 1892.

4. Elizabeth Philips, geb. Tiel nov. 1893, † ald. 6 dec. 1893.

Notitie bij het huwelijk van Johannes Coenraad en Willemina Jeanette: beroep bg.: verver; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; voogd van de bruid Hendrik Roelof van Wees; toeziend voogd van de bruid Johannes Reinierus Jansen

Notitie bij het huwelijk van Aaldert en Willemina Jeanette: beroep bg.: arbeider; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Maartje van Loon; weduwe van Johannes Coenraad Philips

Notitie bij de geboorte van Johannes Willem: 1 maand oud

Notitie bij het overlijden van Maria Alderdina Wilhelmina Hendrika Elizabeth: 8 maanden oud

Notitie bij Elizabeth: 3 weken oud

IVf. Evert Ebing, geb. Tiel 21 aug. 1815, molenaar, † Tiel 15 maart 1870, tr. 1e Rotterdam 30 aug. 1837 Elisabeth Trippelaar, geb. ’s-Gravenhage 27 okt. 1816, † Oostzaan 19 okt. 1850, dr. van Arnoldus en Maria Treskens; tr. 2e Amsterdam 17 nov. 1858 Elisabeth Winges, geb. Amsterdam 21 mei 1824, † ald. 13 febr. 1871, dr. van Johan Casper en Adriana Reijnders.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pietertje Maria, volgt Vx.

2. Hendrikus, volgt Vy.

3. Elisabeth Alida, volgt Vz.

4. Machdeld Everdina, volgt Vaa.

5. Anna Maria Louisa Ebing, geb. Amsterdam 8 mei 1848, † Oostzaan 21 okt. 1850.

6. Evert Arnoldus Ebing, geb. Oostzaan 18 aug. 1850, † ald. 30 juni 1851.

Uit het tweede huwelijk:

7. Elisabeth Ebing, geb. Amsterdam 14 mei 1859.

8. Evert Ebing, geb. Amsterdam 1863.

9. Casper Paulus, volgt Vab.

10. Jacobus Teunis, volgt Vac.

11. Evert, volgt Vad.

Notitie bij Evert: In 1823 staat Evert Ebing, volgens de lijst ingeleverd door G Hillen, als nr 31 ingeschreven op de school in het 3e Arrondissement van Amsterdam, maar zijn zus en broers komen daarop niet voor (bron 263, nr 5`: Archief van de Plaatselijke Schoolcommissie 1860-1863; naamlijst der kinderen welke zich, volgend de door de s Schoolhouders, Schoolhouderessen en Houderessen van Kleine Kinderscholen op den 1e December 1823 ingeleverde lijsten op de Onderscheidende scholen bevonden)
Evert doet belijdenis bij dominee van Berck Colenbrander te Amsterdam in december 1833. Hij woont dan op Oostenburg (op Oostenburg komen scheepswerveb en een lijnbaan voor, ook liggen er een paar molens tegenaan, waaronder de Gooijer) en getuigen zij G van Rossem en j van der Toren.
Evert is zonder attestatie vertrokken naar Huijsen.
Evert staat in 1834 in Amsterdam ingeschreven voor de Nationale Militie. He personeel verblijf is in al die jaren Huysen en zijn beroep is molenaar.
Pieter Harbrink, tabakswinkelier, wonende Weesperstraat, 3e huis, is de voogd. De uitspraak luidt steeds "broeder vervangen, 1 jaar vrij" en tenslotte in 1837 " broeder vervangen, dienst volbragt, finaal vrij".
Dubbele inschrijving Nationale Militie komt niet voor n Anrhem of Huijsen.
in 1829 woonde Evert nog niet in Rotterdam en in 1839 was hij alweer vandaar vertrokken. Bij zijn huwelijk is Evert molenaarsknecht. Elisabeth is dan zoonder beroep en thans mede in de stad woonachtig afkomstig van Harderwijk. Het huwelijk is ook afgekondigd in Harderwijk.
Evert en Elisabeth zijn in de periode van 1838 tot 1840 zonder attestatie vertrokken van Rotterdam naar Amsterdam. Evert komt komt op 22-11-1851 met zijn kinderen vanuit Oostzaan in Nieuwer Amstel. Hij vertrekt vandaar weer met zijn kinderen naar Amsterdam op 06-02-1852, waar hij zich in maart 1852 met zijn kinderen vanuit Amstelveen/NieuwerAmstel gevestigd heeft an het Bolwerk Rijk.
Evert staat in Oostzaan te boek eerst als molenaarkecht en daarna als molenaar, het gezin woont in Wijk1, huis nr 60,. Zoon Hendricus is later molenaarsknecht in Nieuwer Amstel
In 1823 staat Evert Ebing, volgens de lijst ingeleverd door G. Hillen, als nr 31 ingeschreven op school in het 3e Arrondissement van Amsterdam, maar zijn zus en broers komen daarop niet voor (bron 263, nr 51; Archief van de Plaatselijke Schoolcommissie 1806-1883: Naamlijst der Kinderen welke zich, volgens de door de Schoolhouders, Schoolhouderessen en Houderessen van Kleine Kinderscholen, op den 1e December 1823 ingeleverde Lijsten op de Onderscheidene Scholen bevonden).
Evert doet belijdenis bij dominee Van Berck Colenbrander te Amsterdam in December 1833. Hij woont dan op Oostenburg en zijn getuigen zijn G. van Rossem en J. van den Toren (toelichting: dit betreft Jacobus Van der Tooren, overleden te Amsterdam op 6 november 1834, oud 55 jaren, wonend aan de Groote Oostenburgerstraat nr 19 en touwslager van beroep (gehuwd te Amsterdam op 16 oktober 1807 met Johanna Van Broekhuysen en beide afkomstig uit Amersfoort). De identiteit van G. Van Rossum is niet achterhaald. Op Oostenburg komen scheepswerven en een lijnbaan voor, ook liggen er een paar molens tegenaan, waaronder de Gooijer.
Evert staat in 1834 (boek 1), 1835 (boek 3), 1836 (boek 3) en 1837 (boek 3) in Amsterdam ingeschreven voor de Nationale Militie (volgnummer 2736, nummer bij de
loting 3269). Het personeel verblijf is in al die jaren Huijsen en zijn beroep is molenaar. Pieter Harbrink, tabakswinkelier, wonende Weesperstraat, 3e huis,
is de voogd. De uitspraak luidt steeds "broeder vervangen, 1 jaar vrij", en tenslotte in 1837 "broeder vervangen, dienst volbragt, finaal vrij". Een dubbele
inschrijving voor de Nationale Militie komt bij hem niet voor. Evert is zonder attestatie vertrokken naar Huijsen.
Bij zijn huwelijk is Evert molenaarsknecht. Elisabeth is dan zonder beroep en "thans mede in de stad woonachtig gewoond hebbende in Harderwijk". Het huwelijk
is ook afgekondigd in Harderwijk.
Evert en Elisabeth zijn in de periode van 1838 tot 1840 zonder attestatie van Rotterdam naar Amsterdam gekomen. Daarna woont Evert in Oostzaan waar hij eerst
als molenaarsknegt en daarna als molenaar te boek staat. Het gezin woont daar in Wijk 1, huis nr 60. Evert Ebing, molenaar, komt op 22 november 1851 met zijn
kinderen (Pietertje Maria (1838), Hendrikus (1840), Elisabeth Alida (1843) en Magteld Everdina (1845)) en de dienstmeid Roelofje Ebing(?!) vanuit Oostzaan in
Nieuwer-Amstel. Hij vertrekt van daar weer met zijn kinderen naar Amsterdam op 6 februari 1852, waar hij zich in maart 1852 vanuit Amstelveen/Nieuweramstel
gevestigd heeft aan het Bolwerk Rijk met zijn kinderen Pietertje Alida, Hendrikus, Elisabeth Alida en Machteld Everdina.(bevolkingsregister Amsterdam,
juni 1853). In Amsterdam is ook nog geboren op 8 mei 1848 dochter Anna Maria Louisa Ebing en het gezin woont dan op de Singel bij de Raampoort.

Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Evert: Op 17-11-1858 tot mei 1859 wonen Evert en Elisabeth op de Buitensingel 196 a op de molen ’t jonge Hart en vanaf mei 1859 gaan ze dannaar de er vlak naast gelegen molen De Haan op nr 263. Op de Buitensingel nrs 192 en 194 staat de tweede Roomolen en daar wonen molenaarsknecht Jan van den Bergh, een oom van Evert Ebing en Arie Kersten die een halfbroer is van Jan en eerdere mede-eigenaar van de eerste Roomolen op het Bolwerk Schinkel. Hieruit kan je afleiden dat de familie van den Bergh tot in de zestiger jaren verbonden is gebleven met Roomolen. Evert Ebing dan molenaar aan de Schans en Elisabeth Winges wonen in 1964 met hun kinderen in Amsterdam. Elisabeth komt op 08-08-1867 aan in Tiel vanuit Amsterdam met de kinderen Ebing. Het is niet duidelijk of vader EVert daar ook bij was. Evert is daar molenaar eb het gezin woont dan aan de Binnenmolensteeg.
Nadat Evert is overleden gaat Elisabeth weer teur naar Amsterdam. Op 15-08-1870 wordt Elizabeth ingeschreven in het bevolkingsregister van Amsterdam vanuit Tiel, met de kinderen EBING.

Notitie bij Elisabeth: Elizabet blijkt een nichtje van Hermina Wienges in Nijkerk. Van Elizabeth wordt geen belijdenis gevonden in Amsterdam vanaf 1840. We vinden Elizabet Wennegers terug als diensbode van 25-05-1852 tot juni 1852 bij Wolf Andries Willing aan de St Anthonie Breestraat 29. Dan van mei 1855 tot januari 1857 bij ene Emanuel Sarphati aan de Heerengracht 36 en in deze tijd wordt haar zoontje geboren, Dan van januari 1857 tot oktober 1857 bij de kruidenier Hendrikus van Coevorden (geboren 18-03-1822 Zwolle)eerst aan de Utrechtseweg 822, waar haar zoontje komt te overlijden en daarna aan de Vijzelgracht 222. Vervolgens van oktober 1857 tot maart 1858 bij de makelaar Willem Octavius Werkhoven aan de Prinsengracht.
Tenslotte komt ze bij Evert Ebing eerst van maart 1858 tot november 1858 aan het Overtoom 96 en daarna van november 1858 tot mei 1859 op de Buitensinel 196 a op de molen ’t Jonge Hart, waar zij op 17-11-1858 met hem trouwt. Vanaf mei 1859 gaan ze dan naar de molen De Haan op de Buitensingel 196a op de molen ’t Jonge Hart en vanaf mei 1859 gaan ze dan naar de er vlak naast gelegen molen De Haan op nr 263. Op de Buitensingel nrs 192 en 194 staat de tweede Roomolen en daar wonen molenaarsknecht Jan Van den
Bergh, een oom van Evert Ebing, en Arie Kersten die een halfbroer is van Jan en eerdere mede-eigenaar van de eerste Roomolen op het Bolwerk Schinkel. Hieruit mag worden afgeleid dat de familie Van den Bergh tot in de zestiger jaren verbonden is gebleven met de Roomolen. Evert Ebing, dan molenaar aan de Schans, en Elisabeth Winges wonen in 1864 met hun kinderen (Evert, Elisabeth Alida en Casper Paulus, allen geboren in Thiel, maar deze geboorteplaats blijkt onjuist te zijn) in Amsterdam (bevolkingsregister Amsterdam, klapper 1864). Elisabeth komt op 8 augustus 1867 aan in Tiel vanuit Amsterdam met de kinderen Elisabeth, Evert en Jacob Teunis Ebing, allen geboren te Amsterdam (waarschijnlijk is
Elisabeth dezelfde als Elisabeth Alida). Het is niet duidelijk of vader Evert daar ook bij was, maar dat kan haast niet anders. Evert is daarna molenaar te Tiel en het gezin woont dan aan de Binnenmolensteeg. In die tijd zijn er in Tiel drie molens: de Binnen Molen, de Buiten Molen en de Gasthuis Molen. Op 23 juli 1870, nadat Evert is overleden gaat Elisabeth weer terug vanuit Tiel naar Amsterdam. Op 15 augustus 1870 wordt Elisabeth ingeschreven in het bevolkingsregister van Amsterdam (als hoofd) vanuit Tiel, met de kinderen Evert,
Casper Paulus en Jacob Teunis Ebing (allen geboren te Tiel, maar dat blijkt onjuist te zijn).
Bij de geboorte van Elisabeth Winges woont haar familie aan de Heiligeweg, in gang nr 3. Zij is het enige uit dit ouderpaar dat te Amsterdam is gevonden. Zij wordt te Amsterdam ten onrechte ook Wennegers genoemd en later bij haar huwelijk pas weer Winges. Elisabeth blijkt een nichtje van Hermina Wienges te Nijkerk, de eerste vrouw van Teunis Ebing. Van Elisabeth wordt geen belijdenis gevonden in Amsterdam vanaf 1840. We vinden Elisabeth Wennegers terug als dienstbode: van 25 mei 1852 tot juni 1852 bij Wolf Andries Willing aan de St Anthonie Breestraat 29. Dan van mei 1855 tot januari 1857 bij ene Emanuel Sarphati aan de Heerengracht 36. Dan van januari 1857 tot oktober 1857 bij de kruidenier
Hendricus Van Coeverden (geboren 18 maart 1822 te Zwolle), aan de Utrechtsestraat 822 en daarna aan de Vijzelgracht 222. Vervolgens van oktober 1857 tot maart 1858 bij de makelaar Willem Octavianus Werkhoven aan de Prinsengracht 514. Tenslotte komt ze bij Evert Ebing, eerst van maart 1858 tot november 1858 aan het Overtoom 96 en daarna van november 1858 tot mei 1859 op de Buitensingel 196a op de molen ’t Jonge Hart, waar zij trouwen. Elisabeth heeft ook nog een onwettig zoontje Evert Wennegers, dat in het Binnengasthuis te Amsterdam wordt geboren op 23 november 1856 en dat aldaar is overleden op 10 februari 1857. Dit is hoogstwaarschijnlijk een kind van Evert Ebing.

Notitie bij de geboorte van Elisabeth: bij de geboorte van Elisabeth woont de familie aan de Heiligeweg, in gang nr 3.

Vx. Pietertje Maria Ebing, geb. Rotterdam 27 mei 1838, dienstbode, tr. Josephus Bol, geb. Antwerpen België 1834, Arbeider.

Uit dit huwelijk:

Levenloos kind, geb. Antwerpen België 10 april 1876.

Vy. Hendrikus Ebing, geb. Amsterdam 19 aug. 1840, molenaar, † Warnsveld 23 juli 1918, tr. 1e Amsterdam 24 april 1878 Allida Margeretha Otto, geb. Buiksloot 1847, † Amsterdam 6 mei 1894, dr. van Philippus en Maria Francisca de Mullewie; tr. 2e Amsterdam 24 jan. 1895 Carolina Elisabeth Amelia Hazenberg, geb. Leiden 1863, † Amsterdam 1 juli 1915, dr. van Carel Fredrik en Cornelia Jacoba Willebrands.

Uit het eerste huwelijk:

1. Philippus Hendricus Ebing, geb. Amsterdam 1882, † ald. 6 okt. 1882.

Uit het tweede huwelijk:

2. Everhardus Petrus, volgt VIax.

3. Zoon, geb. mei 1900.

4. Zoon, geb. Amsterdam april 1903.

5. Karel Frederik Ebing, geb. Amsterdam 10 jan. 1905, bloemist, tr. Haarlem 15 aug. 1928 Elsa Hermine Bender, geb. Böckingen Württemberg Duitsland 1 juni 1901, † 19 maart 1945, dr. van Wilhelm en Sofie Baner.

6. Dochter, geb. Amsterdam mei 1907.

VIax. Everhardus Petrus Ebing, geb. Amsterdam 25 aug. 1895, landarbeider, tr. Amsterdam 13 sept. 1916 Antje Abelsma, geb. Leeuwarden 1893, dr. van Johannes Andries en Johanna Abelsma.

Uit dit huwelijk:

1. Dochter, geb. Amsterdam 21 febr. 1917.

2. Zoon, geb. Amsterdam mei 1920.

3. Zoon, geb. Amsterdam jan. 1925.

4. Zoon, geb. Amsterdam april 1929.

Vz. Elisabeth Alida Ebing, geb. Amsterdam 13 jan. 1843, dienstbaar, † Nijmegen 16 nov. 1899, tr. Amsterdam 9 mei 1866 Johann Heinrich Wagner, geb. Amsterdam 1846, gasfitter, sjouwerman, † Nijmegen 18 april 1905, zn. van Johann Heinrich en Jenneken Spiegelberg.

Uit dit huwelijk:

1. Dirkje Theodora, volgt VIay.

2. Johanna Elisabeth Wagner, geb. Amsterdam 1870, † Zeist 25 febr. 1939, tr. Amsterdam 7 okt. 1909 Gerrit Jan Smit, geb. Amsterdam, koopman, † vóór 1939, zn. van Constantinus en Antje Diephuijzen.

3. Magteld Everdina, volgt VIaz.

4. Johan Heinrich Wagner, geb. Amsterdam 25 april 1873, gasfitter, † Nijmegen 24 okt. 1944, tr. Nijmegen 7 mei 1897 Hermina Elizabeth Onstein, geb. Doesburg 31 aug. 1872, naaister, dr. van Hendrik Willem en Cornelia Johanna Wilhelmina Snijders.

5. Johan Frederik Wagner, geb. Amsterdam 1875, † ald. 16 juli 1875.

6. Elisabeth Alida Wagner, geb. Amsterdam 1876, † ald. 3 dec. 1882.

7. Wihelm Wagner, geb. Amsterdam 1879, † Nijmegen 22 febr. 1901.

8. Jansje, volgt VIba.

9. Everardus Arnoldus Wagner, geb. Amsterdam 1884, gasfitter, † Nijmegen 6 april 1909.

10. Jan, volgt VIbb.

Notitie bij het huwelijk van Hermina Elizabeth en Johan Heinrich: beroep bg.: gasfitter; beroep bruid: Naaister; beroep vader bg.: gasfitter; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: stukadoor; beroep moeder bd.: zonder beroep

Notitie bij de geboorte van Hermina Elizabeth: wettiging bij huwelijk ouders

VIay. Dirkje Theodora Wagner, geb. Amsterdam 13 april 1867, † ald. 19 mei 1929, tr. 1e Amsterdam 22 febr. 1894 Willem Hendrik van Eck, geb. Amsterdam, kantoorbediende, zn. van Willem Hendrik en Petronella Johanna de Roever; tr. 2e Amsterdam 17 nov. 1904 Gerardus Hendrik Lentelink, geb. Haarlem 1858, barbier, horlogemaker, zn. van Hendrik en Theodora van ’t Vlie en gesch. echtg. van Berber Wouda.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johann Heinrich van Eck, geb. Amsterdam, † ald. 3 aug. 1899.

2. Johanna Petronella van Eck, geb. Amsterdam, tr. Amsterdam 17 mei 1916 Joacobus Johannes Cornelis Beckrop, geb. Amsterdam, zn. van Frederik en Adriaantje van Hoegee.

3. Gerardus Hendrik van Eck, geb. Amsterdam 1900, venter, tr. Amsterdam 28 okt. 1925 Frederika Cornelia Buisman, geb. Amsterdam 1905, dr. van Frederik Henderik en Fimke Ritsma.

VIaz. Magteld Everdina Wagner, geb. Amsterdam 21 mei 1871, dienstbode, tr. Nijmegen 12 mei 1899 Gerrit Jacobus van Gils, geb. Nijmegen 5 april 1874, letterzetter, zn. van Karel Willem en Cateau Maters.

Uit dit huwelijk:

1. Karel Willem van Gils, geb. Nijmegen 13 maart 1900, † ald. 14 juli 1900.

2. Elisabeth Alida van Gils, geb. Hatert 29 april 1901.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit Jacobus en Magteld Everdina: beroep bg.: letterzetter; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bg.: schoenmaker; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: gasfitter; beroep moeder bd.: zonder beroep

VIba. Jansje Wagner, geb. Amsterdam 24 jan. 1881, † Nijmegen 15 april 1904, tr. Amsterdam 2 mei 1907 Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van Merrebach, geb. Amsterdam 7 juni 1882.

Uit dit huwelijk:

Willy van Merrebach.

VIbb. Jan Wagner, geb. Amsterdam 1 nov. 1886, kantoorbediende, † Nijmegen 8 sept. 1910, tr. Nijmegen 1 febr. 1906 Adriana Teunissen, geb. Wageningen 15 jan. 1887, dr. van Adriana Teunissen.

Uit dit huwelijk:

1. Gustaaf Wilhelm Wagner, geb. Nijmegen, † ald. 29 april 1908.

2. Adriana Theodora Wagner, geb. Nijmegen, † ald. 9 jan. 1910.

3. Gudtaaf Johan Wagner, geb. Nijmegen, † ald. 30 jan. 1910.

Notitie bij het huwelijk van Adriana en Jan: beroep bg.: kantoorbediende; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: -; beroep moeder bd.: zonder beroep; vader van de bruidegom Gerrit Jacobus van Gils; toeziend voogd van de bruidegom Johan Heinrich Wagner; voogd van de bruid Johan Frederik Hahn; toeziend voogd van de bruid Johannes van Kam

Vaa. Machdeld Everdina Ebing, geb. Amsterdam 21 juni 1845, dienstbode, † Amsterdam 30 nov. 1915, tr. 1e W Muller; tr. 2e Amsterdam 26 april 1871 Frederik Christiaan Möller, geb. Amsterdam 26 mei 1842, zn. van Franz Henrich en Johanna Margarethe Rott.

Uit het tweede huwelijk:

1. Magteld Everdina Möller, geb. Amsterdam 7 dec. 1875, † Diemen 10 febr. 1952, tr. Amsterdam 4 nov. 1896 Dirk Hendrik de Bruin, geb. Amsterdam 1875, slager, zn. van Dirk Hendrik en Joacoba Johanna de Amersbeek.

2. Elisabeth Alida Möller, geb. Amsterdam 6 maart 1877.

3. Frederik Christiaan Möller, geb. Amsterdam 28 aug. 1878, † ald. 22 okt. 1880.

4. Zoon, geb. Amsterdam 12 sept. 1895.

5. Dochter, geb. Amsterdam 11 juli 1897.

Vab. Casper Paulus Ebing, geb. Amsterdam 23 febr. 1863, kantoorbediende, † Amsterdam 23 juni 1936, tr. Amsterdam 25 aug. 1887 Elisabeth Cornelia Johanna Vastenhout, geb. Amsterdam, dr. van Hendrik en Elizabeth Philippine Mathezing.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Koosje Allegonda Ebing, geb. Amsterdam 10 aug. 1888, tr. Amsterdam 5 aug. 1915 Leonard Cloude van Breen, geb. Amsterdam 1890, kantoorbediende, zn. van Charles Henry en Catharina Elisabeth Veerling.

2. Paulus Hendrik Evert, volgt VIbc.

VIbc. Paulus Hendrik Evert Ebing, geb. Amsterdam 22 mei 1895, kantoorbediende, secretaris sportbond, † Amsterdam 15 juli 1976, tr. Amsterdam 24 mei 1922 Cornelia Maria Maelsacke, geb. Amsterdam 1897, † ald. 27 mei 1985, dr. van Hendrikus en Maria Johanna Weber.

Uit dit huwelijk:

1. Paulis Hendrik Casper Ebing, geb. Amsterdam mei 1923.

2. Dochter, geb. Amsterdam mei 1929.

3. Zoon, geb. Amsterdam okt. 1932.

Vac. Jacobus Teunis Ebing, geb. Amsterdam 14 maart 1866, boekdrukker, † Amsterdam 2 maart 1904, tr. Amsterdam 7 april 1897 Annaatje Cornelia Krijnen, geb. Den Helder 19 dec. 1872, † Numansdorp 4 febr. 1925, dr. van Klaas en Marretje Duinker; zij hertr. Amsterdam 4 mei 1905 Arnoldus Pieter Werkhoven.

Uit dit huwelijk:

1. Henri Pieter Cornelis, volgt VIbd.

2. Dochter, geb. Amsterdam 5 juli 1898.

VIbd. Henri Pieter Cornelis Ebing, geb. Amsterdam 7 dec. 1896, monteur, aalmoezenier, arbeider, † Rotterdam 5 okt. 1971, tr. Delft 14 sept. 1921 Hendrika Lommerde, geb. Kralingen 17 febr. 1895, ged. Rotterdam 1896, † ald. 27 dec. 1971, dr. van Jan en Elizabeth Wesdorp.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Cornelia, volgt VIIac.

2. Elizabeth, volgt VIIad.

3. Jacomina, volgt VIIae.

4. Maria Ebing, geb. Rotterdam 19 mei 1929, † ald. 12 aug. 1929.

5. Jan, volgt VIIaf.

6. Hendrika Maria, volgt VIIag.

Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Henri Pieter Cornelis: Hendrika en Henri hebben na hun huwelijk eerst een paar jaar, tot november 1925, in Delft gewoond. Daarna verhuisden ze naar Rotterdam, waar ze tot juni 1938 in de Schinkelstraat hebben woonden en tot september 1940 aan het Oosteinde. Daarna woonden ze tot oktober 1941 in Overschie in de W. de Zwijgerstraat en verhuisden ze in november 1945 weer naar Delft in de Phoenixstraat. In mei 1951 keerden ze weer terug naar Rotterdam waar ze in de Lemkinsstraat gingen wonen. Tenslotte verhuisden ze in Rotterdam nog een keer in juli 1957 naar de Schalk Burgerstraat en daar zijn ze tot hun overlijden blijven wonen.

VIIac. Anna Cornelia Ebing, geb. Delft 28 juni 1922, † Rotterdam 14 jan. 1941, tr. Delft 21 okt. 1940 Franciscus Antonius Priem, geb. Rotterdam 1907, † Rotterdam Overschie 14 jan. 1941, dr. van Antonius en Cornelia Vermeer.

Uit dit huwelijk:

Levenloze dochter, geb. Rotterdam 8 dec. 1940.

VIIad. Elizabeth Ebing, geb. Delft 1 febr. 1924, † Rotterdam 13 sept. 1979, tr. Rotterdam 26 okt. 1942 J Stougie.

Uit dit huwelijk:

1. Zoon, geb. Rotterdam okt. 1943.

2. Dochter, geb. Rotterdam 7 april 1948.

3. Zoon, geb. Rotterdam 17 maart 1950.

4. Zoon, geb. Rotterdam nov. 1967.

VIIae. Jacomina Ebing, geb. Delft 26 mei 1925, tr. Rotterdam 12 aug. 1946 Jacobus Jan Schippers.

Uit dit huwelijk:

1. Jenny Schippers.

2. Henry Schippers, geb. Rotterdam 22 okt. 1951.

3. Zoon, geb. Rotterdam sept. 1956.

VIIaf. Jan Ebing, geb. Rotterdam 23 maart 1931, † Tiel 1 april 1999, tr. 25 juli 1956 C Romijn, geb. 1911.

Uit dit huwelijk:

Dochter, geb. Rotterdam dec. 1961.

VIIag. Hendrika Maria Ebing, geb. Rotterdam 21 april 1933, † ald. 17 nov. 2005, begr. Rotterdam Zuiderbegraafplaats, tr. Rotterdam 29 nov. 1950 Henri Gorter, geb. 21 okt. 1934, † Rotterdam 6 juli 1998, begr. Rotterdam Zuiderbegraafplaats.

Uit dit huwelijk:

1. Zoon, geb. Rotterdam 7 mei 1951.

2. Zoon, geb. Rotterdam maart 1966.

Vad. Evert Ebing, geb. Amsterdam omstr. 1874, meubelpollitoerder, tr. Amsterdam 2 nov. 1887 Berendina Geersinga, geb. Groningen 1867, † Amsterdam sept. 1901, dr. van Derk en Trientje Karssen.

Uit dit huwelijk:

1. Clasina Alexandrina Wilhelmina, volgt VIbe.

2. Dochter, geb. Amsterdam sept. 1892.

3. Berendina, volgt VIbf.

4. Zoon, geb. Amsterdam 1 okt. 1897.

5. Elisabeth Cornelia Ebing, geb. Amsterdam 18 juli 1899, verkoopster, tr. Amsterdam 30 aug. 1922 Wilhelm Leendert van der Laan, geb. Weststellingwerf 1895, rietwerker, zn. van Jacobus en Hendrikje Krol.

VIbe. Clasina Alexandrina Wilhelmina Ebing, geb. Amsterdam 23 mei 1890, dienstbode, † Utrecht 21 nov. 1918, tr. Utrecht 12 juni 1912 Stephanus Fonke, geb. Utrecht 25 juli 1886, winkelknecht, zn. van Gerrit en Cecilia van Ree; hij hertr. na 1918 Hendrika Bernardina de Ruiter.

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus Fonke, geb. Utrecht 4 juni 1913, automonteur.

2. Evert Fonke, geb. Utrecht 30 jan. 1915.

3. Stephanus Fonke, geb. Utrecht 30 mei 1916.

4. Hermanus Fonke, geb. Utrecht 21 aug. 1917.

VIbf. Berendina Ebing, geb. Amsterdam 8 aug. 1894, † Ermelo 11 aug. 1967, tr. Amsterdam 4 maart 1914 Hendrik Zwart, geb. Amsterdam 25 juli 1891, chauffeur, † Amsterdam 29 juli 1977, zn. van Gerrit en Elisabeth Bijleveld.

Uit dit huwelijk:

1. Zoon, geb. Amsterdam juni 1914, tr. Johanna Engel, geb. Oostzaan 18 febr. 1919, † Amsterdam 17 juli 1981.

2. Zoon, geb. Amsterdam aug. 1916.

3. Zoon, geb. Amsterdam jan. 1925.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Berendina: Voogdij over de bruid. Het bestuur der Regenten van het Evangelisch Luthersch Diaconie Weeshuis te Amsterdam.;beroep Bg.:chauffeur;beroep vader Bd.:meubelmaker

IIIe. Gerardus Ebink, geb. Amersfoort 9 nov. 1783, meester vrouwkleermaker, † Leuven België 7 juli 1850, tr. Leuven België 23 juli 1829 Maria Theresia de Becker, geb. Leuven België 11 febr. 1794, naaister, dr. van Henricus en Elisabetha Stevens.

Zijn kinderen:

1. Anna Maria Elisabetha Ebink, geb. Leuven België 27 juni 1817.

2. Eduardus Josephus Ebink, geb. Leuven België 7 dec. 1820.

3. Anne Catherine, volgt IVg.

4. Maria Francisca Ebink, geb. Leuven België 4 juli 1825.

5. Henricus Desiderius Ebink, geb. Leuven België 27 febr. 1829.

Notitie bij de geboorte van Anna Maria Elisabetha: gewettigd 23-07-1829

Notitie bij de geboorte van Eduardus Josephus: gewettigd 23-07-1829

Notitie bij de geboorte van Maria Francisca: gewettigd 23-07-1829

Notitie bij de geboorte van Henricus Desiderius: gewettigd 23-07-1829

IVg. Anne Catherine Ebink, geb. Leuven België 1 febr. 1823, rentiere, tr. Leuven België 17 juni 1868 Victor Francois Henri Michiels, geb. Leuven België 6 jan. 1823, avoué (soldaat), † Leuven België 10 juli 1884, zn. van Jean Francois Henri en Pétronille Antoinette Meylemans.

Uit dit huwelijk:

1. Marie Elisabeth Cornélie, volgt Vae.

2. Louise Marie Catherine Henriëtte Michiels, geb. Leuven België 14 juni 1862, geen, tr. 1e Leuven België 22 okt. 1881 Jean Vleminckx, geb. Asse 4 maart 1858, † Leuven België 29 nov. 1882, zn. van Pierre Louis Vleminck en Marie Virginie Verbeeren; tr. 2e Leuven België 18 nov. 1884 Albert Aloijse Vermeulen (Vae,1).

Notitie bij de geboorte van Anne Catherine: gewettigd 23-07-1829

Notitie bij het huwelijk van Victor Francois Henri en Anne Catherine: Huwelijkscontract bij notaris Joseph Prosper Stanislas Van Overstraeten te Louvain op 10/06/1868

Notitie bij het huwelijk van Jean en Louise Marie Catherine Henriëtte: Huwelijkscontract bij notaris Roberti te Louvain op 21/10/1881Par Jugement du Tribunal de Première Instance séant à Bruxelles, en date du 8/4/1882, il conste que dans l’acte de mariage ci-contre ce nom de famille y sera orthographie Vleminckx avec un x final au lieu de Vleminck sans x final

Notitie bij het huwelijk van Albert Aloijse en Louise Marie Catherine Henriëtte: Huwelijkscontract bij notaris Roberti te Louvain op 17/11/1884

Vae. Marie Elisabeth Cornélie Vanderheyden, † Berchem 22 aug. 1873, tr. Pierre Francois Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

1. Albert Aloijse Vermeulen, geb. Berchem 29 mei 1859, onderluitenant van de artillerie, tr. Leuven België 18 nov. 1884 Louise Marie Catherine Henriëtte Michiels (IVg,2).

2. Edouard Angeline Vermeulen, geb. Berchem 1860.

Notitie bij het huwelijk van Louise Marie Catherine Henriëtte en Albert Aloijse: Huwelijkscontract bij notaris Roberti te Louvain op 17/11/1884

IIIf. Elisabet Ebink, geb. Amersfoort 1 sept. 1785, tailleuse, † Heverlee België 15 jan. 1834, tr. 1e Guillaume Gerval, † Blanden België 31 dec. 1858; hij hertr. Marie Rose Paije; tr. 2e Leuven België 6 juni 1821 Jean Baptiste Symons, geb. Leuven België 18 jan. 1796, leerling timmerman, † Heverlee België 7 sept. 1829, zn. van Jean en Therese Arnalsteen.

Uit het tweede huwelijk:

Auguste Egide Sijmons, geb. Heverlee België 23 aug. 1825, schoenmaker, tr. 1e Anne Marie Vaningh, † Heverlee België 11 febr. 1859; tr. 2e Leuven België 8 dec. 1859 Catherine Gerval, geb. Leuven België 10 nov. 1825, servante, dr. van Guillaume en Marie Rose Paije.

Notitie bij het huwelijk van Jean Baptiste en Elisabet: leuven

Bronnen

1. Kerk de Krijtberg

2. BS-H ’s Gravenmoer 1811-1922

3. BS-H Dongen 1811-1922

4. BS-H Breda 1811-1922

5. Ds Snijders

6. Geboortekaartje

7. Utrecht

Index

Bart  VIIIk,1

Bram  VIIIz,2

Bram  IXab,1

Dylan  IXt,2

Edwin  IXab

Erik  VIIIv,2

Gonnie  IXab

Guido  VIIIk,2

Hennie  IXn

Hetty  IXo

Hilde  VIIIab,2

John  IXt,4

Kees  VIIIab

Kim  IXab,2

Lydia  VIIt,1

Mariska  VIIt,2

Peter  VIIIz,3

Peter  IXab,3

Pim  VIIIab,1

Rob  VIIIv

Robin  IXt,1

Simone  IXr

Sofia  IXv,1

Sven  VIIIv,1

Tilly  VIIIaa

Tom  VIIIz

Zeger  IXt

Aalten, Drees (1934-)  VIIg,1

Aalten, Elisabeth  VIIf

Aalten, Gijsbert (1898-1974)  VIIg,1

Abelsma, Antje (1893-)  VIax

Abelsma, Johanna  VIax

Abelsma, Johannes Andries  VIax

Aden, Bertha (1898-)  VId,2

Aden, Gertrude Rebecca Magdalena Gerla (1892-)  VId,1

Aden, Heinrich Hermann Ernst (x1863)   VId

Aden, Lambertus (1863-1932)  VId

Adriaansz, N.N. (1900-)  VIah,3

Adriaansz, levenloze zoon (1901)  VIah,5

Adriaansz, N.N. (1904-)  VIah,8

Adriaansz, N.N. (1910-)  VIah,10

Adriaansz, Gijsbertus (1903-)  VIah,7

Adriaansz, Hendrik (1906-)  VIah,9

Adriaansz, Joannes Antonius (1872-)  VIah

Adriaansz, Joannes Antonius (1897-)  VIah,1

Adriaansz, Joanness Antonius  VIah

Adriaansz, Johan Georg Frederik (1902-)  VIah,6

Adriaansz, Johanna Adriana (1921-)  VIIv,1

Adriaansz, Johanna Maria Francisca (1901-)  VIah,4

Adriaansz, Mathilda Francisca (1924-)  VIIv,2

Adriaansz, Matthijs Bernardus (1898-)  VIIv

Akkermans, Harrie  VIh,8

Albrecht, levenloze zoon (1849)  IVc,8

Albrecht, Elisabeth Geertrui (1832-1848)  IVc,1

Albrecht, Gerrit (1805-1852)  IVc

Albrecht, Gerrit (1838-1839)  IVc,4

Albrecht, Gerrit (1841-)  IVc,5

Albrecht, Hendrik  IVc

Albrecht, Hendrik (1833-)  IVc,2

Albrecht, Jan Eduard (1851-1851)  IVc,9

Albrecht, Machteld (1843-)  IVc,6

Albrecht, Maria Catharina (1836-)  Vd

Albrecht, Susanna Albertina (1846-)  IVc,7

Alderling, Jodephine Alida Anna  VIaa

Algra, N.N. (1899-)  Vq,1

Algra, N.N. (1900-)  Vq,2

Algra, Jacobus  Vq

Algra, Karel (1869-1921)  Vq

Algra, Karel (1901-)  Vq,3

Algra, Trijntje (1904-1973)  VIaf

Aller, M A  IXf

Amersbeek, Joacoba Johanna de  Vaa,1

Appels, Alida Bernardina (1852-1925)  Vt

Appels, Johan George Frederich (1822-1887)  Vt

Appunn, Wilhelmina Clasina Martina  VIak

Arnalsteen, Therese (-1820)  IIIf

Baar, Dirkje Annetje (1924-)  VIIIb

Baar, Hendrik Derk  VIIIb

Baartse, Jan Willem (1893-)  VIw

Baartse, Klaas (1864-1936)  VIw

Baartse, Nicolaas (1919-)  VIw,1

Baartse, Rika Gerrigje (1921-)  VIw,2

Baggerman, Alida  VIIIu

Bakker, Anna Maria Jacoba (1884-)  VIa,2

Bakker, Gosen (vermeld )   Vo,3

Bakker, Iefje (1896-)  Vo,3

Ballegoijen, Elisabeth van (1839-)  Vw

Baltz, Renske Christina  Vt,7

Banbersta, Lucie  IXy,1

Banbersta, Masoud  IXy

Baner, Sofie  Vy,5

Becker, Henricus de (-1828)  IIIe

Becker, Maria Theresia de (1794-)  IIIe

Beckrop, Frederik  VIay,2

Beckrop, Joacobus Johannes Cornelis (x1916)   VIay,2

Beek, Antje van  VIIIg

Beek, Betje van (1830-1852)  Vm

Beek, Dirk van (1782-)  Vf

Beek, Hendrika van der (vermeld )   Vu

Beek, Hermina van (1868-1947)  Vf,1

Beek, Johannes van (1823-1878)  Vf

Beek, Johnny van (1970-)  VIIIaf,1

Beek, Teunis van (1872-1873)  Vf,3

Beek, Willemina van (1871-1871)  Vf,2

Beek, Willemina van (1874-1946)  Vf,4

Beeuwkes, Aafje (-1934)  VIIj

Beitel, Maria van den (1859-1897)  VI-l

Beld, Andrea van den  VIIIab

Beld, André van den  VIIIaa,2

Beld, Dick van den  VIIIaa

Beld, Dirk van de  VIIq

Beld, Lubbartus (Bart) van den (1921-2010)  VIIq

Beld, Margreet van den  VIIIz

Beld, Marjanne van den  VIIIaa,3

Beld, Thomas van den  VIIIaa,1

Beld, Trudy van den (1951-)  VIIq,4

Bemer, Cornelia Wilhelmina (1914-1992)  VIo,6

Bender, Elsa Hermine (1901-1945)  Vy,5

Bender, Wilhelm  Vy,5

Berg, Machteld van de (1750-1792)  IIId

Bestebroer, Wilhelmina Adriana  VIac

Beuselom, Adriana Cornelia van  Vo,2

Bieler, Jacobus  Vo,6

Bieler, Wilhelmina Maria (1907-)  Vo,6

Bijleveld, Elisabeth  VIbf

Bijleveld, Mechtildis (1747-1789)  IIb

Bijlevelt, Hendricus (1725-1790)  IIb

Bijsteren, Petertje van  VIj

Binnenkamp, Jansje J (1958-)  VIIIaj,1

Binnenkamp, Karel C (x1958)   VIIIaj

Blauwendraad, Maria Francina  VIIr

Bloemendal, Barend (1895-)  VIIs

Bloemendal, Gerritje (1922-2004)  VIIs

Blom, Wouterina  VIb

Boekhorst, Dirk Abraham te (1893-)  VIa,3

Boer, Aaltje de  VIf

Boersma, Johanna Jacoba Alida (1983-)  IXo

Boersma, Louis  IXo

Bogaers, Franciscus Josua  VIe,9

Bogaers, Gerrit Hendrik (1906-)  VIe,9

Bogert, Johanna Cornelia van den (1869-1927)  VIu,1

Bohemen, Alida Bernardina van (1878-1882)  Vs,9

Bohemen, Bernardus Petrus van (1870-)  Vs,4

Bohemen, Cornelis Jacobus van (1877-1878)  Vs,8

Bohemen, Hendrik van (1873-)  Vs,5

Bohemen, Johanna van (1873-)  Vs,6

Bohemen, Johanna Elizabeth van (1864-)  Vs,1

Bohemen, Johanna Maria Helena van (1867-)  Vs,3

Bohemen, Maria Albertina Wilhelmina Hendrika Elisabeth van (1875-1931)  Vs,7

Bol, levenloos kind (1876)  Vx,1

Bol, Josephus (1834-)  Vx

Bolier, Pieternella  VIe,2

Bonen, Annetje Harms (vermeld )   Vj

Boogaard, Jan (vermeld )   Vp,1

Boogaard, Jan (1892-)  Vp,1

Boohemen, Bernardus Petrus van (1808-1889)  Vs

Boohemen, Cornelis Jacobus van (1832-1904)  Vs

Boohemen, Elisabeth Johanna van (1865-1953)  Vs,2

Boon, Pieter (vermeld )   Vp,4

Boon, Pieter (1895-)  Vp,4

Boonen, Jannetje (1860-1929)  VIab

Bos, Aalt Evertsen (1909-)  VIIg,2

Bos, Aaltje (1817-1863)  Vf

Bos, Beertje (1852-1914)  Vm

Bos, Evert (1937-)  VIIg,2

Bos, Jan (1829-1896)  Vm

Bos, Maartje van den  VIk

Bosch, Dirkje (1872-1958)  VI-l

Bosch, Jannetje (1881-1967)  VI-l

Bosch, Klaas (1866-1956)  VI-l

Bosch, Martje (x1895)   VIah,9

Bosch, Reinier (1840-1905)  VI-l

Bosch, Teunis Jan (1906-)  VI-l,4

Bosch, Willempje  VIIIc

Boshuizen, Clasina (1944-)  VIIIm

Boshuizen, Hermina Hillegonda Femma (1951-2001)  VIIIn

Boshuizen, Jacob Willem (1885-1968)  VIIk

Boshuizen, Jacob Willem(Jaap) (1947-)  VIIk,3

Boshuizen, Johanna Alberdina (Joke) (1941-)  VIII-l

Boshuizen, Johannes (1915-1986)  VIIk

Bosma, Pietje  Vo,1

Bosman, Gerdina Anna Jacomina (1888-1971)  VIIm

Bosserdijck, Elisabeth (1725-)  IIb

Bosveld, Elisabeth (1813-1857)  IVe

Bosveld, Gerrit (1774-1819)  IVe

Bouland, Gerardus Gerrit (1848-1931)  VIam

Bouland, Hendericus Theodorus (1885-)  VIam

Bouland, Hendricus Wilhelmus (1913-)  VIam,2

Bouland, Johannes Theodorus (1911-1945)  VIam,1

Bouman, Adriana (x1920)   VIc,1

Bouman, Cornelia  VIc,1

Bout, N.N. van den (1896-)  VIai,3

Bout, N.N. van den (1903-)  VIai,6

Bout, N.N. van den (1907-)  VIai,9

Bout, N.N. van den (1909-)  VIai,10

Bout, N.N. van den (1911-)  VIai,11

Bout, N.N. van den (1916-)  VIai,12

Bout, Alida Bernerdina van den (1898-)  VIai,4

Bout, Anna Maria van den (1904-)  VIai,7

Bout, Cornelia Johanna van den (1902-)  VIai,5

Bout, Cornelis Johannes van den  VIai

Bout, Gijsbertus van den (1867-)  VIai

Bout, Maria Marrigje van den (1905-)  VIai,8

Bout, NN van den (-1900)  VIai,1

Bout, NN van den (-1902)  VIai,2

Bouw, Arjan (1985-)  VIIIah,1

Bouw, Jan (1919-1982)  VIIIah

Bouw, Jan (1953-)  VIIIah

Bouw, Marcel (1987-)  VIIIah,2

Bouwman, Gerrit  VIIIx

Bouwman, Gies  VIIIx,2

Bouwman, Job  VIIIx,3

Bouwman, Rianne  VIIIx,1

Braam, Jantje  VIal

Braggaar, Catharina (1835-)  Vo

Brand, Anna Margaretha  VIah,1

Breen, Charles Henry van  Vab,1

Breen, Leonard Cloude van (1890-)  Vab,1

Brink, Aart van den  VIIId

Brink, Aart van den (1897-1974)  VIId

Brink, Corrie van den (1939-)  VIIId

Brink, Gerrit van den (1871-)  VIIc

Brink, Jannetje van den (1927-)  VIId,1

Brink, Petronella van den (1903-1985)  VIIc

Brink, W van den (x1954)   VIId,1

Brink, Wouter van den  VIId

Broen, Han  IXv

Brom, Antje van den (1834-1866)  Vh

Brons, Dirkje (1873-1964)  VIj

Brons, Lammert  VIj

Brons, Wilhelmina (1883-1918)  VIj

Brons, Willem (1863-1947)  VIj

Brug, Antje Aartschen van de (1806-1866)  IVa

Brug, Willem Aartschen van de  IVa

Bruil, Christina Johanna (1906-)  VIx

Bruin, Dirk Hendrik de  Vaa,1

Bruin, Dirk Hendrik de (1875-)  Vaa,1

Bruin, Jan de (1909-1989)  Vr,3

Brökling, N.N.  IXn

Brökling, Daniëlle (x2008)   IXn

Buisman, Frederik Henderik  VIay,3

Buisman, Frederika Cornelia (1905-)  VIay,3

Buning, Djenna Evelien (2006-)  IXk,3

Buning, Enrico (1973-)  IXk

Buning, Raymon Damian (1999-)  IXk,1

Buning, Ricardo Leroy (2001-)  IXk,2

Bunje, Albertus de  VIb,3

Bunje, Albertus de (1887-)  VIb,3

Bunt, Rijk van de (x1928)   VIk,1

Buser, Bob (1933-1960)  VIIIi

Buser, Derk Jan  VIIIi

Campagne, Catharina  IIIa

Charité, Cornelis (1902-)  VIan

Charité, Johannes  VIan

Charité, Wilhelmina Cornelia (1926-)  VIan,1

Cirkel, Roelof  VIm,4

Cirkel, Willem (1905-)  VIm,4

Clerck, Francisca Johanna Maria de (1819-1859)  Vt

Coodée, Elisabeth  IXe

Cornelissen, Jacobus  Vc

Cornelissen, Petronella Johanna Cornelia (1858-1947)  Vc

Daalen, Alida van  VIah

Daatzelaar, Alida (1867-1931)  VIe,4

Damman, Antoni Willem Hermanus (1840-1897)  IVa,3

Damstra, Cornelis (vermeld )   V-l,4

Damstra, Hendrikje (1886-)  V-l,4

Delcourt, Francina Geertruida (1882-)  VIah

Diephuijzen, Antje  Vz,2

Dijk, Everarda Reinira van (1906-)  VIm,1

Dijk, Karel Jan van  VIm,1

Dijk, Reinalda van (1937-)  VIIk

Dijkhuisen, Hendrikje van (1777-1863)  Vg

Dijkhuizen, Berta (1864-1948)  VIj

Dijkhuizen, Gerritje van (1851-1930)  VIs

Dijkman, Wilhelmina Maria  VIIz,2

Dijkstra, Egberdina (1845-1898)  Vr

Dikken, Jannetje  VIIg,2

Doest, Ezron (2012-)  IXp,1

Doest, Mae Lynn (2014-)  IXp,2

Doest, Marcel (x2009)   IXp

Domselaar, Beertje Dina van  VIIg

Donk, Geertruij (1776-1838)  IVd

Donker, Hillegonda (1852-1924)  Vi

Donker, Pieter (1824-1868)  Vi

Doorn, Frederieke van  VIIIj,1

Doorn, Gerrit Jan van (1907-1989)  VIIi

Doorn, Gijsbertje van (1898-1990)  VIIs

Doorn, Hendrik van  IVa

Doorn, Hendrika van (1933-)  VIIIi

Doorn, Jan van (1876-)  VIIi

Doorn, Johannes Albertus van (1943-2009)  VIIIj

Doorn, Maria van (1819-1857)  IVa

Doorn, Stephanie van  VIIIj,2

Doornekamp, Aria (1884-1946)  VII-l

Doornik, Gerardus van  IIIa

Douwes, Johanna Maria  VIah,6

Driessen, Adriaan Laurentius Maria  VIIb,1

Driessen, Adriana Alida Petronella  VIIb,4

Driessen, Anna Adriana Catharina Maria  VIIb,6

Driessen, Catharina  VIIb,2

Driessen, Leonardes Josephes Maria  VIIb

Driessen, Leonardus Antonius Johannes  VIIb,5

Driessen, Petronella Maria Adriana  VIIb,3

Driessen, Wilhelmina Petronella Adriana Maria  VIIb,7

Drost, Janna  VIz

Dubbers, Bertha (x1957)   VIIIai

Duijker, Ellen Patricia (1957-)  IXc

Duinker, Marretje (1845-1902)  Vac

Dussen, Martina van der  VIc,5

Ebing, levenloze dochter (1879)  Vj,1

Ebing, levenloze dochter (1882)  Vj,2

Ebing, N.N. (1892-)  Vad,2

Ebing, N.N. (1897-)  Vad,4

Ebing, N.N. (1898-)  Vac,2

Ebing, N.N. (1900-)  Vy,3

Ebing, N.N. (1903-)  Vy,4

Ebing, N.N. (1905-)  Vv,10

Ebing, N.N. (1907-)  Vy,6

Ebing, N.N. (1907-)  VIaj,2

Ebing, N.N. (1909-)  VIaj,3

Ebing, N.N. (1912-)  VIaj,4

Ebing, N.N. (1913-)  VIao,5

Ebing, N.N. (1917-)  VIax,1

Ebing, N.N. (1920-)  VIax,2

Ebing, N.N. (1925-)  VIax,3

Ebing, N.N. (1929-)  VIax,4

Ebing, N.N. (1929-)  VIbc,2

Ebing, N.N. (1932-)  VIbc,3

Ebing, N.N. (1937-)  VIIw,1

Ebing, N.N. (1939-)  VIIy,6

Ebing, N.N. (1940-)  VIIab,1

Ebing, N.N. (1940-)  VIIaa,1

Ebing, N.N. (1940-)  VIIy,7

Ebing, levenloze dochter (1940)  VIIac,1

Ebing, N.N. (1941-)  VIIx,5

Ebing, N.N. (1942-)  VIIaa,3

Ebing, N.N. (1942-)  VIIx,6

Ebing, levenloos kind (1959)  VIIs,6

Ebing, N.N. (1961-)  VIIaf,1

Ebing, Aaldert Willem (1845-1856)  IVe,5

Ebing, Aart (1896-1985)  VIy

Ebing, Alberta (1884-1894)  Vk,6

Ebing, Albertus Johannis (1880-1880)  Vk,3

Ebing, Alexander (1884-)  VIao

Ebing, Alexander C (1962-)  VIIIai,2

Ebing, Alexander Engelbertus (1936-)  VIIy,4

Ebing, Alexander Johannes Henricus Arnoldus (1907-)  VIIx

Ebing, Alexander Wilhelmus (1932-2001)  VIIIai

Ebing, Alida Bernardina Mathilda (1886-)  VIak

Ebing, Alida Cecilia (1780-1837)  IIIb

Ebing, Aline (1970-)  IXu

Ebing, Anna (vermeld )   Vk,1

Ebing, Anna Cornelia (1922-1941)  VIIac

Ebing, Anna Maria (1873-1911)  VIah

Ebing, Anna Maria Louisa (1848-1850)  IVf,5

Ebing, Anthonia Geertruida Christina (1938-)  VIIy,5

Ebing, Antje (1877-1965)  VIn

Ebing, Antonia (1774-)  IIa,3

Ebing, Antonius (1778-)  IIa,5

Ebing, Arjan Edward (1975-)  VIIIq,2

Ebing, Bea (1955-2006)  VIIIah

Ebing, Belia Tiny (1984-)  IXp

Ebing, Bep (1951-)  VIIs,2

Ebing, Berendina (1894-1967)  VIbf

Ebing, Bernadette Anneloes (2010-)  IXo,1

Ebing, Bernardus (1752-)  I,5

Ebing, Bernardus (1954-1986)  VIIx,11

Ebing, Betje (1877-)  VIab

Ebing, Casper Paulus (1863-1936)  Vab

Ebing, Catharina (1741-1792)  I,2

Ebing, Christina (1855-1892)  V-l

Ebing, Christina Adriana Maria Louisa (1909-1999)  VIIz

Ebing, Christina Clazina (1891-1960)  VIaq

Ebing, Clasina Alexandrina Wilhelmina (1890-1918)  VIbe

Ebing, Claudia (1974-)  IXw

Ebing, Cornelia (1938-)  VIIIaj

Ebing, Cornelia Jacoba (1908-1990)  VIaw

Ebing, Cornelia Maria (1934-)  VIIy,2

Ebing, Cornelis Jacobus (1863-1910)  IVe,13

Ebing, Day Henk Liva (2014-)  IXq,2

Ebing, Debora (1975)  VIIIp,2

Ebing, Dirk (1803-)  IIIa,6

Ebing, Dirk (1806-)  IIIa,7

Ebing, Dirkje (1801-)  IIIa,5

Ebing, Elisabeth (1779-1782)  IIb,5

Ebing, Elisabeth (1842-1919)  Vh

Ebing, Elisabeth (1859-)  IVf,7

Ebing, Elisabeth (1871-1871)  Ve,6

Ebing, Elisabeth (1888-1888)  Vi,10

Ebing, Elisabeth (Ellie) (1949-)  VIIIaf

Ebing, Elisabeth Alida (1843-1899)  Vz

Ebing, Elisabeth Anna (1875-)  VIai

Ebing, Elisabeth Cornelia (1899-)  Vad,5

Ebing, Elisabeth Koosje Allegonda (1888-)  Vab,1

Ebing, Elizabeth (1872-1955)  VIg

Ebing, Elizabeth (1924-1979)  VIIad

Ebing, Elizabeth Margaretha (1905-1999)  VIav

Ebing, Ellen Everdien (1973-)  IXk

Ebing, Emma Helena Carolina (1893-)  Vp,1

Ebing, Engelberta Christina (1931-)  VIx,2

Ebing, Everardus (1861-1940)  Vv

Ebing, Everardus (1886-1893)  Vv,2

Ebing, Everardus (1898-1979)  Vv,7

Ebing, Everdina (1952-)  VIIx,10

Ebing, Everhardus Petrus (1895-)  VIax

Ebing, Evert (1815-1870)  IVf

Ebing, Evert (1853-1853)  IVd,10

Ebing, Evert (1856-1911)  Vm

Ebing, Evert (1863-)  IVf,8

Ebing, Evert (1874-)  Vad

Ebing, Evert (1883-1944)  Vm,3

Ebing, Evert (1927-)  VIat,3

Ebing, Evert Arnoldus (1850-1851)  IVf,6

Ebing, Evert Christiaan Louis Hendrikus Nicolaas (1908-)  VIIy

Ebing, Ewald Frankwin (1962-)  VIIn,1

Ebing, Femma (1907-1993)  VIIi

Ebing, Femma Johanna Henriette (1959-)  VIIIs

Ebing, Franciscus (1777-)  IIa,4

Ebing, Frans (1843-)  IVe,4

Ebing, Geertruida (1837-1837)  IVd,3

Ebing, Geertruida (1838-1914)  Vf

Ebing, Geertruida (1865-1936)  VId

Ebing, Geertruida (1890-1982)  VIs

Ebing, Geertruijda (1835-1836)  IVd,2

Ebing, Gerard (1747-)  I,3

Ebing, Gerdina Anna Jacomina (1941-)  VIIIt

Ebing, Gerrigje (1931-2000)  VIIt

Ebing, Gerrit (1845-1912)  Vi

Ebing, Gerrit (1884-1884)  Vi,7

Ebing, Gerrit (1886-1886)  Vi,9

Ebing, Gerrit (1898-1901)  Vk,15

Ebing, Gerrit (1909-1916)  VIo,3

Ebing, Gerrit (1917-1999)  VII-l

Ebing, Gerrit (1971-)  IXn

Ebing, Gerrit Hendrik Jan (1983-)  IXo

Ebing, Gerrit Jan (1888-1892)  Vm,5

Ebing, Gerrit Johannes (1950-)  VIIIq

Ebing, Gerritje (1892-1893)  Vk,12

Ebing, Guurtje (1880-1970)  VIp

Ebing, Hans (1949-)  VIIx,8

Ebing, Helen Irene (1963-)  VIIIv

Ebing, Hendrici (1719-1797)  I

Ebing, Hendricus (1773-1774)  IIb,1

Ebing, Hendrik (1781-1818)  IIId

Ebing, Hendrik (1794-)  IIIa,1

Ebing, Hendrik (1813-1873)  IVe

Ebing, Hendrik (1850-1950)  Vk

Ebing, Hendrik (1891-)  Vt,7

Ebing, Hendrik (1925-2006)  VIIn

Ebing, Hendrik (1928-)  VIx,1

Ebing, Hendrik Gerard Jacobus (1954-1998)  VIIIr

Ebing, Hendrik Gerrit (1840-)  IVe,3

Ebing, Hendrik Willem (1859-1937)  Vu

Ebing, Hendrik Willem (1884-1954)  VIal

Ebing, Hendrik Willem (1921-1976)  VIal,1

Ebing, Hendrika (1840-1918)  Vg

Ebing, Hendrika (1867-)  VIe

Ebing, Hendrika (1930-1930)  VIy,1

Ebing, Hendrika Cornelia (1893-1987)  VIar

Ebing, Hendrika Elisabeth (1890-)  VIam

Ebing, Hendrika Maria (1933-2005)  VIIag

Ebing, Hendrika Maria Cornelia (1923-)  VIat,1

Ebing, Hendrikus (1840-1918)  Vy

Ebing, Hendrikus (1900-1996)  VIat

Ebing, Henk (1947-)  VIat,9

Ebing, Henri Pieter Cornelis (1896-1971)  VIbd

Ebing, Henrica (1940-)  VIIIak

Ebing, Henricus (1739-1797)  IIa

Ebing, Henricus (1770-1828)  IIIa

Ebing, Henricus (1774-1774)  IIb,2

Ebing, Henricus (1775-1777)  IIb,3

Ebing, Henricus (1777-1779)  IIb,4

Ebing, Henricus (1796-)  IIIa,2

Ebing, Henricus Arnoldus (1936-)  VIIx,3

Ebing, Henricus Louis Marie Alexander (1912-1971)  VIIaa

Ebing, Henriette Elisabeth (1838-)  IVe,1

Ebing, Henrika Maria (1893-1894)  Vi,13

Ebing, Hermiena (1879-)  VIu

Ebing, Hermina (1860-)  VIb

Ebing, Hermina (1863-1938)  Vo

Ebing, Hermina (1876-1946)  VIm

Ebing, Hermina (1913-1979)  VIIk

Ebing, Hillegonda (1882-1924)  Vi,6

Ebing, Hillegonda (1902-)  VIaa

Ebing, Hillegonda (1905-1935)  VIIh

Ebing, Hillegonda (1920-)  VIt,1

Ebing, Jacoba (1911-)  VIac,1

Ebing, Jacobus (1766-)  I,6

Ebing, Jacobus Teunis (1866-1904)  Vac

Ebing, Jacomina (1925-)  VIIae

Ebing, Jade (2006-)  IXn,1

Ebing, Jan (1860-1875)  IVd,14

Ebing, Jan (1890-1893)  Vk,10

Ebing, Jan (1895-)  VIx

Ebing, Jan (1915-)  VIo,6

Ebing, Jan (1931-1999)  VIIaf

Ebing, Jan Adriaan Hendrik (1948-)  VIIIp

Ebing, Jannetje Cornelia Petronella (1858-1909)  Vn

Ebing, Jerry John Henri (1977)  VIIIp,3

Ebing, Johan George Frederik (1881-)  VIaj

Ebing, Johan George Frederikus (1906-1991)  VIIw

Ebing, Johanna (1881-)  VIv

Ebing, Johanna (1929-)  VIat,4

Ebing, Johanna (1935-)  VIIy,3

Ebing, Johanna Wilhelmina (1944-)  VIIx,7

Ebing, Johanna A (1958-)  VIIIai,1

Ebing, Johanna Alberdina (1911-2004)  VIIj

Ebing, Johanna Alberdina (1951-2009)  VIIm,3

Ebing, Johannes (1931-)  VIat,5

Ebing, John O (1892-1965)  VIf,1

Ebing, Josephus (1875-1931)  Ve,8

Ebing, Karel Frederik (1905-)  Vy,5

Ebing, Kaya (2010-)  IXn,2

Ebing, Kevin  VIIIag,1

Ebing, Klaas Arend (1988-)  IXq

Ebing, Kristian Louis (2011-)  IXo,2

Ebing, Laura (1971-)  IXv

Ebing, Louis Hendricus Everardus Wilhelmus (1913-1915)  VIao,6

Ebing, Louisa Cornelia (1933-)  VIIy,1

Ebing, Lourens (1919-2007)  VIIm

Ebing, Lubarta Wilhelmina (1891-1892)  Vm,6

Ebing, Luberta Wilhelmina (1895-)  Vm,7

Ebing, Machdeld Everdina (1845-1915)  Vaa

Ebing, Machteld (1809-1866)  IVc

Ebing, Margrietha (1862-1950)  VIc

Ebing, Maria (1781-1877)  IIIc

Ebing, Maria (1885-1943)  VIr

Ebing, Maria (1902-1991)  VIau

Ebing, Maria (1929-1929)  VIbd,4

Ebing, Maria (1943-)  VIat,8

Ebing, Maria Aalderdina Wilhelmina Hendrina Elisabeth (1838-1907)  Vs

Ebing, Maria Geertruida (1899-1980)  VIz

Ebing, Marinus (1951-)  VIIx,9

Ebing, Marinus Hendricus Everardus (1914-)  VIIab

Ebing, Mathijs (1849-1894)  Vt

Ebing, Mattheus (1980-)  VIIIu,4

Ebing, Matthijs Bernardus (1878-)  Vt,3

Ebing, Mie (1798-)  IIIa,3

Ebing, Mirjam Helma Jantine (1973-)  IXm

Ebing, NN (1847)  IVe,6

Ebing, NN (1867)  IVe,16

Ebing, NN (1879)  V-l,2

Ebing, NN (1940)  VIat,7

Ebing, Paulis Hendrik Casper (1923-)  VIbc,1

Ebing, Paulus (1848-1887)  Vj

Ebing, Paulus Hendrik Evert (1895-1976)  VIbc

Ebing, Peter (1954-)  VIIIag

Ebing, Philippus Hendricus (1882-1882)  Vy,1

Ebing, Pieter (1866-1866)  IVd,16

Ebing, Pieter (1870-1875)  IVd,18

Ebing, Pieter (1878-)  V-l,1

Ebing, Pieter (1891-1971)  VIt

Ebing, Pieter (1923-2000)  VIIs

Ebing, Pieter (1953-1953)  VIIs,3

Ebing, Pietertje Maria (1838-)  Vx

Ebing, Quinn Miloeka (2011-)  IXq,1

Ebing, Raymon Marnick (1991-)  VIIIr,4

Ebing, Reintje (1868-1943)  Vp

Ebing, René A (1958-)  VIIab,2

Ebing, Rijkje (1888-1888)  Vk,9

Ebing, Rijkje (1892-1893)  Vk,11

Ebing, Sandra Henriët (1975-)  IX-l

Ebing, Shana  VIIIag,2

Ebing, Sijbilla (1772-)  IIa,2

Ebing, Sophia (1895-)  VIas

Ebing, Teunis (1811-1880)  IVd

Ebing, Teunis (1834-1897)  Ve

Ebing, Teunis (1878-1962)  VIo

Ebing, Teunis (1880-1908)  Vm,2

Ebing, Teunis (1882-1883)  Vk,5

Ebing, Teunis Johannes Albertus (1947-)  VIIIo

Ebing, Teuntje (1885-1886)  Vk,7

Ebing, Teuntje (1886-1975)  VIw

Ebing, Teus (1946-)  VIIIu

Ebing, Theodor (1852-1853)  IVe,8

Ebing, Theodora Geertruida (1855-1856)  IVe,9

Ebing, Theodorus (1799-)  IIIa,4

Ebing, Theresia (1936-)  VIat,6

Ebing, Theunis (1869-1961)  VIf

Ebing, Theunisje (1873-1940)  Vq

Ebing, Treintje (1879-1960)  VIh

Ebing, Trijntje (1875-1951)  Vr

Ebing, Trijntje (1881-1918)  VIq

Ebing, Trijntje (1885-1974)  VIac

Ebing, Wilhelmina (1934-)  VIIx,2

Ebing, Wilhelmina Catharina Johanna (1904-)  VIan

Ebing, Wilhelmina Hendrika (1860-1863)  IVe,11

Ebing, Wilhelmus (1866-1867)  IVe,15

Ebing, Willem Evert (1926-2013)  VIat,2

Ebing, Willem Hendrik (1880-1880)  Vt,4

Ebing, Willem Hendrik (1923-)  VIal,2

Ebing, Willemina Hendrika Cornelia (1888-1982)  VIap

Ebing, Willemina Jeanette (1865-)  Vw

Ebing [Raaijmakers], Teunis (1900-1975)  VIh,1

Ebink, Anna Maria Elisabetha (1817-)  IIIe,1

Ebink, Anne Catherine (1823-)  IVg

Ebink, Eduardus Josephus (1820-)  IIIe,2

Ebink, Elisabet (1785-1834)  IIIf

Ebink, Gerardus (1748-1789)  IIb

Ebink, Gerardus (1783-1850)  IIIe

Ebink, Henricus Desiderius (1829-)  IIIe,5

Ebink, Maria Francisca (1825-)  IIIe,4

Eck, Gerardus Hendrik van (1900-)  VIay,3

Eck, Johann Heinrich van (-1899)  VIay,1

Eck, Johanna Petronella van (x1916)   VIay,2

Eck, Willem Hendrik van (x1894)   VIay

Eck, Willem Hendrik van (vermeld )   VIay

Eijck, Hendrik van (1887-1949)  Vo,2

Eijck, Johannes van  Vo,2

Eldik, Adriana van  VIIIy

Elshout, C M (x1939)   VIIab

Emden, Johanna van (1834-1911)  Ve

Emden, Joseph van (1800-1836)  Ve

Emmen, Johanna  VIh,2

Engel, Johanna (1919-1981)  VIbf,1

Engelen, N.N. van  VIIv,2

Epskamp, Anthonie  IVa

Epskamp, Gerritje (1822-1885)  IVa

Epskamp, Willem (1800-1856)  IVa

Erkel, Aaldert Willem van (1791-1855)  Vd

Erkel, Eduard Johannes van (1861-)  VIa

Erkel, Frans van (1829-1899)  Vd

Erkel, Henri Franciscus van (1859-)  Vd,1

Esselman, Henk  VIaf,2

Essen, Aaltje van  Vp,1

Etteger, Petronella  VIae

Evers, Anthonia (1781-1850)  IVb

Everse, Maria (1795-1877)  Vd

Everse, Teunis (1754-1829)  IIId

Eversen, Pietertje ook Evertse (1788-1817)  IIId

Fakkert, Cornelis Alexander (1793-)  VIe,5

Fakkert, Johannes  VIe,5

Falet, Anna Christina (1858-)  VIa

Falet, Christianus Marinus (1882-)  VIa,1

Falet, Hendrik Willem Paul Albert (1885-)  VIa,2

Falet, Hermanus  VIa

Falet, Maria Margaretha (1892-)  VIa,3

Farrah, Mary A  Ve,8

Favre, Hendrik (1871-1940)  VI-l

Fokkens, Grietje  VIag

Fonke, Evert (1915-)  VIbe,2

Fonke, Gerardus (1913-)  VIbe,1

Fonke, Gerrit (1850-1933)  VIbe

Fonke, Hermanus (1917-)  VIbe,4

Fonke, Stephanus (1886-)  VIbe

Fonke, Stephanus (1916-)  VIbe,3

Franket, Anna (1814-)  Vd,1

Freeze, Elida (x1903)   VIf

Friese, Simon (1868-1901)  VIf

Gardebroek, Bertil (1970-)  VIIIg,1

Geenhuizen, Hendrika van (1877-1957)  VIIi

Geersinga, Berendina (1867-1901)  Vad

Geersinga, Derk  Vad

Geest, Antoni van der (1876-1947)  VIab

Geest, Jacobus van der (-1917)  VIab

Geest, Luberta van der (1907-)  VIab,1

Geijer, Sofie (1897-)  VIam

Geluk, Kornelis Levenus  VIe,2

Geluk, Leendert Marinus (1894-)  VIe,2

Gemert, Hendrikus van  VIao

Gemert, Louisa Adriana Christina van (1886-)  VIao

Gemmert, Willemina van (1862-1917)  VIap

Gerritsen, Gera  IXg

Gerritsen, Jan  IXg

Gerritsen, Jannigje  VIId

Gerstel, N.N. (1893-)  Vn,6

Gerstel, Barend Teunis Cornelis (1886-1933)  Vn,2

Gerstel, Catharina Cornelia Petronella (1885-)  Vn,1

Gerstel, Cornelis (1834-)  Vn

Gerstel, Hendrik Petrus Cornelis (1862-1960)  Vn

Gerstel, Hendrikus Cornelis Petrus (1887-)  Vn,3

Gerstel, Jeanette Petronella (1890-)  Vn,4

Gerstel, Maria Catharina Jannetje (1898-)  Vn,8

Gerstel, Marie (1896-)  Vn,7

Gerstel, Willem Casparus (1892-)  Vn,5

Gerval, Catherine (1825-)  IIIf,1

Gerval, Guillaume (-1858)  IIIf; IIIf,1

Geus, N.N. de (1905-)  VIb,7

Geus, Adriaan de (1861-)  VIb

Geus, Joanna Geertruida de (1890-)  VIb,3

Geus, Johanna de (1844-)  VIg

Geus, Johannes de  VIb

Geus, Johannes Wouter de (1885-1885)  VIb,1

Geus, Johannes Wouter de (1886-)  VIb,2

Geus, Theunis Johannes de (1899-)  VIb,6

Geus, Wouterina Joanna de (1893-)  VIb,4

Geus, Wouterina Joanna de (1896-)  VIb,5

Gils, Elisabeth Alida van (1901-)  VIaz,2

Gils, Gerrit Jacobus van (1874-)  VIaz

Gils, Karel Willem van (vermeld )   VIaz

Gils, Karel Willem van (1900-1900)  VIaz,1

Gingnagel, Dignus  VIe,6

Gingnagel, Louisa Johanna (1899-)  VIe,6

Ginkel, Gerrigje (1871-1945)  VIy

Goebertus, Abraham Marinus (1903-1976)  Vo,9

Goebertus, Anna  VIad,1

Goebertus, Antonius (1894-1896)  Vo,4

Goebertus, Antonius Jan (1897-1970)  Vo,6

Goebertus, Catharina (1890-1974)  Vo,1

Goebertus, Evert (1899-1966)  VIad

Goebertus, Francis  VIad,3

Goebertus, Hendrik  VIad,2

Goebertus, Hendrik (1832-1920)  Vo

Goebertus, Hendrik (1862-1938)  Vo

Goebertus, Hendrik (1892-1957)  Vo,3

Goebertus, Hermina (1901-1971)  VIae

Goebertus, Jan  VIad,4

Goebertus, Jan (1895-1896)  Vo,5

Goebertus, Trijntje (1891-1978)  Vo,2

Goldewijk, N.N. (1827-1827)  IIIc,8

Goldewijk, Berendina (1821-1909)  IIIc,5

Goldewijk, Bernardus  IIIc

Goldewijk, Dina (1822-)  IIIc,6

Goldewijk, Gerardus (1824-1898)  IIIc,7

Goldewijk, Hendrica (1813-1882)  IIIc,2

Goldewijk, Johannes Bernardus (1782-1855)  IIIc

Goldewijk, Maria (1812-1875)  IIIc,1

Goldewijk, Martha (1818-1897)  IIIc,4

Goldewijk, Willemijna (1815-1896)  IIIc,3

Gorter, N.N. (1951-)  VIIag,1

Gorter, N.N. (1966-)  VIIag,2

Gorter, Henri (1934-1998)  VIIag

Gouw, Jacob  Va

Gouw, Willemina (1850-1925)  Va

Grievink, Johanna Hendrika  VIIIae

Grimmelikhuizen, Franciscus Wilhelmus van  VIIIak

Grimmelikhuizen, Franciscus Wilhelmus van  VIIIak,1

Grimmelikhuizen, Franciscus Wilhelmus van (1916-1992)  VIIIak

Groen, Adriana Cornelia in ’t  VIh,4

Groen, Adrianus in ’t (1874-1966)  VIh

Groen, Anna in ’t  VIh,8

Groen, Helena Adriana Maria in ’t  VIIb

Groen, Marinus Lambertus in ’t (1922-1922)  VIh,9

Groen, Pieter in ’t  VIh

Groeneveld, Jan (vermeld )   Vq,3

Groeneveld, Theodora (1898-)  Vq,3

Groenewegen van Wijk, Dirk Pieter (1934-)  VIaf,3

Groenewegen van Wijk, Femmigje  VIIu,1

Groenewegen van Wijk, Joan  VIIu,3

Groenewegen van Wijk, Johannes (1902-1975)  VIaf

Groenewegen van Wijk, Johannes (1929-)  VIIu

Groenewegen van Wijk, Karela (1931-)  VIaf,2

Groenewegen van Wijk, Marjan  VIIu,2

Groenewegen van Wijk, Pieter (vermeld )   VIaf

Groenhoff, Hendrika  Vr,2

Groos, Cornelis Augustinus  Vo,9

Groos, Geertruida (1909-1972)  Vo,9

Gulik, Maartje van (1885-1982)  VIIw

Gupffert, Hendricus Antonius Johan  VIIv

Gupffert, Johanna Adriana (x1921)   VIIv

Hagedoorn, Bernardina Josephina (1908-)  VIb,6

Hagedoorn, Jozef  VIb,6

Hagenbuch, Anna Barbara (1936-)  VIas,4

Hagenbuch, Hendrika Cornelia (1933-)  VIas,3

Hagenbuch, Johann Hubert (1924-)  VIas,2

Hagenbuch, Peter (1896-)  VIas

Hagenbuch, Wilhelm (vermeld )   VIas

Hagenbuch, Wilhelm (1922-)  VIas,1

Hak, Gerrit  V-l,3

Hak, Gerrit (1886-)  V-l,3

Hal, Teuntje van  Vw

Ham, Evertje van den (1908-)  VIIg,1

Hanepen, Johanna Jacoba  VIe,1

Haren, Lijntje van  VIal

Harms, Margje  Vh,9

Harn, Bente van  X,1

Harn, Klaas van  X

Harn, Remko Vincent van (1980-)  X

Hart, levenloze zoon van der (1903)  VIm,2

Hart, levenloze zoon van der (1903)  VIm,3

Hart, Antje van der (1911-)  VIm,6

Hart, Anton van der (1908-1908)  VIm,5

Hart, Hillegonda van der (1904-)  VIm,4

Hart, Jan van der  VIm

Hart, Jan van der (1902-)  VIm,1

Hart, Johannes van der (1872-1929)  VIm

Hartering, Jacoba Cornelia  VIb,3

Hartman, Alida Jacoba (1867-1927)  VIf

Hartman, Jacobus  VIf

Hartog, Geertje Ina (1991-)  IXj,1

Hartog, Peter Hendrik (1997-)  IXj,3

Hartog, Renger (1994-)  IXj,2

Hartog, Wim (1968-)  IXj

Hatert, Dirkje Johanna van den (1903-1984)  VIat

Hatert, Johanna Wilhelmina van der (1913-)  VIIx

Hatert, Willem van den  VIat

Have, Anje Roelfina ten (1931-)  VIat,9

Hazenberg, Carel Fredrik  Vy

Hazenberg, Carolina Elisabeth Amelia (1863-1915)  Vy

Hazenberg, Ida Helena (1955-)  VIat,9

Hazenberg, Jan Frederik Albertus (1925-2010)  VIat,9

Heemst, Carel Pieter van der  Vo,6

Heemst, Cornelia Hillegonda van der (1897-1933)  Vo,6

Heide, Cornelia Margaretha van der  VIai,8

Heijnen, E.G.J.  VIj,3

Heineman, Sophia Francisca (1816-1854)  Vf

Heinen, Wouter (1954-)  VIIIr

Hekezen, Jonas Hendrik van (1902-)  VIu,1

Hekezen, Wouter van (1854-1927)  VIu,1

Hel, Fenne Joën van de (2011-)  IXr,1

Hel, Jasper van de (2012-)  IXs,1

Hel, Lammert van de (1959-)  VIIIs

Hel, Mark van de (1986-)  IXs

Hel, Sander van de (1983-)  IXr

Hel, Tom van de (2013-)  IXs,2

Hendriks, Jacob (-1877)  Vj

Hengel, Henriette van den (1918-2000)  VII-l

Hengel, Jan van den (1877-1954)  VII-l

Herberg, Grietje van der (x1965)   VIIIm

Hermans, Anna Maria  VIh

Hessing, Elisabeth  VIal

Heussner, Elisabeth (x1934)   VIam,2

Heussner, Petronella Elisabeth  VIam,2

Hierden, Aartje van (1843-1927)  VIu

Hierden, Maria van (1783-)  Vf

Hilhorst, Helga  VIIIag

Hoef, Alijda van de (1860-1932)  Vb

Hoef, Peter van de  Vb

Hoefsloot, Cornelia (1794-1859)  IIIb

Hoegee, Adriaantje van  VIay,2

Hoenderdaal, Hendrik van ’t  VIk

Hoenderdaal, Maartje Johanna van ’t (1877-1944)  VIk

Hoeven, Alida Hendrika van der (1904-)  Vr,2

Hoeven, Johannes van der  Vr,2

Hof, Adriana van ’t (1896-)  VIal

Hof, Jan van  VIaj

Hof, Maria Marigje van ’t (1883-)  VIaj

Hof, Pieter Teunis van ’t  VIal

Hoff, Bertha Tine Alice  IXj

Hogendoorn ook Hoogedoorn, Willemina (1769-)  IIIa

Holland, David van (2007-)  IXi,5

Holland, Engelina van (1991-)  IXi,1

Holland, Esther van (1995-)  IXi,3

Holland, Hendrik (Henk) van (1938-)  VIIIm

Holland, Johannes Hendrik van (1993-)  IXi,2

Holland, Johannes Ronald van (1966-)  IXi

Holland, Judith van (2001-)  IXi,4

Holland, Margarethe Hermina Petronella van (1968-)  IXj

Holland, Maria Angelique van (1980-)  VIIIm,3

Holland, Marinus van (1905-1995)  VIIIm

Holleboom, Johanna Harmina  VIe,5

Holverda, Bas  IXz

Holverda, Saar  IXz,1

Holzmann, Bertha Johanna (1912-1994)  VIIn

Honselaar, Johannes  IIIa

Hoogduin, Cornelia (1916-1998)  VIIIak

Hoogendoorn, Jaap (x1942)   VI-l,11

Hoorn, Evertje Johanna van (x1976)   VIIIac

Hoorn, Harry Johan van (1920-2013)  VIIIac

Hopster, Janneke  IXy

Hopster, Jet  IXz

Hopster, Jet  IXx,2

Hopster, Joop  IXx

Hopster, Joost  IXaa,1

Hopster, Kaatje  IXx,1

Hopster, Roelof (1915-2013)  VIIIy

Hopster, Ruud  VIIIy

Hopster, Ruud  IXaa

Hopster, Willem  IXaa,2

Horbach, Margaretha  Vn,1

Horst, Gorsina van de  Vh,2

Hoven, Erik ten (1968-)  VIIt,2

Hoven, Paul ten (1965-)  VIIt,1

Hoven, Roelof ten (1926-1999)  VIIt

Huizinga, Remmegina Jakelina  VId,1

Hulsegge, Everdina (1950-)  VIIIo

Hulsegge, Gerrit Jan (1923-)  VIIIo

Hulst, Johannes van  VIIIe

Hulst, Maria Helena van (1948-)  VIIIe

Jacobs, Marinus (vermeld )   VIah,6

Jacobs, Wilhelmina Gertrude (1903-)  VIah,6

Jans, Ton  VIag,1

Jansen, Ary (1860-)  VId,2

Jansen, Everdina (1774-1819)  IVe

Jansen, Gert  VIIIi

Jansen, Jannigje (1828-1862)  V-l

Jansen, Reinier Cornelis (1886-)  VId,2

Jansen, Robert  VIIIi,1

Jong, Clara Alida Pieternella de (1947-)  VIIIu

Jong, Cornelis de  VIIIu

Jongens, Jannetje  VIb,2

Jongerius, Josephus M J (x1967)   VIIx,7

Kalken Soetendonk, Elizabeth van (1739-1799)  IIIb

Kalwij, Maia Wilhelmina Antonia  VIe,8

Kamp, Miranda van der (1973-)  IXm

Kamp, Willempje van de (1937-)  VIIIc

Kamp, Wouter van de  VIIIc

Karelse, Ellen  VIIIw

Karssen, Trientje  Vad

Kas, Maria Hendrika  X

Keijzer, Josephina Johanna  Vp,4

Kempes, Hiltje Wietzes  Vq

Kerkhof, Dorothée Frederika (1955-)  IXd

Kerkhoff, Cornelis Theodorus (vermeld )   VIak,3

Kerkhoff, Willem Andries Hugo (1904-)  VIak,3

Kiezeling, Neeltje  VIan

Klamer, Elisabeth Ebeline (1987-)  IXs

Klamer, Renze  IXs

Klaver, Evert (1829-)  Vf

Klaver, Evert (1881-1883)  Vf,5

Klaver, Jan (1855-1929)  Vf

Klaveren, Bernardina Jacoba van  VIb,6

Kleefisch, Agnes  VIas

Klift, Antje van der  VIm

Klijn, Antoinette (vermeld )   VIIIj

Klok, Heintje van de (1904-1970)  VIIe

Klok, Hendrika (1837-1896)  VI-l

Klok, Willem van de  VIIe

Klokman, Elisabeth (x1864)   VIn

Klomp, Ria (x2003)   VIIIq,2

Kneulman, Josefien  IXw,2

Kneulman, K W  IXw

Kneulman, Mathilde  IXw,1

Kneulman, Paul  IXw

Knevel, Aart  VIIIg

Knevel, Jannetje (1951-)  VIIIg

Koelewijn, Marieke (x2013)   IXq

Kok, Johannes (-2013)  VIIp,1

Kolder, Gerard  VIat,6

Kooij, Rijk van (1857-1932)  Vj

Korlaar, Emmy  VIat,5

Korlaar, Jan van (1791-1858)  IVd

Korlaar, Trijntje van (1832-1891)  IVd

Kortes, Anna Clara Margrietha (1930-)  VIIh,3

Kortus, Evertje (1852-1925)  VIt

Koster, Pietrikje Elsa  IXs

Kraaijenhof, Alexander (1938-)  VIz,2

Kraaijenhof, Janna Lamberta (1927-)  VIz,1

Kraaijenhof, Klaas (1892-1975)  VIz

Kraaijenhof, Lammert  VIz

Kraak, Dina  Vb

Kraanen, Everdina Wilhelmina van (1906-)  VIg,3

Kraanen, Ruthger van  VIg,3

Krabshuis, Ludwig (1924-)  VIIh,2

Kreikamp, Margrietha  VIIp

Kreun, Engelina (1966-)  IXi

Kreun, Wolter  IXi

Krijnen, Annaatje Cornelia (1872-1925)  Vac

Krijnen, Klaas (1843-1876)  Vac

Krol, Hendrikje  Vad,5

Kroonenberg, levenloze zoon (1904)  VIn,1

Kroonenberg, N.N. (1922-)  VIn,4

Kroonenberg, Gerrit (1908-1911)  VIn,3

Kroonenberg, Jan (1877-1939)  VIn

Kroonenberg, Johannes (x1864)   VIn

Kroonenberg, Johannes (1906-1906)  VIn,2

Kruif, Aaltje de (1848-)  VIp

Kruithof, Toos  IXx

Kuenen, Geertruida Andrea Willemina (1989-)  VIIIad,2

Kuenen, Gerrit  VIIIad

Kuenen, Jan -Joost Cornelis Severein (1991-)  VIIIad,3

Kuenen, Jan Hendrik Gerrit (1958-)  VIIIad

Kuenen, Lieselot Francina Hendrika (1992-)  VIIIad,4

Kuenen, Marjolein Geertruida Lamberta (1987-)  IXac

Kuijpers, Geziena  IVc

Kuiltjes, Alexander  Vv

Kuiltjes, Hendrika Cornelia (1861-1950)  Vv

Kulve, Aalbert te (1823-)  Vk

Kulve, Rijkje te (1858-1892)  Vk

Kwakkestijn, Martinus (1907-)  VIai,8

Kwakkestijn, Michiel (vermeld )   VIai,8

Kwist, Abraham Marinus (vermeld )   VIai,7

Kwist, Abraham Marinus Johannes (1901-)  VIai,7

Laan, Jacobus van der (vermeld )   Vad,5

Laan, Wilhelm Leendert van der (1895-)  Vad,5

Laar, Geertje Klaassen van  IVa

Lamer, Arnold (1886-)  VId,1

Lamer, Jan (vermeld )   VId,1

Lammertse, Grietje  IVa

Lammes, Antje (1823-1857)  Vi

Lange, Frans de  IXb,2

Lange, Gerjanne de  IXb,1

Lange, Jaap de  IXb

Lange, Marja de  IXb,3

Laseur, Gerrit  VIIp

Lasseur, Andries  VIIIw

Lasseur, Annebeth  VIIIw,1

Lasseur, Bart  VIIIw,3

Lasseur, Bets  VIIp,4

Lasseur, Helena (1946-2014)  VIIIy

Lasseur, Johannes (1914-1995)  VIIp

Lasseur, Maike  VIIIw,2

Lasseur, Margreet  VIIIx

Lasseur, Truus  VIIp,1

Lee, Evertje van der (1922-2006)  VIIIq

Lee, Maria van der (1880-)  V-l,1

Lee, Teunis van der (1835-1898)  V-l,1

Leeman, Anna (2001-)  IXu,1

Leeman, Emma (2004-)  IXu,2

Leeman, Hans  IXu

Leeuw, N.N. de (1914-)  VIap,1

Leeuw, N.N. de (1917-)  VIap,2

Leeuw, Gerrit de (1884-)  VIap

Leeuw, Laurens de (1860-)  VIap

Leeuwenburg, Bastiaantje  VIg,1

Leferink, Hendrikje (1923-)  VIIIo

Legemaat, Jannigje (1849-1903)  V-l,1

Leipnik, Josef Marcus (1802-)  Vd,1

Leipnik, Sophie (1849-1943)  Vd,1

Lentelink, Gerardus Hendrik (1858-)  VIay

Lentelink, Hendrik  VIay

Ligtermoet, Jan (1922-2004)  VIIIp

Ligtermoet, Trijntje Petronella (1949-)  VIIIp

Lionarons, Theresia Magdalena (1924-)  VIIIb

Lommerde, Hendrika (1895-1971)  VIbd

Lommerde, Jan (1870-1940)  VIbd

Loo, Engelbertus van de (vermeld )   VIIy

Loo, Johanna van de (1909-1987)  VIIy

Loon, Maartje van (-1891)  Vw

Loozenoord, Metje van (1930-)  VIIIa

Loozenoord, Wouter van (1906-)  VIIIa

Lubbersen, Willempje  Vg,2

Luesken, Frederik Anthoon (vermeld )   VIah,4

Luesken, Willem Frederik (1901-)  VIah,4

Maaren, Adrianus Maria van (1879-1952)  VIau,10

Maaren, Petrus Paulus van (1925-1958)  VIau,10

Maas, Janna Wilhelmina (1843-1921)  VIq

Maat, Benedictus de  VIal

Maat, Elisabeth de (1885-)  VIal

Maelsacke, Cornelia Maria (1897-1985)  VIbc

Maelsacke, Hendrikus  VIbc

Malestein, Johanna (1827-)  Vk

Marle, Gerritje van  Vp,6

Mastenbroek, Geertruida (1865-1928)  VIIh

Maters, Cateau  VIaz

Mathezing, Elizabeth Philippine  Vab

Meijden, Margaritha van der (1802-)  Ve

Meijer, Jannetje (1810-1890)  Vs

Menger, Jin Hee (1977-)  VIIIaf,2

Menger, Sonja (1974-)  VIIIaf,1

Menger, Soo Na Kim (1982-)  VIIIaf,3

Menger, Willem Barend (1945-)  VIIIaf

Merrebach, Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van (1882-)  VIba

Merrebach, Willy van  VIba,1

Meulen, Grietje van der  V-l,4

Meusr, Johanna Maria  VIa

Meylemans, Pétronille Antoinette (-1840)  IVg

Michiels, Jean Francois Henri (-1849)  IVg

Michiels, Louise Marie Catherine Henriëtte (1862-)  IVg,2; Vae,1

Michiels, Victor Francois Henri (1823-1884)  IVg

Mijnders, Tijsje (1950-)  IXm

Molenveld, Petronella Cornelia (1935-1977)  VIIIb

Monfrans, Geertruida Jeannette van (1826-1867)  Vg

Mook, Antonia van  IVe

Mook, Wilhelmina van (1829-1867)  IVe

Morren, Hendrika Alijda (1927-)  IXa

Mosterd, Jannetje  VIIe

Mouthaan, levenloze dochter (1892)  VIc,2

Mouthaan, Adrianus Johannes (1896-1975)  VIc,4

Mouthaan, Gerrit  VIc

Mouthaan, Gerrit (1888-)  VIc,1

Mouthaan, Johannes (1863-1954)  VIc

Mouthaan, Johannes (1904-)  VIc,5

Mouthaan, Teunis Adrianus (1894-1926)  VIc,3

Mulder, Anna W F (x1944)   VIIab

Mulder, Christina (1797-1862)  IVd

Mulder, Hans (1940-)  VIae,3

Mulder, Jan Theodorus (1893-1958)  VIae

Mulder, Jan Theodorus (1928-)  VIae,2

Mulder, Karel  VIae

Mulder, Petronella (1920-)  VIae,1

Mullens (ook Müller of Meulens), Sibille (1719-1790)  I

Muller, W  Vaa

Mullewie, Maria Francisca de  Vy

Muts, Aart (1830-1889)  Vk

Muts, Hendrica (1862-1936)  Vk

Möller, N.N. (1895-)  Vp,2

Möller, N.N. (1895-)  Vaa,4

Möller, N.N. (1897-)  Vp,3

Möller, N.N. (1897-)  Vaa,5

Möller, N.N. (1899-)  Vp,5

Möller, N.N. (1901-)  Vp,7

Möller, N.N. (1904-)  Vp,8

Möller, August  Vp

Möller, Elisabeth Alida (1877-)  Vaa,2

Möller, Ernst (1867-1942)  Vp

Möller, Ernst Carel August (1900-)  Vp,6

Möller, Franz Henrich  Vaa

Möller, Frederik Christiaan (1842-)  Vaa

Möller, Frederik Christiaan (1878-1880)  Vaa,3

Möller, Magteld Everdina (1875-1952)  Vaa,1

Möller, Maria Reinetta (1898-)  Vp,4

Nasveld, Judiekje (1908-1996)  VIIw

Nasveld, Melchior (1880-1963)  VIIw

Neggers, N.N.  VIar,4

Neggers, Wilhelmus Albertus (1913-1982)  VIar,4

Net, Adrianus Gerardus Coenraad van der  VIg,1

Net, Corstiaan Arie van der (1900-1970)  VIg,1

Netten, Cornelia Wilhelmina  VIam,1

Nieboer, Jacobje  VIIIb

Niemans, N.N. (1894-)  VIe,3

Niemans, N.N. (1899-)  VIe,7

Niemans, Christiaan (1866-)  VIe

Niemans, Christiaan Hendricus (1898-)  VIe,6

Niemans, Hendrikus Johannes (1900-)  VIe,8

Niemans, Hermina Johanna (1909-)  VIe,9

Niemans, Jacobus  VIe

Niemans, Jacobus Bertus (1895-)  VIe,4

Niemans, Johanna Jacoba (1892-)  VIe,1

Niemans, Maria Elisabeth (1897-)  VIe,5

Niemans, Teuntje Geertruida (1893-)  VIe,2

Niemeijer, Geertruida  VIai,7

Nijs, Maria Christina  VIe,9

NN, N.N. (x1963)   VIIa,1

NN, N.N. (x1970)   VIIa,1

NN, N.N. (x1971)   VIIIk

NN, N.N.  VIIj

Nolten, N.N. (1925-)  VIam,3

Nolten, Christiaan (1894-)  VIam

Nolten, Nicolaas  VIam

Norden, Hendrik van  Vg,2

Norden, Jacob van  VIIg

Norden, Lammertje van (1872-)  Vg,2

Norden, Willempje van (1908-)  VIIg

Nuyten, Pieternella (1894-)  VIIaa

Ojen, Alida Maria van (1852-1934)  VIaq

Onck, Johanna Wilhelmina  VIg,3

Onstee, Johanna Maria Margaretha  VIah,4

Onstein, Hendrik Willem (1850-1910)  Vz,4

Onstein, Hermina Elizabeth (1872-)  Vz,4

Oomens, Antonius  VIh,3

Oomens, Maria Cornelia (1917-1974)  VIIaa

Oomens, Petrus Hendrikus (1892-)  VIIaa

Oomens, Roelandus (1904-)  VIh,3

Oost, Maatje van (1865-)  VId,2

Oostindiër, Edje  VIIh

Oostland, Alice Marit (2003-)  IXj,4

Oostland, Hendrik  IXj

Oostland, Redmer (1974-)  IXj

Oostveen, Arnoldus Hendrikus (1896-1955)  VIaw

Oostveen, Cornelia Maria  VIaw,1

Oostveen, Everardus Arnoldus  VIaw,3

Oostveen, Hubertus  VIaw

Oostveen, Hubertus Everardus  VIaw,2

Otten, Dini Annie (2004-)  IX-l,1

Otten, Jan Lodewijk  IX-l

Otten, Jan Werner (2005-)  IX-l,2

Otten, Werner (1975-)  IX-l

Otter, Gertruda Maria den (1887-1971)  VIau,10

Otto, Allida Margeretha (1847-1894)  Vy

Otto, Philippus  Vy

Ouderdorp, Johannes Gijsbertus (1946-)  IXm

Ouderdorp, Tamara Albertine (1974-)  IXm

Ouderdorp, Timme Jerry Hans-Jan (2007-)  IXm,1

Overmans, Louisa Adriana Christina (1940-)  VIIz,4

Overmars, N.N. (1938-)  VIIz,3

Overmars, Alexander Antonicus Maria  VIIz,1

Overmars, Hendrikus Antonius Gijsbertus (1906-1980)  VIIz

Overmars, Hendrikus Johannes  VIIz

Overmars, Hendrikus Johannes Maria (1937-1977)  VIIz,2

Paije, Marie Rose (-1850)  IIIf; IIIf,1

Parlevliet, Cornelia Hillegonda van  Vo,6

Pater, Willemijntje  VIIId

Paulus, Andries Joseph  VIah,7

Paulus, Grietje (1908-)  VIah,7

Peperkamp, Carolina Louisa (1911-1980)  VIar,4

Persoon, Catharina Johanna Alida Maria (1906-1991)  Vo,9

Persoon, Johannes Petrus Christiaan (vermeld )   Vo,9

Peters, Elisabeth (1864-)  Vu

Peters, Jan (vermeld )   Vu

Peterse, Cornelia Maria  VIIy

Peterse, Gijsbert  IIIa

Peterse, Maria (1786-1866)  IIIa

Philips, Elizabeth (1893-1893)  Vw,4

Philips, Johannes Coenraad (1865-1899)  Vw

Philips, Johannes Wilem (1888-1889)  Vw,1

Philips, Johannes Wilhelmus (1837-1872)  Vw

Philips, Johannes Willem (1890-1890)  Vw,2

Philips, Maria Alderdina Wilhelmina Hendrika Elizabeth (1891-1892)  Vw,3

Pieters, Anna Margaretha (1768-1821)  IIIa

Pijpers, Jacob  VIIf

Pijpers, Woutera Petronella (1906-)  VIIf

Poll, Antonius (1902-)  Vr,2

Poll, Catharina (1905-1974)  VIag

Poll, Egberdina (1903-1981)  Vr,3

Poll, Hendrik (1844-1891)  Vr

Poll, Hendrik Rombertus (1900-1912)  Vr,1

Poll, Rombertus (1876-1959)  Vr

Poll, Rombertus (1910-)  Vr,5

Pool, Alvira Alice (1876-1951)  Ve,8

Pool, John H (1845-1883)  Ve,8

Post, Gerrit  IIIa

Pothoven, levenloze dochter (1911)  VIp,1

Pothoven, Hermanus (1878-1950)  VIp

Pothoven, Maria (1925-)  VIp,4

Pothoven, Neeltje (1915-1916)  VIp,2

Pothoven, Willem (1848-)  VIp

Pothoven, Willem (1917-)  VIp,3

Potter, Frank  VIIq,4

Priem, Antonius  VIIac

Priem, Franciscus Antonius (1907-1941)  VIIac

Prijs, Jacob (vermeld )   VIb,2

Prijs, Willempje (1890-)  VIb,2

Prins, levenloze dochter (1872)  Vg,3

Prins, Anita (1973-)  VIIIg,2

Prins, Annetje (1869-1886)  Vg,1

Prins, Antje (1964-)  IXb

Prins, Arjan  IXg,2

Prins, Beertje Dina (1939-1966)  VIIg,2

Prins, Benjamin (1984-)  IXd,2

Prins, Bertha  VIj,1

Prins, Cornelia (1936-)  VIIg,1

Prins, Cornelis (1880-1955)  VIj

Prins, Cornelis (1947-)  VIIIe

Prins, Dennis (1998-)  IXf,1

Prins, Dirk (1776-1864)  Vg

Prins, Elisabeth (1936-)  VIIf,2

Prins, Esther-Annette (1986-)  IXd,3

Prins, Frans (1903-1983)  VIIe

Prins, Frans (1956-)  IXc

Prins, Gerrit (1804-1880)  Vg

Prins, Gerrit (1875-1919)  VIi

Prins, Gerrit (1897-1984)  VIi,1

Prins, Gerrit (1905-)  VIj,3

Prins, Gerrit (1927-2010)  VIIIa

Prins, Gerrit (1931-)  VIIIb

Prins, Gerrit (1933-)  VIIIc

Prins, Gerrit (1950-)  VIIIg

Prins, Gerrit (1985-)  VIIIg,4

Prins, Gerrit Jacob Jasper (1929-1974)  VIIc,2

Prins, Gerrit Jan (1969-)  IXf

Prins, Gert Jan Cornelis (1982-)  VIIIb,6

Prins, Geurt (1899-)  VIIc

Prins, Hanneke (1971-)  VIIIb,5

Prins, Heintje (1975-)  VIIIf,2

Prins, Hendrik (vermeld )   VIj,2

Prins, Hendrik (1908-)  VIIg

Prins, Hendrik (1973-)  IXg

Prins, Hendrik Jacob (1957-)  IXd

Prins, Hendrika (1851-1914)  VIr

Prins, Hendrika (1901-1973)  VIId

Prins, Hendrika (1944-)  VIIg,3

Prins, Henny (1977-)  VIIIg,3

Prins, Henriëtte Annette (1960-)  IXe

Prins, Hermientje (1878-1891)  Vg,6

Prins, Jacco  IXg,1

Prins, Jacob (1939-)  VIIId

Prins, Jacob (1946-2008)  VIIIf

Prins, Jacob Cornelis (1973-)  VIIId,3

Prins, Jacob Jan (1987-)  VIIIf,4

Prins, Jasper (2000-)  IXf,2

Prins, Jonathan (1988-)  IXd,4

Prins, Lambertus (1977-)  IXh

Prins, Maria Johanna  VIIIi

Prins, Marieke (1980-)  VIIIe,2

Prins, Noa  IXh,1

Prins, Petronella (1956-)  IXa

Prins, Riëtte  IXg,3

Prins, Ruben (1982-)  IXd,1

Prins, Ruth Susanne (1985-)  IXc,1

Prins, Sebastiaan (1977-)  VIIIe,1

Prins, Teunis (1871-)  Vg,2

Prins, Teunis (1906-)  VIIf

Prins, Teunis (1964-)  VIIIc,2

Prins, Teunis Wouter (1965-)  VIIId,1

Prins, Tijmen Rutger (1987-)  IXc,2

Prins, Willem Jan (1934-2008)  VIIe,2

Prins, Willemieke (1966-)  VIIId,2

Prins, Willempje (1874-1882)  Vg,4

Prins, Willempje (1948-)  VIIg,5

Prins, Wilma (1971-)  VIIIb,4

Prins, Wilma (1973-)  VIIIg,1

Prins, Wilma Woutera (1962-)  VIIIc,1

Pruijs, Christina  Vv

Pruim, Johanna (1855-1937)  VIar

Pruis, Bertha Johanna (x1956)   VIIn

Pruis, Jans (1912-1967)  VIIn

Puister, Leopoldina (1933-2006)  IXw

Raaijmakers, Alida (1903-1994)  VIh,2

Raaijmakers, Christiaan  VIh

Raaijmakers, Chrsitiaan (1907-1979)  VIh,4

Raaijmakers, Elisabeth (1913-1988)  VIh,6

Raaijmakers, Johanna (1905-)  VIh,3

Raaijmakers, Johannes (1871-1914)  VIh

Raaijmakers, Johannes (1911-1985)  VIh,5

Raamsdonk, Adriana van  VIc

Raamsdonk, Helena van (1906-1986)  VIc,4

Radder, Johanna Bernardina  VIaj

Rademaker, Anna Maria  VIad

Rantzenberg, Caroline Florentine  Vp

Ravenhorst, Maria (1834-1872)  Vk

Ree, Cecilia van (1857-1932)  VIbe

Reeser, Emanuel (1891-1970)  VIIj

Reeser, Johanna Aafje Catharina (1949-)  VIIIk

Reeser, Johannes Philip  VIIj

Reijnders, Adriana (1786-1826)  IVf

Reiman, Alida Anna (1933-)  VIaa,3

Reiman, Hendrica (1928-)  VIaa,2

Reiman, Johannes  VIaa

Reiman, Johannes (1905-)  VIaa

Reiman, Johannes (1926-)  VIaa,1

Ridder, Gerardus van de (x1902)   VIk

Rijkse, Rijka (1794-1861)  Vh

Rijnders, Reinira  VIm,1

Ritsma, Fimke  VIay,3

Roelofsen, levenloos kind (1907)  VIu,2

Roelofsen, Aartje Hendrika (1905-)  VIu,1

Roelofsen, Heintje (1910-1910)  VIu,5

Roelofsen, Henderika (1914-1914)  VIu,7

Roelofsen, Jenneke (1915-1916)  VIu,8

Roelofsen, Johanna (1918-)  VIu,9

Roelofsen, Lubberta Jacoba (1913-)  VIu,6

Roelofsen, Rijkje (1908-)  VIu,3

Roelofsen, Wilhelmina (1909-)  VIu,4

Roelofsen, Willem (1842-1912)  VIu

Roelofsen, Willem (1878-)  VIu

Roemeling, Geessien (1839-)  VId

Roever, Petronella Johanna de  VIay

Romijn, Albertus A (1900-1992)  VIav

Romijn, Albertus Antonius (1942-)  VIav,1

Romijn, C (1911-)  VIIaf

Romijn, Everardus (1949-)  VIav,2

Roosendaal, Jan (vermeld )   Vp,6

Roosendaal, Pieternella (1902-)  Vp,6

Roovers, Johanna  VIam

Roskam, Sophia (1856-)  V-l

Rossem, Catharina Gardina van  VIIIac

Rosweij, Gijsberta  Vc,2

Rott, Johanna Margarethe  Vaa

Rovers, Dingeman  IXac

Rovers, Veronique Geertruida Willemina Johanna (2009-)  IXac,1

Rudlph, Johan Bernard (vermeld )   VIe,1

Rudolph, Johan Bernard (1891-)  VIe,1

Ruitenbeek, Heiltje Teunissen  IXg

Ruitenberg, Franciscus (1887-1948)  VIr

Ruitenberg, Lambertus (1847-1924)  VIr

Ruitenberg, NN (1915)  VIr,1

Ruiter, Hendrika Bernardina de (x1918)   VIbe

Ruiter, Johanna de (1893-)  Vc,2

Ruiter, Lambertus de  Vc,2

Ruizendaal, Grietje (1959-)  VIIIr

Samshuijzen, Mijntje  VIak,3

Sante, Cormnelia Maria van  Vc

Santen, Aaltje van  VIm,4

Schagt, Jacoba van der (1899-1995)  VIy

Schagt, Jan van der (1872-1951)  VIy

Schaik, N.N. (1926-)  VIar,1

Schaik, N.N. van (1928-)  VIar,2

Schaik, N.N. van (1931-)  VIar,3

Schaik, N.N. (1934-)  VIar,4

Schaik, Cornelis Gerardus van (1892-1979)  VIar

Schaik, Gijsbertus van (1843-1916)  VIar

Scheffers, Adriana Wilhelmina  VIai

Schenk, Johanna Maria  VIIg,3

Schensema, Willem Gijsbertus Wijnand  VIj,1

Schepers, Adriana Christina  VIao

Schie, Adriana Laurentina Maria van  VIIz

Schipper, Jannetje (1949-)  VIIIf

Schippers, N.N. (1956-)  VIIae,3

Schippers, Henry (1951-)  VIIae,2

Schippers, Jacobus Jan (x1946)   VIIae

Schippers, Jenny  VIIae,1

Schoonderbeek, Wil  VIIIah

Schotsman, Gerritje (1837-)  VIi

Schouten, Johanna Gosina  VIIIb,5

Sehlhoff, Friedrich (vermeld )   Vt,7

Sehlhoff, Rosina Christina (1891-1971)  Vt,7

Sieuwers, Cees  VIIm,3

Sijmons, Auguste Egide (1825-)  IIIf,1

Simonis, Catharina Hendrina (1904-1980)  VIad

Simonis, Cornelis Johannes Pieter Coenraad (vermeld )   VIad

Sipkema, Boukje  VIIf,2

Slats, Geesje (1826-)  Vf

Slot, Grietje  VIIv

Sluijs, Maria Helena van der (1869-)  VIh,1

Sluis, Engeltje van der  IXi

Smienk, Aartje Bartsdr  IVa

Smink, Agnes (1811-1879)  IVb

Smink, Albartus (1776-1830)  IVb

Smit, Constantinus  Vz,2

Smit, Gerrit Jan (-1939)  Vz,2

Smit, Hans  VIIIh,1

Smit, Nicolaas Bastiaan (1921-)  VIIIh

Snel, Aaltje  V-l,3

Snijders, Cornelia Johanna Wilhelmina (1846-1910)  Vz,4

Snooij, Marinus (1898-1969)  Vo,1

Snooij, Pieter (vermeld )   Vo,1

Spa, Johanna Margaretha  Vo,9

Speelberg, Angele (vermeld )   IXt

Speelberg, Berend Willem (1837-1903)  VIq

Speelberg, Gerrit (1914-1915)  VIq,2

Speelberg, Helmert (1940-2012)  VIIIt

Speelberg, Jan Aalbert (1881-1917)  VIq

Speelberg, Johanna Wilhelmina (1913-2005)  VIIo

Speelberg, John (vermeld )   VIIIt,2

Spiegelberg, Jenneken (1806-)  Vz

Spuijbroek, Johanna  VIe

Steenbeek, Clasina  Va

Stegeman, Femma (1854-1922)  VIo

Stevens, Elisabetha (-1800)  IIIe

Stougie, N.N. (1943-)  VIIad,1

Stougie, N.N. (1948-)  VIIad,2

Stougie, N.N. (1950-)  VIIad,3

Stougie, N.N. (1967-)  VIIad,4

Stougie, J (x1942)   VIIad

Streelder, Gijsbertus Barth Philippus  VIe,8

Streelder, Sebilla Alida Johanna (x1922)   VIe,8

Stroetman, Antonius Hubertus  Vn,1

Stroetman, Frans Willem (1880-)  Vn,1

Stuij, Arie (1917-1975)  VIIIq

Stuy, Willemijntje Petronella (1950-)  VIIIq

Suijlen, Jannetje van  IVa

Suuring, Hendrik Jacobus (1911-)  VIv,1

Suuring, Jacobus Johannes (1879-1957)  VIv

Suuring, Jacobus Johannes (1913-)  VIv,2

Suuring, Petrus  VIv

Swart, Elise Cornelia (1974-)  VIIIn,2

Swart, Ingeborg Allegonda (1980-)  VIIIn,3

Swart, Thomas Hermanus (1942-)  VIIIn

Symons, Jean (-1813)  IIIf

Symons, Jean Baptiste (1796-1829)  IIIf

Talmon, Geertruida Jacoba  Vo,6

Tettelaar, Jan (1868-)  Vs,7

Tettelaar, Tobias  Vs,7

Teunissen, Adriana  VIbb

Teunissen, Adriana (1887-)  VIbb

Thumann, Catharina Johanna (1840-)  Vn

Tijms, Annikje  IX-l

Timon, N.N.  IXt,3

Tintel, Theodora  Vq,3

Tolboom, Clasina (1809-1852)  IVa

Tolboom, Jan Aardse (vermeld )   IVa

Top, Grietje  VIIq

Treskens, Maria  IVf

Trippelaar, Arnoldus (vermeld )   IVf

Trippelaar, Elisabeth (1816-1850)  IVf

Trooster, Margaretha van  VIIIe

Turk, Johanna Maria (1904-)  VIIa

Turk, Pieter  VIIa

Twel, Maria van (-1808)  IIa

Twel, Rut Hendriksen van  IIa

Uijtewaal, Margot  IXaa

Valk, N.N. (1924-)  VIaq,1

Valk, Jan Baptist Franciscus van der (1893-1963)  VIaq

Valk, Jan Baptist Franciscus (1927-2012)  VIaq,2

Valk, Maria van der (1935-)  VIaq,3

Valk, Reijnier van der (1855-1915)  VIaq

Vanderheyden, Marie Elisabeth Cornélie (-1873)  Vae

Vaningh, Anne Marie (-1859)  IIIf,1

Vastenhout, Elisabeth Cornelia Johanna (x1887)   Vab

Vastenhout, Hendrik  Vab

Veenvliet, A J (1941-)  VIII-l

Veenvliet, Dolf (1975-)  VIII-l,2

Veenvliet, Paul (1969-)  VIII-l,1

Veerling, Catharina Elisabeth  Vab,1

Vegte, Aaltje van der (1917-2005)  VIIm

Vegte, Frederik van der (1891-1950)  VIIm

Veldhuizen, Aalbert van (1851-1921)  V-l

Veldhuizen, Cornelia van (x1899)   VIab

Veldhuizen, Gerrit van (1814-)  V-l

Veldhuizen, Gerrit Jan van (1887-1887)  V-l,5

Veldhuizen, Jannetje van (1884-)  V-l,3

Veldhuizen, Teunis van (1885-)  V-l,4

Velzen, Adrianus van  Vs,2

Velzen, Johannes Adrianus van (x1888)   Vs,2

Verbeek, Andries Gert (1957-)  VIIIae

Verbeek, Bart Jan (1980-)  VIIIae,1

Verbeek, Bernard Cornelis (1983-)  VIIIac,3

Verbeek, Bernhard Cornelis (1926-)  VIIr

Verbeek, Catharina Gardina (1979-)  VIIIac,1

Verbeek, Dirk  VIIr

Verbeek, Dirk Marius Franciscus (1954-)  VIIIac

Verbeek, Geertruida Andrea (1955-)  VIIIad

Verbeek, Geertruida Francina (1981-)  VIIIac,2

Verbeek, Johanna Geertruida (1982-)  VIIIae,2

Verbeek, Lammert (1986-)  VIIIae,3

Verbeeren, Marie Virginie  IVg,2

Verduin, Martina Hilleke (x1927)   VIc,5

Verduin, Paulus  VIc,5

Verharen, Franciscus  VIh,2

Verharen, Petrus Adrianus (1903-1983)  VIh,2

Verheul, Cornelia  VIaw

Verhoef, Gijsberta Maria (1890-)  VIe,4

Verhoef, Leendert (1865-1940)  VIe,4

Verhoeven, Helena  VIh

Verhoog, Gerrigje (1865-1931)  VIw

Verkooijen, Cornelis (1869-)  VIh,1

Verkooijen, Joanna Geertruda (1904-)  VIh,1

Vermeer, Cornelia  VIIac

Vermeulen, N.N.  VIIo,1

Vermeulen, N.N.  VIIo,2

Vermeulen, N.N.  VIIo,3

Vermeulen, Albert Aloijse (1859-)  IVg,2; Vae,1

Vermeulen, Edouard Angeline (1860-)  Vae,2

Vermeulen, Magdalena Kornelia  Vs,2

Vermeulen, Pierre Francois  Vae

Vermeulen, Piet  VIIo

Verwoerd, Neeltje Adriana (x1922)   VIr

Veth, Theodora Maria  VIIa

Viergever, Magdalena Neeltje (1878-1924)  Vn

Visee, Maria Hendrika  VIat

Visscher, Hermina Belinda (1969-)  VIIIn,1

Visscher, Johannes Marinus (1949-)  VIIIn

Visser, Andries (1933-)  VIIf,2

Visser, Durkje  VIaf

Visser, Jan (1854-1895)  VIo

Visser, Johanna Alberdina (1883-1964)  VIo

Visser, Nanne  VIIf,2

Visser, Willem K (x1959)   VIIx,2

Vitskie, Jan  Vh,2

Vitskie, Wouterus Johannes (1874-)  Vh,2

Vleminck, Pierre Louis (-1877)  IVg,2

Vleminckx, Jean (1858-1882)  IVg,2

Vlie, Theodora van ’t  VIay

Vliem, Drees Hendriksen (vermeld )   Vj

Vliem, Dreesje (1841-1899)  Vj

Vlietstra, Margriet  IXh

Voogd, Alisa Maria  Vo,9

Voorburg, Maria  IIIc

Vos, Arienoldus de (1914-)  VIac,2

Vos, Ariënoldus de (vermeld )   VIac

Vos, Jacobus de (1885-1959)  VIac

Vries, Johanna Christina Philippina de  VIv

Waaij, Johanna Adriana de (1897-1989)  VIg,1

Waaij, Mijndert de (1869-1944)  VIg

Waaij, Mijndert Pieter de (1931-1983)  VIIa,1

Waaij, Sjoerd de (1834-)  VIg

Waaij, Sjoerd Arie de (1904-1976)  VIIa

Waaij, Teunis Johan de (1906-1939)  VIg,3

Wagner, Adriana Theodora (-1910)  VIbb,2

Wagner, Dirkje Theodora (1867-1929)  VIay

Wagner, Elisabeth Alida (1876-1882)  Vz,6

Wagner, Everardus Arnoldus (1884-1909)  Vz,9

Wagner, Gudtaaf Johan (-1910)  VIbb,3

Wagner, Gustaaf Wilhelm (-1908)  VIbb,1

Wagner, Jan (1886-1910)  VIbb

Wagner, Jansje (1881-1904)  VIba

Wagner, Johan Frederik (1875-1875)  Vz,5

Wagner, Johan Heinrich (1873-1944)  Vz,4

Wagner, Johann Heinrich (1801-1850)  Vz

Wagner, Johann Heinrich (1846-1905)  Vz

Wagner, Johanna Elisabeth (1870-1939)  Vz,2

Wagner, Magteld Everdina (1871-)  VIaz

Wagner, Wihelm (1879-1901)  Vz,7

Wal, Cornelia van de (1920-)  VIIIah

Wamelen, Maria van  Vs,7

Wandelen, Hendrika Wilhelmina Geertruida Johanna van (x1911)   Vc,1

Wanders, Johanna Elsabeth (1878-)  VIa,1

Wassink, Cornelia (1874-1946)  VIi

Wassink, Gerda Willemina (1956-)  VIIIae

Wassink, Geurt (1831-)  VIi

Wassink, Jan Wilem  VIIIae

Wassink, Lamberta Willemina  VIIIad

Wassink, Reinira Theodora  VIe,6

Weber, Maria Johanna  VIbc

Weerden, Alida van  VIh

Welling, levenloos kind (1847)  IVb,1

Welling, Adrianus (1852-1852)  IVa,8

Welling, Antoni(us) (1734-1795)  IIIb

Welling, Antonius (1809-1882)  IVb

Welling, Antonius (1884-)  Vc,1

Welling, Antonius Arnoldus (1850-1854)  IVb,2

Welling, Arnoldus (1777-1851)  IIIb

Welling, Arnoldus (1833-1848)  IVa,1

Welling, Cecilia Geertruida (1838-1929)  IVa,3

Welling, Elisabeth (1804-1881)  IIIb,1

Welling, Everarda (1842-1871)  IVa,5

Welling, Everdina (1888-1907)  Vb,2

Welling, Geertruida (1836-1838)  IVa,2

Welling, Hendrik (1807-1880)  IVa

Welling, Hendrik (1857-1943)  Vb

Welling, Hendrik (1873-)  Va,1

Welling, Hendrika Cornelia (1896-)  Vb,5

Welling, Hendrika Petronella (1891-1892)  Vb,3

Welling, Jacob Johannes Arnoldus (1875-)  Va,2

Welling, Jacobus (1814-1815)  IIIb,5

Welling, Joannes (1840-1844)  IVa,4

Welling, Johannes Arnoldus (1849-1866)  IVa,7

Welling, Johannes Arnoldus (1876-)  Va,3

Welling, Lambertus (1845-1929)  Va

Welling, Maria (1812-1812)  IIIb,4

Welling, Maria Dina (1886-1898)  Vb,1

Welling, Marinus Antonius (1892-)  Vc,2

Welling, Marinus Philippus (1854-1939)  Vc

Welling, Petronella Joanna (1893-)  Vb,4

Wels, Johanna Anthonia (1849-1901)  VIam

Werkhoven, Arnoldus Pieter (1856-1928)  Vac

Wesdorp, Elizabeth (1872-1950)  VIbd

Wessels, Agatha Elisabeth (1904-)  VIah,9

Wessels, Martinus (x1895)   VIah,9

Westerveld, Coenraad Willem (1949-)  IXe

Westerveld, Jeroen (1999-)  IXe,1

Westerveld, Johan  IXe

Wetering, Geertruida Hillegonda van de (1923-)  VIIIh

Wetering, Gerardus Johannes van (1868-1938)  VIIh

Wetering, Gerardus Johannes van de (1928-2013)  VIIh,3

Wetering, Johanna (Hanny) van de (x1974)   VIIk,3

Wetering, Johanna Alberdina van (1927-)  VIIh,2

Wetering, Matthijs van de (1897-1971)  VIIh

Weterings, Johanna  VIh,3

Wezelman, Marijtje  Vo,3

Wienges, Adam Hendrik (1770-1834)  IVd

Wienges, Herremina (1810-1853)  IVd

Wierda, Vroukje (1887-1952)  Vh,9

Wierda, Wiebe  Vh,9

Wieringa, Jan  VIag

Wieringa, Jannes (1902-1964)  VIag

Wieringa, Truus  VIag,1

Wijk, Aaldert van  Vw

Wijk, Aaldert van (1857-)  Vw

Wijnand, Maria Petronella (1900-)  VI-l,1

Wijnands, levenloze dochter (1886)  Vh,8

Wijnands, Abraham Thomassen (1791-1855)  Vh

Wijnands, Barendina (1918-)  VI-l,11

Wijnands, Bartus (1887-1953)  Vh,9

Wijnands, Elisabeth (1904-)  VI-l,2

Wijnands, Geertruida (1870-1941)  Vh,2

Wijnands, Geertruida Hendrika (1915-)  VI-l,10

Wijnands, Gerarda (1880-1952)  Vh,6

Wijnands, Gerrit (1910-)  VI-l,7

Wijnands, Gerritje Hendrika (1908-)  VI-l,6

Wijnands, Herman (1877-1945)  Vh,5

Wijnands, Herman (1907-)  VI-l,5

Wijnands, Johan (1911-)  VI-l,8

Wijnands, Johannes (1872-1955)  VIk

Wijnands, Martha Johanna (1904-)  VIk,1

Wijnands, Martina (1913-)  VI-l,9

Wijnands, Martinus (1883-1895)  Vh,7

Wijnands, Martinus (Marten) (1830-1898)  Vh

Wijnands, Teunis (1868-1873)  Vh,1

Wijnands, Teunis (1874-1918)  VI-l

Wijnands, Teunis Jan (1906-)  VI-l,3

Wijnbrans, Grietje  VIah,7

Wijnen, Elisabeth (1890-1971)  VIt

Wijnen, Evert (1845-1909)  VIt

Wilde, Cornelis Bernardus de  VIIg,3

Wilde, Cornelis Crispinus de (1946-)  VIIg,3

Wilgenburg, Andries van (1880-1960)  VIs

Wilgenburg, Andries van (1921-1945)  VIs,3

Wilgenburg, Geertruida van (1931-)  VIIr

Wilgenburg, Gerritje van (1917-1991)  VIIp

Wilgenburg, Hillegonda van (1918-2009)  VIIq

Willebrands, Cornelia Jacoba (1822-1905)  Vy

Willemsen, Andries (1891-)  Vn,4

Willemsen, Pieter Huibert  Vn,4

Willigenburg, Andries van (1837-1903)  VIs

Willigenburg, Antje (1908-)  VIIIa

Wind, Mina (1927-)  VIIIp

Winges, Elisabeth (1824-1871)  IVf

Winges, Johan Casper (1780-1832)  IVf

Winterswijk, Clasina van (1887-1964)  VIIk

Wit, Cornelis David Marie de  VIIIb,5

Wit, Margaretha Catharina de (1946-)  VIIIb,5

Withaar bijgenaamd de Jong, Gertine Hariëtte (1992-)  IXa,3

Withaar bijgenaamd de Jong, Gijsbert (1923-2003)  IXa

Withaar bijgenaamd de Jong, Harmen (1953-)  IXa

Withaar bijgenaamd de Jong, Mariëtte Christine (1982-)  X

Withaar bijgenaamd de Jong, Robin Gilbert (1986-)  IXa,2

Wolsink, R w  VIx,1

Wouda, Berber (x1883)   VIay

Wouters, Jacoba (1877-1942)  VIIc

Zanders, Anna Margaretha (1900-)  VIah,1

Zanders, Hermanus Christiaan  VIah,1

Zeven, Johanna Elizabeth  Vn,4

Zwaan, N.N. (1907-)  VIak,2

Zwaan, Alida Bernardina Mathilda (1908-)  VIak,3

Zwaan, Cornelis  VIak

Zwaan, Jan (1883-)  VIak

Zwaan, Martina (1910-)  VIak,5

Zwaan, Mathilda Wilhelmina Clasina (1901-)  VIak,1

Zwaan, Mienis (1910-)  VIak,6

Zwaan, Wilhelmina (1909-)  VIak,4

Zwam, Alex van  VIau,7

Zwam, Anna Cornelia Anthonia Maria van (1937-)  VIau,12

Zwam, Bets van  VIau,6

Zwam, Christina Maria Hendrika van (1941-)  VIau,14

Zwam, Cornelia Maria Hiacintha van (1938-)  VIau,13

Zwam, Eef van  VIau,3

Zwam, Hendrikus P H van (1902-1957)  VIau

Zwam, Henk van  VIau,5

Zwam, Maria Henrica Elizabeth van (1929-2006)  VIau,10

Zwam, Piet van  VIau,1

Zwam, Riek van  VIau,2

Zwam, Riet van  VIau,4

Zwam, Tinie van  VIau,8

Zwam, Tonie van  VIau,9

Zwam, Wilhelmina Gerdina Maria van (1935-)  VIau,11

Zwart, N.N. (1914-)  VIbf,1

Zwart, N.N. (1916-)  VIbf,2

Zwart, N.N. (1925-)  VIbf,3

Zwart, Gerrit  VIbf

Zwart, Hendrik (1891-1977)  VIbf

Zwolsman, M P (x1981)   VIIIk

Zwolsman, Renate (1985-)  VIIIk,2

Zwolsman, Sandra (1982-)  VIIIk,1Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 17 dec. 2014 20:16 door J.A.H. Ebing

Email: j.a.h.ebing@gmail.com

Sleep Away
Bob Acri (Bob Acri)
-3:20

parenteel Hendrici Ebing

Gerrit Ebing 1845-1912

Trijntje Ebing-van Korlaar met haar twee jongste kinderen Trijntje en Teuntje Ebing

Hillegonda Ebing-Donker 1852-1924

Gerrit Ebing en Henriëtte van den Hengel